Altron

Nový systém na platbu parkování využilo v Praze již 330 tisíc aut

Nové parkovací zóny vstoupily do života Pražanů na konci srpna letošního roku. V Praze 5, 6 a následně 8 byl spuštěny rezidenční a smíšené zóny, které provozuje společnost TSK Praha. Správa je založena na centrálním informačním systému a jeho modulech od společnosti Altron, které doplňují další prvky včetně parkovacích automatů a evidenčních vozidel společnosti Eltodo.

Společnost Altron jako systémový integrátor vyvinula komplexní systém s návaznými aplikacemi a komponenty pro správu příslušných agend. Příkladem je modul virtuálních platebních hodin připravený ve spolupráci se společností MPLA. Altron také zajišťuje potřebnou kritickou infrastrukturu a její provoz.

Přes centrální informační systém bylo od 24. srpna do začátku listopadu 2016 odbaveno více než 330 000 transakcí, tj. plateb přes jednotlivé automaty nebo virtuální platební hodiny. Přes parkovací automaty bylo uskutečněno 299 459 transakcí, ať už v hotovosti nebo platební kartou, mobilní aplikace pokryla 29 887 požadavků na parkování a 3 304 transakcí bylo provedeno fleetovými kartami CCS. Od spuštění celého systému do pilotního provozu nebyly zaznamenány systémové výpadky, které by uživatelům znemožnily zaparkovat podle nových pravidel.

„Centrální informační systém a další prvky potřebné k rozšíření parkovacích zón, které jsme dodali TSK Praha, prošly náročnou zátěží v rámci pilotního provozu. Velký počet bezchybně odbavených požadavků svědčí o spolehlivosti celého řešení. Nyní se můžeme zaměřit na jeho další rozvoj nejen v Praze, ale i v dalších městech, která mají o parkovací systémy, respektive městskou mobilitu zájem,“ uvedl Zbyněk Juřena, ředitel divize IT ve společnosti Altron.

Optimalizace a podpora městské mobility patří mezi důležité součásti činnosti společnosti Altron. Spojení datových center, automatizace, zpracování velkých objemů dat a prvků IoT umožní nabízet moderní služby městům a jejich obyvatelům.

Příloha: Infografika_parkovani_2016

IoT technologie ovlivňují i obor datových center

Podzimní série Altron Business Breakfast 2016 přiblížila důležitá témata, která hýbou českým i mezinárodním trhem ICT služeb. Na setkáních, která se konala od září do listopadu v podobě seminářů pro odbornou veřejnost i zákazníky, byla představena řada nových řešení.

Odborníci společnosti Altron seznámili desítky účastníků odborných seminářů s aktuálními tématy a trendy, které se dotýkají především nastupující vlny IoT technologií a jejich aplikace v nejrůznějších oborech. Podle analytických společností bude totiž do roku 2020 k internetu připojeno více než 25 miliard zařízení. Tento fenomén postupně promění celý obor ICT včetně datových center, a tak Altron uvedl svůj koncept řízení životního cyklu velkých objemů dat k zákazníkovi a jeho praktické využití například v městské mobilitě nebo energetice.

Důležitým bodem setkání byla i kybernetická bezpečnost, představující evergreen jak pro firemní zákazníky, tak veřejnou správu. Ochrana dat a kritické infrastruktury je klíčová pro chod prakticky každého odvětví. Celou sérii školení podtrhlo téma systémů pro správu datových center, které zajišťují spolehlivý provoz datových center a jejich nepřetržitou dostupnost.

„V poslední době jsme zaznamenali zvýšený zájem zákazníků, partnerů i veřejnosti o nové trendy v ICT, proto jsme rádi, že můžeme nabídnout naše odborné semináře, které mají dlouholetou tradici. Díky našim partnerům a odborníkům, působícím v projektech po celé Evropě a na Blízkém východě, umíme se zájemci otevřeně diskutovat o problematice technologií a softwaru a přinášet kvalifikované odpovědi na jejich otázky. S odbornými semináři budeme pokračovat i v dalším roce, kdy se zaměříme na témata vycházející z aktuálních potřeb trhu,“ uvedl Jan Rezek, marketingový ředitel společnosti Altron.

