Smartex

Jaký význam hrají mobilní aplikace v logistice

Mobilní aplikace začaly hrát významnou roli v logistice a přepravě zboží, segmentech, které na to léta čekaly. Přepravní a logistické firmy vyvinuly aplikace, které slouží primárně k co nejefektivnějšímu, nejrychlejšímu a nejpřesnějšímu doručení vnitrofiremní informace nebo pomáhají uskutečnit ostatní firemní procesy. Zákazníkovi mobilní aplikace nabízejí řadu využitelných funkcí a firmám přinášejí konkurenční výhodu.

Segment přepravních služeb se za poslední roky hodně zprofesionalizoval, a tak v něm prakticky nenajdeme žádnou velkou společnost, která by svým zákazníkům nenabízela možnost zpracovávat objednávky z mobilního telefonu. Většina z nich to umožňuje prostřednictvím vlastní aplikace, ve které lze vše snadno odbavit. „Zásilku je možné sledovat u pozemních i leteckých přeprav, a tak má její odesílatel vše pod kontrolou. Objednávka se odehrává na pár ťuknutí prstu. Díky sledovacímu číslu získává odesílatel okamžitý přehled o tom, kde se zásilka aktuálně nachází, kdy se očekává její doručení, případně o jiných důležitých událostech jako jsou celní odbavení, zdržení a podobně,“ řekl Alexandr Michaljanič, jednatel společnosti Smartex. Zákazník má možnost pružně reagovat a třeba informovat příjemce, kdy zásilku může očekávat, čímž výrazně zvýší úspěšnost doručení.

Mobilní aplikace pro logistické potřeby slouží k přímé práci se službami společnosti a jejich objednávání a sledování. V těchto mobilních aplikacích je cíl jednoznačný – usnadnit proces vedoucí k uskutečnění objednávky. Díky tomu může zákazník vyřídit přepravu například na pracovní cestě, při čekání ve frontě či na jiných místech, zkrátka vždy pohodlně přímo v zařízení. Tento model využívají společnosti, které mají pevné opakující se pracovní postupy. Objednávky se již nemusejí přesouvat z oddělení na oddělení v papírové formě.

Zákazníkům s chytrým telefonem se otevírá možnost sledovat zásilky v reálném čase, ale také vidět jejich převzetí adresátem, což je v některých odvětvích podnikání vyžadováno. V přepravním průmyslu se mobilní aplikace uchytily především kvůli rychlým změnám v oboru, jako byly změny předpisů, nedostatek řidičů a sílící konkurenční boj. Aplikace pomáhají s dodržováním bezpečnostních a jiných předpisů, snižují náklady a zvyšují spokojenost zákazníků. „Mobilní aplikace v přepravě pomáhají vytvářet štítky, potřebné doklady, expedovat objednávky a platit za ně. Využít v nich lze široké spektrum služeb včetně vyhledání čísla dodacího listu a faktury, čísla leteckého nákladního listu nebo námořního konosamentu,“ dodal Alexandr Michaljanič.

Zásilky do USA ze zemí Evropské unie zlevnily

Spojené státy americké upravily limit pro bezcelní řízení u zásilek importovaných ze zemí Evropské unie. Z dosavadních 200 USD došlo k jeho navýšení na 800 USD. Zboží do udané hodnoty (přibližně 19 200 Kč dle aktuálního kurzu) tak nepodléhá proclení ani dalším daním a jejich zaslání tudíž vyjde levněji.

Americká vláda přijala návrh pro navýšení hodnoty pro mezinárodní importní zásilky vloni, účinnosti nabyl 10. března 2016. Dovozní režim USA se řídí zákonem Tariff Act of 1930, který stanoví obecné podmínky zahraničního obchodu a pravidla výpočtu cla a daně. Přijetím úpravy legislativy došlo ke změně sazebníku s cílem usnadnit obchodování, snížit náklady a urychlit dodávky zboží. „Zásilky s deklarovanou hodnotou do 800 USD jsou osvobozené nejen od cla a daně, ale nejsou pro ně vyžadovány ani žádné formální celní postupy, což znamená méně administrativních požadavků,“ komentoval změnu Alexandr Michaljanič, jednatel společnosti Smartex.

