IT SPY

Startuje nejprestižnější studentská IT soutěž IT SPY, firmám a investorům vybere to nejlepší, co na českých školách vzniklo

Hledání letošního nejlepšího studentského IT projektu začalo, vybírat se bude ze 2000 českých a slovenských diplomek

 •  O vítězi rozhoduje komise složená z akademiků a zástupců jedné z největších českých IT společností, software-housu Profinit
 • Soutěž poskytuje průřez tím nejlepším, co na českých a slovenských vysokých školách v IT oborech vzniká
 • Loni soutěž vyhrál projekt studenta Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který umožnil během vteřiny na základě skici dohledat libovolné scény z desítek hodin videa

Odstartoval 8. ročník soutěže IT SPY, v níž panel akademických pracovníků z 20 českých a slovenských univerzit zvolí ty nejlepší diplomové projekty, které letos na českých a slovenských univerzitách vznikly. Autor vítězného projektu, vybraného z asi 2000 prací, zároveň reprezentuje úroveň českých a slovenských IT oborů. Vítězové minulých ročníků se často stali významnými akademickými pracovníky, rozvinuli na základě projektu vlastní podnikání anebo obsadili důležité posty v globálních technologických společnostech.

Soutěž cílí na odbornou i laickou veřejnost, ale také firmy a investory. Těm umožňuje seznámit se průřezem toho nejlepšího z českých a slovenských IT fakult. Kromě deseti finalistů totiž akademici na fakultách vybírají také asi stovku těch nejhodnotnějších prací, které zveřejní v takzvané „galerii nejlepších“. Letošní ročník se navíc pokusí studenty ještě více motivovat k dalšímu rozvoji jejich diplomových projektů. Přílišná skromnost či neprůbojnost studentů totiž často vedou k tomu, že i kvalitní diplomové projekty na vysoké úrovni skončí po obhajobě v šuplíku, a firmy, které by je mohly využít, se o nich nikdy nedozví. Překážkou je i nedostatek praktických zkušeností studentů s převedením práce do životaschopného projektu.

„I když vznikne pěkné řešení, které má potenciál praktického využití, absolventi zpravidla nejsou dostatečně připraveni a ani motivováni dotáhnout výsledek do uplatnitelné podoby,“ uvádí docent Jaroslav Zendulka, předseda poroty IT SPY z Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Podle Zendulky je řešením především kooperace firem a fakult.

„Vhodnou cestu vidím především v užší spolupráci fakult s firmami, prostřednictvím které mohou společnosti získat informace o zajímavých a potenciálně využitelných projektech a podpořit jejich další rozvoj. Buď za účasti autora, nebo samostatně po dohodě s ním.“

To potvrzuje také Tomáš Krátký, spoluorganizátor soutěže a RESEARCH AND DEVELOPMENT DIRECTOR ve společnosti Profinit. „Soutěž IT SPY nám již mnohokrát ukázala, že stačí vyvinout jen trochu snahy a diplomový projekt se může dostat do širokého – i světového – povědomí třeba jen na základě udělení prestižního ocenění. Profinit jako jedna z největších tuzemských IT firem podporuje ve spolupráci s akademiky studenty, kteří dokáží intenzivně pracovat se svými diplomovými projekty, a pomáhá jim je rozvíjet.“

Loni se o hlavní cenu utkalo přes 1900 prací z českých a slovenských univerzit. Vítězem se stal Adam Blažek s algoritmem, který rozpozná libovolnou konkrétní scénu ve videu na základě textového zadání anebo jednoduché barevné skici. Vyhledávání probíhá v reálném čase i v případě velkého množství dat, může tedy významným způsobem ulehčit práci videoeditorům, filmařům anebo vylepšit vyhledávání ve videobankách.

Jaké ceny letos udělí odborné komise?

 1.– 3. místo soutěže

Udělené nejlepším projektům, které excelují po stránce zvoleného řešení, výzkumu, realizace a rešerše. Projekty získají většinové uznání celé akademické poroty a experta společnosti Profinit.

