ACM SPY

IT SPY: Sedmý ročník elitní studentské soutěže startuje pod novým názvem

Elitní studentská IT soutěž organizovaná 20 českými a slovenskými univerzitami a českou a slovenskou sekcí nejstarší světové vzdělávací a vědecké IT organizace ACM zahajuje 7. ročník. Pod novým názvem IT SPY bude i letos vybírat desítku nejlepších projektů ze zhruba 2 000 IT diplomových prací obhájených v tomto roce. Z mnoha minulých finalistů soutěže se stali světově uznávaní vědci, tvůrci globálně úspěšných startupů či specialisté a manažeři, zastávající důležité pozice v nadnárodních technologických společnostech.

Cílem soutěže je podpořit studenty IT oborů a vybrat a představit odborné i laické veřejnosti ty nejlepší IT projekty, které na českých a slovenských univerzitách vznikají. Oproti předchozích ročníkům je letos kladen větší důraz na popularizaci IT vzdělávání, a tedy i schopnost studenta představit svůj projekt širokému publiku. Vítěz by měl zvládnout nejen obhájit téma po odborné stránce, ale také umět využít jeho marketingový a komunikační potenciál.

Výběr finalistů je zajištěn objektivním procesem předvýběru a následného hlasování. Každá fakulta může do užšího výběru soutěže vybrat maximálně 10 diplomových prací z oblasti informatiky a informačních technologií úspěšně obhájených v roce 2016. Vítěze, který kromě akademického uznání získá také 1000 eur na další rozvoj projektu, vybere na začátku prosince 2016 na základě osobní prezentace odborná porota složená ze zástupců univerzit.

Záštitu nad letošním ročníkem převzalo Ministerstvo práce a obchodu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Akademickou část při organizaci zastupuje Fakulta informačních technolologií Vysokého učení technického v Brně. Zástupcem komerčního sektoru a spoluorganizátorem je opět společnost Profinit.

Loni se o hlavní cenu utkalo 1 881 prací z českých a slovenských univerzit. Vítězem se stal Pavol Žilecký s aplikací Cykloplánovač, která je nyní úspěšně vyvíjena pod značkou UrbanCyclers.

„Na IT oborech českých a slovenských univerzit vzniká celá řada diplomových projektů, které jsou i v globálním měřítku nadprůměrné. Jejich autoři však často nemají možnost oslovit s nimi širokou veřejnost,“ uvádí docent Jaroslav Zendulka, předseda poroty IT SPY z Fakulty informačních technologií VUT v Brně. „Jedním z cílů soutěže IT SPY je popularizace jednotlivých IT oborů a prezentace prací, které na nich vznikají.“

„Přestože jsou čeští a slovenští studenti excelentní a jejich myšlenky jsou často inovativní, problémem je schopnost prezentovat a obhájit svou práci například v komerčním sektoru. Jejich uplatnitelnost je tak zbytečně snížená,“ zmiňuje Tomáš Krátký, spoluorganizátor soutěže, research and development director ve společnosti Profinit. „IT SPY chce dokázat, že schopnost interpretovat práci významným způsobem ovlivňuje vědeckou úspěšnost a konkurenceschopnost, zvlášť ve chvíli, kdy s posilující ekonomikou a pokračující čtvrtou průmyslovou revolucí výrazně rostou investice do IT všude po světě.“

ACM SPY: Na výkon ekonomiky ČR mají stále větší vliv výdaje na ICT

Výdaje na informační a komunikační technologie v České republice budou hrát stále větší roli ve výkonu ekonomiky státu. Této situace si všímá také vláda a i v této souvislosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy letos na podzim ohlásilo, že plánuje podpořit tento trend ve výuce dětí a zařadit informatiku jako samostatný vyučovací předmět již na první stupeň základních škol.

Pokud česká ekonomika v několika předešlých letech pocítila dopady světové ekonomické krize, pak to bylo v roce 2009, kdy jsme zaznamenali první meziroční pokles HDP samostatné České republiky. Již v předchozím roce výdaje na informační a komunikační technologie meziročně klesly o téměř 18 miliard korun. V roce propadu české ekonomiky výdaje na ICT znovu klesaly, tentokrát o více než 30 miliard Kč. Od roku 2011 do 2013 se pak meziroční srovnání výdajů na ICT pohybují kolem nuly a v záporných číslech. Ekonomika státu se sice v této době pohybovala v kladných hodnotách, její růst však byl velice pomalý. Z předběžných odhadů je pak zřejmé, že za poslední dva roky jak HDP, tak i výdaje na ICT znovu výrazně vzrostly. Vývoj obou ukazatelů (v období od 2003 do 2013) zobrazuje graf [1] níže.

