IT SPY

Nebojte se rozvíjet svoje nápady z diplomových prací, motivuje kampaň soutěže o nejlepší IT diplomku

Se začátkem akademického roku odstartovala na 17 českých a slovenských IT fakultách kampaň Use IT right! Ta si klade za cíl upozornit vysokoškoláky, aby k výběru témat diplomových prací přistupovali zodpovědně a nebáli se využít svoje nápady, které pak mohou po ukončení studia realizovat v profesním životě. Za kampaní stojí soutěž IT SPY, která již desátý rok vybírá nejlepší diplomovou práci z ČR a Slovenska.

Kampaň je vytvořena interně v týmu IT SPY a skládá se z vizuálů, které jsou formou plakátů prezentovány na fakultách vysokých škol, které se účastní soutěže. Vtipně cílí na studenty, kteří si právě volí témata diplomových prací, a nabádá je k tomu, aby je nepsali jen pro formu, ale aby z nich měli i do budoucna reálné využití. Druhou cílovou skupinou jsou absolventi, v jejichž diplomové práci se může skrývat přelomový nápad, ale kvůli vlastní skromnosti nebo malému sebevědomí je nenapadne myšlenku dále rozvíjet a profesně zpracovávat.

V oblasti informačních technologií patří české i slovenské firmy mezi světovou špičku, a IT fakulty se jim v tomto trendu snaží pomáhat vychováváním nových IT talentů. Každoročně vznikne okolo dvou tisíc diplomových prací, které jsou často plné skvělých nápadů a inovací. Ne vždy ale získají zaslouženou pozornost a vynikající nápady mnohdy skončí uložené v šuplíku a nikdo se k nim už nevrací. To však mění soutěž IT SPY.

„Z mojí zkušenosti je spousta IT diplomových prací velmi kvalitních a zaslouží si pozornost. Každoročně při jejich hodnocení objevíme nápady, které mají velký potenciál a mnohdy nabízí až revoluční změny. Jako třeba práce vítěze z předloňského ročníku Jiřího Matyáše. Ten přišel na způsob, jak díky úmyslné chybovosti mobilních zařízení několikanásobně prodloužit výdrž baterií. Už deset let se snažíme objevovat podobné revoluční nápady pomáhat jim k tomu, aby se o nich vůbec někdo doslechl,“ říká Tomáš Krátký ze společnosti Profinit.

„Kampaní jsme chtěli motivovat tu část studentů, která je k sobě samým skeptická a o svých nápadech pochybuje. Často zpracují zajímavé a inovativní téma, ale jejich diplomová práce stejně skončí po obhajobě v lepším případě vystavená v domácí knihovně. Chtěli bychom, aby se nebáli prodat své nápady. S trochou štěstí na nich můžou vystavět vlastní byznys nebo si jich všimne technologická společnost, která jim umožní diplomku dále rozvíjet,“ dodává Krátký.

Kampaň se objevila i na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, jejíž absolventi se každoročně umisťují na předních pozicích soutěže a ze které pochází například vítěz z roku 2017 Jiří Matyáš. Podle docenta Jaroslava Zendulky, který je dlouholetým ambasadorem soutěže IT SPY na této fakultě, studenti často podceňují důležitost volby tématu diplomové práce, které může určovat jejich profesní zaměření na mnoho let dopředu nebo i na celý život.

„Ne každý student dokáže přemýšlet s výhledem do budoucnosti. Apelujeme proto vždy na studenty, aby volbu tématu nepodceňovali. Zvláště pak, když se zajímají o akademickou nebo vědeckou kariéru. Informační technologie nejsou jen o vyvíjení robotů a převratných technologických novinek, ale jako každá věda i IT stojí na silných teoretických základech v matematice. Právě dobře zpracované teoretické práce a výzkumy často odstartují akademickou či vědeckou dráhu absolventa a můžou určit zaměření jeho výzkumu na mnoho let dopředu,“ vysvětluje docent Zendulka.

O nejlepších diplomových projektech bude rozhodnuto 12. prosince během finálového galavečera v refektáři Matfyzu na Malostranském náměstí v Praze. Finále je přístupné široké veřejnosti.

IT_SPY_2019_kampan_banner_1920x1200_5 IT_SPY_2019_kampan_banner_1920x1200_6 IT_SPY_2019_kampan_banner_1920x1200_1 IT_SPY_2019_kampan_banner_1920x1200_2 IT_SPY_2019_kampan_banner_1920x1200_3 IT_SPY_2019_kampan_banner_1920x1200_4

Na českém trhu chybí až 20 000 IT specialistů. Firmy a fakulty se učí spolupracovat jen pomalu, firmy raději volí vlastní absolventské programy

Poptávka po IT specialistech neustále roste. Podle údajů akademické soutěže IT SPY, která každoročně hodnotí nejlepší diplomové práce z IT fakult v České republice a na Slovensku, jich letos na trhu práce akutně chybí až 20 000, což je o 5 % více než v loňském roce. Český trh by však dokázal takřka okamžitě uživit až 115 000 IT specialistů. Spolupráce mezi vysokými školami a soukromým sektorem je tak jednou z možností, jak zaměstnavatelé mohou odhalit potenciál studentů a začít s nimi spolupracovat už během studia. Za vzorový příklad je možné uvést například automotive segment, tedy jedno z nejdůležitějších odvětví pro českou ekonomiku. I zde chybí několik tisíc specialistů, firmám se je však daří vychovávat pomocí společných projektů.

