Banking Software Company

BSC posiluje pozici lídra v regulatorním výkaznictví. Jeho služby nově využívá i ČSOB, UniCredit Bank či čínská Bank of Communications

Společnost BSC (Banking Software Company), která se zabývá vývojem softwarových produktů pro bankovní sektor, získala další čtyři nové zákazníky pro svůj produkt BI zaměřený na regulatorní výkaznictví. Služby BSC bude pro automatické odesílání povinných výkazů do ČNB a dalším regulatorním orgánům nově využívat i ČSOB, UniCredit Bank, Hypoteční banka a rovněž Bank Of Communications, pátá největší čínská banka. BSC si tak dále upevňuje pozici jasné jedničky na trhu, přičemž klientské portfolio firmy již čítá takřka 70 subjektů.

BSC dlouhodobě ukazuje, že na poli regulatorního výkaznictví nemá na trhu konkurenci a aktuálně již ovládá prakticky celý trh. „Již v prvním pololetí tohoto roku se nám rodina uživatelů myBI rozrostla na 60 a mám velkou radost, že náš rychlý růst pokračuje i nadále. BSC potvrzuje, že je nedostižným lídrem na tomto poli a definuje standardy celého odvětví,“ slibuje Jan Hanuš, Head of Business Intelligence společnosti BSC.

Na poli regulatorního výkaznictví se BSC dokáže postarat o všechny povinnosti v oblasti povinných výkazů směrem k dozorovým orgánům. Sada nástrojů z rodiny myBI totiž zajistí všechny potřebné souhrny a jejich odeslání do ČNB, případně na další příslušná místa. Systém je neustále aktualizován, aby fungoval v souladu s měnícími se legislativními požadavky. Klienti z řad bank i dalších finančních institucí tedy nemusí novinky neustále sledovat a mohou se soustředit na podstatu svého podnikání.

Prvním z nových klientů je ČSOB, dle velikosti bilanční sumy největší banka v České republice. Do portfolia klientů přibyla rovněž Hypoteční banka, která se drží na absolutním vrcholu hypotečního trhu v ČR a je jedničkou jak z hlediska počtu nově poskytnutých hypotečních úvěr, tak i z hlediska celkového objemu poskytnutých hypoték. Třetím novým zákazníkem je UniCredit Bank, a to její česká i slovenská pobočka.

Čtvrtým novým zákazníkem pro divizi BSC zaměřenou na regulatorní výkaznictví je pražská pobožka čínské Bank of Communications. Ta je pátou největších bankou v Číně a s bilanční sumou 1,4 bilionů dolarů dokonce 21. největší bankou světa. Založena byla v roce 1908, centrálu má v Šanghaji a disponuje rozsáhlou síť více než 2 800 poboček po celém světě.

 

BSC zařazeno Gartnerem mezi vybrané dodavatele pro digitální transformaci bankovnictví

Společnost Banking Software Company (BSC), největší bankovní softwarehouse v České republice, byla zařazena mezi vzorové dodavatele řešení v oblasti digitální transformace bankovnictví v rámci prestižního reportu Gartner Hype Cycle. Pro BSC toto zařazení znamená další povzbuzení na cestě k přerodu z mezinárodní firmy na globální společnost a zároveň uznání kvality jeho řešení na poli digitální transformace. 

Hypová křivka renomované analytické společnosti Gartner dlouhodobě slouží coby respektovaný indikátor sledující vyspělost konkrétního odvětví, fázi průběhu určitého trendu a rovněž predikci dalšího vývoje. Zprávy Gartneru tedy slouží společnostem z různých odvětví byznysu jako významný informační podklad, na základě kterého se rozhodují, kam investovat a na co se ve své činnosti zaměřit.

Česká společnost BSC se nyní na hypovou křivku Gartneru dostala v rámci reportu Gartner Hype Cycle for Digital Banking Transformation 2019, a to coby dodavatel v oblasti digitální transformace bankovnictví. BSC tak jasně dokázala, že ve svém oboru patří do úplné světové špičky.