ACM SPY_HDP_ICT

Graf [1] – Srovnání meziročního růstu HDP a meziroční růst výdajů na ICT (graf generovaný z dat Českého statistického úřadu)

„Každá firma, každá státní instituce musí řešit informační a komunikační technologie. Výdaje na ICT se promítají do všech myslitelných oborů a je tedy celkem pochopitelné, že modernizací ICT infrastruktury a systémů napříč státní i soukromou sférou výrazně posiluje i celkové HDP státu. Tento trend dokazuje, že nástroje ICT dokáží zefektivňovat provoz státních i komerčních institucí, které se pak lépe soustředí na svůj vlastní byznys a dosahují lepších výsledků,“ říká k tomu Tomáš Krátký, Product and Services Director ve společnosti Profinit.

Stabilizace a další růst ICT jsou však silně spjaty s vysokoškolským studiem. V českých univerzitách a vysokých školách je IT vzdělávání na vysoké úrovni. Srovnání se zahraničím pak přináší mezinárodní soutěže, jejichž zástupcem je také elitní soutěž ACM SPY o IT diplomovou práci roku 2015. V československém kole bylo z 1 881 obhájených diplomových projektů do finále vybráno pouze 9, z nichž některé jsou vypracovány již pro konkrétní aplikace v nadnárodních vědeckých programech. Práce zasahují do široké škály odvětví – od programování dronů za účelem monitoringu dopravy přes robotiku až po výzkum vesmíru.

Právě tato konkurenceschopnost československých vysokoškolských projektů zaručuje udržitelnost vývoje investic do ICT v ČR do budoucna. Ze školského systému totiž vycházejí kvalitní absolventi, kteří nemají o uplatnění v oboru nouzi a prostředí kultivují. Často jejich kroky míří do zahraničí, což sice způsobuje mírný deficit IT expertů na lokálním pracovním trhu, na druhou stranu ale přitahuje zájem zahraničních investorů o podporu českých vysokých škol a IT projektů.

Studenti IT se tak mohou dostat k pracovním nabídkám již v průběhu studia, jejich ohodnocení je pak značně nadprůměrné – průměrná hrubá mzda na pozicích vhodných pro absolventy IT oborů je podle výzkumu 3. čtvrtletí 2015 kariérního portálu jobs.cz 34 740 Kč, přičemž již zkušený IT odborník si podle dat ČSÚ přijde v průměru na 43 229 Kč (data z roku 2013).

Posilování výuky informatiky již od základního stupně se s ohledem na budoucí výkon ekonomiky České republiky zdá být na první pohled smysluplným krokem. Otázkou však zůstává, zda vzhledem ke kvalitě výuky IT oborů tuzemského vysokoškolského vzdělávání je toto posílení skutečně potřeba. Na pracovním trhu je totiž nedostatek IT expertů, nikoli IT gramotných lidí, kteří by v ideálním případě měli být produktem této změny.

Vítěz ACM SPY: Pavol Žilecký a jeho algoritmus pro Cykloplánovač

 • Vítězný algoritmus studenta ČVUT řešící například hladinu stresu cyklisty při průjezdu křižovatkou získal také cenu veřejnosti
 • Druhé místo obsadil projekt monitoringu dopravy pomocí dronů, třetí místo patří nové metodě renderování počítačové grafiky
 • Letošního ročníku se zúčastnilo 1 881 diplomových prací

Šestý ročník soutěže ACM SPY o nejlepší IT diplomovou práci roku 2015 zná svého vítěze. Je jím diplomový projekt s názvem Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek studenta Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze Pavola Žileckého. Tento projekt navíc získal i cenu veřejnosti a v letošním ročníku je tedy dvojnásobným vítězem. Do finále se kromě něj probojovalo dalších 8 projektů z celkového počtu 1 881 obhájených IT diplomových prací.