Partnerská cena SAP

Experti z vývojového centra společnosti SAP Lab ocení inovativní myšlenky, které mohou pomoci k rozvoji podnikových informačních systémů.

Cena odborných novinářů

Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů.

Cena za komunikaci projektu 

Cena za mimořádnou schopnost prezentovat téma projektu a přiblížit ho široké veřejnosti, udělovaná panelem marketingových a PR osobností.

Cena veřejnosti

Cena široké veřejnosti udělovaná finalistům prostřednictvím veřejného hlasování na stránkách soutěže.

Elitní studentskou cenu IT SPY vyhrál algoritmus pro okamžité vyhledávání ve videu

Elitní akademická soutěž IT SPY zná své vítěze. 1900 projektů, které byly letos dokončeny na českých a slovenských IT univerzitách, porazil Adam Blažek z pražského MATFYZu Univerzity Karlovy s algoritmem, který je schopen v reálném čase vyhledávat ve stovkách hodin videa na základě uživatelských vstupů. Druhé místo obsadil projekt Ramana Samuseviche z ČVUT FEL, odhalující cyberzločince. Třetí místo pak Martin Tamajka ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě, FIIT.

Vítězný algoritmus Adama Blažka rozpozná libovolnou konkrétní scénu ve videu na základě textového zadání anebo jednoduché barevné skici. Vyhledávání probíhá v reálném čase i v případě velkého množství dat, může tedy významným způsobem ulehčit práci videoeditorům, filmařům anebo vylepšit vyhledávání ve videobankách. Program je však možné používat i na běžném PC a určen tedy může být i amatérům. S ohledem na to, kolik videa dnes běžný uživatel produkuje (například jen na YouTube každou sekundu přibydou stovky hodin videa), je potenciál řešení obrovský.

Projekt zároveň dvakrát zvítězil v mezinárodní soutěži, kde soutěží týmy právě ve vyhledávání scén ve videu. Blažek sám zmiňuje, že projekt zatím vznikl bez investora.

„Již o mne projevilo zájem několik investorů z mediální branže, ale já momentálně nechci budovat startup. Know-how, získané tvorbou projektu, použiji spíš pro vývoj něčeho nového,“ dodává Blažek.  “Inspiroval jsem však množství studentů, kteří moji myšlenku již nyní rozvíjí ve svých vědeckých pracích.”

Druhé místo obsadil Raman Samusevich s algoritmem pro odhalování cyberzločinců, kteří se snaží maskovat za běžné uživatele. Cílem projektu bylo najít způsob, jak je s jistotou odlišit a izolovat, aniž by běžní uživatelé museli podstupovat zpřísněná bezpečnostní ověřování, snižující jejich uživatelský komfort nebo byli vystaveni falešným poplachům. Projekt byl úspěšně testován ve spolupráci s bezpečnostní divizí O2 v reálném prostředí.

“Od počátku jsem projekt vyvíjel tak, abych splnil požadavky společností na jednoduchou aplikovatelnost v praxi. Projekt je dnes dopracován do takové fáze, že je možné jeho jednoduché nasazení do již existujících programů a jeho použitelnost je velmi široká – od detektorů spamu nebo malware, kde například zabraňuje cyberzločincům upravovat jejich programy proti konkrétnímu antiviru,” uvádí Samuschevic.

Projekt Martina Tamajky, který se umístil jako třetí, se zabývá automatickým vyhodnocováním medicinských dat – konkrétně scanů lidského mozku při magnetické rezonanci. Program, který snímky převede do 3D dat, dokáže odhalit jednotlivé anomálie, zásadním způsobem pomáhá lékařům při diagnostice a snižuje selhání lidského faktoru. Podle Tamajky je právě v počítačové asistenci při léčbě budoucnost českého i slovenského lékařství. Prototyp programu sestavil a ověřuje se společností Siemens.

“Lékařů je nedostatek nejen na Slovensku. Mým cílem je tedy ulehčit jim co nejvíce od mechanické práce tak, aby se mohli co nejvíce soustředit na kritické oblasti léčby, kde je lidský faktor naopak vyžadován,” doplňuje Tamajka.