Více o aktuální nabídce IoT řešení k dispozici na webu www.altron.net.

Dvě „pouštní“ mobilní datová centra

Altron dokončil další dodávku mobilních modulárních datových center (MDC) pro e-Government emirátu Sharjah ve Spojených arabských emirátech. Dodávka navazuje na předchozí dlouhodobou spolupráci a dvě nová datová centra doplní již existující infrastrukturu, která zahrnuje i mikrodatová centra vyvinutá Altronem. Diverzifikovaná ICT infrastruktura bude sloužit k provozu informačních systémů a aplikací státní správy emirátu Sharjah.

Modulární mobilní datová centra, která Altron vyvinul na základě svých dlouholetých zkušeností s návrhem, výstavbou a provozem datových center, jsou snadno ovladatelná a umožňují výkon až 100 kW IT. Součástí řešení, postaveného ve standardizovaném ISO kontejneru, je kompletně zálohované napájení včetně UPS v konfiguraci N+1. Chlazení zajištují speciální chladicí jednotky rovněž v konfiguraci N+1 s kompresorem. Jednotky jsou upraveny pro spolehlivý provoz i v pouštních podmínkách při zachování nízké spotřeby energie (PUE cca 1,35). Významným prvkem jsou pak bezpečnostní technologie umožňující řízený přístup do datového centra, a v neposlední řadě také integrace vlastního řešení monitoringu technologické infrastruktury AIMON.

Modulární mobilní datová centra dodává společnost Altron zákazníkům po celém světě. Výhodou je rychlost dodání – průměrně dva měsíce. Podstatným přínosem mobilních datových center jsou také nízké náklady na provoz, a to především díky pokročilým technologiím zajišťujícím nízkou spotřebu energií. Variabilita, nabízející sestavení jednotlivých částí do větších celků, navíc umožňuje modulárnímu datovému centru dynamicky růst podle potřeb zákazníků.

Altron vyvinul mikrodatové centrum s prvky IoT

Společnost Altron vyvinula vlastní koncept mikrodatového centra a chytrého racku (Smart Rack), který je určen pro zajištění chodu celého firemního ICT v jedné skříni. Navržené All-in-One řešení disponuje kapacitou až 5 kW IT výkonu s vlastním systémem zálohovaného napájení, chlazením a bezpečnostními systémy. Nechybí ani vzdálený monitoring technologické infrastruktury celého mikrodatového centra.

Novinkou je Altronem navržený a vyvinutý systém Altron Smart Management Unit (ASMU) sloužící k pokročilému řízení napájení a monitoringu. ASMU zahrnuje prvky IoT integrované do distribučních prvků silové elektřiny – měřené a spínané Power Distribution Unit (PDU) s řadou pokročilých funkcí. Systém obsahuje také sadu externích snímačů vnějšího i vnitřního prostředí (teplota, vlhkost a přítomnost kouře) připojených k centrální jednotce. Celé mikrodatové centrum má vlastní softwarovou nadstavbu a monitorovací systém.

Nabídka řešení od Altronu zahrnuje plně vybavené mikrodatové centrum s IT zařízeními podle požadavků zákazníků. Další možností je produkt Altron SmartRack druhé generace obsahující veškeré podpůrné technologie pro provoz datového centra. Důraz je kladen na nepřetržitou dostupnost s využitím redundantních komponent v systémech napájení, odvodu tepla, řízení a monitoringu.

Kompletně vybavená mikrodatová centra od Altronu využívají například vládní agentury Spojených arabských emirátů.

VeeamON Forum 2016 s podporou Altronu

Společnost Altron se v letošním roce opět stala jedním z partnerů akce VeeamON Forum 2016, která se koná příští středu 14. září na pražském Žofíně.