Čeští a slovenští studenti IT oborů patří svými znalostmi a celkovým rozhledem mezi světovou špičku. Ve svých diplomových projektech se často orientují na oblasti jako automatizace, robotizace či strojové učení, které se prolínají napříč mnoha průmyslovými odvětvími a jsou klíčové pro další rozvoj Česka a jeho přerod z „montovny“ na průmyslovou digitální velmoc. Studentů technických oborů je však stále nedostatek, což potvrzuje i docent Jaroslav Zendulka působící na VUT v Brně, člen poroty soutěže IT SPY: „Diplomové práce, které IT SPY hodnotí, jsou na velmi vysoké úrovni a potvrzují, že čeští a slovenští absolventi drží krok s nejnovějšími celosvětovými trendy. Problémem je však nejen nedostatek studentů technických oborů, a s tím související nenaplněná poptávka na trhu práce, ale také jejich kvalita. Jako jedno z možných řešení se nabízí například popularizace IT vzdělávání ze strany státu již na nižších stupních a větší důraz na digitalizaci ekonomiky, která je nevyhnutelná.“

IT pracovníci již dnes chybí v podstatě všem odvětvím české ekonomiky včetně státní správy a brzdí její růst. Aktuálně akutně chybí přibližně 20 000 odborníků, své uplatnění by však našlo až 115 000 IT pracovníků. Společnosti, které již nyní pociťují akutní nedostatek odborníků, proto navazují úzkou spolupráci s vysokými školami a zavádí vlastní absolventské programy. Studenti díky tomu mohou už během studia pracovat na reálných projektech a propojit s nimi i svou diplomovou práci. „Spolupráce s akademickým sektorem se nám osvědčila, protože tak můžeme odhalit zajímavé nápady s potenciálem a pomoci jim s testováním či uvedením do praxe. Absolventy navíc dále vzděláváme v rámci našich interních programů,“ doplňuje Gabor Iffland, ředitel komunikace společnosti Valeo. Ta patří k předním společnostem, které transformují světový automobilový průmysl, a v Česku má vlastní vývojové centrum. Sama si přímo na českých školách vychovala stovky studentů, kteří se podíleli na vývoji celé řady nových funkcí pro moderní automobily.

Rozvoj potenciálu studentů vidí jako klíčový i Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, jednoho z největších českých softwarehousů, která je spoluorganizátorem soutěže IT SPY. „Studenti svůj nápad často neumí správně prodat, prezentovat jeho možné dopady, nejsou naučeni vnímat ho v kontextu. I proto v soutěži klademe důraz i na prezentační dovednosti, které tvoří velkou část úspěchu každého projektu, nejen diplomové práce. Ostatně i v naší společnosti nabízíme vlastní interní vzdělávací program pro rozvoj znalostí a spolupracujeme s technicky zaměřenými univerzitami na vzdělávacích programech.“

Právě vlastní absolventské programy se pro společnosti stávají způsobem, jak situaci alespoň částečně řešit. Nedostatek nových studentů však ani ony bez podpory státu změnit nedokážou.

IT SPY každoročně vybírá ty nejlepší diplomové práce z českých a slovenských IT univerzit. Vítěz soutěže získá kromě akademického uznání také 1000 eur na další rozvoj projektu a vedoucí jeho diplomové práce pak 200 eur jako ocenění za skvělou přípravu studenta. Slavnostní galavečer s vyhlášením vítězů proběhne jako každý rok začátkem prosince v refektáři Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze.

IT SPY: Jubilejní desátý ročník vybere nejlepší IT diplomovou práci z ČR a Slovenska

Elitní studentská soutěž o nejlepší IT diplomovou práci startuje svůj jubilejní desátý ročník. Akci ve spolupráci se 19 českými a slovenskými univerzitami organizuje Fakulta informatiky a informačních technologií STU v Bratislavě a společnost Profinit. Odbornou záštitu pak zajišťuje česká a slovenská sekce nejstarší světové vzdělávací a vědecké IT organizace ACM. Odborná porota loni vybírala desítku finalistů z více než 1600 IT obhájených diplomových prací, a ne jinak tomu bude i letos. Vítěz soutěže se kromě finanční odměny může těšit i na zájem headhunterů a investorů, protože úspěšní účastníci minulých ročníků díky svým inovativním projektům často rozvinuli svoji pracovní dráhu v akademické sféře nebo v soukromém sektoru.

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků je patrný napříč všemi obory včetně IT. Podobné soutěže jsou tak nejen příležitostí pro absolventy, jak se ukázat a doplnit si další položku do CV, ale také pro soukromé společnosti, které mají možnost sledovat ty nejlepší projekty a inovace, které naděje českého a slovenského IT letos představí. „Jelikož u nás chybí v IT oborech asi desetkrát více zaměstnanců, něž dokáží vysoké školy produkovat, je zájem o nadané studenty už při jejich studiu. Soukromé společnosti proto čím dál častěji spolufinancují výzkumné a vývojové projekty ve spolupráci s vysokými školami. Přidanou hodnotou pak nejsou jen výsledky, ale také potenciální budoucí zaměstnanci. Je pak už jen na studentech, jestli zvolí akademický nebo komerční sektor,“ říká Tomáš Krátký, spoluorganizátor soutěže a Research and Development Director ve společnosti Profinit.

Jeho slova dokládá i loňský vítěz soutěže IT SPY Petr Mánek, kterému se podařilo několikanásobně zmenšit Comptonovu kameru, jež se používá třeba při screeningu onkologicky nemocných pacientů nebo k detekci radioaktivního gama záření. Díky zmenšení může být kamera připevněna k dronu a výrazně tak urychlí třeba mapování zamořeného území po jaderné havárii. Petr Mánek v současnosti pracuje Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT, kde svůj projekt dále zdokonaluje.

Potenciál českých a slovenských studentů oceňuje i Juraj Prstek, Knowledge & Efficiency Manager z vývojového centra Valeo Praha, které se zabývá autonomní dopravou a smart mobilitou a je partnerem soutěže IT SPY: „Čeští a slovenští absolventi jsou v oboru velmi ceněni pro své schopnosti a neotřelá technologická řešení, a proto se i my snažíme najít své zaměstnance ještě před tím, než dokončí studium. To je také jedním z důvodů, proč mají mnohé nadnárodní firmy v ČR a na Slovensku své pobočky. Pokud se jako zaměstnanci osvědčí, mají možnost nastartovat zajímavou kariéru a mnohdy získat důležité pozice v pobočkách po celém světě.“

Důležitost provazování studia a výzkumu se soukromým sektorem potvrzuje i prof. Mária Bieliková, předsedkyně poroty a děkanka Fakulty informatiky a informačních technologií ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě, která je spolupořadatelem letošního ročníku IT SPY: „Pro osobní rozvoj studentů je velmi důležité, aby si vyzkoušeli, co mohou v oboru, který studují, prakticky dělat.

