Mobilní rozhlas

Občané by si v případě povodně museli informace zjišťovat opět sami

Již 20 let uběhlo od ničivých povodní roku 1997, jejichž symbolem se stala obec Troubky na Přerovsku. Starostové postižených obcí tvrdí, že kdyby se povodně odehrály dnes, byli by na tuto krizovou situaci lépe připraveni. Zároveň však stále přiznávají rezervy v krizové komunikaci s občany – ani v době moderních komunikačních prostředků nedokáží efektivně oslovit osoby mimo obec, jako jsou chataři či pracující, nemají také kontrolu nad tím, kdo důležitou informaci dostal, a kdo ne. Vyplývá to z průzkumu, který provedla Asociace moderně komunikujících občanů a starostů mezi desítkami obcí zaplavených v roce 1997.

Červencová katastrofa roku 1997, kterou způsobily vydatné deště, byla svým rozsahem a dravostí pro mnohé obce v povodí Moravy a Odry devastující a Troubky téměř vymazala z mapy. Dosud nejhorší záplavy v ČR začaly 5. července. Trvaly do 16. července a zaplaveno bylo 536 měst a obcí v 34 okresech. Vyžádaly si 50 životů. Hlavní formou komunikace s občany byly do té doby obecní amplionové rozhlasy, televizní vysílání, pevné telefonní linky a obcí distribuované letáky. Asociaci moderně komunikujících občanů a starostů (AMKOS) zajímalo, zda by dokázaly nové formy komunikace, vzniklé díky rozvoji informačních technologií za posledních 20 let, výrazně změnit způsob kontaktování občanů.

Starostové se shodují na tom, že v současné době jsou na podobné povodně připraveni mnohem lépe než v roce 1997. Obecní úřady mají vypracované metodické pomůcky, již nepoužívají nevyhovující metodiky, naučily se koordinovat aktivity s krizovým štábem a záchrannými složkami. Oproti tomu však mají velké rezervy v cílené komunikaci se svými občany. Stále totiž nejsou schopny pružně a cíleně informovat občany mimo obec (třeba ty na dovolené či dojíždějící za prací) a chybí jim důležitá zpětná vazba – nedokáží vyhodnotit, ke komu se zprávy dostaly. V krizových momentech přitom starostové stráví koordinací záchranných složek a komunikací s občany průměrně až 101 minut, což je pro takové případy neúměrně dlouhá doba.

Alarmující zjištění: Občané by si informace o situaci museli zjišťovat sami

Nejvíce alarmujícím zjištěním je, že 67 % dotázaných obcí nedokáže varovat občany mimo obec. Starostové si zároveň uvědomují, že tento problém je nutné řešit, protože 81 % z nich nedokáže stávajícími nástroji vyhodnotit, kdo informaci obdržel, a kdo ne. Celých 93 % starostů zároveň přiznává, že musí obyvatelům informace zveřejňované rozhlasem nebo na webu opakovat, neboť často nejsou dostatečně srozumitelné a neobdrží je tak každý. Většina občanů by si tedy v případě problému musela aktuální informace zjišťovat sama. A to i přesto, že rozesílat informace hromadně na mobilní telefony občanů nebo kontrolovat jejich stav pomocí automatických hovorů dnes není žádný problém. Podobně se starostové „okrádají“ o čas i při organizaci dobrovolníků. Krizové štáby využívají především běžné hovory pomocí mobilních telefonů (85 %).

Až 81 % starostů uvažuje o zavedení nástrojů SMART komunikace, jako je například nejrozšířenější Mobilní rozhlas, které nedostatky v obecní komunikaci dokázaly eliminovat. Překážkou v zavedení těchto nástrojů ovšem bývá vlastní nezkušenost nebo strach, že by se v obci nenašel nikdo kompetentní, kdo by se systémem dokázal pracovat. V celorepublikovém měřítku má přitom zkušenost s přímým systémem moderní komunikace (formou SMS, hlasovým hovorem, referendem, aplikací či e-mailingem) na našem území má více jak 10 % z celkového počtu 6 258 obcí. Starostové, kteří tuto formu komunikace při krizových situacích již používají, poukazují především na snadnou a okamžitou možnost poskytnout občanům aktuální informace o hrozících rizicích pomocí cíleně rozesílaných zpráv, a to bez ohledu na to, kde občané právě jsou, a navíc přímo z místa zasažení. Tomuto posunu během 20 let výrazně pomohl rychlý vývoj informačních a telekomunikačních technologií.

