IT SPY

Několikanásobné zvýšení kapacity stávajících baterií elektronických zařízení na dosah. Projekt Jiřího Matyáše z VUT v Brně se stal absolutním vítězem IT SPY.

Možná jsme jen již krůček od skokového zvýšení kapacity baterií v běžných zařízeních. To vše pouhou úpravou obvodů. Slibuje to projekt Jiřího Matyáše z VUT v Brně, který se stal drtivým vítězem letošní soutěže IT SPY. Jeho práce, která má dopad v celosvětovém měřítku, porazila letošních 1700 diplomových prací z 16 českých a slovenských univerzit.

Práce Jiřího Matyáše z FIT VUT v Brně si všimla, že počítače v současné době fungují natolik přesně, až je to až v některých případech zbytečné. I když záměrně povolíme chybovost výpočtu, uživatel si toho nemá šanci všimnout, neboť budou pod jeho rozlišovací schopnost. „Lajdácké výpočty“ však umožní šetřit výpočetní výkon, a tím i snižovat spotřebu. Reálně to může znamenat, že nové mobilní telefony budou mít se stejnými bateriemi dvojnásobnou výdrž.
„Na světě se tímto problémem zabývá několik desítek výzkumných skupin. Já jsem však první, kdo dokázal spojit dva přístupy a dosáhnout díky toho zatím nejlepšího výsledku. Naše závěry jsme prezentovali například v Kalifornii, na práci budu pokračovat v doktorském studiu. Smysl by pak dávalo si výzkum patentovat, výrobu mnou navržených obvodů by pak mohly zajišťovat technologické společnosti,“ uvádí Matyáš.

Druhé místo obsadil Jakub Mačina z FIT Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Jeho projekt řešil zvýšení úspěšnosti studentů online kurzů, a to pomocí chytrého propojování studentů hledajících odpovědi na své otázky a těch, kteří odpovědět dovedou. I ty největší e-learning platformy se totiž potýkají s velkým množstvím nedokončených kurzů. Projekt je navíc využitelný také v jiných oblastech, například v komunikaci firem se zákazníky.
„Tuto práci jsme ověřili ve spolupráci s Harvardovou univerzitou na vzorku 4600 studentů z celého světa. Náš program dokázal zapojit více studentů, doručit jim přesnější otázky i následné odpovědi. Projekt rozvíjím jako open source, takže s ním kdokoli může dále pracovat,“ zmiňuje Mačina.

Třetí místo patří Ondřeji Hubáčkovi z FEL ČVUT. Jeho práce dosáhla pozoruhodných výsledků při internetovém sázení. Dokázal vytvořit algoritmus, který dokázal překonat ve svém rozhodování bookmakera.

„Největší možnosti vidím v takzvaných sázkových burzách, kde se může člověk postavit jak do role sázejícího, tak do role sázkové kanceláře. Ty totiž pro sázkaře nabízí rovnější prostředí než sázkové kanceláře,“ zmiňuje Hubáček a dodává, jak vidí budoucnost projektu. „Pokračuji na doktorském studiu a téma mé dizertační práce se bude opírat o dosažené výsledkem. Cílem by měl být program, který dokáže nejen predikovat výsledky sportovních utkání, ale třeba i hodnotu hráčů. Prozatím jsem určil jen prediktivní model, ale do budoucna bych chtěl právě pomocí strojového učení tento model naučit sázecí strategii.“

Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, která zastupuje v soutěži soukromý sektor, chválí především aplikovatelnost řešení do praxe.
„Letošní práce bez přehánění nabídly řešení s velkým potenciálem, která jsou z mého pohledu s minimálními úpravami uplatnitelná v praxi. Pro mě byl letošní ročník jen dalším důkazem, že česká computer science je na velmi vysoké úrovni,“ dokončuje Krátký.

Že ročník 2017 patří mezi jedny z nejsilnějších zmiňují s potěšením i samotní organizátoři.
„Letošní ročník měl velmi vysokou úroveň, jednotliví finalisté byli vyrovnaní, takže rozhodnutí nebylo jednoduché. Není bez zajímavosti, že diplomové práce odrážely nejnovější světové trendy computer science. Většina z nich využívala pro řešení svých problémů evoluční algoritmy, strojové učení nebo umělou inteligenci. Je skvělé vidět, že studenti, a především vedoucí jejich prací dokáží spoluurčovat světové trendy,“ zmiňuje docent Jaroslav Zendulka z VUT v Brně, který je garantem pro letošní 8. ročník soutěže IT SPY.
Je potěšitelné, že většina autorů bude pokračovat v doktorském studiu, své práce mohou dále vědecky rozvíjet a jejich projekty navíc mají možnost praktického využití.“

 

Celkové výsledky soutěže:

Absolutní vítěz

Jiří Matyáš, Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů

Využití této inovace se nabízí v počítačovém a mobilním průmyslu, kde dokáže zefektivnit a prodloužit výdrže akumulátorů a spotřebu elektrické energie, která tak může být snížena až o 80 %.

Druhé místo soutěže

Jakub Mačina, Fakulta informatiky a informačních technologií, Slovenská technická univerzita v Bratislavě

Doporučení nových otázek v online komunitách studentů

Pomocí strojového učení lze přispět ke zlepšení vzájemné komunikace a výpomoci mezi studenty online kurzů. Metoda byla vyzkoušena ve spolupráci s Harvardskou univerzitou v online experimentu v rámci kurzu 5 000 studentů ze 147 zemí. Možné budoucí využití je však i v zákaznické podpoře v e-commerce.

Třetí místo soutěže

Ondřej Hubáček, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze

Využívání příležitostí na sázkařských trzích pomocí strojového učení

Pomocí softwaru s prediktivním strojovým učením a matematickými modely lze uskutečňovat kurzové sázky s menším rizikem a s možností dlouhodobého výdělku.

4.- 9. místo soutěže (v abecedním pořadí)

Robin Antonič, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Analýza pohybu osob založená na zpracování obrazu

Využití softwaru, který využívá dohledové systémy, jako průmyslové kamery, nejen v bezpečnosti, ale i v oblastech, jako je analýza chování zákazníka, podpora manažerského rozhodování, kontrola pohybu zaměstnanců a v mnoha dalších případech.