Diplomová práce je jednou z možností, jak to realizovat. Speciálně tehdy, když soukromé společnosti nabízejí studentům zajímavé výzvy, jejichž řešení vyžaduje výzkum. Takováto smysluplná práce studentům umožňuje být nejen při vytváření nových poznatků, inovativních metod, ale i při transferu do praxe. A pro podfinancované univerzity se může jednat i o zdroj příjmu.“

 

Vítěz soutěže získá kromě akademického uznání také 1000 eur na další rozvoj projektu a vedoucí jeho diplomové práce pak 200 eur jako ocenění za skvělou přípravu studenta. Slavnostní galavečer s vyhlášením vítězů proběhne jako každý rok začátkem prosince v refektáři Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze. Loňský ročník soutěže hodnotil více než 1600 prací ze 17 fakult 16 českých a slovenských univerzit. Většina z nich odrážela nejaktuálnější trendy informatiky, ať už šlo o strojové učení, analýzu pohybu osob nebo řešení pro jednoduchou detekci radioaktivního záření.

VITEZ_petr_mánek_II_IT_SPY_2018 VITEZ_petr_manek_prezentuje_IT_SPY_2018 IT SPY logo

Vítěz letošního ročníku IT SPY představil převratnou technologii, která dokáže lépe, levněji a ohleduplněji vyšetřit onkologicky nemocné pacienty

  • Petr Mánek z pražského Matfyzu ohromil porotu řešením pro jednoduchou detekci radioaktivního záření s obrovským využitím v medicíně nebo civilní obraně
  • Může lépe zpřístupnit technologii zachraňující životy, která se používá všude ve světě
  • Druhé místo obsadil Lukáš Hruda z plzeňské Fakulty aplikovaných věd ZČÚ s aplikací vyhledávající symetrii v geometrických modelech, která najde využití třeba v archeologii nebo plastické chirurgii
  • Třetí příčka patří Miroslavu Bartyzalovi z českobudějovické Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, který vyvinul systém pro automatické přepisování osobních dokladů

Elitní akademická soutěž IT SPY, která každoročně vybírá nejlepší diplomovou práci ze všech, které vznikly v daném roce na českých a slovenských univerzitách, zná své vítěze. Porotu zcela ohromilo řešení Petra Mánka z pražského Matfyzu, který zdokonalil Comptonovu kameru, jež se používá v lékařství pro screening onkologicky nemocných pacientů nebo při detekci radioaktivního záření. Kromě hlavní ceny si tento projekt odnáší také cenu veřejnosti a odbornou cenu partnera soutěže Valeo.

Mánek vycházel z technologií, které slouží k detekci radioaktivního záření v současnosti, a celý systém zdokonalil. Díky tomu dokázal kameru zmenšit natolik, že je možné zapracovat ji do běžně dostupných nástrojů. Lékařům se nyní vejde do ruky, což urychluje screening pacientů s kontrastní látkou v těle. Rychlost vyšetření je přitom klíčová, aby kontrastní látka organismus co nejméně poškodila. Kameru, která je dnes ve fázi prototypu, by neměl být v budoucnu problém namontovat například na drony, což umožní výrazně zrychlit monitoring zamořených území nebo dekontaminaci jaderných pracovišť.

„V budoucnosti budu nadále experimentovat s dalšími konfiguracemi detektorů, cílem je zvýšit účinnost celého systému. Následně bych své řešení rád uvedl do širší výroby a získal pro něj patřičné certifikace,“ zmiňuje vítěz Petr Mánek. „Jsem přesvědčen, že výsledek mé práce může opravdu výrazným způsobem změnit způsob, jakým pohlížíme na radioaktivní záření, a zpřístupnit možnost měřit ho celé řadě nových oborů, ve kterých by starší a větší kamery nenašly využití.“

„Práce zaujala odbornou porotu svým rozsahem, perfektním zpracováním i prezentací, ale především celospolečenským dopadem tohoto řešení, které bych se nebála označit za revoluční,“ vysvětluje profesorka Mária Bieliková z FIIT STU v Bratislavě, letošní akademická garantka soutěže.

Druhé místo obsadil Lukáš Hruda z plzeňské Fakulty aplikovaných věd ZČÚ. Jeho výzkum by mohl posloužit například při rekonstrukci neúplných objektů na základě pokročilého dohledávání symetrie. Velký význam může mít jako pomůcka pro archeology – na základě 3D scanu by případná aplikace dokázala dodat podklady pro určení potenciálního vzhledu předmětu z pouhých střepin. Podobným způsobem pomůže třeba plastických chirurgům při náročných rekonstrukcích obličeje.

„Největší přidaná hodnota mé metody je, že kombinuje hned několik výhod najednou a je tedy v současnosti nejuniverzálnější cestou, jak určit takzvanou rovinu symetrie,“ zmiňuje Lukáš Hruda. „Rád bych svou metodu ještě zdokonalil a výrazně tak rozšířil možnosti její aplikace.“

Třetí místo obsadil Miroslav Bartyzal z českobudějovické Přírodovědecké fakulty JČU. Jeho systém pro čtení údajů z osobních dokladů dokáže rozpoznat obsažené informace ze scanu, fotografie, ale i záznamu webkamery. Na základě toho je schopen automaticky vyhodnotit informace obsažené na dokladu a uložit je do databáze. V současné době má systém srovnatelnou chybovost jako při ručním přepisování. V praxi by dokázal velice dobře automatizovat mechanické přepisování například na úřadech nebo při zadávání údajů přes internet.

„Jedno přepsání osobního dokladu zabere i několik minut, můj systém to umožní v řádu sekund. Vizuální kvalita vstupu přitom nemusí být výjimečně dobrá, poradí si i se záznamem v nižším rozlišení,“ dodává Miroslav Bartyzal. „Své místo systém najde u vzdálené identifikace pro banky, operátory nebo obchodníky, na úřadech, ale také například u bezpečnostních procedur na letištích.“

Kvalitu projektů chválí i Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, která je jedním ze spoluorganizátorů soutěže IT SPY.
„Letos jsme se měli šanci setkat s pracemi, které kvalitním způsobem zpracovaly projekty založené na strojovém učení a umělé inteligenci, což je jeden z nejrychleji se rozvíjejících IT segmentů současnosti. Jsem taktéž rád, že takřka všechny práce mají vysoký komerční potenciál a svým fakultám mají šanci přinést prostředky v podobě patentů,“ chválí si Krátký.