Závěry z realizované sondy dle AMKOS:

 • 100 % respondentů věří, že jsou na povodně připraveni lépe než před 20 lety
 • Přesto majoritním kanálem pro informování občanů zůstává obecní rozhlas a obecní web
 • Obce zasažené povodní v roce 1997 jednou anebo dvakrát systém obecní komunikace vylepšovaly, stále však přiznávají rezervy
 • Starostové přiznávají, že nejsou schopni efektivně informovat všechny občany, zejména ty mimo obec, zároveň nedokáží vyhodnotit, kdo informaci obdržel
 • Starostové sami chtějí, aby jejich obec používala chytrou komunikaci, neví však jak na to anebo mají pocit, že by ji neměl kdo obsluhovat

Mezi dotazovanými obcemi jsou nejčastěji zmiňovanými formami používanými pro varování obyvatelstva bezdrátový rozhlas (89 %), web (100 %), jednorázové rozesílače SMS zpráv (26 %), ale stále častěji se prosazují i moderní systémy pro přímé a řízené informování občanů prostřednictvím několika kanálů. „Takovéto ucelené platformy umožňují nejen pružně reagovat, ale především dle povahy a rozsahu katastrofy zvolit ten nejvhodnější způsob komunikace. V méně závažných případech se hodí zvolit informování prostřednictvím odesílače hromadných e-mailů, v těch devastujících rozeslat SMS či hlasový hovor na konkrétní občany. V případě potřeby lze získat zpětnou vazbu, zda například informaci občan rozumí, nebo poslat anketu s možností výběru možnosti a potvrdit tak například účast na dobrovolnických aktivitách,“ řekl Ondřej Švrček, CEO Neogenia, provozovatel jedné ze služeb s názvem Mobilní rozhlas.

Mobilní rozhlas v nové verzi aplikace pro přenosná zařízení

V Česku vznikla největší platforma zajišťující obousměrnou komunikaci občanů a obcí. Mobilní rozhlas, který využívají stovky samospráv v republice, totiž zaintegroval nejrozšířenější nástroj pro rychlé zasílání občanských podnětů, ZmapujTo.cz. Oba projekty dohromady využívá více než 1 600 měst a obcí v ČR. V nové verzi aplikace Mobilní rozhlas pro iOS a Android uživatelé naleznou obě platformy propojené, samostatná aplikace ZmapujTo.cz již nebude podporována. Aplikaci ocení všichni, kteří si rádi všímají prostoru kolem sebe a dosud jim chyběl jednoduchý nástroj umožňující nahlašovat podněty nejen doma, ale i na výletě, na chatě nebo kdekoliv jinde po celé republice.

Aplikaci Mobilní rozhlas naplno využijí především ti, jejichž město nebo obec systém mobilního rozhlasu využívá. Pomocí aplikace budou přijímat veškerá hlášení mobilního rozhlasu v přehledném „streamu“ aktualit, ty nejdůležitější zprávy se zobrazí formou push notifikace. Stažením a registrací svého čísla do aplikace uživatelé pochopitelně získají také možnost přijímat SMS, e-mailové zprávy nebo hlasová minireferenda rozesílaná vedením obce. Zajímavé informace budou k dispozici i turistům, kteří do města zavítají.

Základní stavební kámen nové aplikace – fotohlášky ZmapujTo.cz – a celá řada užitečných funkcionalit je ale k dispozici i občanům z měst a obcí, kde Mobilní rozhlas ještě zavedený není. Projekt ZmapujTo.cz, který vznikl již v roce 2012 pro hlášení černých skládek, dnes supluje složité obíhání úřadů při nahlašování problému ve veřejném prostoru. Nahlásit černou skládku, nebezpečný přechod, ale také poslat podnět na zlepšení tak může s pomocí svého smartphonu úplně kdokoli. I díky tomu je ZmapujTo.cz historicky nejrozšířenější nástroj – občanské podněty si přes něj nechává zasílat skoro třetina obcí v republice.