Podle poroty, ve které jsou zastoupeni akademici i zástupci komerční sféry, dokazují letošní vítězové kvality českých a slovenských technických univerzit. Zároveň jsou důkazem, že spolupráce univerzit a soukromého sektoru má smysl a reálný dopad na další využití diplomových projektů v praxi.

“Porota celkově hodnotí letošní ročník jako velmi úspěšný. Ve finále se objevily velice kvalitní práce s jasným vědeckým přínosem i praktickým využitím. Ocenili jsme také výborné prezentační schopnosti finalistů, kteří dokázali složité projekty a jejich aplikaci vysvětlit nezainteresovanému publiku,” zmiňuje Jaroslav Zendulka z VUT v Brně, který byl předsedou poroty pro letošní ročník.

“Těší mne, že každý rok se příčka posouvá o trochu výš. Potenciál vítězných prací je obrovský. I skutečnost, že se na nich shodla komise složená nejen z akademických pracovníků, ale zároveň společností, které si všímají především praktického využití jednotlivých projektů, poukazuje na jejich vysokou kvalitu,” myslí si Bohumír Zoubek Services & Products Director společnosti Profinit.

V rámci soutěže byly uděleny také tři ceny pro nejlepší open-source projekty za společnost Red Hat, dvě ceny odborné veřejnosti, svého sympatizanta měla možnost vybrat také široká veřejnost. 7. ročníku soutěže se zúčastnilo 19 fakult z 11 českých a 7 slovenských vysokých škol. Historii soutěže můžete sledovat na blogu: http://www.itspy.cz/category/blog/  nebo na Facebooku: www.facebook.com/itneninuda

 

Absolutní vítěz

Adam Blažek, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

Nástroj, který dokáže na základě skic a klíčových slov během několika vteřin vyhledávat scény v rozsáhlých databázích videa.

Druhé místo soutěže

Raman Samusevich, České vysoké učení technické v Praze

Systém odhalování cyberzločinců, kteří se s využitím spamových emailů, podvodných programů a dalších nástrojů snaží vypadat jako běžní uživatelé a chtějí tak obelstít bezpečnostní systémy pracující na bázi umělé inteligence.

Třetí místo soutěže

Martin Tamajka, Fakulta informatiky a informacnych technologii, Slovenská technická univerzita v Bratislavě

Metoda využívá segmentace z magnetické rezonance lidského mozku a jejich převodu do 3D dat. Šetří tak čas a zefektivňuje práci lékařů. Eliminuje také možnost selhání lidského faktoru při diagnostice.

 1. - 8. místo soutěže (v abecedním pořadí)

 

Jan Bednařík, Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

Systém pro automatické sledování a zjištění polohy objektů, např. dronů, v reálném čase pomocí několika kamer. Je uplatnitelný v aplikacích kladoucích důraz na bezpečnost

Filip Kodýtek, Fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze

Systém PUF (Physical Unclonable Function) usnadňuje a nahrazuje IT bezpečnostní řešení. Pracuje na principu unikátního otisku přístroje – stejně jako člověk má unikátní otisk prstu.

Marek Naggy, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni

Program spojuje informace z kriminalistických textů nebo novinových článků a vytváří tak pomyslnou kriminální síť. Na základě výsledků určí klíčové osoby, jejichž odstranění dokáže zničit nebo citelně nabourat celou kriminální síť.

Jonáš Petrovský, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova Univerzita v Brně

Algoritmus zkoumá komentáře a vyjádření na internetu ve vztahu k vývoji cen akcií. Výsledky dokazují jasnou spojitost.

Ľuboš Spaček, Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Optimální řízení modelu kuličky na plošině doplněné rozšířením jeho vzdělávacích schopností implementací automatické navigace kuličky v bludišti.

 

Cena Red Hat

Cena udělená partnerem soutěže společností Red Hat projektu, který způsobem hodným pozornosti zpracovává problematiku open-source. Cena může být udělena kterémukoli projektu, který se zúčastnil soutěže.