Bezcelní hodnota pro zásilku ve výši 200 USD se měnila naposledy před 23 lety. S novým návrhem k její úpravě bude docházet každoročně s cílem zohlednit inflaci. Nová hodnota má zlepšit obchodní styky mezi USA a zeměmi Evropské unie a umožnit proniknout obchodníkům na nový trh bez dalších nákladů. Novinka je výhodou i pro české společnosti, které své zboží exportují do USA. „Zvýšení limitu pomůže při posílání soukromých zásilek do USA a také usnadní obchodování zejména malým a středním podnikům. Ušetřené celní a daňové náklady se totiž pozitivně projeví v ceně za dopravu zboží,“ dodal Alexandr Michaljanič.

Změna limitu přinese:

  • urychlení doručení zásilek;
  • zvýšení efektivity podnikání;
  • usnadnění celních postupů a odbavení;
  • stimulaci obchodu a obchodního růstu;
  • snížení administrativy a vedení záznamů;
  • snížení nákladů na dodržování předpisů;
  • snížení nákladů vzniklých dovozci;
  • snížení překážek malým firmám;
  • zrychlení uvedení výrobku na trh;
  • snížení náročnosti na cash flow a obrátkovost zásob.

 

Z ustanovení jsou vyjmuty některé komodity, jako je například alkohol, parfémy, cigarety, léky a další zboží, které vyžaduje formální celní řízení a platbu příslušných poplatků.

Význam leteckého carga v Praze roste

Před měsícem zahájil na pražském letišti pravidelnou leteckou linku čtvrtý nákladní dopravce, UPS. V březnu k němu přibude katarský národní dopravce Qatar Airways Cargo. Rostoucí zájem o spojení z Prahy svědčí nejen o významu České republiky jakožto důležitého evropského uzlu, ale také o růstu tuzemské přepravy využívající letecké cargo.

Na letišti Václava Havla se znovu objevily více jak tři pravidelné cargo linky. Po společnostech China Airlines Cargo (létající do Tchaj-peje a Dubaje dvakrát týdně), Ukraine International Cargo (létající do Kyjeva a Lutychu pětkrát týdně, kterou pro své zásilky využívá i TNT) a FedEx (létající do Paříže čtyřikrát týdně), došlo k obnovení přepravy největší zásilkové služby na světě – UPS. Jde o vůbec první cargo společnost ze Spojených států amerických, která na Ruzyni působí. Pravidelná linka UPS každý všední den propojuje evropský uzel firmy v Kolíně nad Rýnem s Prahou a Budapeští. Spoj obsluhuje Boeing 757 v barvách UPS Airlines a má kapacitu až 40 tun nákladu. Předtím si společnost pronajímala turbovrtulová letadla s mnohem menší kapacitou. Do budoucna by mohla společnost létat i dvakrát denně. Už 3. března k těmto dopravcům přibude katarský národní dopravce Qatar Airways Cargo. Do Prahy přes Budapešť bude létat z Dauhá dvakrát týdně (ve čtvrtek a v neděli) letounem Airbus A330-200F.

Zatímco před ekonomickou recesí v roce 2008 z ruzyňského letiště pravidelně létali všichni nadnárodní dopravci (DHL, UPS, TNT a FedEx), během ní došlo ke značnému útlumu. Obrat nastal až v posledních měsících. „Oblast carga stejně tak jako osobní leteckou dopravu zasáhla ekonomická krize velkou měrou. Těší nás tak, že znovu nastává postupné oživení v odbavování leteckého carga,“ řekl Alexandr Michaljanič, jednatel společnosti Smartex.

Budoucnost leteckého carga v ČR

Služby v oblasti dopravy a logistiky se v ČR dynamicky rozvíjí. Dochází k reakci na výstavbu logistických center nadnárodních společností. V zemi jsou přítomny průmyslové obory využívající leteckou dopravu, jako například automobilový průmysl. Odhaduje se, že celkový objem leteckého carga na Ruzyni se za loňský rok pohyboval na hranici 50 tisíc tun, což je skoro stejně jako předchozí rok. Objem přepravovaného zboží tak zatím nedosahuje hodnot jako v předkrizových letech, což se však brzy změní. Už koncem loňského roku díky UPS objemy rostly dvouciferným tempem a v letošním roce se díky zavedené pravidelné lince očekává osmiprocentní nárůst. „V tuto chvíli jako jediná kurýrní společnost z výše uvedených nemá pravidelnou linku v Praze společnost DHL, která posílá expresní zásilky pozemním spojem do svého evropského hubu v Lipsku, odkud jsou dále odbavovány do celého světa,“ dodal Alexandr Michaljanič.