„Pro BSC je obrovským úspěchem, že nás Gartner ve svém reportu zmínil coby dodavatele na poli digitální transformace. Fakt, že naše řešení vnímá takto respektovaná autorita, nám ukazuje, že jsme ve svém oboru skutečně globálně uznávaným hráčem. Je to pro nás zároveň motivace nejen pro další rozvoj produktu, ale také pro budování globální partnerské sítě, s jejíž pomocí chceme dále dobývat trhy od Ameriky a západní Evropy až po celý region MENA, ve kterém vidíme obrovský potenciál,“ vyjádřil se k zařazení mezi dodavatele v rámci hypové křivky CEO BSC Petr Koutný.

BSC se digitální transformací bankovnictví zabývá již od 90 let a v České republice je jasným lídrem na tomto poli. Jeho vlajkovým produktem je bankovní operační systém Digital Bank OS, který zajišťuje veškerou potřebnou funkcionalitu pro digitální služby banky a navíc umožňuje přes API napojovat aplikace a služby třetích stran. Banka, která systém využívá, se tak může odlišit a svým klientům nabízet služby daleko za hranicemi běžného bankovnictví.

Gartner, Hype Cycle for Digital Banking Transformation, 2019

Společnost Gartner neschvaluje žádného dodavatele, produkt nebo službu, které jsou uvedeny v jeho výzkumných publikacích, a nedoporučuje uživatelům technologie, aby vybírali pouze ty dodavatele, kteří mají nejvyšší hodnocení nebo jiné označení. Publikace výzkumu společnosti Gartner sestávají z názorů výzkumné společnosti Gartner a neměly by být chápány jako prohlášení o skutečnosti. Gartner se zříká všech záruk, výslovných nebo předpokládaných, s ohledem na tento výzkum, včetně všech záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

Do BSC nastoupil Karel Beran, nový šéf produktů a inovací

Do BSC, největšího bankovního softwarehousu v České republice, nastupuje zkušený odborník Karel Beran (45), který bude zastávat pozici „Director of Products and Digital Innovations“ a bude tedy osobou odpovědnou za inovační aktivity BSC. Během své pětadvacetileté kariéry pracoval ve společnostech Arthur Andersen, Accenture a Komerční banka. Na počátku své kariéry začínal v BSC, kam se nyní vrací.

Karel Beran má zkušenosti z IT i z bankovního sektoru. Již během studií se v BSC podílel na vývoji prvních systémů digitálního bankovnictví, například pro Citibank. V Accenture pracoval, mimo jiné, na vybudování digitálního bankovnictví České spořitelny pro retailové i korporátní klienty. Posledních několik let strávil ve vedení Komerční banky, kde byl zodpovědný za transformační program, strategické poradenství a rozvojové projekty.

Hlavním cílem Karla Berana je vést BSC k dalším inovacím a globální expanzi. „Naší vizí je být první volbou a globálním lídrem na poli digitálních bankovních systémů, který pomáhá bankám v jejich digitální transformaci. Naše platforma transformaci urychlí i zlevní a zároveň bankám umožní odlišit se od konkurence, zaujmout klienty, a vybudovat široký ekosystém, výrazně za hranicemi tradičního bankovnictví,” uvádí Karel Beran.

V rámci dobývání světových trhů spoléhá BSC na svůj Digital Bank OS, vlastní operační systém pro banky, který zajistí potřebnou funkčnost pro digitální distribuci bankovních produktů a služeb a zároveň bankám umožní snadné připojení služeb a aplikací třetích stran. Důvěru BSC v tento produkt dokládají i vysoké investice firmy. V roce 2018 bylo zpět do vývoje a inovací investováno 14 % obratu, který dosáhl 369 milionů korun.