Tomáš Bajtoš, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích

Analýza botnetů pomocí honeypotů

Toto zařízení se dá využít pro záznam útoku botnetů a jeho následný rozbor. Může tak přispět k odhalení slabých obranných prvků IoT zařízení a k jejich nápravě.

Bohuslav Koukal, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

OLAP Recommender: Supporting Navigation in Data Cubes Using Association Rule Mining

Využitelnost tohoto nástroje je zejména v komerční sféře, kde se pracuje s velkými objemy dat, které je potřeba nadále zkoumat. Tato aplikace analytikovi automaticky nabízí potenciálně zajímavé oblasti dat, na které by se měl zaměřit.

Ondrej Matija, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košicích

Automatizace a vývoj metod pro rozpoznávání tsunami vln v pozorovaní MINI-EUSO experimentu

Projekt může přispět k vybudování globálního varovného systému, včasné detekci tsunami a předcházení ztrátám lidských životů.

Samuel Pastva, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita v Brně

Paralelní syntéza parametrů z formulí hybridní logiky HUCTL

Jde o vysoce teoretickou práci s potenciálem využití například v systémové biologii.

Marek Švepeš, Fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze

Rozšíření systému NEMEA pro nasazení v distribuovaném prostředí

Díky tomuto řešení lze zpracovávat větší objemy síťových dat na více zařízeních, než při zpracování na jednom počítači. V budoucnu může navržený modul přispět k lepšímu kybernetickému zabezpečení velkých společností a institucí, jako jsou nemocnice, letiště atd.

 

Cena SAP

Cena udělená partnerem soutěže společností SAP Česká republika diplomovému projektu, který nabízí největší možný přínos v oblasti podnikových systémů.

Cena za přínos podnikových systémů:

Bohuslav Koukal, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

OLAP Recommender: Supporting Navigation in Data Cubes Using Association Rule Mining

Čestné uznání:

Anna Kučerová, Fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze

Metody pro přibližné vyhledávání vzorků v řídkých multidimenzionálních polích pomocí metod strojového učení

 

Cena veřejnosti

Ondrej Matija, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach

Automatizácia a vývoj metód pre rozpoznávanie cunami vĺn v pozorovaniach MINI-EUSO experimentu

 

Cena odborných novinářů

Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů

Tomáš Bajtoš, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Analýza botnetov pomocou honeypotov

Jiří Matyáš_vítěz ITSPY_2017 Jakub Mačina_2.místo_ITSPY_2017 Jakub Mačina_ 3. místo_ITSPY_2017 finalisté_ITSPY_2017

 

Akademická porota vybrala 9 nejlepších IT diplomových prací roku

Osmý ročník elitní soutěže IT SPY, která vybírá nejlepší IT diplomové práce z českých a slovenských univerzit, zná své finalisty. Akademická porota vybrala devět nejlepších a nejzajímavějších prací, které uspěly u letošních obhajob státních závěrečných zkoušek. Finální výběr přináší ty nejzajímavější a nejinovativnější projekty, které mladá krev československého IT nabízí. Letošními tématy finálových prací je kybernetická bezpečnost, strojové učení (machine learning), návrh globálního varovného systému před tsunami, ale i software, který dokáže přelstít bookmakery kurzových sázek. Finalisté byli vybráni z asi 1700 diplomových prací ze 16 českých a slovenských univerzit.

Letošní ročník je ve znamení univerzit z velkých měst, protože almy mater jednotlivých finalistů sídlí v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích. Stejně jako v loňském ročníku jsou i letos dva finalisté z pražské ČVUT. Jednu nominaci pak vybojovala VŠE. Z Brna to byla Mendelova univerzita, Masarykova univerzita a VUT. Slovenské univerzity získaly finalisty, kteří jsou absolventy Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Technické univerzity v Košicích a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích.

„Přehled letošních prací ukazuje trend zájmu o kybernetickou bezpečnost a reflektuje také potřebu toto zabezpečení zvyšovat a chránit tak důležité instituce i běžné uživatele před stále vzrůstajícími kybernetickými hrozbami. Velkým tématem je v této době také strojové učení využívané ve většině oblastí, kterých se finálové práce týkají. Studenti v letošním roce opět prokázali schopnost vytvářet pro společnost přínosné a hodnotné projekty, což ukazuje například snaha o využití dat pořizovaných zařízením mezinárodní vesmírné stanice pro vytvoření globálního varovného systému před tsunami,“ komentuje letošní práce docent Jaroslav Zendulka z VUT v Brně, který je předsedou poroty soutěže IT SPY.

O kvalitě prací je přesvědčen také Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, která je spoluorganizátorem soutěže a zastupuje pohled soukromé sféry.
„Letošní práce jsou doslova explozí v oblasti pokročilého zpracování dat a nádherně demonstrují, jak výzkum na univerzitách předchází průmyslovému rozvoji do praxe,“ říká Krátký a doplňuje: „Vybrané diplomové projekty mají obrovský potenciál k dalšímu růstu, a pokud finalisté neusnou na vavřínech a budou na nich dále pracovat, brzy o nich uslyšíme znovu. Tentokrát už ale jako o úspěšných startupech nebo zaměstnancích nejlepších technologických firem.“

Vyhlášení absolutního vítěze soutěže IT SPY proběhne 7. prosince v Praze. Na základě prezentací finalistů ho vybere panel složený z akademiků a zástupců průmyslu. Vítěz získá 1000 eur na další rozvoj svého projektu.

 

Na IT fakultách se objevily popelnice na diplomky

Červené popelnice se v posledních dnech objevily na některých českých IT fakultách. Na první pohled se může zdát, že slouží k vyhození a vytřídění obhájených (a tedy již „nepotřebných“) diplomových prací. Ve skutečnosti se však jedná o kampaň, za kterou stojí prestižní akademická soutěž IT SPY a jeden z největších zakázkových software housů v ČR, společnost Profinit. Kampaň má studenty podnítit, aby diplomové nápady nezahazovali předčasně a snažili se z nich dostat maximum.