Mobilní aplikace Cykloplánovač dokáže podle zadaných kritérií nalézt vhodnou trasu jak pro sportovní jízdu, tak pro cestu do práce. Ve výpočtu cesty zohledňuje vlastnosti povrchu, profil terénu, potřebný čas k dosažení cílového bodu, a mnoho dalších specifik. Pavol Žilecký se na tvorbě aplikace podílel právě vývojem výpočtu možných tras. Algoritmus pak vyhodnotí několik tras, které vzhledem k zadaným kritériím nejlépe odpovídají požadavkům uživatele.

_MG_8658„Pokud lidem vytvoříte dobré podmínky, je podle některých výzkumů 60 % populace ochotno dojíždět do práce na kole. Jedním z problémů, se kterými se setkávají, je právě plánování cesty. Tuto aplikaci považujeme za nástroj pro překročení bariéry, aby lidé ve městech mohli právě kolo využívat k přepravě ve větší míře,“ říká o projektu Ing. Pavol Žilecký, vítěz 6. ročníku soutěže ACM SPY.

 

Kromě hlavní ceny byla udělena také cena společnosti Red Hat, kterou získal Tomáš Milata s prací Grafický editor pro konfiguraci struktury úloh v rámci Java EE 7 Batch API, cena CZ.NIC, kterou získal Ondřej Klejch, Vývoj cloudové platformy pro automatické rozpoznávání řeči. Odbornou cenu IT novinářů získal Adam Babinec s projektem monitoringu pozemní dopravy z leteckých videí.

„Autor práce navrhl algoritmus vícekriteriální optimalizace trasy, který vylepšuje známé postupy s velmi dobrými praktickými výsledky. Práce je postavena na kvalitní rešerši existujících přístupů, v samotném návrhu algoritmu a jeho realizaci přináší hodnotné poznatky. Celá práce je zpracována na vysoké úrovni a splňuje veškeré požadavky na vítěze soutěže,“ uvedl doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc., děkan FIT VUT v Brně a předseda poroty soutěže ACM SPY.

„Pavol Žilecký představil projekt s obrovským potenciálem. Z našeho pohledu je stěžejní nejen samotná myšlenka, ale také možnosti jejího dalšího rozvoje. Prozatím je aplikace využitelná ve 25 českých městech, myslím si však, že další města, třeba i ze zahraničí, budou brzy přibývat,“ uvedl Tomáš Krátký, Products and Services Director ve společnosti Profinit.

Historii soutěže můžete sledovat na blogu: http://www.acm-spy.cz/category/blog/ nebo na facebooku: www.facebook.com/itneninuda

_MG_8576

Výsledné pořadí finálových prací:

 1. Pavol Žilecký, ČVUT FEL v Praze

Plánovač tras pro cyklisty, který umí pracovat také s nutnými manévry na složitých křižovatkách a zakomponovat je do celkového výpočtu trasy. (Cykloplánovač)

 1. Adam Babinec, VUT FIT v Brně

Monitorování dopravy za pomoci leteckých videí dokáže dávat rychlou zpětnou vazbu na provoz a může se stát novou metodou řízení pozemního provozu.

 1. Petr Vévoda, UK MATFYZ v Praze

Návrh algoritmu pro simulaci přenosu světla v médiích, využitelný například pro fotorealistické vykreslení scény.

 1. Patrik Polatsek, STU FIIT v Bratislavě

Jak funguje lidská vizuální pozornost? Projekt navrhuje časoprostorový model umožňující predikci s využitelnosti především v robotice, medicíně, ale také například marketingu.

 1. Jiří Nádvorník, ČVUT FIT v Praze

Nástroj pro inkrementální (postupnou) fotometrickou přehlídku oblohy umožňuje vyhodnocovat světelné křivky objektů z astronomických dat původně k tomu neurčených.

 1. Magdalena Metlická, VŠB-TU FEI v Ostravě

Návrh na vylepšení používaných algoritmů pro řešení plánovacích problémů, který výrazně urychlí jejich řešení.

 1. Katarína Furmanová, MU FI v Brně

Nové techniky pro porovnávání 3D modelů obličejů využitelné pro medicínu, antropologický výzkum, ale také bezpečnostní složky a autorizační software.

 1. Štefan Bocko, UPJŠ PF v Košicích

Webový asistent pro zjednodušení laboratorní práce při procesu vyhodnocování relevantních dat z experimentů.