BSC potvrzuje pozici lídra v regulatorním výkaznictví. Nově jeho služby využívá HSBC, J&T i ČMZRB

Společnost BSC (Banking Software Company), která se již takřka 30 let zabývá vývojem vlastních softwarových produktů pro bankovní sektor, v prvním pololetí 2019 získala tři nové zákazníky pro svůj produkt BI zaměřený na regulatorní výkaznictví. Služby BSC bude pro automatické odesílání povinných výkazů do ČNB a dalším regulatorním orgánům nově využívat Českomoravská záruční a rozvojová banka, J&T Finance Group SE a rovněž HSBC France – pobočka Praha. BSC si tak upevnila pozici jasné jedničky na trhu a počet svých klientů zaokrouhlila na 60.

BSC dlouhodobě ukazuje, že na poli regulatorního výkaznictví nemá na trhu konkurenci a aktuálně již ovládá prakticky celý trh. „Mám velkou radost, že se nám rodina uživatelů myBI v první pololetí letošního roku opět rozrostla na aktuálních 60. BSC se tak stává nedostižným lídrem na tomto poli a definuje standardy celého odvětví. Na základě pokročilých jednání u dalších finančních subjektů mohu s potěšením konstatovat, že do konce roku 2019 zákazníků ještě přibude,“ slibuje Jan Hanuš, Head of Business Intelligence společnosti BSC.

Na poli regulatorního výkaznictví se BSC dokáže postarat o všechny povinnosti v oblasti povinných výkazů směrem k dozorovým orgánům. Sada nástrojů z rodiny myBI totiž zajistí všechny potřebné souhrny a jejich odeslání do ČNB, případně na další příslušná místa. Systém je neustále aktualizován, aby fungoval v souladu s měnícími se legislativními požadavky. Klienti z řad bank i dalších finančních institucí tak nemusí novinky neustále sledovat a mohou se soustředit na podstatu svého podnikání.

Prvním z nových klientů je Českomoravská záruční a rozvojová banka, tedy národní rozvojová banka zřízená Českou republikou pro realizaci vládních programů na podporu malého i středního podnikání a na financování vybraných oblastí infrastruktury měst a obcí. Z důvodu statusu státní příspěvkové organizace musela BSC tuto zakázku vysoutěžit ve výběrovém řízení zadaném v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Druhým novým zákazníkem je finanční skupina J&T Finance Group SE. Ta je jednou z nejaktivnějších investorských skupin v ČR a podniká v oblasti privátního a retailového bankovnictví, správy majetku vybraných fyzických osob a institucí, investic a projektového financování.

Třetím přírůstkem mezi klienty BSC myBI je HSBC France – pobočka Praha. Holding HSBC je největší bankovní skupinou v Evropě a 7. největší bankou na světě podle velikosti bilanční sumy. V ČR se zaměřuje výhradně na velké české korporátní zákazníky a mezinárodní dceřiné společnosti zahraničních investorů.

Do BSC nastupuje Lubomír Tomány, bude řídit rozvoj bankovního operačního systému

Do společnosti BSC, která je největším bankovním softwarehousem v České republice a lídrem v digitální transformaci bank, nastupuje zkušený produktový manažer Lubomír Tomány.V BSC bude zodpovídat za rozvoj vlajkového produktu společnosti, jímž je operační systém pro banky Digital Bank OS.

Lubomír Tomány do BSC přichází ze Synology, kde měl pět let na starosti kompletní péči o český a slovenský trh a později i o další trhy, na kterých zodpovídal za obchodní výsledky, kompletní distribuční kanál, partnerský program, školení zákazníků i projektovou podporu a pomoc s implementací produktů.

V BSC bude Tomány odpovídat za další vývoj Digital Bank OS a za vytvoření celosvětové partnerské sítě, jež bude mít za úkol produkt efektivně implementovat přímo v bankách. Tomány tak dostane na starost vlajkový produkt firmy, se kterým BSC dobývá domácí i zahraniční trh a postupně se tak stává klíčovým hráčem na poli digitalizace bankovního sektoru.