Tvorba i odeslání takzvané fotohlášky ZmapujTo.cz je velice jednoduchá. Po vyfocení problému uživatel vyplní adresu, v případě aktivní GPS si aplikace sama přiřadí občanský podnět ke konkrétnímu katastru a podle toho hlášku předá k řešení odpovídající obci nebo instituci. Uživatel pouze zvolí konkrétní kategorii, případně přidá upřesňující poznámku a pak již jen sleduje, jak je jeho podnět řešen. Celým procesem ho provede intuitivní průvodce, takže fotohlášky dokáží využívat i ti méně technicky zdatní. U svědomitých obcí může být vyřešení problému otázkou několika týdnů.

Všechny zaslané podněty jsou ručně kontrolované a upravované tak, aby obce a instituce skutečně dostaly jen ty relevantní informace. Funkčnost aplikace Mobilní rozhlas ostatně dobře prověřila nedávná akce Ukliďme Česko. Právě organizátoři jednotlivých úklidů měli možnost aplikaci využívat pro lokalizaci objeveného nepořádku. Úklidů proběhlo skoro 2 000 a zúčastnilo se jich přes 70 000 lidí. Ve vývoji je již nová verze aplikace, která by měla zásadním způsobem rozšířit funkcionalitu fotohlášek a umožnit spravovat více rezidenčních profilů.

Vaše město nebo obec Mobilní rozhlas ještě nevyužívá? Stáhněte si aplikaci, vyberte si některé z následujících měst a obcí a objevte všechny funkce aplikace:

 • Benešov
 • Znojmo
 • Popůvky
 • Březina

Obce uspěly s Mobilním rozhlasem

Obce a města v České republice si natolik oblíbily chytrou komunikaci s občany v podobě Mobilního rozhlasu, že tento novodobý nástroj SMART city přihlašují do soutěží, sklízí s ním úspěchy a odnášejí ocenění. Naposledy se tak stalo v soutěžích Zlatý erb a Přívětivý úřad.

Mobilní rozhlas brněnské společnosti Neogenia se těší nejen velké oblibě, ale je přijímán jako jeden z pilířů moderně komunikujících obcí a vnímán jako funkční součást konceptu SMART City. V současné době ho využívá přes 200 obcí po celé České republice a dalších 1 600 zprostředkovaně prostřednictvím ZmapujTo.cz (to bylo integrováno do služby letos na jaře). Zastupitelé mohou díky Mobilnímu rozhlasu informovat občany o novinkách v obcích, upozornit na důležité události, řešit krizové situace, pořádat hlasování, a tak občany aktivně zapojit do obecního dění. K dispozici je hned několik komunikačních nástrojů, mezi něž patří SMS, hlasové hovory, minireferenda, newslettery a aplikace. Každý z nich se hodí pro jinou situaci.

Zlatý erb 2017

V devatenáctém ročníku soutěže Zlatý erb významnou měrou bodovala služba Mobilní rozhlas. Vyhrála hned ve dvou krajských kolech a odnesla si také jedno druhé místo. V kategorii Smart City a nejlepší elektronická služba v krajském kole Olomouckého kraje vyhrálo město Němčice nad Hanou. V Ústeckém kraji službě Mobilní rozhlas patří nejen první, ale také druhé místo. Získaly ji obce Česká Kamenice a Duchcov, a to s nejvíce body ze všech zúčastněných obcí ve všech krajích. „Jsme potěšeni, že služba Mobilní rozhlas získala od prestižní soutěže Zlatý erb hned tři ocenění. Jsou odrazem skvělé práce všech našich lidí a dokládají správný směr naší strategie, kterou chceme dokázat, že existují reálné a ryze české projekty spadající do konceptu SMART Cities. Ocenění vnímáme jako projev důvěry a je pro nás závazkem pro další vývoj tohoto řešení určeného k lepší komunikaci občanů s obcemi,“ řekl Ondřej Švrček, zakladatel projektu Mobilní rozhlas.