Na všechny projekty se můžete podívat na webu http://www.itspy.cz/cz/galerie-nejlepsich/.

Soutěže IT SPY se v letošním roce účastnilo 1607 absolventů z akademického roku 2017/18 ze 17 IT fakult v České republice a na Slovensku. Vítěz kromě akademického uznání získal také 1000 eur na další rozvoj projektu.

Celkové výsledky soutěže:

Absolutní vítěz

Petr Mánek, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gama záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3
Comptonova kamera je zařízení pro zobrazování zdrojů gama záření, které vzniká při jaderných a radioaktivních dějích, ve 3D prostoru. V praxi se využívá například v lékařství, kde má podobné využití jako rentgen nebo CT. Její další oblastí využití je jaderná bezpečnost a dekontaminace zamořeného prostředí. V rámci této diplomové práce byla navržena a zkonstruována nová Comptonova kamera, která je oproti starším modelům několikrát menší, lehčí a účinnější.

Druhé místo soutěže

Lukáš Hruda, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Hledání symetrie v geometrických modelech
V rámci této práce byla navržena nová metoda pro nalezení roviny zrcadlové symetrie pro trojrozměrné objekty, která je použitelná jak pro dokonale, tak pro přibližně symetrické objekty a objekty s chybějícími částmi. Tato metoda navíc neklade prakticky žádné požadavky na vstupní data.

Třetí místo soutěže

Miroslav Bartyzal, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Modul do serverové aplikace pro rozpoznání identifikačních údajů z osobních dokladů
Organizace, jako např. banky a sázkové kanceláře, jsou ze zákona povinny ověřit totožnost svých klientů. Tradičně je tak člověk nucen dostavit se na přepážku, u které předloží k ověření svůj občanský průkaz. Protože se ale na přepážku nikomu nechce, autor této práce vytvořil umělou inteligenci, která je schopna číst údaje z dokladů na dálku se stejnou chybovostí jako člověk. Doklad pak stačí při registraci v teple domova předložit např. před webkameru, čímž se automaticky vyplní i celý registrační formulář.

 

4. až 9. místo soutěže
Marcel Vološin, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košicích
Aplikace experimentální ekonomie v kognitivních sítích využitím Roth-Erev algoritmu
Projekt se zaobírá analýzou obchodování s frekvenčním spektrem (frekvence, na kterých mobilní sítě fungují) na trhu mobilních sítí v maloobchodu i velkoobchodu.

Martin Glova, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích
Algoritmy postupného zlepšování učení se v počítačové hře Flappy Bird
Práce se věnuje tvorbě umělé inteligence, která hraje počítačovou hru Flappy Bird. Na této poměrně jednoduché hře se dají testovat různé všeobecné přístupy k navržení umělé inteligence.

Petr Rek, Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
Knihovna pro návrh konvolučních neuronových sítí
Tato práce se věnuje možnostem snížení energetických nároků a zároveň zrychlení umělé inteligence.

Radim Špetlík, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze
Robustní vizuální odhadování tepu
Práce představuje novou metodu bezkontaktního měření srdeční frekvence (tepu) pomocí běžné videokamery.

Tomáš Jánský, Fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze
HUCTL Informovaná mitigace DDoS útoků na základě reputace
Práce představuje nový způsob obrany proti DDoS útokům.

Veronika Gondová, Fakulta informatiky a informačních technologií, Slovenská technická univerzita v Bratislavě
Modelování uživatele v doméně e-obchodu
Tato práce navrhuje model e-shopu, který kromě historického chování zachycuje další rysy zákazníka jako například demografii, osobnostní charakteristiky a preference. Vylepšuje tak stávající modely personalizace nabídek.

 

Cena společnosti VALEO za nejlepší diplomovou práci v oblasti počítačového vidění a zpracování senzorických dat Cena udělená partnerem soutěže, společností Valeo, pro projekt, který nabízí největší možný přínos v oblasti podnikových systémů.
Petr Mánek, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gama záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3

 

Cena veřejnosti
Cena udělovaná na základě online hlasování veřejnosti
Petr Mánek, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gama záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3

 

Cena odborných novinářů
Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů
Radim Špetlík, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze
Robustní vizuální odhadování tepu

VITEZ_petr_manek_prezentuje_IT_SPY_2018 2_MISTO_hruda_IT_SPY_2018 3_MISTO_miroslav_bartyzal_IT_SPY_2018 VITEZ_petr_mánek_II_IT_SPY_2018 VITEZ_petr_mánek_IT_SPY_2018

Rozpoznání tepu pomocí běžné kamery nebo chytrá pomůcka pro archeology. Akademici vybrali 9 nejlepších IT diplomových projektů za letošní rok

Devátý ročník elitní studentské soutěže IT SPY, která vybírá nejzajímavější a nejinovativnější IT diplomové práce z Česka a Slovenska, zná své finalisty. Akademická porota vybrala 9 nejlepších diplomových projektů, které se 6. prosince utkají ve finále o titul nejlepší česko-slovenské diplomky. Letošními tématy jsou mimo jiné ochrana proti kybernetickým útokům, sledování srdečního tepu běžnou kamerou, automatické modelování na základě fragmentů, navigace autonomních automobilů nebo nástroj pro online ověřování osobních údajů. Finalisté byli vybráni z konkurence 1607 IT absolventů ze 17 fakult a 16 univerzit v České republice a na Slovensku.

V letošním ročníku se výběr finalistů rozdělil mezi osm univerzit ze čtyř českých a dvou slovenských měst. Z pražských škol získala po dvou nominacích již tradičně pražská ČVUT, jednu pak Matfyz Univerzity Karlovy, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoké učení technické v Brně a Západočeská univerzita v Plzni. Ze Slovenska se pak finále soutěže zúčastní zástupci košických univerzit, a sice Technické a Pavla Jozefa Šafárika. Bratislavskou Slovenskou technickou univerzitu bude reprezentovat jeden zástupce.