„Digital Bank OS je plnohodnotným operačním systémem pro banky, který zajistí veškerou potřebnou funkcionalitu pro chod banky a zároveň možnost snadno na něj napojovat jakékoli další služby. Banka tak může integrovat aplikace třetích stran a uspokojit jakoukoliv zákaznickou potřebu,“ popisuje Lubomír Tomány produkt, do jehož čela se staví. „Kromě vytváření partnerské sítě po celém světě bych rád pomohl našim zákazníkům zprostředkovat nové funkce v oblasti otevřeného bankovnictví, rozvíjet využití umělé inteligence v analýze dat a posunout koncept tzv. digitálního dvojčete,“ nastiňuje Tomány své nejbližší plány v novém působišti.

Dosud Lubomír Tomány působil v oboru síťových datových úložišť a bezpečnostních řešení zaměřených na ochranu dat. Bankovní sektor proto vnímá jako další výzvu v rámci své kariéry a jako možnost vstoupit do oblasti, která se v posledních letech dynamicky rozvíjí. Za rychlým vývojem bankovního trhu přitom stojí i proces digitální transformace, jímž banky provádí BSC.

Tomany_small

Do BSC nastupuje nová marketingová manažerka

Do čela marketingu největšího bankovního softwarehousu v České republice nastupuje zkušená marketingová odbornice Zuzana Lhotáková. Během své dvacetileté kariéry působila ve společnostech jako GE Money Bank (nyní Moneta) či Douwe Egberts. Posledních 7 let pak strávila ve vedení společnosti SAS Institute.

V SAS pomáhala Zuzana Lhotáková stavět lokální tým a mimo jiné rozjela a vedla projekt Česko v datech. Posléze vedla globální marketingový tým působící na čtyřech kontinentech. Přestup do BSC (Banking Software Company) vnímá jako další výzvu, v rámci které může zužitkovat své zkušenosti jak z bankovního sektoru, tak ze softwarové společnosti.

„V BSC otevíráme nové obchodní příležitosti, a to především na zahraničních trzích. Současně posilujeme tým, implementujeme nové interní systémy a měníme procesy, abychom mohli realizovat kampaně a primárně skrze digitální kanály budovat povědomí o značce. Naším prvním cílem expanze je území Středního východu a soustředit se budeme především na oblast digitální transformace bank. Součástí plánu je i vybudování partnerské sítě,“ upřesňuje plány společnosti Lhotáková.

V BSC se Zuzana Lhotáková zaměří na kompletní restart marketingových aktivit, které budou respektovat nový globální positioning společnosti. „S propagací našich produktů a pozicováním v mnohých ohledech teprve začínáme. To vnímám jako výzvu, ale i jako velkou výhodu,“ popisuje Lhotáková.

Nová žena v čele marketingu vidí pro BSC velkou příležitost ve vznikajících nových tržních segmentech digitálních bank a otevřeném bankovnictví založeném nejen na nové legislativě PSD2. „Díky novým trendům v oblasti digital bankingu a open bankingu mohou bankovní instituce dopřát klientům jedinečnou zákaznickou zkušenost a být mu empatickým partnerem při realizaci jeho finančních potřeb. V této oblasti má BSC v rámci svého digitálního bankovního operačního systému myGEMINI hodně co nabídnout,” věří Zuzana Lhotáková ve vlajkový produkt BSC.

Zuzana_Lhotakova

Petr Štěpánek (BSC): Apple představil vlastní kreditní kartu. Blíží se soumrak klasických bank?

Apple dnes výrazným způsobem zčeřil vody bankovního sektoru, když představil vlastní kreditní kartu a významněji tak pronikl do oblasti financí. V České republice způsobila velký rozruch již samotná služba Apple Pay, která umožňuje snadno a bezpečně provést platbu mobilem, a v zahraničí si již lidé stihli oblíbit posílání peněz mezi uživateli skrze službu Apple Pay Cash. S novinkou v podobě kreditní karty v jablečném telefonu, kterou Apple přináší ve spolupráci s bankou Goldman Sachs, ovšem Apple jde ještě o pořádný kus dál a ukazuje, že se vstupu do světa bankovnictví rozhodně nebojí.