Společnosti Altron a Veeam Software dlouhodobě spolupracují na řešeních pro firemní zákazníky, kterým pomáhají zvyšovat dostupnost IT a cloudových služeb včetně jejich zálohování. Altron je systémovým integrátorem služeb a produktů společnosti Veeam Software do svých řešení, například mikrodatových center nebo cloudových platforem.

„Bezpečný a efektivní provoz cloudových služeb spolu s jejich zálohováním je součástí naší nabídky zákazníkům. Altron působí jako systémový integrátor, který disponuje vlastním softwarovým vývojem. Úzce spolupracujeme s našimi partnery na produktech a službách, které přinesou zákazníkům jasnou přidanou hodnotu a ochranu firemních dat. I proto se každoročně podílíme na tak významné akci, jakou je VeeamON Forum,“ řekl Zbyněk Juřena, ředitel Altron Business Solutions.

Registrace pro zákazníky a více informací o akci VeeamOn Forum je na https://go.veeam.com/veeamon-forum-czech-republic.

Altron podporuje mladou generaci vědců a techniků

Společnost Altron se díky partnerství s Domem dětí a mládeže hl. m. Prahy (DDM) zapojila do krajské soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Altron tak podpořil další rozvoj svých aktivit v oblasti společenské odpovědnosti.

„Podpora vzdělávání v neziskovém sektoru je pro nás důležitým prvkem komunikace a přístupu k našemu okolí. Spoluprací s institucemi jako je například DDM podporujeme vzdělávání dětí a mládeže především v technických oborech. Pevně věříme, že v budoucnu přinese tento přístup ovoce v podobě aktivního zájmu dětí o informační technologie,“ uvedl Jan Rezek, marketingový ředitel společnosti Altron.

SOČ pro žáky středních škol
Ve školním roce 2015/16 proběhl již 38. ročník soutěže a žáci si mohli vybrat z 18 soutěžních oborů. Krajské kolo SOČ se konalo 25. 4. 2016 v budově Karlínského Spektra DDM. Do soutěže bylo přihlášeno 102 prací, 96 jich bylo obhájeno (108 autory), a to před 13 odbornými porotami.

Hodnoticí komise soutěže, ve které zasedli odborníci společnosti Altron, vybrala vítěze v oborech č. 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace a č. 18 Informatika. Vítězové krajského kola získali odměny v podobě tabletu, který předal zástupce Altronu Pavel Kohout v budově Karlínského Spektra DDM. Ceny si odnesli Vojtěch Zethner za projekt Polovodičově buzený Teslův transformátor a Jakub Topič za projekt Řízení modelové železnice.

Na následné celostátní přehlídce SOČ v Hradci Králové Vojtěch Zethner obsadil se svojí prací třetí místo, Jakub Topič byl jedenáctý.

Infografika: Technologický stav datových center v ČR

Společnost Altron, která se budování, výstavbě a provozu datových center věnuje již 25 let, připravila infografiku zaměřenou na stav technologií datových center v České republice. Jen v loňském roce se jich na zelené louce otevřelo hned několik, jiná byla modernizována, a v letošním roce přibydou další nové projekty.

Česká datová centra vznikají jak pro hostingové služby, tak pro využití firemními zákazníky, kteří provozují rozsáhlé informační systémy, cloudové služby a aplikace. V průměru vznikne v ČR každý rok jedno datové centrum s plochou nad 250 m2. Kromě toho vzniká řada menších technologických prostor, ať již rekonstrukcí a rozšířením stávajících, nebo vytvořením úplně nových. Svou roli přitom hraje využívání evropských dotací a také potřeba provozovatelů modernizovat a rozšiřovat kapacity pro provoz ICT technologií. Nároky IT na výkon infrastruktury neustále rostou a rozvíjí se nové služby a aplikace, především hybridní cloud. Bez pružného a rychlého IT se neobejde prakticky žádný obor podnikání.