„Výběr letošních finalistů ukazuje, že na slovenských i českých školách dokážeme každoročně formovat skvělé odborníky, kteří v budoucnu jistě uspějí na akademické dráze nebo v praxi. Zajímavým trendem je nárůst zájmu o práci s umělou inteligencí a její zdokonalování, ať už formou její autonomie nebo optimalizace energetických nároků. Mě osobně těší i společensky prospěšné projekty, které každoročně tvoří nezanedbatelnou část finálových prací. Po loňském globálním varovném systému proti tsunami máme letos ve výběru software, který dokáže běžnou kamerou sledovat tep člověka, což může pomoci nejen v nemocnicích, ale včas varovat třeba řidiče, strojvedoucí nebo piloty a zabránit tak dopravním nehodám,“ říká profesorka Mária Bieliková, předsedkyně poroty IT SPY a děkanka Fakulty informatiky a informačních technologií ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

O budoucí uplatnitelnosti absolventů je přesvědčen i Tomáš Krátký, Research and Development Director ze společnosti Profinit, která je spoluorganizátorem soutěže a zastupuje názor soukromého sektoru: „Každoročně se zvyšuje podíl účastníků soutěže, kteří své diplomové projekty převádějí do praxe, a letošní ročník nebude výjimkou. Tyto projekty mají velký potenciál, abychom o nich v budoucnu slyšeli jako o úspěšných startupech nebo nových inovativních projektech velkých firem. Příkladem může být letošní projekt softwaru pro ověřování osobních dokladů, jehož autor hned po obhajobě nastoupil před pár měsíci do společnosti GoPay, kde pracuje na spuštění projektu.“

Potenciál českých a slovenských studentů nepodceňuje ani Juraj Prstek, Knowledge & Efficiency Manager z vývojového centra Valeo Praha, které se zabývá autonomní dopravou a smart mobilitou: „Čeští a slovenští studenti dokáží produkovat velmi hodnotná a kreativní řešení, proto s nimi úzce spolupracujeme. Jsme rádi, že v letošním roce se v diplomových pracích objevilo nám blízké téma smart mobility. Například jedna z absolventek si zvolila velmi zajímavé téma, které se zabývá novým způsobem autonomního řízení aut. Spočívá ve vytvoření inteligentní infrastruktury, konkrétně vozovky s vodicími značkami, po kterých se autonomní automobily pohybují. Vozovka tak vytváří podmínky pro bezchybnou jízdu vozidla.“

Na všechny projekty se můžete podívat na webu http://www.itspy.cz/cz/galerie-nejlepsich/, kde můžete hlasovat i o cenu veřejnosti pro nejsympatičtější projekt. Samotný finálový galavečer s prezentacemi jednotlivých projektů i vyhlášením vítězů proběhne v refektáři Matfyzu 6. prosince a je přístupný široké veřejnosti.

Soutěže IT SPY se účastní 1607 absolventů z akademického roku 2017/18 ze 17 IT fakult v České republice a na Slovensku. Vítěz, který kromě akademického uznání získá také 1000 eur na další rozvoj projektu, bude vyhlášen začátkem prosince na slavnostním finálovém večeru.

Jiří Matyáš_vítěz ITSPY_2017 IT_SPY_finalisté IT SPY logo

 

IT obory dokončilo více než 1600 českých a slovenských studentů. Trh by jich potřeboval desetinásobek

Podle údajů platformy IT SPY, která již devátým rokem vybírá nejlepší diplomový projekt, vzniklý na IT fakultách v Česku a na Slovensku, dokončilo v tomto roce 2. stupeň vysokoškolského vzdělání více než 1600 studentů. I díky lepší spolupráci fakult a firem většina absolventů zůstává po škole v oboru. Roste také počet prací, které vznikají přímo pod patronátem soukromého sektoru. Trhu to však nestačí, IT specialistů by potřeboval nejméně desetkrát tolik.

Data pochází od 17 fakult 16 českých a slovenských univerzit, z kterých bude porota vybírat desítku nejlepších diplomových projektů vzniklých v Česku a na Slovensku. Kvalita prací se každoročně zvyšuje a především dokazuje, že studenti dokáží držet krok s nejnovějšími globálními trendy, což je důležité především kvůli konkurenceschopnosti. To za soukromý sektor potvrzuje i Tomáš Krátký, spoluorganizátor soutěže IT SPY a Research and Development Director ve společnosti Profinit. „Poptávka po IT odbornících je dnes v Česku i na Slovensku a vlastně skoro v celém západním světě obrovská. Školy na to reagují různě. Ze všech sil se snaží přilákat více nových studentů, velký prostor dostává tříleté bakalářské studium, po jehož ukončení je student rozumně připraven na profese, po kterých je hlad v IT největší. I vzhledem k neustále se zlepšujícím podmínkám chtějí absolventi zůstat v oboru a procento těch, kteří mají po škole problém s relevantním uplatněním, klesá. Stále více absolventů se také vrhá na vlastní byznys a zakládá firmy a start-upy.“

To však nestačí. Podle čísel, která má IT SPY k dispozici, na trhu stále chybí nejméně 15 000 elitních IT specialistů. V ideálním případě by za současné konjunktury tuzemské firmy uvítaly až 100 000 lidí v nejrůznějších IT profesích. I proto společnosti hledají nová řešení a stále častěji se snaží navázat úzkou spolupráci s univerzitami. Mnohá témata diplomových prací díky tomu vznikají ve spolupráci s technologickými partnery univerzit, ať už lokálními nebo globálními, a výsledky projektů se stávají součástí vývoje.
„Líbí se nám, jak čeští a slovenští studenti přemýšlí. Jen málo trhů se může chlubit tím, že si na něm významné technologické společnosti zakládají – tak jako my – vývojová střediska. Ze spolupráce firem a vysokých škol navíc mohou těžit všechny strany. Studenti se seznámí s tržní realitou, komerční subjekt získá výzkumnou kapacitu a univerzita se stane součástí prestižích projektů s globálním dopadem,“ říká Juraj Prstek, Knowledge & Efficiency Manager z vývojového centra Valeo Praha, které se zabývá autonomní dopravou a smart mobilitou.