České a slovenské IT univerzity jsou právem považovány za jeden z pilířů tuzemského ekonomického rozvoje a garanta naší globální konkurenceschopnosti. Ročně na nich vznikne skoro 2000 diplomových prací. Ne všechny se však dočkají zasloužené pozornosti, často kvůli přílišné „skromnosti“ českých studentů. To však soutěž IT SPY mění.

Dlouhodobě se snažíme studenty podporovat v dalším, nejen technickém, ale i obchodním rozvoji jejich zajímavých diplomových projektů. Většina českých IT diplomových projektů je velmi kvalitní a zaslouží si další pozornost. Ty nejlepší pak mají potenciál inspirovat širokou odbornou i laickou veřejnost,“ zmiňuje Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, která je spoluorganizátorem soutěže IT SPY.

Kampaní jsme chtěli zapůsobit na emoce studentů. Vyburcovat je k zamyšlení, jakou prázdnotu pocítí ve chvíli, kdy celoroční práci na diplomce během několika vteřin pohřbí jejím zahozením do koše,“ zakončuje s mírnou nadsázkou Krátký.

Jeden z červených kontejnerů se objevil také na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Ta se pravidelně umisťuje na předních příčkách soutěže –  pochází odtud například absolutní vítěz roku 2014 Jakub Sochor, držitel druhého místa roku 2015 Adam Babinec nebo loňský vítěz ceny za komunikaci Jan Bednařík. Podle docenta Jaroslava Zendulky z této fakulty je důležité zvolit především takové téma diplomové práce, kterému se student bude chtít věnovat několik následujících let. Právě volba tématu v těchto dnech čeká další dvě tisícovky studentů.

Vždy se snažíme studenty vést k tomu, aby nepodcenili volbu tématu a dokázali o něm přemýšlet již nad rámec diplomového projektu. I díky tomu velká většina studentů v navazujícím doktorském studiu může ze svých diplomových projektů čerpat a dále je rozvíjet. Právě takovým přístupem vznikají kvalitní a životaschopné projekty a rodí se nové osobnosti české IT scény,“ vysvětluje docent Zendulka.

O tom, které projekty to budou letos, se dozvíme již za dva měsíce. V prosinci totiž budou akademici vybírat mezi všemi českými a slovenskými IT diplomovými pracemi desítku nejlepších v rámci prestižní soutěže IT SPY. Nejlepší projekty, které mají šanci zaujmout i ve světovém měřítku, pak budou představeny na slavnostním ceremoniálu.

Na loňské finálové projekty se můžete podívat tady: http://www.itspy.cz/cz/projekty/

Pokud Vás zajímá, jaké trendy se objevují v diplomových prací letos a jak si stojí čeští studenti v konkurenci se světem, tak se podívejte zde: http://www.fyi.cz/tag/it-spy/

kontejner_na_diplomky_2 kontejner_na_diplomky_3 kontejner_na_diplomky_4  kontejner_na_diplomky_1 polep_kontejneru_na_diplomky

Predikce budoucnosti, robotika, chytrá města. Letošní vyhodnocení IT diplomek ukazuje, že čeští studenti drží krok se světem

 • Čeští IT studenti jdou se současnými trendy a v diplomových pracích stále častěji hledají odpovědi na aktuální technologické problémy a výzvy
 • Univerzity mají vlastní specializované výzkumy a podporují spolupráci s technologickými partnery
 • Do konce září mohou studenti IT oborů podpořit nominaci své práce do prestižní soutěže IT SPY

Dva tisíce diplomových prací na IT témata vzniklo jen letos na českých a slovenských univerzitách. Podstatná část z nich nabízí možnosti řešení aktuálních technologických problémů nebo přináší doslova revoluční nápady uplatnitelné v praxi na globální úrovni. Na tom, že čeští i slovenští IT studenti dokáží ve svých diplomových projektech velmi dobře držet krok se světovými trendy, mají velký podíl především univerzity. Řada témat totiž vzniká přímo ve spolupráci se světoznámými technologickými partnery.

Robotizace, umělá inteligence, kryptoměny, internet věcí nebo prediktivní analytika patří mezi technologické trendy, které přinášejí celou řadu malých revolucí s celospolečenským dosahem. Čeští a slovenští IT studenti se v těchto trendech velmi dobře orientují a univerzity jsou schopny se na ně rychle adaptovat. Výsledkem je rostoucí praktická využitelnost diplomových prací, které na tuzemských IT fakultách vznikají. Do budoucna to může znamenat i vyšší technologickou konkurenceschopnost České republiky, protože mnohé studentské nápady dokáží obohatit také tradiční odvětví.

To potvrzuje také Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, spoluorganizátor soutěže IT SPY, která každý rok vybírá spolu se zástupci českých a slovenských univerzit nejlepší IT diplomové projekty.

„V USA, západní Evropě i v ČR postupuje digitální revoluce závratným tempem a příkladů aplikací pokročilé informatiky je mnoho: řízení produkce či distribuce elektřiny na základě dat z rozvodné sítě, farmy s asistovaným řízením na základě analytických modelů využívajících data o stavu zvířat, pěstovaných plodin, počasí či dalších vlivů,“ vypočítává Krátký. „Dále jsou to automobily bez řidiče, drony monitorující dopravu, roboti pro průzkum nebezpečných oblastí. Velmi intenzivně také vnímáme i rostoucí zájem o oblast tzv. smart cities, která v sobě kombinuje mnohá z uvedených témat.“

Jeho slova potvrzuje i Michal Uhlíř, developer v SAP Labs Česká republika: „Témata diplomových prací i dalších studentských projektů reflektují oblasti, které jsou momentálně v oboru IT obecně ve středu pozornosti. Mezi hlavní témata tedy patří digitální transformace, internet věcí, strojové učení, prediktivní analytika a stále více se objevuje také umělá inteligence a robotika.“

České a slovenské univerzity drží krok se současnými trendy nejen díky spolupráci s globálními i lokálními technologickými partnery, ale také investicemi do vlastního výzkumu. A díky otevřenosti jednotlivých fakult roste i zájem studentů o aktuální technologická témata.