 

 • David Formánek, Detekce bezpečnostních chyb pomocí statické analýzy kódu
 • Jan Wrona, Optimalizace distribuovaného kolektoru síťových toků
 • Matúš Marhefka, Testování aplikací s využitím Linuxových kontejnerů

Cena veřejnosti

Jonáš Petrovský, Získávání a analýza textových dat pro oblast finančních trhů, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova Univerzita v Brně

Cena odborných novinářů + čestné uznání PR expertů

Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů. Součástí je vyhlášení také čestného uznání panelu PR expertů za komunikační potenciál projektu i autora.

 

 • Adam Blažek, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova (cena novinářů)
 • Jan Bednařík, Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (čestné uznání)

 

itspy_2016_winner

Akademici vybrali 9 nejlepších letošních IT studentských projektů

Elitní studentská soutěž IT SPY, kterou pořádají české a slovenské univerzity s podporou české a slovenské pobočky organizace ACM, zná své finalisty. Akademická porota vybrala devět nejzajímavějších prací, které byly úspěšně obhájeny v rámci letošních státních zkoušek. Česká veřejnost má nyní šanci seznámit se s nejlepšími projekty, které tento rok na českých vysokých školách v IT oborech vznikly. Do finále se probojovaly práce řešící kybernetickou bezpečnost, předpovídající pohyby na burze nebo zjednodušující práci policie. Podle odborníků je velká šance, že některý z projektů najde uplatnění i v globálním měřítku. Devět finalistů bylo vybráno z více než 1900 diplomových prací, úspěšně obhájených na 24 fakultách českých a slovenských univerzit.

Letošní výběr finalistů se rozdělil mezi osm univerzit. Dvě finálové nominace získalo pražské ČVUT, ze kterého pocházel také absolutní vítěz loňského ročníku. Po jedné nominaci získala Karlova univerzita v Praze, VUT v Brně a brněnská Mendelova univerzita. Zastoupena je také práce z VŠB v Ostravě, plzeňské Západočeské univerzity, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Na rozdíl od loňských ročníků se letos mezi finalisty neprobojovala žádná dívka.

„Letošní rok jasně ukazuje vzestup zájmu o problematiku kybernetické bezpečnosti a jejího řešení jak na úrovni běžných uživatelů, tak korporací. Příjemně nás překvapila schopnost českých a slovenských studentů využívat big data v celé řadě nových oborů a pracovat s nimi v neotřelých kontextech. Studenti zároveň prokázali, že dokáží vytvářet hodnotné projekty využitelné například v lékařství nebo armádě,“ uvádí docent Jaroslav Zendulka z VUT v Brně, který je garantem pro letošní 7. ročník soutěže IT SPY.
„Díky poptávce po IT odbornících lze očekávat, že o autory finálových prací bude na globálním trhu práce zvýšený zájem. A to oprávněně, protože jejich projekty patří mezi nejlepší, které letos na českých a slovenských školách vznikly.“

O uplatnitelnosti prací je přesvědčen také Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, která v rámci spolupořadatelství soutěže v porotě reprezentuje hlas soukromé sféry.
„Většina finalistů soutěže z minulých let se stala úspěšná buď v akademickém, vědeckém nebo komerčním sektoru, letošní rok proto jistě nebude výjimkou,“ domnívá se Krátký. „Oceňuji, že velká část projektů dokáže teoretické řešení třeba ve spolupráci s univerzitou a s pomocí investora přenést do praxe. Což je věc, která je důležitá nejen pro české vysoké školy jako takové, ale také pro budoucnost české ekonomiky.“

Vyhlášení absolutního vítěze soutěže IT SPY proběhne 7. prosince v Praze. Na základě prezentací finalistů ho vybere panel složený z akademiků a zástupců průmyslu. Vítěz získá také finanční příspěvek na další rozvoj projektu.