 1. Jozef Vasilko, TU FEI v Košicích

Tvorba algoritmu, který pomůže teleskopu umístěnému na Mezinárodní vesmírné stanici s analýzou částic s ultravysokou energií.

 

Vyhlašované kategorie ACM SPY 2015:

 • ACM SPY IT diplomová práce roku 2015

Vítěz: Pavol Žilecký, Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek, FEL ČVUT

Udělena na základě hlasování zástupců 14 českých a slovenských univerzit a vysokých škol a společnosti Profinit, hlavního organizátora soutěže.

 • Cena veřejnosti

Vítěz: Pavol Žilecký, Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek, FEL ČVUT

Veřejné hlasování probíhalo na stránkách soutěže www.acm-spy.cz.

 • Novinářská cena

Vítěz: Adam Babinec, Monitorování dopravy z leteckých videí, FIT VUT

Hlasování se zúčastnilo 14 IT novinářů z České republiky a Slovenska.

 • Cena Red Hat: Nejlepší open source diplomový projekt roku 2015

Vítěz: Tomáš Milata, Grafický editor pro konfiguraci struktury úloh v rámci Java EE 7 Batch API, FEL ČVUT

Práce musí pracovat s otevřeným kódem. Hodnoceny byly individuálně podle využitelnosti v praxi, kompatibilitou s open-source systémy, apod.

 • Cena CZ.NIC

Vítěz: Ondřej Klejch, Vývoj cloudové platformy pro automatické rozpoznávání řeči, MFF UK

Práce musí být zaměřena na rozvoj internetových technologií, musí mít zveřejněný otevřený zdrojový kód. Hodnoceny byly individuálně podle potenciálního přínosu a dopadu na internetovou komunitu.

Plánování městských cyklotras z ČVUT získalo cenu veřejnosti soutěže ACM SPY

Schopnost zohlednit při průjezdu městem nejen výškový profil cesty, ale také náročnost projížděných křižovatek nebo kvalitu povrchu. Variantní návrhy cest, které jasně rozlišují, zda je trasa vhodná pro sportovní jízdu, anebo pro každodenní dojíždění do práce. Přesně takové funkce má aplikace Cykloplánovač. Autor výpočetních algoritmů Pavol Žilecký, který je zpracovával v rámci svého diplomového projektu, nyní získal cenu veřejnosti v elitní soutěži ACM SPY.

Cykloplánovač momentálně pracuje s daty z 26 měst. V případě aplikace nabízí velmi detailní navigaci na jednotlivých křižovatkách, díky čemuž cyklistu městem dokáže provést v nejkratším možném čase.

Kvalitu diplomového projektu ocenil také Jaroslav Zendulka, děkan Fakulty informačních technologií VUT v Brně a akademický garant letošního ročníku soutěže ACM SPY.
„Práce byla vybrána do finále, protože vychází z velmi dobře zpracované rešerše existujících přístupů, vyznačuje se kvalitním návrhem a realizací s možností jak praktického využití, tak publikování,“ uvedl Zendulka.
„Autor navrhl algoritmus vícekriteriální optimalizace trasy, který vylepšuje známé postupy s velmi praktickými výsledky, a navrhl, implementoval a experimentálně ověřil aplikaci s webovým rozhraním.“

Definitivní vítěz soutěže ACM SPY, kterého zvolí akademická porota a zástupci přední české vývojářské společnosti Profinit, bude znám ve středu. Do finále se kromě Cykloplánovače dostalo ještě dalších 8 projektů z nejrůznějších oborů. Zastoupen je například projekt řízení pozemní dopravy z dronů nebo analýza lidské pozornosti, která by dokázala posunout kupředu robotiku.

Historii soutěže můžete sledovat na blogu: http://www.acm-spy.cz/category/blog/ nebo na facebooku: www.facebook.com/itneninuda

Čeští a slovenští IT žurnalisté udělí cenu nejlepší IT diplomce roku

Již na začátku prosince bude známý vítěz elitní soutěže ACM SPY o nejlepší IT diplomový projekt tohoto roku. Ocenění dostane jeden z 9 finalistů, vybraných akademickou obcí z celkového počtu 1 881 studentů, kteří letos úspěšně obhájili IT diplomovou práci. Letošní 6. ročník soutěže však přináší novinku – tou je panel zástupců odborných médií, do kterého byly přizváni významní IT novináři z České republiky i ze Slovenska.