Apple navíc rozhodně není jediný z technologických gigantů, který do finanční sféry postupně proniká. Amazon jedná s JPMorgan Chase, WeChat a AliPay vládnou Číně, Google má své e-money dokonce již s licencí v Litvě a další a další. Finanční svět se zkrátka mění a tzv. „Big Tech“ společnosti v něm začínají být vidět. Co to pro nás znamená? Mají se banky u nás v Evropě obávat?

V krátkodobém horizontu se pravděpodobně nic dramatického neuděje. Řada služeb je dostupná jen na vybraných trzích a mimo Evropu. U nás jsme zvyklí používat platební karty, milujeme e-shopy a jejich platební tlačítka, jako evropané jsme dost konzervativní a  nepatříme tak k trhům s největším růstovým potenciálem. Navíc směrnice PSD2 otevírá nové možnosti integrace bankovních služeb a prostředí tedy může být velmi konkurenční. To by nás ale nemělo ukolébat.

Pryč jsou doby kdy bylo nutné platit za zřízení účtu, za výběr z bankomatu. Končí období kdy jsme se při čerpání hypotéky museli upsat bance do konce svého života. Lidé dnes mají možnost volby, lidé chtějí žít, lidé se chtějí rozhodovat, a to pokud možno ihned. Končí tedy éra „bankovních domů“ a bankovnictví jako instituce?

Služby bank budou stále více a více integrované a budou součástí mnoha aplikací a každodenních aktivit lidí. U nás v Evropě to budou služby respektující lokální charakter a zvyky dílčích zemí. Dá se očekávat, že řada služeb spojených s dlouhodobou důvěrou a stabilitou, jako jsou důchodová spoření, investice, ověřování identity apod. budou i nadále doménou bank. Naopak platby, věrnostní programy a marketing se ale stanou primárně doménou technolgických firem a fintechů. Bude tak docházet k prolínání služeb, vzniku nových agregovaných služeb a vzájemné spolupráci mezi „starým“ a „novým“.

Na tuto spolupráci budou banky muset být dobře technologicky připraveny. Budou potřebovat moderní architekturu informačních systémů, dokumentovaná a zabezpečená API, rychlé a de facto kontinuální inovace, možnost pilotního testování, doprovodné školící materiály či kurzy a podobně. Na IT v bankách se tak již nedívejme jako na jedno z interních oddělení, ale jako na jednu z klíčových a veřejných služeb moderních bank 21 století. Moderních bank, které se nebudou muset přicházejících změn a nových hráčů obávat, ale naopak z nich těžit.

Petr Štěpánek, Banking Software Company

BSC_vizual

Banky mají dle PSD2 zajistit testovací provoz API pro třetí strany. Formálně mají splněno, vývojáře však nenadchnou

Od 14. března mají banky povinnost na základě směrnice PSD2, která mimo jiné nastavuje rámec pro rozvoj openbankingu, vystavit dokumentaci svých API a zajistit testovací provoz pro třetí strany. Přestože naprostá většina bank je připravena tento požadavek splnit a celá řada z nich to již udělala, už nyní je jasné, že ani tento den nebude přelomem v otevírání a propojování bankovního světa. Jak se ukazuje, jen malé procento bank je připraveno jinak než formálně. Pokud má PSD2 přinést v září, kdy se API přesunou do ostrého provozu, vyžadovaný efekt, finální podoba napojení se rozhodně nemůže podobat tomu, co většina bank představila nyní.