Boom v nákladní letecké přepravě nastal v šedesátých letech, kdy se objevila první velkoprostorová letadla typu Boeing 747, Douglas DC10, Airbus A300 uzpůsobena uvnitř pro přepravu zboží na paletách. I v České republice hrálo a hraje cargo velkou roli. Díky své geografické poloze a průmyslovým odvětvím je pro dopravní společnosti Česká republika velmi zajímavým trhem.

Palivové příplatky nereflektují aktuální vývoj ceny leteckého paliva

Ropa měsíc co měsíc zlevňuje. Vlivem toho by mělo docházet k poklesu cen benzínu, nafty a také leteckého paliva. Nákladní letečtí dopravci se touto logikou však neřídí. Jejich palivové příplatky klesají pomaleji než cena paliva na trhu. Letos byl povinný příplatek navíc využit k tichému zdražení cen přepravy.

Palivový příplatek hraje v mezinárodní letecké přepravě zboží významnou roli. Má značný vliv na cenu zásilky a slouží především ke kompenzaci pohybu ceny ropy na světovém trhu. Zaveden byl v dobách, kdy cena ropy procházela velmi turbulentním obdobím. „Zdražování ropy musely společnosti určitým způsobem kompenzovat, nechtěly však tuto proměnnou promítat do ceny svých služeb a neustále měnit své ceníky. Proto byl zaveden povinný palivový příplatek. Ten se upravuje podle předem definovaných parametrů, které si stanovuje každý dopravce. Nejčastěji se odvozuje od měsíčních průměrných spotových cen leteckého paliva typu jet fuel, případně na základě ceny barelu ropy na trhu,“ řekl Alexandr Michaljanič, jednatel společnosti Smartex.

Zatímco ve druhé polovině roku 2015 cena leteckého paliva každý měsíc pravidelně klesala, palivový příplatek v letecké nákladní dopravě se měnil velmi pozvolna. Příplatek stanovují interně nastavené indexy. Dopravci se jimi řídí, ale používají vysoké mezní hodnoty, a tak se výše palivového příplatku mění až při větším výkyvu ceny leteckého paliva. Index přitom pracuje s prodlevou. Například pro stanovení palivového příplatku v lednu se použije průměrná měsíční cena paliva v listopadu. Proto cena palivového příplatku v daném měsíci nereflektuje aktuální vývoj leteckého paliva. Výsledkem je, že cena za přepravu zboží je neadekvátní vůči ceně ropy, respektive paliva.

Vývoj palivových příplatků za poslední rok

V loňském roce si dle statistik Smartexu titul dopravce s nejnižším palivovým příplatkem vysloužila společnost Fedex, která k ceně přepravy zásilky připočítala průměrně 11,04 %. Následována byla společnostmi UPS (11,21 %), DHL (11,38 %) a TNT (14,35 %). Průměrná cena palivového příplatku všech společností za rok 2015 činila 11,99 %.

Palivové příplatky DHL Fedex TNT UPS Letecké palivo (v USD)
01/2015 14,50 % 14,50 % 16,50 % 11,50 % 1,496
02/2015 12,00 % 12,00 % 15,00 % 12,00 % 1,766
03/2015 10,00 % 10,00 % 13,25 % 10,75 % 1,629
04/2015 11,50 % 11,50 % 14,50 % 11,75 % 1,702
05/2015 11,00 % 11,00 % 14,25 % 11,25 % 1,849
06/2015 12,00 % 11,50 % 14,50 % 11,50 % 1,732
07/2015 13,50 % 12,00 % 15,25 % 12,25 % 1,549
08/2015 12,50 % 11,50 % 15,00 % 11,75 % 1,389
09/2015 11,00 % 10,50 % 14,25 % 11,00 % 1,395
10/2015 9,50 % 9,00 % 13,25 % 10,25 % 1,391
11/2015 9,50 % 9,50 % 13,25 % 10,25 % 1,326
12/2015 9,50 % 9,50 % 13,25 % 10,25 % 1,082
01/2016 11,00% 9,00% 13,00% 10,00% N/A

Od května do prosince 2015 cena letecké paliva klesla o 70,89 %, ale cena palivového příplatku pouze o 1,25 % (jde o rozdíl z průměru palivových příplatků dopravců DHL, Fedex, TNT a UPS od května do prosince). Nejnižší cena leteckého paliva byla zaznamenána v prosinci (1,08 USD za galon). I přesto však nejnižší palivový příplatek za rok 2015 padl již v říjnu, kdy ho společnost Fedex stanovila na 9 %. Průměrná cena leteckého paliva v roce 2015 dosáhla úrovně 1,53 USD za galon. Kopíruje vývoj ceny severomořské ropy Brent, která se na konci roku obchodovala pod 38 USD za barel a aktuálně se pohybuje na úrovni 29 USD. Jde tak o nejnižší cenu od roku 2003.