Ve Zlatém erbu se každoročně soutěží o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Anketa byla založena jako nástroj pro podporu modernizace místních samospráv. Probíhá ve dvou kolech. Nejprve se uskuteční krajská kola pod patronací jednotlivých krajských úřadů, a z nich poté vzejdou soutěžící do celostátního kola. To vyvrcholilo slavnostním předáním cen na dubnové konferenci ISSS v Hradci Králové.

Výsledky soutěže Zlatý erb – kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba:

Krajské kolo Olomouckého kraje

 1. Němčice nad Hanou: Mobilní rozhlas
 2. Šternberk: Placení parkovného přes SMS
 3. Šumperk: Audiovizuální záznamy ze zasedání Zastupitelstva města Šumperka

Krajské kolo Ústeckého kraje

 1. Česká Kamenice: Mobilní rozhlas
 2. Duchcov: Mobilní rozhlas
 3. Chomutov: Grantový portál

Přívětivý úřad 2017

Anketa Přívětivý úřad, vyhlašovaná Ministerstvem vnitra ČR, mapuje stav přívětivosti a otevřenosti obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Titul Přívětivý úřad roku 2017 v Ústeckém kraji patří Litoměřicím, ve Středočeském kraji zabodoval Benešov. Třetí místo v kraji Vysočina získala Třebíč. Svou zásluhu na těchto úspěších má také Mobilní rozhlas, který je radnicemi využíván. Občani s jeho pomocí mají možnost upozornit na nedostatky, a naopak dostávají informace o aktuálním a plánovaném dění ve městě: „Chceme pravidelně informovat o dění ve městě naše občany, a to včetně těch, kteří dojíždějí za prací mimo město. S Mobilním rozhlasem jsme získali efektivnější nástroj umožňující zapojení všech občanů do dění ve městě,“ řekla Jitka Horálková z Odboru vnitřních věcí města Benešov.

Česká republika zažívá boom chytré obecní komunikace

Ještě před třemi lety konstatovala souhrnná zpráva Evropského parlamentu, analyzující chytrá města napříč sedmadvacítkou, že zejména pro středoevropské státy by zavedení prvků smart city mohlo znamenat zásadní milník v ekonomickém rozvoji i zvýšení kvality života v obcích. Zároveň připomínala, že tento potenciál zůstává až na pár největších měst zcela nevyužitý. Stačily pouhé tři roky, aby se situace radikálně změnila a Česká republika se v oblasti zavádění chytré obecní komunikace stala v regionu lídrem. A to způsobem, který rozhodně není obvyklý – tahouny vývoje jsou především malé a střední obce a maloměsta, od kterých se ti větší teprve učí. Důvodem je existence kvalitních řešení, která jsou zároveň cenově dostupná i pro malé obce.

Podle odhadu Asociace moderně komunikujících občanů a starostů (AMKOS) v roce 2016 využívala některý ze způsobů přímé hromadné komunikace s občany asi pětina tuzemských obcí. S e-maily anebo SMS tak měli zkušenosti občané ze zhruba 1 500 obcí z celé republiky. Oproti tomu některý z nástrojů pro chytrou komunikaci loni používala necelá 3 % obcí. O rok později počet obcí využívajících hromadnou komunikaci stagnuje, zatímco chytrou komunikaci využívá již přes 6 % obcí. Jejich počet tedy stoupl za rok na více než dvojnásobek.

A tento trend není jediný. Roste i význam nástrojů pro hlášení zpětné vazby občanů. Ten nejrozšířenější s názvem ZmapujTo.cz, pomocí kterého je možné hlásit černé skládky, vandalismus nebo jiné nedostatky ve veřejném prostoru, pomůže odbavit ročně několik tisíc občanských podnětů s průměrnou úspěšností 42 %. Zásadní zjednodušení komunikace občanů s úřady, které přinesl, vítají jak starostové, tak obyvatelé. A letos by počet nahlášených i úspěšně vyřešených podnětů měl stoupnout dokonce skokově. Samosprávy totiž budou profitovat ze spojení dvou nejsilnějších platforem pro chytrou komunikaci – Mobilního rozhlasu a ZmapujTo.cz.