Možná se to dalo čekat. Zaprvé času na přípravu bylo opravdu málo, v souběhu s PSD2 se objevilo mnoho nových regulatorních požadavků mířících na banky. Banky zároveň neměly zjevnou motivaci, proč právě přípravu API předřadit nad jiné priority. Námluvy s tuzemskými vývojáři, kteří by příležitost využili v oboustranný prospěch, se zatím nekonaly. Funkčních řešení, které by šla nad rámec demonstrace, jak by openbanking jednou mohl vypadat, se také našlo poskrovnu. A ostatně ani klienti zatím nedali jasný impuls, že o inovace spojené s návratem bankovních dat a transakcí do jejich vlastnictví stojí. Částečně i kvůli tomu, že zatím chybí přelomová řešení, která přijdou až se silnými partnerstvími obchodníků, služeb a finančních institucí. K tomu je nutné přičíst minimální zájem státu, který v bankovních inovacích zatím nevidí věc hodnou většího zájmu, ostatně ani ČNB není na novou technologickou éru úplně připravena. A přístup bank se bude zdát logický.

Přesto se nešlo úplně vyhnout roztrpčení ve chvíli, kdy se vývojáři pokusili s připravenými API pracovat. Preciznost a zájem o prezentaci skutečných možností banky by vývojář našel jen málokde. Dokumentace k API často neodpovídá jeho skutečné podobě. Některá API jsou zjednodušená (zejména v oblasti autentizace uživatele) a fungují v sandboxu, který se ani nesnaží emulovat skutečné prostředí banky. Některá API mají extrémně krátké limity pro spojení, které v podstatě znemožňují delší relace. Část bank si klade podmínky pro připojení k API – například tou formou, že je uzavírá pouze pro zasmluvněné partnery, čímž zcela popírá původní ideu volného přístupu. Naprostá většina bank omezuje API na elementární transakce (výpis z účtu, jednoduchý převod) a zcela ignoruje například velice atraktivní možnost odvolávání plateb, hromadné platební příkazy nebo tvalé platby.

Svět bankovnictví se kvůli tomu rozhodně nezhroutí. Ale je obrovská škoda, že banky se na povinnosti vyplývající z PSD2 dívají stále jako na nutné zlo a většina z nich nevyužívá jejich potenciál pro zkoumání všech možností, které přináší. Ať už jsou důvody jakékoli. Přitom globální digitální transformace jasně ukazuje, jaké příležitosti může otevřená banka zhodnocovat, a právě tento rok je rokem 0, kdy se definitivně začnou rozevírat nůžky mezi bankami, které openbanking považují za ohrožení a těmi, kteří ho považují za příležitost, jež je přiblíží technologické nebo e-commerce sféře. A není zřejmě daleko od pravdy, když řeknu, že ta první skupina bank to bude mít rok od roku složitější.

Petr Koutný, CEO Banking Software Company

Petr-Koutny-2

Řešení BSC pro banky budoucnosti bude u svých zakázek využívat i Deloitte

Softwarové řešení české společnosti Banking Software Company (BSC) pro stavbu bank budoucnosti bude na základě nově navázaného partnerství využívat poradenská a technologická společnost Deloitte. Softwarové jádro myGEMINI, na jehož základě je možné v řádu měsíců vybudovat plně funkční neobanku, a nástroje myBI pro regulatorní výkaznictví využije Deloitte pro rozvoj svých klientů z finančního sektoru.

Řešení BSC může výrazným způsobem urychlit transformaci celé řady projektů z oblasti bankovnictví a kapitálových trhů, pojišťovnictví nebo investičního managementu. Deloitte s ním chce mířit nejen na tuzemské, ale také evropské projekty. Na základě dohody budou technologie BSC integrovány přímo do řešení Deloitte – podobným způsobem již BSC pracuje se svými partnery v USA i jinde ve světě.

„Naše řešení myGEMINI patří mezi globálně nejpokročilejší softwarové nástroje pro stavbu moderních technologických projektů z finančního sektoru. Splňuje velmi vysoké standardy, je velice flexibilní a skvěle slouží projektům, které hledají nové cesty na trhu transformujícího se bankovnictví a nových finančních služeb. Z tohoto pohledu nám dává spolupráce s partnerem, který patří mezi největší znalce nadcházejících trendů, velký smysl,“uvádí Čeněk Navrátil, Sales Director BSC.