Dopravci vývoj ceny leteckého paliva sledují, ale odpovídají na něj velmi pomalu: „Aktuálně změnu provedla společnost DHL, která pro letošní rok pozměnila svůj index metody výpočtu palivových příplatků. Její mezní hodnoty jsou nyní poloviční a mají lépe reflektovat vývoj ceny paliva. Zároveň však došlo k upravení výše příplatku, a to směrem nahoru, díky čemuž došlo ke zdražení přepravy i přesto, že cena paliva klesá. Zatímco podle původního indexu by palivový příplatek v lednu 2016 činil 9 %, podle nového je to 11 %. Index tak nejen nereflektuje aktuální vývoj ceny paliva, ale místo toho, aby došlo k razantnímu snížení cen za přepravu, jsme se naopak dočkali jejího zvýšení,“ dodal Alexandr Michaljanič.

Očekávaný vývoj palivového příplatku v roce 2016

Aktuální cenu ropy tlačí dolů rostoucí produkce v USA a také přebytek ropy v zásobnících po celém světě. V první polovině tohoto roku se tak očekávají ceny mezi 30 a 50 dolary za barel. K trvalému růstu by mělo dojít v roce 2017. Vše by se však mohlo změnit jedním rozhodnutím OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu), kdyby z její strany došlo k omezení produkce ropy, čímž by se nastartoval růst cen.

Jak cestují hudební nástroje brněnské filharmonie

Přeprava křehkých a především cenných nástrojů je vždy velkou zodpovědností. Filharmonie Brno tento úkol svěřila společnosti Smartex, která měla za úkol transportovat hudební nástroje pro 91 hráčů do Japonska a zpět. Zásilky tohoto typu potřebují individuální přístup.

Po úspěšném zakončení festivalu Moravský podzim, na kterém Filharmonie Brno vystoupila se skotským bubeníkem Colinem Currie, čekalo na členy orchestru prestižní turné v Japonsku. Japan Tour složena z 12 koncertů v 11 městech začala v Tokyu. Přeprava početného orchestru, který pro tuto výpravu čítal 91 členů, se podařilo logisticky vyřešit. Nyní bylo nutné postarat se o koordinaci transportu hudebních nástrojů, na které čekala cesta dlouhá 18 200 km.

„Přeprava nástrojů se při letošním turné řešila až na poslední chvíli. Japonští partneři dlouho otáleli se schválením tohoto nákladu a argumentovali vysokou cenou, kterou jim nabízela jejich japonská přepravní společnost. Rozhodli jsme se tedy oslovit nějakou domácí společnost a vybrali jsme si Smartex. Hned při prvním návrh rozpočtu bylo jasné, že ceny oproti japonské firmě jsou nesrovnatelné. Cena společnosti Smartex byla na 50 % celkové ceny. Smartex však nebyl pouze levnější, ale i jednání bylo věcné, příjemné a vše proběhlo k naší velké spokojenosti. Velice si také ceníme jejich flexibility a schopnosti se přizpůsobit našim požadavkům, které nebývají úplně standardní,“ řekla Blanka Prokšová, vedoucí oddělení koncertních činností a manažerka brněnské filharmonie pro zahraničí.

„Jako nejrychlejší a nejbezpečnější způsob přepravy jsme vyhodnotili leteckou nákladní přepravu. Hudební nástroje čekala dlouhá cesta. Učinili jsme celou řadu kroků, abychom zajistili přepravu tohoto objemného a hlavně cenného nákladu,“ řekl Alexandr Michaljanič, jednatel společnosti Smartex. Nástroje o hmotnosti 1 390 kilogramů byly pečlivě zabaleny do speciálních přepravních kufrů, chránících je před teplotními výkyvy, které na ně mohou mít negativní vliv. Do Japonska putovaly jako cargo náklad letem KLM. Jejich cestu bylo možné celou dobu kontrolovat díky systému pro sledování zásilek. Trasu na místo určení se podařilo absolvovat za dva pracovní dny. V cílové destinaci čekalo na zásilku ještě celní odbavení a doručení do Tokyo Opera City Hall.