 

Marek Naggy – Systém pro extrakci informací z kriminalistických textů

medajlonky_2016

Jonáš Petrovský – Získávání a analýza textových dat pro oblast finančních trhů

medajlonky_20162

Raman Samusevich – Herne teoretická optimalizace detekce škodlivého chování

medajlonky_20163

Jan Bednařík – Optická lokalizace velmi vzdálených cílů ve vícekamerovém systému

medajlonky_20164

Adam Blažek – Efektivní vyhledávání ve videu pomocí komplexních skic a explorace založené na sémantických deskriptorech

medajlonky_20165

David Andrešič – Program pro post-processing a analýzu komplexních rozsáhlých spektroskopických prohlídek v rámci protokolů Virtuální observatoře

medajlonky_20166

Filip Kodýtek – Analýza chování a vylepšení navrženého PUF na FPGA

medajlonky_20167

Ľuboš Spaček – Číslicové řízení laboratorního modelu kuličky na ploše

medajlonky_20168

Martin Tamajka – Segmentace anatomických orgánů v medicinských datech

medajlonky_20169

Soutěž všech českých a slovenských IT univerzit o nejlepší diplomový projekt zná své semifinalisty

 • O elitní cenu bojuje rekordní počet univerzit
 • Ve finále se utkají projekty řešící kriminalitu, vesmírné technologie, ale také pohyby na burze
 • Letošní novinkou je větší důraz na prezentační schopnosti finalistů – akademici tak chtějí studenty naučit lépe prodat svou kvalitní vědeckou práci

V letošním roce bylo do soutěže IT SPY o nejlepší diplomovou práci z IT oboru přihlášeno více než 1900 projektů. Velké množství z nich má svým potenciálem šanci významně přispět k technologickému rozvoji dnešní doby. Porotci z řad akademiků budou z 18 semifinalistů vybírat desítku, která postoupí do finále. Semifinálové projekty se snaží například o zpřístupnění a praktickou aplikaci technologií vyvinutých Evropskou vesmírnou agenturou (ESA), zkoumají souvislost mezi tonalitou textů publikovaných na internetu a pohybem ceny akcií nebo navrhují software pro extrakci kriminalistických textů a jejich následné vyhodnocování vedoucí k infiltraci a ničení zločineckých organizací.

Letošního ročníku soutěže se účastní 13 českých a 7 slovenských vysokých škol. 1912 diplomových prací, které se ve finále utkají v boji o 5 cen, přihlásilo do soutěže 24 fakult zaměřených na informační technologie a příbuzné obory. Kromě hlavní kategorie, v níž určí vítěze ceny porota složená z českých i slovenských akademiků, budou uděleny i čtyři vedlejší ceny.

I letos projekty zabojují o cenu veřejnosti a jejich kvalitu bude hodnotit také panel odborných novinářů, který udělí svoji vlastní cenu. Nejlepší open-source projekt ocení partner soutěže a přední světový poskytovatel open-source softwarových řešení, společnost Red Hat.

Poslední cenu z rukou PR a marketingových osobností získá projekt, který bude mít nejlépe zvládnutou prezentaci a jehož autor prokáže schopnost přiblížit svou práci široké veřejnosti. „Tato cena je udělována v letošním ročníku poprvé a jen podtrhuje důležitost kvalitních prezentačních dovedností studentů, které chceme podporovat. Tyto schopnosti jsou pro studenty důležité. Především díky nim mají v budoucnu příležitost oslovit také komerční sféru,“ říká Tomáš Krátký, manažer soutěže IT SPY a research and development director ve společnosti Profinit.

Finalisté budou vyhlášeni v listopadu, finále soutěže, ze kterého vyjde absoulutní vítěz letošního ročníku, proběhne v prosinci.

Čeští IT studenti zaostávají v prezentačních dovednostech

Čeští IT studenti patří mezi ty lepší nejen v Evropě, ale i ve světě. V ČR vzniká mnoho startupových firem, zahraniční společnosti u nás otevírají pobočky a loví mozky i v řadách studentů, aby si v předstihu zajistily kvalitní zaměstnance. Jak na tom ale jsou čeští studenti s prezentačními dovednostmi, tedy schopnostmi „prodat“ nejen sebe, ale i svůj nápad?

