Dynabook

Dynabook rozšiřuje možnosti inteligentních brýlí dynaedge

Společnost Dynabook Europe GmbH (dříve Toshiba Client Solutions Europe GmbH) představila software Vision DE Suite™ 3.0 s novými funkcemi Task Flow, které nabízejí plynulý proces předávání instrukcí vzdálenému pracovníkovi, snadné vytváření podkladů, přiřazování instrukcí jednotlivcům nebo skupinám pracovníků a reporting. Toto rozšíření vylepšuje možnosti premiérového řešení asistované reality na bázi Windows, chytrých brýlí dynaEdge DE-100 a AR100 Viewer a zlepšuje efektivitu, kvalitu a provozní flexibilitu podniků.

Vision DE Suite 3.0 je softwarový nástroj navržený pro efektivní využití inovativního řešení chytrých brýlí pro asistovanou realitu. Nové funkce jsou intuitivní, snadno použitelné a jsou vhodné pro využití v průmyslových odvětvích, ve nichž potřebují mít pracovníci volné ruce. Umožňují vedení pracovníka při řešení daného úkolu krok za krokem například při údržbě, standardizovaných výrobních postupech či školení.

Vision DE Suite běží na mobilním mini počítači dynaEdge DE-100 a nabízí komplexní řešení s využitím výkonu a výhod systému Windows 10 Pro při současném zachování vysoké míry zabezpečení v celé IT síti.

Mezi nové funkce Task Flow patří:

  • Hands-free task flow – při využívání Taskflow s chytrými brýlemi dynaEdge a AR100 HMD (Head Mounted Device), dostává pracovník přesné vizuální instrukce při zachování volných rukou, aniž by musel očima sledovat displej počítače nebo tištěnou příručku. Povolit lze také hlasové ovládání, které umožňuje využívat Taskflow v absolutním režimu hands-free.
  • Task flow creation – tato funkce Taskflow umožňuje snadné vytvoření pracovních postupů ve webovém prohlížeči pomocí metody drag and drop. Do podrobného průvodce nebo pomocných materiálů lze jednoduše začlenit zvukové stopy, video, fotografie či PDF dokumenty. Taskflow pak ukazuje pracovníkovi v jeho zorném poli detailní postup daného úkolu a snižuje tak pravděpodobnost chyby.
  • Task flow assignment – informace prostřednictvím Taskflow mohou být zobrazovány jednotlivým pracovníkům nebo skupinám. Služba Taskflow, kterou zprostředkovává systém inteligentních brýlí AR100, zvyšuje efektivitu tím, že každá instrukce je pracovníkovi předána přesně ve chvíli, kdy ji potřebuje vidět. Je možné ji spustit opakovaně nebo může být k dispozici trvale. Pokud potřebuje pracovník při provádění procesu pomocí Taskflow další pomoc, může prostřednictvím sady Vision DE Suite zavolat vzdáleného kvalifikovaného odborníka, který vidí přesně to, co daný pracovník, a může pomoci z kanceláře co nejrychleji vyřešit problém a snížit možnost chyby.
  • Task flow reporting – Každý krok Taskflow je zaznamenáván a může být využit k reportingu pro ověření kvalitativních standardů nebo pro audit procesů.

„Díky rozšířeným možnostem a novým funkcím Vision DE Suite nabízíme nyní komplexní řešení asistované reality, které zlepšuje efektivitu podniků a pomáhá zaměstnancům pracujícím na vzdálených místech,“ říká Damian Jaume, prezident společnosti Dynabook Europe GmbH. „Nové funkce Task Flow demonstrují náš závazek porozumět potřebám zákazníků a nabízet jim to nejlepší na trhu s nositelnou elektronikou.“

Nové možnosti Vision DE Suite 3.0 staví na vlastnostech inteligentních brýlí dynaEdge AR, které mimo jiné zajišťují videohovory se vzdáleným odborníkem, zachytávání a odesílání fotografií a videa v reálném čase, možnost prohlížení fotografií a videa, synchronizaci souborů v reálném čase, funkci konzoly pro vzdálenou správu, flexibilní možnosti správy, navigace a ovládání a využití hlasových příkazů či upozornění v reálném čase. Dynabook nabízí také verzi Vision DE Suite 3.0 bez funkcí Task Flow.

Inteligentní brýle dynaEdge AR

Mobilní počítač dynaEdge DE-100 ve spojení s inteligentními brýlemi AR100 Viewer je prvním kompletně použitelným řešením asistované reality pro průmyslové využití, který kombinuje počítač s operačním systémem Windows 10 Pro a výkonnou sadu inteligentních brýlí. Toto řešení, které zahrnuje mobilní mini PC dynaEdge DE-100, brýle dynaEdge AR100 Viewer HMD a řadu doplňků včetně různých možností montáže, přepravního kufříku, náhradní nabíječky baterií a kombinací souprav, splňuje výkonnostní požadavky podnikových pracovišť.