„Trendy, které se objevují v diplomových pracích, ať už výzkumně nebo aplikačně zaměřených, nejčastěji vychází z toho, v jakých oblastech daná fakulta provádí výzkum či s jakými průmyslovými partnery spolupracuje. Na druhou stranu roste i počet studentů, kteří s aktuálními technologickými tématy sami přicházejí,“ uvádí docent Jaroslav Zendulka, předseda poroty IT SPY z Fakulty informačních technologií VUT v Brně.

O budoucích hvězdách české IT scény se dozvíme již za pár měsíců. I letos totiž budou akademici vybírat mezi všemi českými a slovenskými IT diplomovými pracemi desítku nejlepších v rámci prestižní soutěže IT SPY. Užší výběr sestavují ambasadoři na jednotlivých univerzitách, studenti se mohou pokusit podpořit svou nominaci do 25. září. Nejlepší projekty, které mají šanci zaujmout i ve světovém měřítku, budou představeny na slavnostním ceremoniálu na konci roku.

ilustrační foto_dron it-spy-logo

 

Startuje nejprestižnější studentská IT soutěž IT SPY, firmám a investorům vybere to nejlepší, co na českých školách vzniklo

Hledání letošního nejlepšího studentského IT projektu začalo, vybírat se bude ze 2000 českých a slovenských diplomek

 •  O vítězi rozhoduje komise složená z akademiků a zástupců jedné z největších českých IT společností, software-housu Profinit
 • Soutěž poskytuje průřez tím nejlepším, co na českých a slovenských vysokých školách v IT oborech vzniká
 • Loni soutěž vyhrál projekt studenta Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který umožnil během vteřiny na základě skici dohledat libovolné scény z desítek hodin videa

Odstartoval 8. ročník soutěže IT SPY, v níž panel akademických pracovníků z 20 českých a slovenských univerzit zvolí ty nejlepší diplomové projekty, které letos na českých a slovenských univerzitách vznikly. Autor vítězného projektu, vybraného z asi 2000 prací, zároveň reprezentuje úroveň českých a slovenských IT oborů. Vítězové minulých ročníků se často stali významnými akademickými pracovníky, rozvinuli na základě projektu vlastní podnikání anebo obsadili důležité posty v globálních technologických společnostech.

Soutěž cílí na odbornou i laickou veřejnost, ale také firmy a investory. Těm umožňuje seznámit se průřezem toho nejlepšího z českých a slovenských IT fakult. Kromě deseti finalistů totiž akademici na fakultách vybírají také asi stovku těch nejhodnotnějších prací, které zveřejní v takzvané „galerii nejlepších“. Letošní ročník se navíc pokusí studenty ještě více motivovat k dalšímu rozvoji jejich diplomových projektů. Přílišná skromnost či neprůbojnost studentů totiž často vedou k tomu, že i kvalitní diplomové projekty na vysoké úrovni skončí po obhajobě v šuplíku, a firmy, které by je mohly využít, se o nich nikdy nedozví. Překážkou je i nedostatek praktických zkušeností studentů s převedením práce do životaschopného projektu.

„I když vznikne pěkné řešení, které má potenciál praktického využití, absolventi zpravidla nejsou dostatečně připraveni a ani motivováni dotáhnout výsledek do uplatnitelné podoby,“ uvádí docent Jaroslav Zendulka, předseda poroty IT SPY z Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Podle Zendulky je řešením především kooperace firem a fakult.

„Vhodnou cestu vidím především v užší spolupráci fakult s firmami, prostřednictvím které mohou společnosti získat informace o zajímavých a potenciálně využitelných projektech a podpořit jejich další rozvoj. Buď za účasti autora, nebo samostatně po dohodě s ním.“

To potvrzuje také Tomáš Krátký, spoluorganizátor soutěže a RESEARCH AND DEVELOPMENT DIRECTOR ve společnosti Profinit. „Soutěž IT SPY nám již mnohokrát ukázala, že stačí vyvinout jen trochu snahy a diplomový projekt se může dostat do širokého – i světového – povědomí třeba jen na základě udělení prestižního ocenění. Profinit jako jedna z největších tuzemských IT firem podporuje ve spolupráci s akademiky studenty, kteří dokáží intenzivně pracovat se svými diplomovými projekty, a pomáhá jim je rozvíjet.“

Loni se o hlavní cenu utkalo přes 1900 prací z českých a slovenských univerzit. Vítězem se stal Adam Blažek s algoritmem, který rozpozná libovolnou konkrétní scénu ve videu na základě textového zadání anebo jednoduché barevné skici. Vyhledávání probíhá v reálném čase i v případě velkého množství dat, může tedy významným způsobem ulehčit práci videoeditorům, filmařům anebo vylepšit vyhledávání ve videobankách.

Jaké ceny letos udělí odborné komise?

 1.– 3. místo soutěže

Udělené nejlepším projektům, které excelují po stránce zvoleného řešení, výzkumu, realizace a rešerše. Projekty získají většinové uznání celé akademické poroty a experta společnosti Profinit.

Partnerská cena SAP

Experti z vývojového centra společnosti SAP Lab ocení inovativní myšlenky, které mohou pomoci k rozvoji podnikových informačních systémů.

Cena odborných novinářů

Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů.

Cena za komunikaci projektu 

Cena za mimořádnou schopnost prezentovat téma projektu a přiblížit ho široké veřejnosti, udělovaná panelem marketingových a PR osobností.

Cena veřejnosti

Cena široké veřejnosti udělovaná finalistům prostřednictvím veřejného hlasování na stránkách soutěže.