Turné skončilo v Osace a odtud bylo nutné zajistit vyzvednutí a odeslání nástrojů zpět do Česka. Vzhledem k časové tísni nebylo možné zásilku letecky zaslat přímo z Osaky, proto byla nejprve odeslána do Tokya, kde došlo k jejímu prioritnímu odbavení na mezikontinentální let v režimu flash. Zejména při zpětné přepravě se muselo vše přesně naplánovat, aby se přeprava stihla ve stanoveném termínu. Plán dodání nejpozději v sobotu s sebou nesl také jednu povinnost, a to obstarat celního deklaranta, který bude mít na starost proclení v tento běžně nepracovní den. Vše se podařilo, ačkoliv toho nakonec nebylo nutné využít, protože zásilka byla na místo doručena již v pátek.

Náročná přeprava vyžadovala důslednou přepravu a spolupráci jednotlivých článků. „Jsem velmi rád, že se ve spolupráci s manažerkou orchestru a našimi partnery podařilo přepravu zrealizovat přesně podle zadání uprostřed top season a že všechny nástroje jsme po 28 dnech opět mohli s předstihem „přivítat“ na Letišti Václava Havla,“ dodal Alexandr Michaljanič.

Logistika.ihned.cz: Stoupá poptávka po rychlejším dovozu zboží z Asie

Růst české ekonomiky, nízká míra nezaměstnanosti, pokles cen pohonných hmot a větší ochota lidí utrácet. To ovlivňuje trh s mezinárodní přepravou zásilek, která aktuálně dosahuje svého letošního vrcholu. Čínské továrny ale nestíhají výrobu, takže roste poptávka po rychlejší letecké přepravě z Asie.

„Rok 2015 bude patřit k těm, které se pozitivně zapíší do statistik přepravních společností působících v České republice. Stoupá míra přeshraničního obchodu, a zatímco v závěru loňského roku ještě většímu růstu bránila oslabená koruna, aktuálně se situace změnila. Ochota lidí utrácet se vrátila, a to díky pozitivnímu vnímání budoucnosti, firmy jsou tak nuceny měnit svoji strategii,“ řekl Alexandr Michaljanič, jednatel společnosti Smartex.

Podle Českého statistického úřadu ve třetím čtvrtletí 2015 hrubý domácí produkt rostl o 4,3 procenta. I to je jeden z důvodů, proč české firmy v září a říjnu importovaly více zásilek, kterými pokryjí předvánoční a vánoční období. Například data společnosti Smartex hovoří o 40procentní navýšení v počtu přepravovaných zásilek a 15procentním zvýšení v obratu za toto období. Lidé berou obchody útokem, a tuzemští podnikatelé proto doobjednávají další zboží tak, aby vykryli své potřeby vůči zákazníkům.

„Levnější pohonné hmoty přitom mění zavedené standardy,“ uvádí Michaljanič. V případě dovozu zboží ze vzdálenějších destinací sahají podle něj firmy v těchto dnech k tomu, že namísto lodí často objednávají přepravu letadlem. Pokles palivových příplatků totiž dělá leteckou mezinárodní dopravu čím dál tím dostupnější.

„V předvánočním období jsme zaznamenali dvouciferný nárůst přepravy zboží z jihovýchodní Asie. Je to logický fakt, protože v této zemi své zboží stále vyrábí a nakupuje podstatná část firem. V posledních dnech přitom evidujeme zvýšený počet dotazů na termíny doručení. Dochází tak k tomu, že levnější lodní dopravu střídá sice o něco dražší, ale zase rychlejší doprava letecká. Vliv na to má i to, že továrny v Číně jedou na plné obrátky, ale i přesto nestíhají plnit nasmlouvané objednávky, a tak se zboží připravené na export posílá o několik týdnů později,“ dodal Alexandr Michaljanič.

Zatímco námořní přeprava (hub-to-hub) mezi východní Asií a střední Evropou trvá 30 až 35 dní, letecká 1 až 5 dní. Střední alternativou je pak železnice, po níž se zboží dopraví za 14 až 18 dní. Ta přitom běžně stojí dvoj- až trojnásobek námoří dopravy, v případě letecké to za běžných okolností může být čtyř- až šestinásobek.