I letošní obhájené diplomky drží vysokou laťku z minulých let, jak potvrzuje profesorka Mária Bieliková, předsedkyně poroty IT SPY a děkanka Fakulty informatiky a informačních technologií ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě: „V prvním kole soutěže vybrali akademici z více než 1600 diplomových prací stovku, ze které vzejdou semifinalisti. I letošní práce se ve velké míře zaměřují na aktuální trendy a problémy IT, jako je umělá inteligence, datová analytika, počítačové vidění, informační bezpečnost nebo internet věcí. Odrazil se v nich také trend vysokých škol, které u nás na Slovensku i v Česku dokáží stále více zprostředkovat vhled do problémů řešených v zahraničí.“

Soutěže IT SPY se účastní 1607 absolventů z akademického roku 2017/18 ze 17 IT fakult v České republice a na Slovensku. Vítěz, který kromě akademického uznání získá také 1000 eur na další rozvoj projektu, bude vyhlášen začátkem prosince na slavnostním finálovém večeru.

IT_SPY_finalisté Jiří Matyáš_vítěz ITSPY_2017 IT SPY logo

Prestižní soutěž IT SPY startuje: Devátý ročník opět hledá nejlepší diplomové práce

Autoři diplomových prací z českých i slovenských univerzit se mohou hlásit do devátého ročníku prestižní soutěže IT SPY. Ta každoročně vybírá ty nejlepší IT projekty v oboru IT, které na akademické půdě vznikly. Studenti díky IT SPY získají důležité kontakty, možnost snáze se prosadit i na mezinárodním poli a převést své projekty do praxe. Soutěž je zároveň skvělou možností pro firmy a investory, kteří mohou zachytit nápady s potenciálem, podpořit jejich rozvoj a získat nové zaměstnance.

Vzhledem k dlouhodobému nedostatku kvalifikovaných pracovníků v oboru IT je vyhledávání talentů již na školách cestou, kterou se vydává stále více společností. „Firmy se v posledních letech učí lepší spolupráci s vysokými školami, a to jak v podobě společných projektů s výzkumnými tymy, tak především prací s konkrétními talentovanými jedinci formou diplomek či stále častěji i bakalářek,“ dodává Tomáš Krátký, spoluorganizátor soutěže a Research and Development Director ve společnosti Profinit.

Obrovský potenciál diplomových prací dokládá i vítězný projekt loňského ročníku soutěže. Jiří Matyáš z brněnského VUT přinesl řešení úspory kapacity baterie v běžných zařízeních úpravou obvodů, díky níž by se spotřeba elektrické energie mohla snížit až o 80 %. Projekt s využitím v celosvětovém měřítku Jiří Matyáš rozvíjí i v doktorském studiu, své výsledky ale již úspěšně prezentoval například v Kalifornii.

Úroveň absolventských prací hodnocených v IT SPY každý rok roste, a k maximálnímu využití všech projektů s potenciálem rozvoje je třeba akademickou sféru s praxí ještě více propojit. Potřebu dlouhodobé spolupráce mezi firmami a jednotlivými fakultami vysokých škol potvrzuje i prof. Mária Bieliková, předsedkyně poroty a děkanka Fakulty informatiky a informačních technologií ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě, která je spolupořadatelem letošního ročníku IT SPY. „Dobrý nápad je jen začátkem, který sám o sobě úspěch nezaručí, a studenti často nevědí, jak ho správně prodat. Proto vítáme užší spolupráci s technologickými firmami, které mohou nápady s potenciálem včas rozpoznat i podpořit.“

Studenti díky IT SPY dostanou jedinečnou příležitost vyzkoušet si své prezentační dovednosti před odbornou porotou složenou z českých a slovenských akademiků a zástupců technologických firem. Vítěz, který kromě akademického uznání získá také 1000 eur na další rozvoj projektu, bude vyhlášen začátkem prosince na slavnostním finálovém večeru. Loňský ročník soutěže hodnotil 1700 prací z 16 českých a slovenských univerzit, většina z nich odrážela nejaktuálnější trendy computer-science, ať už šlo o strojové učení, analýzu pohybu osob nebo globální varovný systém před tsunami.

Několikanásobné zvýšení kapacity stávajících baterií elektronických zařízení na dosah. Projekt Jiřího Matyáše z VUT v Brně se stal absolutním vítězem IT SPY.

Možná jsme jen již krůček od skokového zvýšení kapacity baterií v běžných zařízeních. To vše pouhou úpravou obvodů. Slibuje to projekt Jiřího Matyáše z VUT v Brně, který se stal drtivým vítězem letošní soutěže IT SPY. Jeho práce, která má dopad v celosvětovém měřítku, porazila letošních 1700 diplomových prací z 16 českých a slovenských univerzit.

Práce Jiřího Matyáše z FIT VUT v Brně si všimla, že počítače v současné době fungují natolik přesně, až je to až v některých případech zbytečné. I když záměrně povolíme chybovost výpočtu, uživatel si toho nemá šanci všimnout, neboť budou pod jeho rozlišovací schopnost. „Lajdácké výpočty“ však umožní šetřit výpočetní výkon, a tím i snižovat spotřebu. Reálně to může znamenat, že nové mobilní telefony budou mít se stejnými bateriemi dvojnásobnou výdrž.
„Na světě se tímto problémem zabývá několik desítek výzkumných skupin. Já jsem však první, kdo dokázal spojit dva přístupy a dosáhnout díky toho zatím nejlepšího výsledku. Naše závěry jsme prezentovali například v Kalifornii, na práci budu pokračovat v doktorském studiu. Smysl by pak dávalo si výzkum patentovat, výrobu mnou navržených obvodů by pak mohly zajišťovat technologické společnosti,“ uvádí Matyáš.

Druhé místo obsadil Jakub Mačina z FIT Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Jeho projekt řešil zvýšení úspěšnosti studentů online kurzů, a to pomocí chytrého propojování studentů hledajících odpovědi na své otázky a těch, kteří odpovědět dovedou. I ty největší e-learning platformy se totiž potýkají s velkým množstvím nedokončených kurzů. Projekt je navíc využitelný také v jiných oblastech, například v komunikaci firem se zákazníky.
„Tuto práci jsme ověřili ve spolupráci s Harvardovou univerzitou na vzorku 4600 studentů z celého světa. Náš program dokázal zapojit více studentů, doručit jim přesnější otázky i následné odpovědi. Projekt rozvíjím jako open source, takže s ním kdokoli může dále pracovat,“ zmiňuje Mačina.

Třetí místo patří Ondřeji Hubáčkovi z FEL ČVUT. Jeho práce dosáhla pozoruhodných výsledků při internetovém sázení. Dokázal vytvořit algoritmus, který dokázal překonat ve svém rozhodování bookmakera.