Elitní studentskou cenu IT SPY vyhrál algoritmus pro okamžité vyhledávání ve videu

Elitní akademická soutěž IT SPY zná své vítěze. 1900 projektů, které byly letos dokončeny na českých a slovenských IT univerzitách, porazil Adam Blažek z pražského MATFYZu Univerzity Karlovy s algoritmem, který je schopen v reálném čase vyhledávat ve stovkách hodin videa na základě uživatelských vstupů. Druhé místo obsadil projekt Ramana Samuseviche z ČVUT FEL, odhalující cyberzločince. Třetí místo pak Martin Tamajka ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě, FIIT.

Vítězný algoritmus Adama Blažka rozpozná libovolnou konkrétní scénu ve videu na základě textového zadání anebo jednoduché barevné skici. Vyhledávání probíhá v reálném čase i v případě velkého množství dat, může tedy významným způsobem ulehčit práci videoeditorům, filmařům anebo vylepšit vyhledávání ve videobankách. Program je však možné používat i na běžném PC a určen tedy může být i amatérům. S ohledem na to, kolik videa dnes běžný uživatel produkuje (například jen na YouTube každou sekundu přibydou stovky hodin videa), je potenciál řešení obrovský.

Projekt zároveň dvakrát zvítězil v mezinárodní soutěži, kde soutěží týmy právě ve vyhledávání scén ve videu. Blažek sám zmiňuje, že projekt zatím vznikl bez investora.

„Již o mne projevilo zájem několik investorů z mediální branže, ale já momentálně nechci budovat startup. Know-how, získané tvorbou projektu, použiji spíš pro vývoj něčeho nového,“ dodává Blažek.  “Inspiroval jsem však množství studentů, kteří moji myšlenku již nyní rozvíjí ve svých vědeckých pracích.”

Druhé místo obsadil Raman Samusevich s algoritmem pro odhalování cyberzločinců, kteří se snaží maskovat za běžné uživatele. Cílem projektu bylo najít způsob, jak je s jistotou odlišit a izolovat, aniž by běžní uživatelé museli podstupovat zpřísněná bezpečnostní ověřování, snižující jejich uživatelský komfort nebo byli vystaveni falešným poplachům. Projekt byl úspěšně testován ve spolupráci s bezpečnostní divizí O2 v reálném prostředí.

“Od počátku jsem projekt vyvíjel tak, abych splnil požadavky společností na jednoduchou aplikovatelnost v praxi. Projekt je dnes dopracován do takové fáze, že je možné jeho jednoduché nasazení do již existujících programů a jeho použitelnost je velmi široká – od detektorů spamu nebo malware, kde například zabraňuje cyberzločincům upravovat jejich programy proti konkrétnímu antiviru,” uvádí Samuschevic.

Projekt Martina Tamajky, který se umístil jako třetí, se zabývá automatickým vyhodnocováním medicinských dat – konkrétně scanů lidského mozku při magnetické rezonanci. Program, který snímky převede do 3D dat, dokáže odhalit jednotlivé anomálie, zásadním způsobem pomáhá lékařům při diagnostice a snižuje selhání lidského faktoru. Podle Tamajky je právě v počítačové asistenci při léčbě budoucnost českého i slovenského lékařství. Prototyp programu sestavil a ověřuje se společností Siemens.

“Lékařů je nedostatek nejen na Slovensku. Mým cílem je tedy ulehčit jim co nejvíce od mechanické práce tak, aby se mohli co nejvíce soustředit na kritické oblasti léčby, kde je lidský faktor naopak vyžadován,” doplňuje Tamajka.

Podle poroty, ve které jsou zastoupeni akademici i zástupci komerční sféry, dokazují letošní vítězové kvality českých a slovenských technických univerzit. Zároveň jsou důkazem, že spolupráce univerzit a soukromého sektoru má smysl a reálný dopad na další využití diplomových projektů v praxi.

“Porota celkově hodnotí letošní ročník jako velmi úspěšný. Ve finále se objevily velice kvalitní práce s jasným vědeckým přínosem i praktickým využitím. Ocenili jsme také výborné prezentační schopnosti finalistů, kteří dokázali složité projekty a jejich aplikaci vysvětlit nezainteresovanému publiku,” zmiňuje Jaroslav Zendulka z VUT v Brně, který byl předsedou poroty pro letošní ročník.

“Těší mne, že každý rok se příčka posouvá o trochu výš. Potenciál vítězných prací je obrovský. I skutečnost, že se na nich shodla komise složená nejen z akademických pracovníků, ale zároveň společností, které si všímají především praktického využití jednotlivých projektů, poukazuje na jejich vysokou kvalitu,” myslí si Bohumír Zoubek Services & Products Director společnosti Profinit.

V rámci soutěže byly uděleny také tři ceny pro nejlepší open-source projekty za společnost Red Hat, dvě ceny odborné veřejnosti, svého sympatizanta měla možnost vybrat také široká veřejnost. 7. ročníku soutěže se zúčastnilo 19 fakult z 11 českých a 7 slovenských vysokých škol. Historii soutěže můžete sledovat na blogu: http://www.itspy.cz/category/blog/  nebo na Facebooku: www.facebook.com/itneninuda

 

Absolutní vítěz

Adam Blažek, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

Nástroj, který dokáže na základě skic a klíčových slov během několika vteřin vyhledávat scény v rozsáhlých databázích videa.

Druhé místo soutěže

Raman Samusevich, České vysoké učení technické v Praze

Systém odhalování cyberzločinců, kteří se s využitím spamových emailů, podvodných programů a dalších nástrojů snaží vypadat jako běžní uživatelé a chtějí tak obelstít bezpečnostní systémy pracující na bázi umělé inteligence.

Třetí místo soutěže

Martin Tamajka, Fakulta informatiky a informacnych technologii, Slovenská technická univerzita v Bratislavě

Metoda využívá segmentace z magnetické rezonance lidského mozku a jejich převodu do 3D dat. Šetří tak čas a zefektivňuje práci lékařů. Eliminuje také možnost selhání lidského faktoru při diagnostice.