Čeští studenti technických oborů mají se sebeprezentací problém. Potvrzuje to i studie The Erasmus Impact Study, která porovnává výsledky a schopnosti studentů na zahraničních stážích v celé sedmadvacítce. Na vině je především systém vzdělávání, respektive nízká pozornost věnovaná právě prezentačním dovednostem. V systému západního školství jsou studenti zpravidla již od útlého věku povinni prezentovat své projekty a referáty. Stejně tak jsou děti podporovány ve veřejném vystupování, aby neměly v budoucnu strach z publika.

Naši studenti technických škol jsou v tomto ohledu pozadu a mnoho z nich se setká s prezentováním před větším počtem lidí až na vysoké škole. Mnohdy ani tak nezískají potřebné zkušenosti. Problémem některých vysokých škol je totiž často neochota adaptovat se na komerční sféru a dynamický trh práce. Zachovávají si „vědecký přístup“, v rámci něhož jsou studenti připravováni pouze na prezentace vědeckých výsledků a tvrdých dat, což se podle docenta Romana Jaška z Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně viditelně projevuje: „Studenti technických oborů mají obecně horší prezentační a komunikační dovednosti než studenti oborů humanitních. Tito dokáží mnohdy daleko lépe a efektněji zacílit svou prezentaci a zaujmout tak i méně problematiky znalého posluchače. Uvedený nedostatek může pak být problémem při firemních prezentacích nebo při snaze o získání vhodného investora. I jinak výborný projekt tak může skončit v koši dříve, než dostane svou šanci na realizaci.“

Problém je i v samotných studentech a jejich nechuti se v komunikačních dovednostech zlepšovat: „I když na univerzitě nabízíme kurzy prezentačních a komunikačních dovedností, tak se jeví studentům technických oborů jako nezajímavé a jsou z jejich pohledu většinou ztrátou času. Kvůli podcenění významu prezentačních dovedností si jejich hodnotu studenti uvědomí až v okamžiku přímé konfrontace s praxí nebo při prezentaci vlastního školního projektu, což je ten lepší případ,“ dodává Jašek.

Vysoké školy si jsou vědomy tohoto problému a snaží se situaci zlepšit pomocí větší implementace prezentací do výuky a zavádění nových předmětů: „Do vybraných předmětů jsou zařazeny obhajoby projektů. Ke zlepšení prezentačních dovedností nabízíme také předměty jako Prezentační dovednosti, Rétorika, Komunikační dovednosti, Kultura projevu a tvorba textů nebo i Typografie a publikování,“ říká doktor Bohuslav Křena, proděkan pro bakalářské studium Fakulty informačních technologií VUT v Brně.

Ke zlepšování prezentačních dovedností studentů přispívá i několik projektů a organizací. Patří mezi ně soutěž o nejlepší diplomovou práci v oborech informačních technologií IT SPY, kde právě prezentační dovednosti hrají jednu ze zásadních rolí v cestě za vítězstvím. „S prezentačními schopnostmi studentů mám zkušenosti nejen jako manažer, ale i pedagog, a musím říci, že jsou mnohdy špatné. Chybí nejen patřičná úroveň projevu, ale i zdravé sebevědomí, které ukáže, že si student za svým projektem stojí a věří mu. Soutěží IT SPY chceme mimo jiné rozvíjet i prezentační schopnosti studentů. V letošním ročníku byla například povinnou složkou přihlášky tisková zpráva, která představovala přihlášený projekt,“ říká Tomáš Krátký, manažer soutěže IT SPY a Research and Development Director ve společnosti Profinit.

V podílu žen v IT patříme mezi nejhorší evropské země

V České republice je nedostatek žen pracujících v IT. Ze statistik Českého statistického úřadu vyplývá, že ještě v roce 1995 tvořily české ženy více než třetinu všech IT zaměstnanců. Dnes jsme s podílem 7 % žen zaměstnaných v IT oborech druzí nejhorší v Evropě, a toto číslo navíc každoročně klesá. Hůře už je na tom jen Slovinsko s podílem 3,6 %. Největší zastoupení žen v IT nemají země západní Evropy, ale Rumunsko s 28% podílem.