„Deloitte si od partnerství slibuje doplnění technologických komponent, kterými vhodně rozšíří svoji digitální bankovní platformu. Společnost Deloitte tak bude moci nyní v rámci digitalizace a zlepšování uživatelského zážitku nabízet a implementovat u klientů jak komplexní platformu, tak pouze platformu BSC, či její části,“doplňuje Štěpán Húsek, partner technologického poradenství Deloitte.

Banking Software Company je ryze česká firma, fungující od roku 1990. V České republice je s obratem více než 300 milionů za rok 2017 ve svém segmentu jedničkou. Aplikace pro banky a finanční instituce vyvinuté společností BSC využívají desítky bank a více než 10 milionů koncových uživatelů po celém světě. Mezi největší klienty patří například Alfa Bank, VTB Bank či TBC Bank, v České republice pak Česká spořitelna, Raiffeisenbank, MONETA Money Bank či Equa bank.

Deloitte poskytuje služby v oblasti technologického poradenství, businessové a digitální transformace, právního a finančního poradenství, auditu, daní, řízení rizik a související služby klientům v celé řadě odvětví soukromého a veřejného sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má společnost Deloitte světové možnosti a poznatky a poskytuje svým klientům, mezi něž se řadí čtyři z pěti společností figurujících v žebříčku Fortune Global 500®, vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých řeší své nejkomplexnější businessové výzvy. Mezi klienty Deloitte patří přední finanční instituce, velké soukromé společnosti, veřejné instituce, rychle se rozvíjející firmy i startupy. Více informací naleznete na www.deloitte.cz.

Petr Koutný, CEO BSC

Petr Koutný, CEO BSC

Petr Koutný: Bankovní trendy (nejen) pro rok 2019

Bankovní sektor se mění, digitalizuje a stává se technologicky vyspělejším. Banky se v posledních letech dostávají čím dál více pod tlak startupů a nebankovních společností, jež se svým vysokým tempem inovací dokáží svým uživatelům přinést možnosti, kterých se jim ze strany tradičních bank nedostávalo. A bankám tak nezbývá, než se jejich tempu snažit přizpůsobit.

Pod tlakem inovací ze strany tzv. neobank, challanger bank a fintechových startupů tak banky začínají pracovat na kompletní digitalizaci procesů, změně obchodních modelů a zaměřují se na lepší práci s daty.

Jaké jsou konkrétní oblasti, na které se banky nyní soustředí, a které se zároveň stanou hlavními trendy v bankovním sektoru v příštím roce?

Služby flexibilně připravené na míru

Banky svou nabídkou služeb či marketingovými aktivitami již dnes cílí na různé úzkoprofilové skupiny obyvatelstva – například na mladé, na mileniály, na seniory či třeba na živnostníky. Trendem do budoucna ale bude klienty rozlišovat také dle jejich životního stylu, hodnot a osobních potřeb. Banky se budou čím dál častěji soustředit na potřeby jednotlivců v čase a šít jim nabídku na míru.

Toto bude umožněno díky integraci s dalšími zdroji zákaznických dat, lepší práci s daty, které již banka má, a pokročilými analytickými nástroji, skrze něž lze data zpracovávat. Banky budou chtít využít ochoty klientů zaplatit si za službu, která bude pomáhat naplňovat jejich potřeby a musí tedy přicházet s takovými nabídkami, které daného jednotlivce skutečně zaujmou a budou spojené s řešením jejich konkrétní potřeby.

Banky budou v budoucnu více vtažené do procesu realizace zákaznických potřeb s nimiž jsou spojené finanční produkty a služby. Větší propojení s realizací zákaznick potřeb a pokročilou personalizaci založenou na datech navíc kromě soukromých osob ocení i malé a střední podniky, jejichž potřeby jsou rovněž specifické.