Originální článek naleznete na webu Logistika.ihned.cz.

Importní zásilkový boom před Vánoci pokrývají i letadla

Růst české ekonomiky, nízká míra nezaměstnanosti, pokles cen pohonných hmot a větší ochota lidí utrácet. To jsou hlavní trendy formující trh s mezinárodní přepravou zásilek, která aktuálně dosahuje svého letošního vrcholu a nese se ve znamení rekordního počtu importovaných zásilek. Kromě prognóz Českého statistického úřadu to potvrzují také statistiky společnosti Smartex.

„Rok 2015 bude patřit k těm, které se pozitivně zapíší do statistik přepravních společností působících v České republice. Stoupá míra přeshraničního obchodu, a zatímco v závěru loňského roku ještě většímu růstu bránila oslabená koruna, aktuálně se situace změnila. Ochota lidí utrácet se vrátila a to díky pozitivnímu vnímání budoucnosti a firmy jsou tak nuceny měnit svoji strategii,“ řekl Alexandr Michaljanič, jednatel společnosti Smartex.

Podle Českého statistického úřadu ve třetím čtvrtletí 2015 hrubý domácí produkt rostl o 4,3 %. I to je jeden z důvodů, proč české firmy v září a říjnu importovaly více zásilek, kterými pokryjí předvánoční a vánoční období. Jen data společnosti Smartex hovoří o 40% navýšení v počtu přepravovaných zásilek a 15% v obratu za toto období. Čísla budou růst také v listopadu, protože importní zásilkový boom neskončil. Lidé berou obchody útokem a tuzemští podnikatelé tak doobjednávají další zboží tak, aby vykryli své potřeby vůči zákazníkům.

Na poslední chvíli ne lodí, ale letadlem

Levnější pohonné hmoty přitom mění zavedené standardy. V případě dovozu zboží ze vzdálenějších destinací sahají firmy v těchto dnech k tomu, že namísto lodí, objednávají přepravu letadlem. Pokles palivových příplatků totiž dělá leteckou mezinárodní dopravu čím dál tím více dostupnější a efektivnější. Firmy si uvědomily, že jen tak v aktuální situaci mají jistotu, že zásilky určené pro vánoční trh stihnou ještě dorazit včas. „V předvánočním období  jsme zaznamenali dvouciferný nárůst přepravy zboží z Jihovýchodní Asie. Je to logický fakt, protože v této zemi své zboží stále více vyrábí a nakupuje podstatná část firem. V posledních dnech přitom evidujeme zvýšený počet dotazů na termíny doručení. Dochází tak k tomu, že levnější lodní dopravu střídá sice o něco dražší, ale zase rychlejší doprava letecká. Vliv na to má i to, že továrny v Číně jedou na plné obrátky, ale i přesto nestíhají plnit nasmlouvané objednávky a tak se zboží připravené na export posílá o několik týdnů později,“ dodal závěrem Alexandr Michaljanič.

Smartex: Alexandr Michaljanič v Českém rozhlasu

Problémy s nelegálními uprchlíky na hranicích států Evropské unie komplikují také transport zásilek silniční dopravou. Dopravní firmy si stěžují na dlouhé čekání na hranicích, kvůli kterému přicházejí o peníze. Naopak letecká přeprava kvůli tomu posiluje. Na otázky rozhlasové českého rozhlasu a její stanice Radiožurnálu týkající se komplikací nákladní dopravy odpovídal Alexandr Michaljanič, jednatel společnosti Smartex.

Rozhovor se nachází na čase 39 minut 48 sekund.

 

Vliv imigrantů na nákladní dopravu

Aktuální vlna uprchlíků, mířících do evropských zemí, činí problémy při dopravě zásilek. Podle údajů společnosti Smartex se potíže vyskytují zejména v kamionové dopravě. Naopak letecké dopravy se tato záležitost netýká. 

Nákladní doprava se s nelegálními uprchlíky setkává běžně. V posledních měsících, díky současné uprchlické vlně, se tak děje ve větší míře, a to nejen na místech, které jsou pro ně tranzitní. Jde zejména o hraniční pásma a přístavy, které jsou doslova v obležení utečenců.