Žurnalisté budou hodnotit především potenciál jednotlivých projektů zaujmout odbornou veřejnost, trendovost zvoleného tématu a také schopnost autorů prezentovat podstatu projektu.
„Velice pravděpodobně se studenti ve své budoucí praxi setkají s hodnocením svých projektů odbornou veřejností a žurnalisty. Díky novinářské ceně získají první takovou zpětnou vazbu,“ uvádí Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, která je hlavním pořadatelem soutěže. „Předpokládáme navíc, že hodnocení expertního žurnalistického panelu přinese do soutěže zcela novou perspektivu, která se může výrazně lišit od hodnocení akademiků.“

Vyhlášení absolutního vítěze proběhne 2. prosince v Praze. Na základě prezentací finalistů ho zvolí panel složený zejména z akademiků, své zástupce bude mít v porotě i společnost Profinit. Vítěz kromě slávy získá také finanční příspěvek na další rozvoj projektu.

Historii soutěže můžete sledovat na blogu: http://www.acm-spy.cz/category/blog/ nebo na facebooku: www.facebook.com/itneninuda

 

Z jakých projektů žurnalisté vybírají?

Pavol Žilecký, ČVUT FEL v Praze

Plánovač tras pro cyklisty, který umí pracovat také s nutnými manévry na složitých křižovatkách a zakomponovat je do celkového výpočtu trasy. (Cykloplánovač)

 

Magdalena Metlická, VŠB-TU FEI v Ostravě

Návrh na vylepšení používaných algoritmů pro řešení plánovacích problémů, který výrazně urychlí jejich řešení.

 

Petr Vévoda, UK MATFYZ v Praze

Návrh algoritmu pro simulaci přenosu světla v médiích, využitelný například pro fotorealistické vykreslení scény.

 

Katarína Furmanová, MU FI v Brně

Nové techniky pro porovnávání 3D modelů obličejů využitelné pro medicínu, antropologický výzkum, ale také bezpečnostní složky a autorizační software.

 

Jozef Vasilko, TU FEI v Košicích

Tvorba algoritmu, který pomůže teleskopu umístěnému na Mezinárodní vesmírné stanici s analýzou částic s ultravysokou energií.

 

Štefan Bocko, UPJŠ PF v Košicích

Webový asistent pro zjednodušení laboratorní práce při procesu vyhodnocování relevantních dat z experimentů.

 

Patrik Polatsek, STU FIIT v Bratislavě      

Jak funguje lidská vizuální pozornost? Projekt navrhuje časoprostorový model umožňující predikci s využitelnosti především v robotice, medicíně, ale také například marketingu.

 

Jiří Nádvorník, ČVUT FIT v Praze

Nástroj pro inkrementální (postupnou) fotometrickou přehlídku oblohy umožňuje vyhodnocovat světelné křivky objektů z astronomických dat původně k tomu neurčených.

 

Adam Babinec, VUT FIT v Brně

Monitorování dopravy za pomoci leteckých videí dokáže dávat rychlou zpětnou vazbu na provoz a může se stát novou metodou řízení pozemního provozu.

Kompletní přehled anotací finalistů: http://www.acm-spy.cz/o-soutezi-acm-spy/hlasuj-pro-sveho-favorita/

Jsou známi čeští a slovenští finalisté elitní soutěže ACM SPY

Letos bylo na fakultách českých a slovenských vysokých škol zapojených do soutěže úspěšně obhájeno 1 881 diplomových prací s IT tématikou. Často jsou v nich zpracovány projekty, které mají bez nadsázky potenciál měnit dnešní svět. Devět nejlepších se stalo finalisty 6. ročníku elitní soutěže ACM SPY. V ní se utkává 18 českých a slovenských univerzit o titul nejlepší IT studentský projekt roku. Letos byly do finále jednotlivými akademiky nominovány nejen projekty, které dokáží pomocí dronů zlepšit dopravní problémy, naučit roboty lépe vnímat své okolí nebo přiblížit vzhled počítačových her realitě, ale také takové, které umožní zpřesnit výzkum na Mezinárodní vesmírné stanici anebo objeví doposud neviditelné rychle se pohybující objekty na noční obloze.