Asociace moderně komunikujících občanů a starostů odhaduje, že do roku 2020 by se počet obcí aktivně využívajících obě složky chytré komunikace (tedy jak komunikaci k občanům, tak komunikaci od občanů) mohl každoročně zdvojnásobit. Pokrytí by do té doby tedy mohlo překročit neuvěřitelných 50 % České republiky, protože zájem občanů a užitečnost řešení by mohly přesvědčit i konzervativní starosty. Česká republika by se tak stala zemí, která bude inspirovat okolní státy v oblasti chytré komunikace a nastartuje její rozvoj se zpětnou vazbou municipalitám v celém Visegrádském regionu.

Chytrá komunikace v českých obcích

Tři stadia evoluce obecní komunikace dle AMKOS

1) Pasivní plošná komunikace
Reprezentována obecní nástěnkou, běžným obecním rozhlasem, webovými stránkami, letáky, kabelovou TV, pasivními mobilními aplikacemi. Zpravidla bez schopnosti cílení, vyhodnocování nebo zpětné vazby.

100 % obcí v ČR – dle zákonné povinnosti

2) Přímá hromadná komunikace
Reprezentována hromadnými SMS, e-mailovými newslettery s možností vyhodnocení, bez aktivní zpětné vazby.

Asi 21 % obcí – stav 2017

3) Chytrá komunikace se zpětnou vazbou (smart governance dle charty smart cities)
Oboustranně iniciovaná komunikace kanály, které umožňují okamžité vyhodnocování a okamžitou zpětnou vazbu (hlasové ankety, interaktivní mobilní aplikace, SMS zprávy nebo emaily s možností odpovědi, hlášení občanských podnětů). Chytrá komunikace nejen s aktivní komunikací municipality směrem k občanům, ale také občanů směrem k municipalitě.

Asi 6 % obcí – stav 2017

Největší překážky při zavádění chytré komunikace dle AMKOS:

 • Malá důvěra starostů v nové technologie zejména kvůli nízké informovanosti (v roce 2016 přiznává 57 % starostů, 29 % má obecně nedůvěru v nové technologie);
 • Obavy ze složitosti a vysokých investic;
 • Malá podpora krajů, chybějící krajské koncepce chytré komunikace;
 • Lobby IT firem nabízejících morálně zastaralá řešení nepravdivě jako nástroje chytré komunikace;
 • Záměna chytré a hromadné komunikace – např. pouhé rozesílání SMS nebo e-mailů nesplňuje specifikaci smart komunikace;
 • Záměna chytrých a hloupých řešení – např. investice do běžných webových stránek nebo „hloupé“ aplikace pro mobilní telefony bez dalších funkcí.

Nejčastěji nahlašované občanské podněty v ČR dle ZmapujTo.cz

52 % – Černé skládky

19 % – Nepořádek ve veřejném prostoru a vandalismus

8 % – Nepořádek kolem nádob na odpady

3 % – Poškozený chodník

3 % – Nebezpečné dopravní značení, překážka na silnici nebo poškozená vozovka

2 % – Autovraky

2 % – Veřejná zeleň

2 % – Nefungující veřejné osvětlení

1 % – Nápady na vylepšení veřejného prostoru

8 % – Ostatní (poškození zastávek MHD, nebezpečná stavba, zaběhnutá zvířata, znečišťování ovzduší, chybějící kanálové poklopy, nebezpečná elektrická infrastruktura)

ZmapujTo.cz se stalo součástí Mobilního rozhlasu

Nejnovějším počinem Mobilního rozhlasu (www.mobilnirozhlas.cz), první ucelené platformy pro přímou komunikaci s občany v ČR, je integrace projektu ZmapujTo.cz. Společnost Neogenia se tak zapojila do úspěšné iniciativy, která už pět let bojuje proti nelegálním skládkám v ČR, a propojila ji se svou službou pro komunikaci samospráv s občany.