Silniční přeprava má problém

K největším pozorovatelným problémům dochází v silniční dopravě. Zásilky jsou vykrádány, uprchlíci se ve snaze propašovat se do dané destinace schovávají v kamionech na různých místech a ohrožují životy jejich řidičů. Na denním pořádku jsou rozřezané plachty, překážky na silnici a hlavně spousta černých pasažérů, za které řidičům hrozí vysoké pokuty. Aktuálně vůbec největší problémy byly zaznamenány na nákladních automobilech stojících ve frontách na hranicích a také v Calais, kde se coby černí pasažéři snaží běženci dostat přes kanál La Manche z Francie do Velké Británie. V důsledku to může znamenat, že zásilky dorazí s velkým zpožděním a v některých případech vůbec. Firmám tak přibývají problémy, které musí řešit. Ale nemusely by.

„Na leteckou přepravu zásilek nemá uprchlická krize prakticky žádný dopad. V této souvislosti pozorujeme znatelný nárůst počtu leteckých zásilek v rámci Evropy, a to i u zákazníků, kteří využívají především pozemní přepravu. Tyto firmy jednoduše potřebují jistotu, že jejich zboží dorazí k příjemci bezpečně, nepoškozené a včas,“ řekl Alexandr Michaljanič, jednatel společnosti Smartex, poskytující mezinárodní kurýrní služby. Globální služby letecké nákladní přepravy jsou schopny splnit většinu potřeb, které se týkají přepravní doby – od spěšných po běžné mezinárodní letecké nákladní zásilky – a tím tak nabízí nejvhodnější možnost pro jejich dopravu.

Úprava služeb

Na straně dopravců dochází k řadě úprav. Zpřísňují se pravidla a kontroly zásilek, potažmo přepravních vozů tak, aby se snížila míra možnosti nechat se jejich prostřednictvím přepravovat. Dopravci v důsledku změn paradoxně dokáží zkultivovat své služby, což zákazníci ocení. Pokud by v konečném důsledku bylo nutné zpřísnit kontroly či snad uzavřít hranice, bude to mít velmi vážné důsledky pro plynulost tranzitu kamionové dopravy a náklady na přepravu.

Firmy neumí balit své zásilky. V případě jejich poškození přicházejí o pojistné plnění

Objem přepravovaných zásilek každým rokem roste. Avšak firmy, které je posílají, se stále nenaučily správně je zabalit. Přitom stačí dodržet několik hlavních zásad a zásilku lze připravit tak, aby adresátovi dorazila v pořádku. Vše lze zvládnout v pěti krocích.

Z interního průzkumu společnosti Smartex vyplývá, že 84 % firem se domnívá, že umí správně připravit balík k odeslání. Dle skutečného zkoumání odevzdaných zásilek se tak však děje pouze u 34 % z nich. Téměř polovina dotazovaných zákazníků také netuší, že díky nevhodnému balení zásilky může dojít při jejím poškození ke krácení plnění, ať už z titulu odpovědnosti dopravce, nebo u pojištění. V krajním případě může být plnění zcela odmítnuto.

„Podle našeho zjištění české firmy za poslední roky udělaly velký posun v balení zásilek. Stále je však co zlepšovat. Nejčastější chyby zaznamenáváme v nevhodné volbě obalového materiálu a používání velmi opotřebovaných obalů, které mohou vést k poškození zásilek během přepravy,“ řekl Alexandr Michaljanič, jednatel společnosti Smartex, zaměřené na mezinárodní přepravu zásilek. Správné zabalení zásilky nemusí být náročným procesem. Na co si dávat pozor a jak postupovat krok za krokem?

1. Vhodný obal

Riziko poškození významně snižuje správně zvolený obalový materiál, kterým je zásilka opatřena. Používat by se měly jen krabice, které jsou nové. Několikeré použití stejné krabice ztrácí své původní ochranné vlastnosti a nemusí tak dostatečně zásilku chránit. Pokud to situace nedovoluje a je nutné znovu krabici použít, je zapotřebí se ujistit, že je pevná a ve výborném stavu – s pevnými rohy, bez děr a všechny spoje jsou neporušené. Nutné je odstranit také štítky a všechna další označení krabice. Po vložení přepravovaného předmětu je zapotřebí zkontrolovat, zda je pro něj krabice dostatečně velká a zda zbývá místo pro výplňový materiál a případně vložit bočnice pro lepší zpevnění.