 Zatímco před dvaceti lety pracovalo v českém IT přes dvacet tisíc žen, dnes už je to pouze devět tisíc, což představuje úbytek o více než polovinu. Naopak díky rychlému růstu IT odvětví a nouzi o odborníky se počet mužů v tomto oboru více než ztrojnásobil.

 Informační technologie jsou stále se rozvíjející obor a po ženách je na pracovním trhu poptávka. Jejich nedostatek má více důvodů, tím hlavním je malý počet studentek informačních technologií. Jejich zastoupení se na IT oborech pohybuje okolo 16 % a toto číslo se v průběhu posledních patnácti let nijak zásadně nemění. Proč se ženy, které IT obory absolvují, nepodílejí ve větší míře na zaměstnanosti?

„Zapojení žen do studia v oblasti IT je bohužel trvale nízké. Pokud ovšem studentky máme, tak jsou dle mého názoru spíše nadprůměrné a ve svém studiu a i řešení projektů velmi pečlivé,“ říká docent Roman Jašek, ředitel Ústavu informatiky a umělé inteligence Fakulty aplikované informatiky na Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, a nabízí i odpověď na otázky nízké zaměstnanosti: „Na vině nízkého podílu v zaměstnanosti žen může být i statistika, protože jejich zapojení do projektů je jimi samotnými směřováno do oblastí, které s IT souvisí, ale při zisku zaměstnání jsou klasifikovány do jiné kategorie. Jde například o využití ICT v oblasti medicíny. Řada studentek také směřuje do učitelské profese v rámci oboru Učitelství informatiky pro SŠ. V těchto oborech máme zastoupení žen až 33 %. V typických IT oborech, které souvisí například s programováním, je bohužel jejich zastoupení jen okolo 3 %. Ovšem i zde můžeme najít velmi brilantní programátorky a web designérky. Problém je v tom, že dívky, mnohdy i nadané pro informační technologie, nakonec zvolí jinou oblast studia.”

 K problematice se vyjádřil i docent Petr Sosík z Ústavu informatiky Slezské Univerzity v Opavě: V technických dovednostech naše studentky nemají závažnější problém. Důvodem malého počtu studentek může být fakt, že ženy se pro tento obor rozhodnou jen tehdy, když si jsou jisté, že chtějí v oblasti ICT působit. U mužů často rozhoduje jednoduše atraktivita oboru. Určitě bychom přivítali, kdyby se na ICT obory hlásilo více studentek. Obecně můžeme říci, že ženy bývají o něco pečlivější a komunikativnější a jejich motivace ke studiu bývá vyšší než u mužů. Právě tato motivace zvyšuje pravděpodobnost, že své studium úspěšně dokončí. Některé studentky mají také schopnost zvyšovat soudržnost studijní skupiny, a tím úspěšnost svých vrstevníků,” říká docent Sosík a dodává: Pro studentky má volba oboru z oblasti ICT specifická pozitiva. V tomto oboru je i v praxi málo žen a tudíž mají na trhu práce menší konkurenci. Na některých pracovních pozicích jsou dokonce ženy preferovány kvůli lepší schopnosti komunikace se zákazníkem nebo obchodním partnerem.”

 Důvodem toho, že ženy nestudují IT obory v takovém počtu jako muži, může být i celospolečenské vnímání IT oborů jako výsady mužů, malá podpora rodiny i nízké sebevědomí při prosazování se. „Předsudky panují především v rodinách. Matky studentek, které často spolurozhodují o jejich budoucím zaměření, patří někdy ještě do generace, pro kterou byly IT obory velkou neznámou. A problémem je také způsob, jakým k motivaci přispívají základní a střední školy. Základem IT je matematika, tj. „tvrdá“ věda, kde se nestačí věci naučit zpaměti, musíte je pochopit. A to řadu lidí děsí, bohužel i část studentek, které mají talent a na IT by se hodily. A bohužel na školách chybí osobnosti, které by jim tento strach pomohly překonat,“ říká Tomáš Krátký, manažer soutěže IT SPY a Research and Development Director ve společnosti Profinit.