Cílem obou služeb, jak Mobilního rozhlasu, tak ZmapujTo.cz, bylo vytvořit užitečnou platformu a vyřešit tak problémy, které ztěžují každodenní život obcí a občanů. Oba projekty kladou důraz na obousměrnou komunikaci mezi občany a obcemi. Oproti klasickým způsobům informování, jakými jsou letáky a webové stránky, se tak mohou občané aktivně zapojit do aktuálního dění v jejich samosprávě jen s pomocí mobilního telefonu. Ze ZmapujTo.cz lze posílat fotohlášky a Mobilní rozhlas umožňuje se vyjádřit v hlasovém minireferendu.

Mobilní rozhlas je největší česká platforma pro chytrou komunikaci obcí a měst s občany, ve které je zapojeno přes 500 obcí (Mobilní rozhlas + předchůdce informační SMS). Slouží ke každodennímu informování a interakci s občany. Služba ZmapujTo.cz, největší platforma pro evidenci občanských podnětů, vznikla jako ekologický projekt s cílem bojovat proti nelegálním skládkám odpadu v České republice. Záhy se se velmi rychle rozšířila a dnes jde o nástroj sloužící k nahlášení problémů či podnětů na zlepšení, které by obec ve svém katastru měla aktuálně řešit. Od spuštění projektu bylo zaznamenáno přes 14 000 hlášení, z nichž 52 % se týká černých skládek. Ve ZmapujTo.cz je zapojeno přes 1 400 měst, obcí a dalších institucí, které jsou automaticky informovány o nových podnětech na jejich území. Ony samy naopak informují občany o průběhu řešení problému.

Oba projekty k sobě mají velmi blízko a zapojení ZmapujTo.cz do Mobilního rozhlasu tak bylo logickým vyústěním společných zájmů, jimiž je mimo jiné snaha zlepšit život v českých městech a obcích. „Neogenia pokračuje ve své strategii rozvoje chytré komunikace v Česku, protože nám záleží na životě v obcích. Mobilní rozhlas od svého vstupu na trh zaznamenal velkou oblibu mezi obyvateli a umožnil městům a obcím udělat další krok k podpoře smart cities. Projekt ZmapujTo.cz jde stejnou cestou a mě velmi těší, že se nám podařilo projekty propojit, aby byly pro občany ještě užitečnější. I díky tomu je chytrá komunikace dostupná téměř třetině obcí v ČR (využívá ji přes 1 900),“ řekl Ondřej Švrček, zakladatel projektu Mobilní rozhlas.

Spolupráce a zapojení ZmapujTo.cz do Mobilního rozhlasu přinese u obou služeb nové funkce. Do aplikace Mobilní rozhlas byla integrována nová funkcionalita fotohlášek. ZmapujTo.cz dostalo intuitivnějšího rozhraní na odbavování fotohlášek pro starosty a čeká ho vylepšení v podobě nového designu. Díky tomu bude ještě snadnější ohlásit například černou skládku, nebezpečná místa, škody na majetku města, zaběhlá zvířata či jiné problémy. Cílem spojení je vytvořit efektivní a široce rozšířenou platformu pro mapování a komunikaci s občany.

„V zapojení projektu ZmapujTo.cz do Mobilního rozhlasu vidím další potenciál pro růst naší společné filozofie, že občanům není lhostejné, co se v jejich regionu děje, chtějí být jeho součástí a pomáhat. To přesně splňuje platforma, která vzniká spojením obou projektů. Interakce a možnost přímo komunikovat s institucemi kdykoliv a třeba rovnou z terénu nahrává dnešní době,“ řekl Miroslav Kubásek, autor projektu ZmapujTo.cz.

Starostům pomáhají v boji s ptačí chřipkou nové technologie

České obce a města vzaly boj s ptačí chřipkou do svých rukou. Nehodlají pouze přihlížet, jak se v jejich regionech nákaza nekontrolovatelně šíří, ale snaží se jí aktivně předcházet. Aby obce zvýšily povědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva, využívají také nové technologie – systémy pro hromadnou komunikaci s občany. S jejich pomocí dokážou během několika chvil zjistit, jestli v jejich samosprávě nedošlo k podezřelému úhynu.