Rostoucí výkon IT vyžaduje spolehlivé napájení a chlazení. Nejčastěji je proto vybírán klasický přímý výpar a roste také podíl free-coolingu (vodního chlazení), a to zejména v souvislosti s požadavky na vyšší efektivitu a snížení ekologické zátěže způsobené provozem datových center. „Dostupnost a napájení podle kategorií TIER nejčastěji připadá na základní stupeň, především u malých serveroven. U hostingových a velkých firemních center i z důvodu bezpečnosti a bezvýpadkového provozu doporučujeme technologie splňující kategorii TIER III a IV,“ řekl Petr Ding, technický ředitel společnosti Altron.

Z geografického hlediska není překvapením, že největší datová centra jsou umístěna v Praze, kde sídlí řada firem potřebujících zpracovávat a uchovávat svá data. Při zahrnutí dat z firemních i hostingových datových center lze odvodit, že největší vytížení zaznamenávají datová centra v Praze, Brně a dalších větších městech ČR, v nichž se soustředí i investice spolufinancované z EU fondů. Datová centra se tak staví na zelené louce nebo rekonstrukcí stávajících prostor mimo hlavní zájem zákazníků. Růst využití v malých městech je tak pozvolnější než ve velkých městech.

Pět technologických trendů datových center v ČR:

  1. Datová centra jsou soustředěna především v Praze (62 %)
  2. Ročně přibyde nejvíce serveroven (od 20 do 40)
  3. Pro chlazení se nejčastěji využívá přímý výpar (DX – Direct Expansion)
  4. Průměrný výkon datového centra je do 250 KW (až 85 % datových center)
  5. Datová centra nejčastěji dosahují standardu TIER I (60 % všech datových center)

Více konkrétních statistik naleznete v přiložené infografice.

Partnerství Altronu a Nlyte

Altron uzavřel partnerství s Nlyte Software, předním světovým výrobcem softwaru pro správu a provoz datových center (Data Center Infrastructure Management – DCIM). Altron se tak stal partnerem pro systémovou integraci celého řešení v regionu Evropy a Blízkého východu (EMEA) a rozšířil své portfolio řešení a služeb pro datová centra.

Díky uzavřené spolupráci bude společnost Altron zajišťovat kompletní systémovou integraci celého řešení Nlyte u zákazníků včetně následného provozu a servisu. Využije přitom dlouholeté zkušenosti s návrhem, výstavbou a provozem datových center a poskytováním souvisejících služeb. Díky tomu může navrhnout optimální řešení a integraci DCIM pro stávající i nové zákazníky bez ohledu na geografické umístění datového centra.

Řešení Nlyte, které bude Altron integrovat do datových center, umožňuje kompletní řízení veškerých non-IT zdrojů, IT infrastrukturu, kapacitní plánování a servis, tedy komplexní správu datového centra. Samozřejmostí je napojení na další systémy a především nástroje na efektivní využití dostupných zdrojů datového centra. Výhodou je možnost individualizace řešení ze strany Altronu podle aktuálních provozních i obchodních potřeb. Provozovatelé datových center tak mohou snadno a s úsporou investic a času plánovat vytížení své technologické infrastruktury a její budoucí rozvoj.

„Těší nás, že jsme propojili jedničky ve svém oboru. Spolupráce se společností Nlyte nám otevírá nové možnosti na poli moderní správy technologické infrastruktury datových center a rozšiřuje naše portfolio služeb a řešení. Společný přístup již od počátku přináší výsledky v podobě otevřených příležitostí a zakázek napříč regionem EMEA,“ uvedl Stanislav Stejskal, generální ředitel společnosti Altron.

„Spolupráce se společností Altron, která je lídrem v oblasti výstavby a provozu datových center a IT řešení, je pro náš rozvoj na evropském trhu klíčová. Těšíme se na spolupráci při řešení zákaznických projektů, které pomohou zvýšit efektivitu a hodnotu jejich datových center,“ uvedl Moshe Benjo, Head of EMEA Sales ve společnosti Nlyte Software.

Společnost Nlyte Software je výrobcem softwaru DCIM, který jako první uvedla na světový trh a nastavila tak standard pro systémy na správu datových center. Řešení Nlyte patří v současnosti mezi špičku na trhu DCIM systémů a poskytuje komplexní systém vhodný pro širokou škálu datových center, od středních až po ta největší.