 K popularizaci studia IT oborů pro ženy přispívá několik projektů a organizací. Patří mezi ně i soutěž o nejlepší diplomovou práci v oborech informačních technologií IT SPY, kde se právě ženy často umisťují na předních pozicích. „Soutěže se každoročně účastní i ženy a musím říct, že jejich diplomové práce bývají často na vysoké úrovni. Například v jednom z minulých ročníků zvítězila Barbora Micenková se svou prací Automatické rozlišování pravých a padělaných razítek v dokumentech. Barbora je skvělým příkladem toho, že v IT neexistují genderové hranice. Oborem jejího zájmu je umělá inteligence a její odhodlání ji dostalo až k současnému zaměstnání ve švýcarském Googlu,“ dodává Krátký.

IT SPY: Sedmý ročník elitní studentské soutěže startuje pod novým názvem

Elitní studentská IT soutěž organizovaná 20 českými a slovenskými univerzitami a českou a slovenskou sekcí nejstarší světové vzdělávací a vědecké IT organizace ACM zahajuje 7. ročník. Pod novým názvem IT SPY bude i letos vybírat desítku nejlepších projektů ze zhruba 2 000 IT diplomových prací obhájených v tomto roce. Z mnoha minulých finalistů soutěže se stali světově uznávaní vědci, tvůrci globálně úspěšných startupů či specialisté a manažeři, zastávající důležité pozice v nadnárodních technologických společnostech.

Cílem soutěže je podpořit studenty IT oborů a vybrat a představit odborné i laické veřejnosti ty nejlepší IT projekty, které na českých a slovenských univerzitách vznikají. Oproti předchozích ročníkům je letos kladen větší důraz na popularizaci IT vzdělávání, a tedy i schopnost studenta představit svůj projekt širokému publiku. Vítěz by měl zvládnout nejen obhájit téma po odborné stránce, ale také umět využít jeho marketingový a komunikační potenciál.

Výběr finalistů je zajištěn objektivním procesem předvýběru a následného hlasování. Každá fakulta může do užšího výběru soutěže vybrat maximálně 10 diplomových prací z oblasti informatiky a informačních technologií úspěšně obhájených v roce 2016. Vítěze, který kromě akademického uznání získá také 1000 eur na další rozvoj projektu, vybere na začátku prosince 2016 na základě osobní prezentace odborná porota složená ze zástupců univerzit.

Záštitu nad letošním ročníkem převzalo Ministerstvo práce a obchodu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Akademickou část při organizaci zastupuje Fakulta informačních technolologií Vysokého učení technického v Brně. Zástupcem komerčního sektoru a spoluorganizátorem je opět společnost Profinit.

Loni se o hlavní cenu utkalo 1 881 prací z českých a slovenských univerzit. Vítězem se stal Pavol Žilecký s aplikací Cykloplánovač, která je nyní úspěšně vyvíjena pod značkou UrbanCyclers.

„Na IT oborech českých a slovenských univerzit vzniká celá řada diplomových projektů, které jsou i v globálním měřítku nadprůměrné. Jejich autoři však často nemají možnost oslovit s nimi širokou veřejnost,“ uvádí docent Jaroslav Zendulka, předseda poroty IT SPY z Fakulty informačních technologií VUT v Brně. „Jedním z cílů soutěže IT SPY je popularizace jednotlivých IT oborů a prezentace prací, které na nich vznikají.“

„Přestože jsou čeští a slovenští studenti excelentní a jejich myšlenky jsou často inovativní, problémem je schopnost prezentovat a obhájit svou práci například v komerčním sektoru. Jejich uplatnitelnost je tak zbytečně snížená,“ zmiňuje Tomáš Krátký, spoluorganizátor soutěže, research and development director ve společnosti Profinit. „IT SPY chce dokázat, že schopnost interpretovat práci významným způsobem ovlivňuje vědeckou úspěšnost a konkurenceschopnost, zvlášť ve chvíli, kdy s posilující ekonomikou a pokračující čtvrtou průmyslovou revolucí výrazně rostou investice do IT všude po světě.“