Putovní záštitu nad letošním ročníkem ACM SPY převzala Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Podle jejího děkana docenta Jaroslav Zendulky je na jednotlivých pracích vidět, jak rychle jde vývoj IT a technologií kupředu. Ale také to, že čeští a slovenští studenti rozhodně nezaostávají.
„Mám radost, že i letos se nám s kolegy z ostatních univerzit podařilo společně najít práce, o jejichž jednoznačném přínosu pro vědu, společnost, ale i komerční sektor jsme přesvědčeni. Tak jako v případě finalistů minulých ročníků, i letos lze očekávat, že některé z projektů zaujmou globální investory, případně je jejich autor dokáže sám prosadit a rozvinout pro praktické použití,“ uvádí Zendulka.

Potěšující je také skutečnost, že v předvýběru jsou víceméně rovnoměrně zastoupeny práce z České republiky i Slovenska. Tři finalisty mají v soutěži dvě největší pražské univerzity (ČVUT a Univerzita Karlova), dvě práce pak pocházejí z košických univerzit (Technická univerzita a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika). Dva studenty má v soutěži také Brno, a to z Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického. Jedním studentem ve finále jsou pak zastoupeny Slovenská technická univerzita v Bratislavě a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.
„To opět potvrzuje kvalitu IT oborů vyučovaných na českých a slovenských univerzitách,“ komentuje Zendulka. „Navíc naštěstí již dávno neplatí, že studentské projekty, které vzniknou mimo největší univerzity, mají menší šanci na úspěch.“

Letošní výběr komentuje z hlediska komerčního potenciálu také Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, která je hlavním pořadatelem soutěže. Většina projektů finalistů ACM SPY z minulých let se totiž stala úspěšná buď v akademickém, vědeckém, nebo komerčním sektoru – zájem o ně měl například Google nebo přední evropské univerzity. Část z nich navíc dokázala založit vlastní životaschopný byznys.

„Oceňuji, že celá řada projektů se zaměřuje na řešení, která lze přímočaře aplikovat do praxe. Po zkušenostech z minulých ročníků jsem optimistický a osobně mám mezi vybranými projekty již své favority, které se sami pokusíme podpořit,“ uvádí Krátký.

Vyhlášení absolutního vítěze proběhne 2. 12. v Praze. Na základě prezentací finalistů ho zvolí akademický panel. Vítěz kromě slávy získá také finanční příspěvek na další rozvoj projektu.

Historii soutěže můžete sledovat na blogu: http://www.acm-spy.cz/category/blog/ nebo na facebooku: www.facebook.com/itneninuda

Projekty finalistů

Pavol Žilecký, ČVUT FEL v Praze

Plánovač tras pro cyklisty, který umí pracovat také s nutnými manévry na složitých křižovatkách a zakomponovat je do celkového výpočtu trasy. (Cykloplánovač)

 Magdalena Metlická, VŠB-TU FEI v Ostravě

Návrh na vylepšení používaných algoritmů pro řešení plánovacích problémů, který výrazně urychlí jejich řešení.

 Petr Vévoda, UK MATFYZ v Praze

Návrh algoritmu pro simulaci přenosu světla v médiích, využitelný například pro fotorealistické vykreslení scény.

Katarína Furmanová, MU FI v Brně

Nové techniky pro porovnávání 3D modelů obličejů využitelné pro medicínu, antropologický výzkum, ale také bezpečnostní složky a autorizační software.

Jozef Vasilko, TU FEI v Košicích

Tvorba algoritmu, který pomůže teleskopu umístěnému na Mezinárodní vesmírné stanici s analýzou částic s ultravysokou energií.

Štefan Bocko, UPJŠ PF v Košicích

Webový asistent pro zjednodušení laboratorní práce při procesu vyhodnocování relevantních dat z experimentů.

Patrik Polatsek, STU FIIT v Bratislavě

Jak funguje lidská vizuální pozornost? Projekt navrhuje časoprostorový model umožňující predikci s využitelnosti především v robotice, medicíně, ale také například marketingu.

Jiří Nádvorník, ČVUT FIT v Praze

Nástroj pro inkrementální (postupnou) fotometrickou přehlídku oblohy umožňuje vyhodnocovat světelné křivky objektů z astronomických dat původně k tomu neurčených.

Adam Babinec, VUT FIT v Brně

Monitorování dopravy za pomoci leteckých videí dokáže dávat rychlou zpětnou vazbu na provoz a může se stát novou metodou řízení pozemního provozu.