Aktuální informace o ptačí chřipce se dnes nejčastěji šíří klasickými informačními kanály, jako jsou zpravodajská média či webové stránky měst a obcí. Do hry však vstupují také nové způsoby informování a efektivnější metody, které pomohou informaci rozšířit k daleko většímu počtu obyvatel a zároveň zjistí zpětnou vazbu. Občané se tak o opatřeních spojených s ptačí chřipkou dozvídají pomocí takzvaných mobilních rozhlasů. Ty šíří informace formou hromadných SMS zpráv, hlasových zpráv, e-mailů nebo push-notifikací v mobilní aplikaci. Takto například informovala své občany MČ Praha-Ďáblice: Vážení občané, aktuální informace k výskytu ptačí chřipky naleznete na www.dablice.cz.“

O ptačí chřipce informují SMS

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky – nakazují všem chovatelům drůbeže nebo jiného ptactva ve volném výběhu zabezpečit chovy tak, aby se zabránilo vniknutí volně žijícího ptactva do chovů. Obce nově využívají služeb hromadné komunikace, aby tyto informace dostaly snadněji mezi své občany: „Krajská veterinární správa informovala o výskytu ptačí chřipky v Moravském Krumlově (obci Rakšice) a v Ivančicích v malochovu drůbeže. Jde o virus H5, který není nebezpečný pro lidi. Na webových stránkách města Moravský Krumlov je k dispozici manuál pro drobnochovatele na zabezpečení jejich chovu,“ je text zprávy, který poslala Jitka Vaculíková, starostka Branišovic svým občanům.

Chovatelé mají zároveň povinnost hlásit příslušné krajské veterinární správě zvýšené úhyny drůbeže. Pro podnikatele, kteří se věnují chovu drůbeže, platí navíc povinnost hlásit pokles v příjmu potravy a vody o více než 20 %, pokles v produkci vajec o více než 5 % po dobu delší než 2 dny a hlásit zvýšenou úmrtnost o více než 3 % týdně. Obce spadající do ochranného pásma potom musí provést soupis všech hospodářských zvířat. V obci Tučín ke splnění této legislativní povinnosti využili Mobilní rozhlas a poslali následující SMS: „Na úřední desce je vyhlášeno mimořádné opatření veterinární správy. Chovatelé musí dnes do 14:30 hod a zítra do 12 hod nahlásit na OU počty a druh chované drůbeže i holubů.“

Řešení životních situací

Občané díky mobilnímu rozhlasu získají požadované informace o zabezpečení chovů a dalších povinnostech, ale mají také možnost snadným způsobem nahlásit nalezená uhynulá zvířata v katastru obce. „Lidé často nevědí, jak se v některých situacích zachovat. Měnit to pomáhají starostové, kteří občanům pomáhají různé životní situace řešit i za pomoci moderních komunikačních prostředků,“ řekl Ondřej Švrček, provozovatel jedné ze služeb pro chytrou komunikaci.

Starostové mají také možnost ze systému rozeslat na mobilní telefony občanů anketu a v ní se preventivně dotázat, zda občané ve svém chovu nezaznamenali zvýšený počet uhynu zvířat. Chovatelé sdělí, zda se jich problémy týkají, a starosta jim v případě potřeby může sjednat pomoc.

Zásady ochrany před ptačí chřipkou pro drobnochovatele:

 1. zakázat vstup nepovolaným osobám do hal a chovů drůbeže;
 2. dodržovat zoohygienické zásady v chovu;
 3. jednorázově naskladňovat a vyskladňovat turnusy;
 4. aktivovat dezinfekční rohože před vstupy do jednotlivých hal a vjezdy na farmu;
 5. zasíťovat okna, větrací otvory a zamezit vstup volně žijícího ptactva do hal;
 6. zamezit styku drůbeže s tažnými volně žijícími ptáky;
 7. organizovat chov v uzavřených prostorách;
 8. slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží.

Andrea Leová komunikační expertka

Projekt Mobilní rozhlas, brněnské Neogenie, posílil nový člen týmu. Na základě zpětné vazby od starostů vznikl ve firmě nový post komunikačního experta, který obsadila Andrea Leová. Ve funkci je zodpovědná za to, aby starostové obcí a měst efektivně využili všechny schopnosti, které chytrá komunikace s občany přináší.