„Největší možnosti vidím v takzvaných sázkových burzách, kde se může člověk postavit jak do role sázejícího, tak do role sázkové kanceláře. Ty totiž pro sázkaře nabízí rovnější prostředí než sázkové kanceláře,“ zmiňuje Hubáček a dodává, jak vidí budoucnost projektu. „Pokračuji na doktorském studiu a téma mé dizertační práce se bude opírat o dosažené výsledkem. Cílem by měl být program, který dokáže nejen predikovat výsledky sportovních utkání, ale třeba i hodnotu hráčů. Prozatím jsem určil jen prediktivní model, ale do budoucna bych chtěl právě pomocí strojového učení tento model naučit sázecí strategii.“

Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, která zastupuje v soutěži soukromý sektor, chválí především aplikovatelnost řešení do praxe.
„Letošní práce bez přehánění nabídly řešení s velkým potenciálem, která jsou z mého pohledu s minimálními úpravami uplatnitelná v praxi. Pro mě byl letošní ročník jen dalším důkazem, že česká computer science je na velmi vysoké úrovni,“ dokončuje Krátký.

Že ročník 2017 patří mezi jedny z nejsilnějších zmiňují s potěšením i samotní organizátoři.
„Letošní ročník měl velmi vysokou úroveň, jednotliví finalisté byli vyrovnaní, takže rozhodnutí nebylo jednoduché. Není bez zajímavosti, že diplomové práce odrážely nejnovější světové trendy computer science. Většina z nich využívala pro řešení svých problémů evoluční algoritmy, strojové učení nebo umělou inteligenci. Je skvělé vidět, že studenti, a především vedoucí jejich prací dokáží spoluurčovat světové trendy,“ zmiňuje docent Jaroslav Zendulka z VUT v Brně, který je garantem pro letošní 8. ročník soutěže IT SPY.
Je potěšitelné, že většina autorů bude pokračovat v doktorském studiu, své práce mohou dále vědecky rozvíjet a jejich projekty navíc mají možnost praktického využití.“

 

Celkové výsledky soutěže:

Absolutní vítěz

Jiří Matyáš, Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů

Využití této inovace se nabízí v počítačovém a mobilním průmyslu, kde dokáže zefektivnit a prodloužit výdrže akumulátorů a spotřebu elektrické energie, která tak může být snížena až o 80 %.

Druhé místo soutěže

Jakub Mačina, Fakulta informatiky a informačních technologií, Slovenská technická univerzita v Bratislavě

Doporučení nových otázek v online komunitách studentů

Pomocí strojového učení lze přispět ke zlepšení vzájemné komunikace a výpomoci mezi studenty online kurzů. Metoda byla vyzkoušena ve spolupráci s Harvardskou univerzitou v online experimentu v rámci kurzu 5 000 studentů ze 147 zemí. Možné budoucí využití je však i v zákaznické podpoře v e-commerce.

Třetí místo soutěže

Ondřej Hubáček, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze

Využívání příležitostí na sázkařských trzích pomocí strojového učení

Pomocí softwaru s prediktivním strojovým učením a matematickými modely lze uskutečňovat kurzové sázky s menším rizikem a s možností dlouhodobého výdělku.

4.- 9. místo soutěže (v abecedním pořadí)

Robin Antonič, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Analýza pohybu osob založená na zpracování obrazu

Využití softwaru, který využívá dohledové systémy, jako průmyslové kamery, nejen v bezpečnosti, ale i v oblastech, jako je analýza chování zákazníka, podpora manažerského rozhodování, kontrola pohybu zaměstnanců a v mnoha dalších případech.

Tomáš Bajtoš, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích

Analýza botnetů pomocí honeypotů

Toto zařízení se dá využít pro záznam útoku botnetů a jeho následný rozbor. Může tak přispět k odhalení slabých obranných prvků IoT zařízení a k jejich nápravě.

Bohuslav Koukal, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

OLAP Recommender: Supporting Navigation in Data Cubes Using Association Rule Mining

Využitelnost tohoto nástroje je zejména v komerční sféře, kde se pracuje s velkými objemy dat, které je potřeba nadále zkoumat. Tato aplikace analytikovi automaticky nabízí potenciálně zajímavé oblasti dat, na které by se měl zaměřit.

Ondrej Matija, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košicích

Automatizace a vývoj metod pro rozpoznávání tsunami vln v pozorovaní MINI-EUSO experimentu

Projekt může přispět k vybudování globálního varovného systému, včasné detekci tsunami a předcházení ztrátám lidských životů.

Samuel Pastva, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita v Brně

Paralelní syntéza parametrů z formulí hybridní logiky HUCTL

Jde o vysoce teoretickou práci s potenciálem využití například v systémové biologii.

Marek Švepeš, Fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze

Rozšíření systému NEMEA pro nasazení v distribuovaném prostředí

Díky tomuto řešení lze zpracovávat větší objemy síťových dat na více zařízeních, než při zpracování na jednom počítači. V budoucnu může navržený modul přispět k lepšímu kybernetickému zabezpečení velkých společností a institucí, jako jsou nemocnice, letiště atd.

 

Cena SAP

Cena udělená partnerem soutěže společností SAP Česká republika diplomovému projektu, který nabízí největší možný přínos v oblasti podnikových systémů.

Cena za přínos podnikových systémů:

Bohuslav Koukal, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

OLAP Recommender: Supporting Navigation in Data Cubes Using Association Rule Mining

Čestné uznání:

Anna Kučerová, Fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze

Metody pro přibližné vyhledávání vzorků v řídkých multidimenzionálních polích pomocí metod strojového učení

 

Cena veřejnosti

Ondrej Matija, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach

Automatizácia a vývoj metód pre rozpoznávanie cunami vĺn v pozorovaniach MINI-EUSO experimentu

 

Cena odborných novinářů

Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů

Tomáš Bajtoš, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Analýza botnetov pomocou honeypotov

Jiří Matyáš_vítěz ITSPY_2017 Jakub Mačina_2.místo_ITSPY_2017 Jakub Mačina_ 3. místo_ITSPY_2017 finalisté_ITSPY_2017

 

Akademická porota vybrala 9 nejlepších IT diplomových prací roku

Osmý ročník elitní soutěže IT SPY, která vybírá nejlepší IT diplomové práce z českých a slovenských univerzit, zná své finalisty. Akademická porota vybrala devět nejlepších a nejzajímavějších prací, které uspěly u letošních obhajob státních závěrečných zkoušek. Finální výběr přináší ty nejzajímavější a nejinovativnější projekty, které mladá krev československého IT nabízí. Letošními tématy finálových prací je kybernetická bezpečnost, strojové učení (machine learning), návrh globálního varovného systému před tsunami, ale i software, který dokáže přelstít bookmakery kurzových sázek. Finalisté byli vybráni z asi 1700 diplomových prací ze 16 českých a slovenských univerzit.