 1. - 8. místo soutěže (v abecedním pořadí)

 

Jan Bednařík, Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

Systém pro automatické sledování a zjištění polohy objektů, např. dronů, v reálném čase pomocí několika kamer. Je uplatnitelný v aplikacích kladoucích důraz na bezpečnost

Filip Kodýtek, Fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze

Systém PUF (Physical Unclonable Function) usnadňuje a nahrazuje IT bezpečnostní řešení. Pracuje na principu unikátního otisku přístroje – stejně jako člověk má unikátní otisk prstu.

Marek Naggy, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni

Program spojuje informace z kriminalistických textů nebo novinových článků a vytváří tak pomyslnou kriminální síť. Na základě výsledků určí klíčové osoby, jejichž odstranění dokáže zničit nebo citelně nabourat celou kriminální síť.

Jonáš Petrovský, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova Univerzita v Brně

Algoritmus zkoumá komentáře a vyjádření na internetu ve vztahu k vývoji cen akcií. Výsledky dokazují jasnou spojitost.

Ľuboš Spaček, Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Optimální řízení modelu kuličky na plošině doplněné rozšířením jeho vzdělávacích schopností implementací automatické navigace kuličky v bludišti.

 

Cena Red Hat

Cena udělená partnerem soutěže společností Red Hat projektu, který způsobem hodným pozornosti zpracovává problematiku open-source. Cena může být udělena kterémukoli projektu, který se zúčastnil soutěže.

 

 • David Formánek, Detekce bezpečnostních chyb pomocí statické analýzy kódu
 • Jan Wrona, Optimalizace distribuovaného kolektoru síťových toků
 • Matúš Marhefka, Testování aplikací s využitím Linuxových kontejnerů

Cena veřejnosti

Jonáš Petrovský, Získávání a analýza textových dat pro oblast finančních trhů, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova Univerzita v Brně

Cena odborných novinářů + čestné uznání PR expertů

Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů. Součástí je vyhlášení také čestného uznání panelu PR expertů za komunikační potenciál projektu i autora.

 

 • Adam Blažek, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova (cena novinářů)
 • Jan Bednařík, Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (čestné uznání)

 

itspy_2016_winner

Akademici vybrali 9 nejlepších letošních IT studentských projektů

Elitní studentská soutěž IT SPY, kterou pořádají české a slovenské univerzity s podporou české a slovenské pobočky organizace ACM, zná své finalisty. Akademická porota vybrala devět nejzajímavějších prací, které byly úspěšně obhájeny v rámci letošních státních zkoušek. Česká veřejnost má nyní šanci seznámit se s nejlepšími projekty, které tento rok na českých vysokých školách v IT oborech vznikly. Do finále se probojovaly práce řešící kybernetickou bezpečnost, předpovídající pohyby na burze nebo zjednodušující práci policie. Podle odborníků je velká šance, že některý z projektů najde uplatnění i v globálním měřítku. Devět finalistů bylo vybráno z více než 1900 diplomových prací, úspěšně obhájených na 24 fakultách českých a slovenských univerzit.

Letošní výběr finalistů se rozdělil mezi osm univerzit. Dvě finálové nominace získalo pražské ČVUT, ze kterého pocházel také absolutní vítěz loňského ročníku. Po jedné nominaci získala Karlova univerzita v Praze, VUT v Brně a brněnská Mendelova univerzita. Zastoupena je také práce z VŠB v Ostravě, plzeňské Západočeské univerzity, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Na rozdíl od loňských ročníků se letos mezi finalisty neprobojovala žádná dívka.

„Letošní rok jasně ukazuje vzestup zájmu o problematiku kybernetické bezpečnosti a jejího řešení jak na úrovni běžných uživatelů, tak korporací. Příjemně nás překvapila schopnost českých a slovenských studentů využívat big data v celé řadě nových oborů a pracovat s nimi v neotřelých kontextech. Studenti zároveň prokázali, že dokáží vytvářet hodnotné projekty využitelné například v lékařství nebo armádě,“ uvádí docent Jaroslav Zendulka z VUT v Brně, který je garantem pro letošní 7. ročník soutěže IT SPY.
„Díky poptávce po IT odbornících lze očekávat, že o autory finálových prací bude na globálním trhu práce zvýšený zájem. A to oprávněně, protože jejich projekty patří mezi nejlepší, které letos na českých a slovenských školách vznikly.“

O uplatnitelnosti prací je přesvědčen také Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, která v rámci spolupořadatelství soutěže v porotě reprezentuje hlas soukromé sféry.
„Většina finalistů soutěže z minulých let se stala úspěšná buď v akademickém, vědeckém nebo komerčním sektoru, letošní rok proto jistě nebude výjimkou,“ domnívá se Krátký. „Oceňuji, že velká část projektů dokáže teoretické řešení třeba ve spolupráci s univerzitou a s pomocí investora přenést do praxe. Což je věc, která je důležitá nejen pro české vysoké školy jako takové, ale také pro budoucnost české ekonomiky.“

Vyhlášení absolutního vítěze soutěže IT SPY proběhne 7. prosince v Praze. Na základě prezentací finalistů ho vybere panel složený z akademiků a zástupců průmyslu. Vítěz získá také finanční příspěvek na další rozvoj projektu.

 

Marek Naggy – Systém pro extrakci informací z kriminalistických textů

medajlonky_2016

Jonáš Petrovský – Získávání a analýza textových dat pro oblast finančních trhů

medajlonky_20162

Raman Samusevich – Herne teoretická optimalizace detekce škodlivého chování

medajlonky_20163

Jan Bednařík – Optická lokalizace velmi vzdálených cílů ve vícekamerovém systému

medajlonky_20164

Adam Blažek – Efektivní vyhledávání ve videu pomocí komplexních skic a explorace založené na sémantických deskriptorech

medajlonky_20165

David Andrešič – Program pro post-processing a analýzu komplexních rozsáhlých spektroskopických prohlídek v rámci protokolů Virtuální observatoře

medajlonky_20166

Filip Kodýtek – Analýza chování a vylepšení navrženého PUF na FPGA

medajlonky_20167

Ľuboš Spaček – Číslicové řízení laboratorního modelu kuličky na ploše

medajlonky_20168

Martin Tamajka – Segmentace anatomických orgánů v medicinských datech

medajlonky_20169

Soutěž všech českých a slovenských IT univerzit o nejlepší diplomový projekt zná své semifinalisty