Kompletní přehled anotací finalistů: http://www.acm-spy.cz/o-soutezi-acm-spy/hlasuj-pro-sveho-favorita/

ACM SPY 2015: IT firmy hledají řešení v diplomových pracích

V šestém ročníku soutěže o nejlepší IT diplomovou práci roku ACM SPY 2015 bylo z celkového počtu 1 881 úspěšně obhájených prací z 18 zapojených fakult do semifinále vybráno 18 prací. Porota v současné době hodnotí jejich kvalitu a odbornost. 8 až 10 nejlepších prací se poté utká ve finále. Někteří úspěšní studenti se díky ACM SPY často dostávají do hledáčku světově významných technologických a IT firem. V minulých ročnících se soutěže účastnilo mnoho výjimečných prací, jejichž autoři dnes zastávají významné odborné pozice jak ve firemní sféře, tak i na akademické půdě, kde se věnují vědecké práci, popřípadě zakládají vlastní startupy.

Závěrečné práce jsou často zdrojem zajímavých a neotřelých řešení pro projekty komerčních subjektů. Partnerství s vysokými školami a univerzitami je tak pro ně a pro současný vývoj moderních technologií a vědy velice podstatné. Samotné technologické trendy jsou dobře vysledovatelné i v tématech diplomových prací. V soutěži ACM SPY je tak možné vypozorovat několik zajímavých témat, která se ve volbě studentů a jejich vedoucích v České republice a na Slovensku objevovala nejčastěji.

„V diplomových pracích, které jsou přihlášené do letošního roku soutěže o IT diplomovou práci roku, sledujeme významný vzestup kvality zpracování tématu Počítačové grafiky a multimédií. Z této oblasti bylo do semifinále vybráno 8 prací. Následují témata spojená s oborem Softwarové inženýrství a umělou inteligencí se shodným počtem 5 prací postupujícími do semifinále,“ uvedl Tomáš Krátký, Products and Services Director ve společnosti Profinit, manažer soutěže ACM SPY.

Kvalita vysokoškolského vzdělávání v oboru informačních a komunikačních technologií je v České republice i na Slovensku na velmi vysoké úrovni. Svědčí o tom řada významných a úspěšných mezinárodních IT společností vzniklých v těchto zemích. Velké zahraniční korporace a světově uznávané značky projevují o studenty, absolventy a experty z Čech a Slovenska v posledních letech stále větší zájem. Na trhu práce jsou totiž zkušení IT experti stále nedostatkovým artiklem, a proto se firmy obrací na univerzity. Potvrzují to významní nadnárodní hráči, jako například Red Hat, Honeywell, Profinit, nebo CZ.NIC a další.

„S univerzitami spolupracujeme velice úzce již mnoho let. Ceníme si zejména inovativního přístupu studentů k řešeným problémům. Studenti pracují na projektech v reálném prostředí, a to je přínosem nejen pro nás, jako vývojové centrum, ale také pro samotné studenty, kteří se tímto dostávají do styku s praxí. Pracují tak na reálných produktech spolu se zkušenými lidmi z oboru,“ uvedl Radovan Musil, ředitel vývojového centra společnosti Red Hat.

Podle Českého statistického úřadu v roce 2014 studovalo Informatiku na všech Vysokých školách v České republice přes 21,5 tisíce studentů. Studentky jsou v tomto čísle zastoupeny v 17 %, v absolutním čísle jich tedy tento obor navštěvovalo přes 8 100. Z celkového počtu vysokoškolských studentů tohoto oboru jich 95 % studovalo bakalářský nebo magisterský obor, doktorandi byli zastoupeni ve zbylých 5 %.

„Podle posledního průzkumu mezi absolventy naší fakulty získá práci ještě před ukončením studia 53 % z nich. Dalších 41 % studentů pak nastoupilo do práce do tří měsíců od ukončení studia. Převážná většina z nich pak zůstává v oboru IT, poptávka po absolventech tohoto oboru totiž v Brně stále převyšuje nabídku,“ uvedl doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc., děkan Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, který je předsedou poroty soutěže pro letošní rok.

Historii soutěže můžete sledovat na blogu: http://www.acm-spy.cz/category/blog/ nebo na facebooku: www.facebook.com/itneninuda