Letošní ročník je ve znamení univerzit z velkých měst, protože almy mater jednotlivých finalistů sídlí v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích. Stejně jako v loňském ročníku jsou i letos dva finalisté z pražské ČVUT. Jednu nominaci pak vybojovala VŠE. Z Brna to byla Mendelova univerzita, Masarykova univerzita a VUT. Slovenské univerzity získaly finalisty, kteří jsou absolventy Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Technické univerzity v Košicích a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích.

„Přehled letošních prací ukazuje trend zájmu o kybernetickou bezpečnost a reflektuje také potřebu toto zabezpečení zvyšovat a chránit tak důležité instituce i běžné uživatele před stále vzrůstajícími kybernetickými hrozbami. Velkým tématem je v této době také strojové učení využívané ve většině oblastí, kterých se finálové práce týkají. Studenti v letošním roce opět prokázali schopnost vytvářet pro společnost přínosné a hodnotné projekty, což ukazuje například snaha o využití dat pořizovaných zařízením mezinárodní vesmírné stanice pro vytvoření globálního varovného systému před tsunami,“ komentuje letošní práce docent Jaroslav Zendulka z VUT v Brně, který je předsedou poroty soutěže IT SPY.

O kvalitě prací je přesvědčen také Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, která je spoluorganizátorem soutěže a zastupuje pohled soukromé sféry.
„Letošní práce jsou doslova explozí v oblasti pokročilého zpracování dat a nádherně demonstrují, jak výzkum na univerzitách předchází průmyslovému rozvoji do praxe,“ říká Krátký a doplňuje: „Vybrané diplomové projekty mají obrovský potenciál k dalšímu růstu, a pokud finalisté neusnou na vavřínech a budou na nich dále pracovat, brzy o nich uslyšíme znovu. Tentokrát už ale jako o úspěšných startupech nebo zaměstnancích nejlepších technologických firem.“

Vyhlášení absolutního vítěze soutěže IT SPY proběhne 7. prosince v Praze. Na základě prezentací finalistů ho vybere panel složený z akademiků a zástupců průmyslu. Vítěz získá 1000 eur na další rozvoj svého projektu.

 

Na IT fakultách se objevily popelnice na diplomky

Červené popelnice se v posledních dnech objevily na některých českých IT fakultách. Na první pohled se může zdát, že slouží k vyhození a vytřídění obhájených (a tedy již „nepotřebných“) diplomových prací. Ve skutečnosti se však jedná o kampaň, za kterou stojí prestižní akademická soutěž IT SPY a jeden z největších zakázkových software housů v ČR, společnost Profinit. Kampaň má studenty podnítit, aby diplomové nápady nezahazovali předčasně a snažili se z nich dostat maximum.

České a slovenské IT univerzity jsou právem považovány za jeden z pilířů tuzemského ekonomického rozvoje a garanta naší globální konkurenceschopnosti. Ročně na nich vznikne skoro 2000 diplomových prací. Ne všechny se však dočkají zasloužené pozornosti, často kvůli přílišné „skromnosti“ českých studentů. To však soutěž IT SPY mění.

Dlouhodobě se snažíme studenty podporovat v dalším, nejen technickém, ale i obchodním rozvoji jejich zajímavých diplomových projektů. Většina českých IT diplomových projektů je velmi kvalitní a zaslouží si další pozornost. Ty nejlepší pak mají potenciál inspirovat širokou odbornou i laickou veřejnost,“ zmiňuje Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, která je spoluorganizátorem soutěže IT SPY.

Kampaní jsme chtěli zapůsobit na emoce studentů. Vyburcovat je k zamyšlení, jakou prázdnotu pocítí ve chvíli, kdy celoroční práci na diplomce během několika vteřin pohřbí jejím zahozením do koše,“ zakončuje s mírnou nadsázkou Krátký.

Jeden z červených kontejnerů se objevil také na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Ta se pravidelně umisťuje na předních příčkách soutěže –  pochází odtud například absolutní vítěz roku 2014 Jakub Sochor, držitel druhého místa roku 2015 Adam Babinec nebo loňský vítěz ceny za komunikaci Jan Bednařík. Podle docenta Jaroslava Zendulky z této fakulty je důležité zvolit především takové téma diplomové práce, kterému se student bude chtít věnovat několik následujících let. Právě volba tématu v těchto dnech čeká další dvě tisícovky studentů.

Vždy se snažíme studenty vést k tomu, aby nepodcenili volbu tématu a dokázali o něm přemýšlet již nad rámec diplomového projektu. I díky tomu velká většina studentů v navazujícím doktorském studiu může ze svých diplomových projektů čerpat a dále je rozvíjet. Právě takovým přístupem vznikají kvalitní a životaschopné projekty a rodí se nové osobnosti české IT scény,“ vysvětluje docent Zendulka.

O tom, které projekty to budou letos, se dozvíme již za dva měsíce. V prosinci totiž budou akademici vybírat mezi všemi českými a slovenskými IT diplomovými pracemi desítku nejlepších v rámci prestižní soutěže IT SPY. Nejlepší projekty, které mají šanci zaujmout i ve světovém měřítku, pak budou představeny na slavnostním ceremoniálu.

Na loňské finálové projekty se můžete podívat tady: http://www.itspy.cz/cz/projekty/

Pokud Vás zajímá, jaké trendy se objevují v diplomových prací letos a jak si stojí čeští studenti v konkurenci se světem, tak se podívejte zde: http://www.fyi.cz/tag/it-spy/

kontejner_na_diplomky_2 kontejner_na_diplomky_3 kontejner_na_diplomky_4  kontejner_na_diplomky_1 polep_kontejneru_na_diplomky