 • O elitní cenu bojuje rekordní počet univerzit
 • Ve finále se utkají projekty řešící kriminalitu, vesmírné technologie, ale také pohyby na burze
 • Letošní novinkou je větší důraz na prezentační schopnosti finalistů – akademici tak chtějí studenty naučit lépe prodat svou kvalitní vědeckou práci

V letošním roce bylo do soutěže IT SPY o nejlepší diplomovou práci z IT oboru přihlášeno více než 1900 projektů. Velké množství z nich má svým potenciálem šanci významně přispět k technologickému rozvoji dnešní doby. Porotci z řad akademiků budou z 18 semifinalistů vybírat desítku, která postoupí do finále. Semifinálové projekty se snaží například o zpřístupnění a praktickou aplikaci technologií vyvinutých Evropskou vesmírnou agenturou (ESA), zkoumají souvislost mezi tonalitou textů publikovaných na internetu a pohybem ceny akcií nebo navrhují software pro extrakci kriminalistických textů a jejich následné vyhodnocování vedoucí k infiltraci a ničení zločineckých organizací.

Letošního ročníku soutěže se účastní 13 českých a 7 slovenských vysokých škol. 1912 diplomových prací, které se ve finále utkají v boji o 5 cen, přihlásilo do soutěže 24 fakult zaměřených na informační technologie a příbuzné obory. Kromě hlavní kategorie, v níž určí vítěze ceny porota složená z českých i slovenských akademiků, budou uděleny i čtyři vedlejší ceny.

I letos projekty zabojují o cenu veřejnosti a jejich kvalitu bude hodnotit také panel odborných novinářů, který udělí svoji vlastní cenu. Nejlepší open-source projekt ocení partner soutěže a přední světový poskytovatel open-source softwarových řešení, společnost Red Hat.

Poslední cenu z rukou PR a marketingových osobností získá projekt, který bude mít nejlépe zvládnutou prezentaci a jehož autor prokáže schopnost přiblížit svou práci široké veřejnosti. „Tato cena je udělována v letošním ročníku poprvé a jen podtrhuje důležitost kvalitních prezentačních dovedností studentů, které chceme podporovat. Tyto schopnosti jsou pro studenty důležité. Především díky nim mají v budoucnu příležitost oslovit také komerční sféru,“ říká Tomáš Krátký, manažer soutěže IT SPY a research and development director ve společnosti Profinit.

Finalisté budou vyhlášeni v listopadu, finále soutěže, ze kterého vyjde absoulutní vítěz letošního ročníku, proběhne v prosinci.

Čeští IT studenti zaostávají v prezentačních dovednostech

Čeští IT studenti patří mezi ty lepší nejen v Evropě, ale i ve světě. V ČR vzniká mnoho startupových firem, zahraniční společnosti u nás otevírají pobočky a loví mozky i v řadách studentů, aby si v předstihu zajistily kvalitní zaměstnance. Jak na tom ale jsou čeští studenti s prezentačními dovednostmi, tedy schopnostmi „prodat“ nejen sebe, ale i svůj nápad?

Čeští studenti technických oborů mají se sebeprezentací problém. Potvrzuje to i studie The Erasmus Impact Study, která porovnává výsledky a schopnosti studentů na zahraničních stážích v celé sedmadvacítce. Na vině je především systém vzdělávání, respektive nízká pozornost věnovaná právě prezentačním dovednostem. V systému západního školství jsou studenti zpravidla již od útlého věku povinni prezentovat své projekty a referáty. Stejně tak jsou děti podporovány ve veřejném vystupování, aby neměly v budoucnu strach z publika.

Naši studenti technických škol jsou v tomto ohledu pozadu a mnoho z nich se setká s prezentováním před větším počtem lidí až na vysoké škole. Mnohdy ani tak nezískají potřebné zkušenosti. Problémem některých vysokých škol je totiž často neochota adaptovat se na komerční sféru a dynamický trh práce. Zachovávají si „vědecký přístup“, v rámci něhož jsou studenti připravováni pouze na prezentace vědeckých výsledků a tvrdých dat, což se podle docenta Romana Jaška z Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně viditelně projevuje: „Studenti technických oborů mají obecně horší prezentační a komunikační dovednosti než studenti oborů humanitních. Tito dokáží mnohdy daleko lépe a efektněji zacílit svou prezentaci a zaujmout tak i méně problematiky znalého posluchače. Uvedený nedostatek může pak být problémem při firemních prezentacích nebo při snaze o získání vhodného investora. I jinak výborný projekt tak může skončit v koši dříve, než dostane svou šanci na realizaci.“

Problém je i v samotných studentech a jejich nechuti se v komunikačních dovednostech zlepšovat: „I když na univerzitě nabízíme kurzy prezentačních a komunikačních dovedností, tak se jeví studentům technických oborů jako nezajímavé a jsou z jejich pohledu většinou ztrátou času. Kvůli podcenění významu prezentačních dovedností si jejich hodnotu studenti uvědomí až v okamžiku přímé konfrontace s praxí nebo při prezentaci vlastního školního projektu, což je ten lepší případ,“ dodává Jašek.

Vysoké školy si jsou vědomy tohoto problému a snaží se situaci zlepšit pomocí větší implementace prezentací do výuky a zavádění nových předmětů: „Do vybraných předmětů jsou zařazeny obhajoby projektů. Ke zlepšení prezentačních dovedností nabízíme také předměty jako Prezentační dovednosti, Rétorika, Komunikační dovednosti, Kultura projevu a tvorba textů nebo i Typografie a publikování,“ říká doktor Bohuslav Křena, proděkan pro bakalářské studium Fakulty informačních technologií VUT v Brně.