Dostupnost

Vision DE Suite 3.0 pro mini počítač dynaEdge DE-100 s inteligentními brýlemi AR100 Viewer je nyní již k dispozici. Zákazníci, kteří mají zájem o pořízení tohoto řešení nebo vývojářské sady, se mohou obrátit na obchodního zástupce nebo navštívit http://www.toshiba-czech.com/generic/dynaedge/.

dynaEdge glasses and hardhat on model dynaEdge glasses on modelworking repairman auto mechanic Engineers working on aircraft engine in aircraft maintenance factory

 

PC jako služba umožňuje držet společnostem krok při aktualizaci a obnově zařízení

Mnoho společností diverzifikuje své služby, rozšiřuje nabídku a vytváří nové zdroje příjmů. Na CIO leží většinou odpovědnost najít správný způsob, jakým budou tyto rozšířené služby poskytovány. Vedoucí IT oddělení musí v dnešním technologickém prostředí brát při rozhodování v úvahu tři klíčové faktory: očekávání příchodu sítí 5G, rozšiřující se množství bezpečnostních hrozeb a rostoucí počet mobilních pracovníků.

Technologie jako nástroj k dosažení obchodních cílů nehrály dosud nikdy důležitější úlohu. Zásadní prioritou je přitom implementace správných řešení rychlým, účinným a spolehlivým způsobem. „PC jako služba“ představuje koncept, kdy je namísto vlastnictví upřednostňován pronájem zařízení a souvisejících služeb. Tento trend nabízí model, který pomáhá efektivně řešit obnovu technologií nejen skokově, ale také průběžně.

Hardware – klíčový prvek širší IT infrastruktury

Při implementaci PC jako služby lze snadno zachovat komplexní vlastnosti jednotlivých zařízení. V dnešní době jsou však běžně používané ICT přístroje uživatelsky velmi příjemné, lidé je dobře znají a využívají stále více jejich funkcí. Proto se zvyšuje riziko toho, že zaměstnanci budou tyto nástroje upřednostňovat před sofistikovanými obchodními zařízeními a budou je chtít používat jako alternativu při práci. To však přináší riziko v oblasti zabezpečení. Podle výsledků zprávy BYOD Security Report společnosti Bitglass z roku 2018 je o kybernetickém zabezpečení osobních a mobilních zařízení přesvědčena jen méně než třetina IT odborníků. Vedoucí IT pracovníci musí proto zajistit, aby firemí zařízení byla průběžně aktualizována, spolehlivá, bezpečná a mobilní.

Různá zařízení pro různé role

Jak lze však v rámci pokročilé architektury, která zahrnuje využití cloudových služeb, IoT a edge zařízení, zvolit v rámci podniku nejlepší a nejjednodušší řešení? Tento cíl představuje komplikovaný a časově náročný proces. V průběhu zavádění a integrace nových zařízení a postupů je přitom třeba udržet minimální prostoje. Zpráva společnosti Gartner naznačuje, že prostoje sítě, ať už nastanou z jakéhokoli důvodu, stojí společnosti v rozmezí od 140 do 540 tisíc dolarů za hodinu. Hodnota efektivního postupu pro minimalizaci těchto rizik proto nemůže být podceňována. Důležitou roli při přechodu na nový nový hardware hrají služby, které nabízejí instalaci přímo na místě, deaktivaci redundantních zařízení a bezpečnou migraci dat napříč platformami.

Správa životního cyklu zařízení

Model PC jako služba v rámci strategie IT nespočívá v pouhém vyzvednutí zařízení a jejich předání pracovníkům. Efektivní správa během celého životního cyklu je důležitá zejména v mobilním profesionálním světě, kde se zařízení mohou na cestách poškodit, ztratit nebo mohou být odcizena. Kybernetičtí zločinci přizpůsobují své postupy novým technologiím a organizace tak čelí stále pokročilejším hrozbám. Zaměstnanci navíc pracují z mnoha míst, a tak roste důležitost vzájemné spolupráce v oblasti zajištění bezpečnosti. To opět vyzdvihuje klíčovou oblast provozní efektivity a trvalé odborné podpory. Vedoucí IT pracovníci tedy potřebují využívat model PC jako služba včetně plnohodnotné podpory od prvního dne implementace zařízení.

PC jako služba

Důležitým prvkem konceptu PC jako služba je načasování obnovy zažízení. Tak mohou podniky využívat rozvíjející se technologické možnosti a zůstat konkurenceschopné. CIO musí zvážit nabídky IT a schopnost reagovat na měnící se prostředí. V současném světě je technologická obnova více než jen o samotných zařízeních – je třeba zvážit, jakou úlohu budou hrát různé technologie v rámci širší infrastruktury. Pádným argumentem je navíc dlouhodobá nákladově efektivní povaha tohoto modelu. Větší konkurence, očekávání uživatelů a rostoucí bezpečnostní hrozby vyzdvihují důležitost bezproblémového provozu zařízení od implementace až do ukončení jejich životnosti. Klíčem k dosažení tohoto cíle je plně integrovaný model PC jako služba.

Offin N