2. Výplňový a fixační materiál

Výplň či vystýlka nemusí být součástí každého balíku, nicméně je doporučeno ji použít. O to více je nutné ji přidat, pokud je předmět bez svého originálního balení či jde o křehké zboží. V případě, že se přepravuje více položek v jedné zásilce, je zapotřebí zabalit každou zvlášť. Zejména křehké předměty se musí od sebe oddělit a není vhodné je umisťovat do rohů, stran nebo nahoru či dolů. Každá položka by měla být obklopena alespoň 5cm vystýlkou z materiálu absorbujícího nárazy. Pružný materiál zabrání poškození předmětu a chrání ho před nárazy a vibracemi, které mohou přijít vlivem přepravy z vnější strany krabice. Vždy je zapotřebí použít dostatek fixačního materiálu, aby zajistil, že se obsah nebude pohybovat. Nesprávným vyplňujícím materiálem je oblečení, přikrývka, ručník či novinový papír. Místo toho je doporučeno používat pro tyto účely přímo vyrobené vystýlkové materiály, jako jsou bublinové a pěnové fólie, polystyrenová tělíska, vlnité lepenky či dřevitá vlna. „Křehké předměty, jako je elektronika, sklo, keramika či umělecká díla, musí být opatřeny speciálními obaly pro bezpečnou přepravu. Vždy doporučujeme použít originální balení výrobce, protože tyto a podobné předměty vyžadují větší odpružení nebo fixaci,“ řekl Alexandr Michaljanič.

3. Uzavření balíku

Správné uzavření balíku je stejně důležité jako správný výběr krabice a vyplňovacího materiálu. Pro bezpečné uzavření není vhodné používat krepovou, celofánovou či úzkou lepicí pásku a už vůbec ne provazy. Místo toho by měla být použita páska s alespoň 5cm šířkou. Aplikovat by se měla tak, aby byly oblepeny všechny hrany a víka krabice. Otvory v obalu budou pevně zafixovány a viditelně zabezpečeny proti samovolnému otevření. Následně je vhodné použít smršťovací fólii, která se ideálně adaptuje na jakoukoliv nerovnost a nepravidelnost atypického zboží. Smrštitelné fólie jsou vyrobeny z polypropylenu odolného vůči působení negativních klimatických podmínek a extrémně rezistentní vůči průrazu. Originalitu balení na závěr zajistíte použitím potištěné firemní pásky, čímž příjemce vždy snadněji identifikuje původ zásilky.

4. Označení zásilky

Pro rychlé a efektivní dodání zásilky je dobré mít na paměti tyto následující body pro její označování. Štítek se lepí na největší horní nebo boční stranu obalu, nikoliv na spoje nebo pod lepicí pásku. Obsahovat by měl úplnou adresu jak pro doručení, tak pro případné vrácení. V případě, že zásilka obsahuje křehké nebo na změnu polohy citlivé zboží, je nejlepší ji opatřit štítkem „křehké“, který lze získat u dopravce. Umístěním duplicitní štítku nebo jinou formu identifikace uvnitř balíku lze zajistit, že v případě porušení obalu nebo stržení štítku bude možné balík identifikovat dalším způsobem.

5. Větší množství zboží a palety

Balíky větších rozměrů a s hmotností nad 70 kilogramů by měly být umístěny na paletách z důvodu bezpečnosti, snazší manipulace a ochrany zásilky. Používat by se měly palety, které jsou vhodné pro standardní vysokozdvižné vozíky, a měl by být brán zřetel na jejich stav – paleta nesmí být nijak poškozena. Rozměry zásilky musí být vhodné pro danou paletu a nesmí přesahovat její vnější rozměry. Počítat se musí i s tím, že palety se stohují, takže vrchní strana by měla být rovná a pevná. Krabice a jednotlivé předměty se na paletě zajišťují páskou a na závěr nejlépe fólií. Přepravní štítky na paletách nebo krabicích musí být jasně viditelné.

„Se správným zabalením zásilky by měl vždy být schopen pomoci dopravce. Naši zákazníci se na nás obracejí v případech, kdy si nejsou jisti, jak tak učinit. My jim podle potřeb pomůžeme vyřešit i zabalení a přepravu nestandardních zásilek, které potřebují komplexnější péči nebo vyžadují předepsané balení podle bezpečnostních směrnic,“ řekl závěrem Alexandr Michaljanič.