Lepší práce s daty a zapojení umělé inteligence budou banky využívat k různým modelacím, tvorbě předpovědí i třeba lepšímu výpočtu kreditního skóre. Prediktivní bankovnictví skýtá velký potenciál, protože schopnost předvídat bance umožní zrychlit přípravu a zlepšit kvalitu personalizovaných nabídek, zvýšit efektivitu a minimalizovat rizika.

Digitální kontakt s klienty

Banky postupně digitalizují jednotlivé procesy, ubývá papírování a velká část procesů mezi bankou a klientem lze již obsloužit na dálku skrze počítač či chytrý telefon. Rychlým tempem přibývají tzv. „digital-only“ banky, které nemají ani jedinou pobočku, a klient tak obslouží na dálku úplně vše. Tento trend bude pokračovat, protože digitální kontakt je ve většině případů příjemnější pro klienta a výrazně levnější pro banku. Banky se budou zaměřovat na plně digitální onboarding klientů, digitalizaci komunikace včetně smluvní dokumentace i na on-line prodej produktů a služeb.

S digitálním kontaktem mezi bankou a klienty přirozeně souvisí i postupné zapojování umělé inteligence. Klientům budou čím dál více k ruce různí chatboti a virtuální poradci, kteří jim díky lepší práci bank s daty budou schopni relevantně pomoci a poradit. Někteří klienti ale samozřejmě stále preferují osobní kontakt a klíčem k úspěchu tedy bude nalézt vyvážený mix mezi plně digitální bankou a fyzickou institucí pro konzervativnější klienty včetně zajištění jednotné a bezproblémové obsluhy klientů napříč různými kanály, ať už digitálními či fyzickými.

„Open banking“ a API

Velkou budoucností je také systém otevřeného bankovnictví, kdy si uživatel bude sám moci vybrat, v jakém rozhraní bude své finance spravovat. Na mobilní aplikaci či webové rozhraní navíc bude v rámci API (Application Programming Interface) možné napojovat specializované služby třetích stran, které umožní například správu osobních nebo firemních financí či vedení firemního účetnictví.

Otevřené bankovnictví je cestou k rychlejším inovacím, protože klient banky již nebude závislý jen na míře inovací uvnitř finanční instituce, které svěřil své prostředky, ale bude moci využívat specializované služby a nástroje napříč trhem, a to i mimo bankovní sektor. Nástup tohoto trendu výrazně pomůže implementace evropské směrnice PSD2. Předpokládáme, že lídři na trhu využijí “Open banking” ve svůj prospěch a nabídnou komplexnější finanční produkty a služby.

Zapojení technologických gigantů

Odvětví spojené s platbami je a i nadále bude nesmírně dynamickou oblastí s rychlým vývojem. Na možnost snadno platit si lidé rychle zvykají a inovace v této oblasti v poslední době přicházejí jedna za druhou. Podstatné inovace v tomto směru přicházejí ze strany technologických gigantů Googlu a Applu, díky kterým lidé mohou v kamenných obchodech čím dál častěji platit mobilem či třeba chytrými hodinkami. V e-shopech pak Google Pay či Apple Pay umožňují placení jediným klepnutím. Právě ti se pro banky mohou stát do budoucna konkurentem číslo jedna, protože platbami to začíná, ale rozhodně nekončí.

Závěr:

Dá se očekávat, že tempo inovací a přijímání nových trendů ze strany bank bude nadále růst. Sektor bankovnictví je napěchován konkurencí a inovace pohání i regulace ze strany států či třeba Evropské unie. Technologie se navíc rychle vyvíjejí a oproti dřívějšku přichází mnohem více inovací také zvenčí – od technologických společností a startupů. Dalším důležitým faktorem je pak to, že jak bankovním organizacím klesají marže, logicky cítí tlak zefektivňovat procesy a digitalizovat.

Výsledkem všeho výše nastíněného je, že se uživatelé mohou těšit na ještě lepší služby, nové bankovní produkty pro uspokojení specifických potřeb a v neposlední řadě také na vyšší svobodu v rámci správy svých financí.

Petr Koutný, CEO Banking Software Company 

 

Petr-Koutny-2