Ke zlepšování prezentačních dovedností studentů přispívá i několik projektů a organizací. Patří mezi ně soutěž o nejlepší diplomovou práci v oborech informačních technologií IT SPY, kde právě prezentační dovednosti hrají jednu ze zásadních rolí v cestě za vítězstvím. „S prezentačními schopnostmi studentů mám zkušenosti nejen jako manažer, ale i pedagog, a musím říci, že jsou mnohdy špatné. Chybí nejen patřičná úroveň projevu, ale i zdravé sebevědomí, které ukáže, že si student za svým projektem stojí a věří mu. Soutěží IT SPY chceme mimo jiné rozvíjet i prezentační schopnosti studentů. V letošním ročníku byla například povinnou složkou přihlášky tisková zpráva, která představovala přihlášený projekt,“ říká Tomáš Krátký, manažer soutěže IT SPY a Research and Development Director ve společnosti Profinit.

V podílu žen v IT patříme mezi nejhorší evropské země

V České republice je nedostatek žen pracujících v IT. Ze statistik Českého statistického úřadu vyplývá, že ještě v roce 1995 tvořily české ženy více než třetinu všech IT zaměstnanců. Dnes jsme s podílem 7 % žen zaměstnaných v IT oborech druzí nejhorší v Evropě, a toto číslo navíc každoročně klesá. Hůře už je na tom jen Slovinsko s podílem 3,6 %. Největší zastoupení žen v IT nemají země západní Evropy, ale Rumunsko s 28% podílem.

 Zatímco před dvaceti lety pracovalo v českém IT přes dvacet tisíc žen, dnes už je to pouze devět tisíc, což představuje úbytek o více než polovinu. Naopak díky rychlému růstu IT odvětví a nouzi o odborníky se počet mužů v tomto oboru více než ztrojnásobil.

 Informační technologie jsou stále se rozvíjející obor a po ženách je na pracovním trhu poptávka. Jejich nedostatek má více důvodů, tím hlavním je malý počet studentek informačních technologií. Jejich zastoupení se na IT oborech pohybuje okolo 16 % a toto číslo se v průběhu posledních patnácti let nijak zásadně nemění. Proč se ženy, které IT obory absolvují, nepodílejí ve větší míře na zaměstnanosti?

„Zapojení žen do studia v oblasti IT je bohužel trvale nízké. Pokud ovšem studentky máme, tak jsou dle mého názoru spíše nadprůměrné a ve svém studiu a i řešení projektů velmi pečlivé,“ říká docent Roman Jašek, ředitel Ústavu informatiky a umělé inteligence Fakulty aplikované informatiky na Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, a nabízí i odpověď na otázky nízké zaměstnanosti: „Na vině nízkého podílu v zaměstnanosti žen může být i statistika, protože jejich zapojení do projektů je jimi samotnými směřováno do oblastí, které s IT souvisí, ale při zisku zaměstnání jsou klasifikovány do jiné kategorie. Jde například o využití ICT v oblasti medicíny. Řada studentek také směřuje do učitelské profese v rámci oboru Učitelství informatiky pro SŠ. V těchto oborech máme zastoupení žen až 33 %. V typických IT oborech, které souvisí například s programováním, je bohužel jejich zastoupení jen okolo 3 %. Ovšem i zde můžeme najít velmi brilantní programátorky a web designérky. Problém je v tom, že dívky, mnohdy i nadané pro informační technologie, nakonec zvolí jinou oblast studia.”

 K problematice se vyjádřil i docent Petr Sosík z Ústavu informatiky Slezské Univerzity v Opavě: V technických dovednostech naše studentky nemají závažnější problém. Důvodem malého počtu studentek může být fakt, že ženy se pro tento obor rozhodnou jen tehdy, když si jsou jisté, že chtějí v oblasti ICT působit. U mužů často rozhoduje jednoduše atraktivita oboru. Určitě bychom přivítali, kdyby se na ICT obory hlásilo více studentek. Obecně můžeme říci, že ženy bývají o něco pečlivější a komunikativnější a jejich motivace ke studiu bývá vyšší než u mužů. Právě tato motivace zvyšuje pravděpodobnost, že své studium úspěšně dokončí. Některé studentky mají také schopnost zvyšovat soudržnost studijní skupiny, a tím úspěšnost svých vrstevníků,” říká docent Sosík a dodává: Pro studentky má volba oboru z oblasti ICT specifická pozitiva. V tomto oboru je i v praxi málo žen a tudíž mají na trhu práce menší konkurenci. Na některých pracovních pozicích jsou dokonce ženy preferovány kvůli lepší schopnosti komunikace se zákazníkem nebo obchodním partnerem.”

 Důvodem toho, že ženy nestudují IT obory v takovém počtu jako muži, může být i celospolečenské vnímání IT oborů jako výsady mužů, malá podpora rodiny i nízké sebevědomí při prosazování se. „Předsudky panují především v rodinách. Matky studentek, které často spolurozhodují o jejich budoucím zaměření, patří někdy ještě do generace, pro kterou byly IT obory velkou neznámou. A problémem je také způsob, jakým k motivaci přispívají základní a střední školy. Základem IT je matematika, tj. „tvrdá“ věda, kde se nestačí věci naučit zpaměti, musíte je pochopit. A to řadu lidí děsí, bohužel i část studentek, které mají talent a na IT by se hodily. A bohužel na školách chybí osobnosti, které by jim tento strach pomohly překonat,“ říká Tomáš Krátký, manažer soutěže IT SPY a Research and Development Director ve společnosti Profinit.

 K popularizaci studia IT oborů pro ženy přispívá několik projektů a organizací. Patří mezi ně i soutěž o nejlepší diplomovou práci v oborech informačních technologií IT SPY, kde se právě ženy často umisťují na předních pozicích. „Soutěže se každoročně účastní i ženy a musím říct, že jejich diplomové práce bývají často na vysoké úrovni. Například v jednom z minulých ročníků zvítězila Barbora Micenková se svou prací Automatické rozlišování pravých a padělaných razítek v dokumentech. Barbora je skvělým příkladem toho, že v IT neexistují genderové hranice. Oborem jejího zájmu je umělá inteligence a její odhodlání ji dostalo až k současnému zaměstnání ve švýcarském Googlu,“ dodává Krátký.