Altron a DataSpring spolupracují na letní akci „Šrotovné“

Společnosti Altron a DataSpring, spustily společnou letní promokampaň s názvem „Šrotovné“, která je zaměřena na zpětný odkup dosluhující firemní infrastruktury. Obnovu a nové řešení ICT nabízí datové centrum DataSpring, které Altron postavil v Lužicích u Hodonína a zajišťuje v něm i správu non-IT části. Datové centrum je certifikováno v úrovni TIER III a ISO:27001.

Altron spolupracuje se společností DataSpring v oblasti poskytování cloudových služeb a infrastruktury dlouhodobě. Výhodou společně připravené akce je přenesení investičních nákladů na provozní, vysoká škálovatelnost a rozsah služeb i řízení výpočetního výkonu a velikosti úložiště dle aktuálních potřeb. Nechybí ani 24/7 monitoring, intuitivnost a jednoduchost managementu prostředí a fyzické zabezpečení.

Integrovaný systém dohledu a monitoringu prostředí zajišťuje nízkou spotřebu energií, a tím snižuje náklady celého řešení. Další možností je sestavení hybridního cloudu s využitím Altron mikrodatového centra, které poskytuje kompletní služby jako klasické datové centrum, a zálohováním do datového centra DataSpring. Výhodou tohoto řešení je umístění dat u zákazníka se zálohováním v datacentru v České republice.

„Společně s našimi partnery se snažíme posouvat standardy trhu cloudových služeb a nebojíme se investic do nových trendů a technologií. Díky spolupráci s osvědčenými technologickými partnery, mezi které patří společnost Altron, přinášíme zákazníkům vyšší kvalitu enterprise řešení za dostupnou cenu. Právě to je cílem naší letní promokampaně,“ řekl Jiří Skopový, generální ředitel společnosti DataSpring.

„Se společností DataSpring dlouhodobě spolupracujeme na rozvoji a podpoře inovativních ICT řešení včetně cloudových služeb a datových center. Díky unikátní společné nabídce jsme připraveni poskytnout spolehlivé a bezpečné řešení a služby, které vyřeší aktuální potřeby firemních zákazníků,“ uvedl Stanislav Stejskal, generální ředitel společnosti Altron.

Díky individuálnímu přístupu dostává zákazník možnost optimalizace nákladů na provoz IT ve spojení s širokou nabídkou virtualizačních platforem, a tím i značnou flexibilitu řešení. Výše uvedené výhody mohou zákazníci získat do konce září 2016, kdy akce končí. Více informací o letní promoakci „Šrotovné“ je k dispozici na webových stránkách www.dataspring.cz/srotovne a www.altron.net.

Altron má certifikaci pro Schneider-Electric Galaxy VM

Společnost Altron, která poskytuje zákazníkům preventivní a havarijní servis datových center a technologií, rozšířila v červnu letošního roku své certifikace. Její divize Servis získala jako první v České republice certifikaci na údržbu a startup záložních zdrojů Schneider-Electric Galaxy VM.

Díky dlouhodobému partnerství s předními světovými výrobci technologické infrastruktury jsou techničtí odborníci společnosti Altron schopni optimálně navrhovat a řešit servis a správnou údržbu, a v neposlední řadě pracovat s nejnovějšími trendy v oblasti péče o datová centra. Divize Servisu již řadu let zajišťuje bezproblémový chod infrastruktury datových center a poskytuje služby spojené se zvýšením dostupnosti a životnosti spolu s optimalizací provozních nákladů zákazníků.

„Péče a servis o NON-IT technologie patří ke klíčovým službám, které zajišťují bezproblémový a efektivní provoz datových center. Naše technické týmy spravují přes 70 000 m2 datových center a své aktivity rozvíjíme nejen v České republice, ale například i na Blízkém východě,“ uvádí Michal Hejsek, ředitel divize Servis společnosti ALTRON.