Andrea Leová není v komunikaci s klienty žádným nováčkem. Před příchodem do společnosti Neogenia se věnovala finančnímu poradenství, prodeji, rozvoji obchodu a marketingu. Několik let pracovala také pro Filharmonii BM a má bohaté zkušenosti s vedením týmu. Vystudovala pedagogickou školu v Kroměříži a informační technologii na univerzitě Tomáši Bati ve Zlíně. Má plánovací a organizační schopnosti a tyto zkušenosti plně využije ve své nové roli.

Andrea je svobodná a bezdětná. Ve svém volnu se věnuje hudbě, kterou miluje. Je zpěvačkou v rockovo-metalové kapele Free Fall. Navzdory tvrdému žánru si však také vychutná klasiku, sborové skladby nebo a cappella uskupení.

Český dodavatel řešení pro direct komunikaci úspěšně zakončil pilotní provoz služby Mobilní rozhlas. Do vývoje platformy, která spojuje komunikační kanály pro všechny cílové skupiny obyvatel, byly zapojeny desítky starostů, samospráv a obecních institucí. Tento první tuzemský nástroj, který obcím umožnil koncepčně aplikovat zásady SMART city při hromadné komunikaci se svými občany využívá přes 150 obcí a měst z celého Česka a další desítky obcí jsou aktuálně připojovány. „Velmi nás těší, že obce objevily nový způsob direct komunikace se svými občany. Ze služby jsou nadšeni a my jim chceme umožnit využívat ji na 100 %. A v tom nám pomůže Andrea Leová, pro kterou jsme zbudovali neobyčejný pracovní post a stala se naším komunikačním stratégem. Bude starostům k dispozici v případě otázek a pomůže městům a obcím ve sběru kontaktů a efektivitě odesílání zpráv. Věříme, že tato pomoc městům a obcím ještě více ulehčí přechod na moderní styl komunikace.“ řekl šéf projektu Ondřej Švrček.

Útulky se po hlučných silvestrovských oslavách plní zvířaty

Útulky po Novém roce hlásí nárůst počtu umístěných zvířat. Na vině ovšem není Štědrý den a nevhodně zvolený dárek. Jak říkají samy útulky, lidé se už naučili pod stromeček živé dárky nedávat. Jsou to petardy a další zábavní pyrotechnika, která domácím mazlíčkům způsobuje stresové stavy vedoucí k nepředvídatelnému chování.

Silvestrovské oslavy každoročně vylekají zvířata, která se nedobrovolně dostávají do útulků. Za jejich umístění přitom nemůže pouze stres ze silvestrovských oslav, ale také zranění, která v tento den utrpí. Za vylekání psů či jejich poranění přitom mohu nejčastěji nesvědomití majitelé. V řadě případů nejsou psi během venčení na vodítku a pokud se v jejich blízkosti ozve ohlušující rána či objeví světelný efekt, může nastat problém. Psi se takto ztrácejí i z pozemků, kdy jsou vlivem stresu schopni překonat zábrany, které jinak běžně dostačují. Do útulků se také dostávají zvířata, kterým zranění nebo šok způsobí zábavní pyrotechnika: Zvířat, která utečou, protože se leknou petard, je stále mnoho a jejich počet i přes snahu a osvětu neklesá. Většina psů umístěných v útulku po Silvestru se vrací zpět k majitelům,“ řekla Michaela Zemánková, ředitelka psího útulku DogPoint.

Přesto ale některá zvířata v útulku zůstávají i po Silvestru a doplácejí tak na neuvážené jednání svých majitelů. Proti tomu, aby se psi a další mazlíčci do útulku vůbec dostali, bojují i starostové obcí. Díky moderním prostředkům, jako je cílená komunikace na občany prostřednictvím SMS, hlasových zpráv či speciálními aplikacemi ve smartphonech, dávají svým občanům vědět, že po obci se například potuluje ztracený pes.

Není to však pouze obecní či městský úřad, který takto pomáhá. „Pro chytré telefony dnes existují aplikace, které umožňují pobíhající zvíře vyfotografovat a snímek odeslat přímo na obecní úřad. Ten obdrží nejen fotografii, ale také přesné souřadnice GPS, kde se zvíře nachází, a může učinit další kroky k jeho zabezpečení či vypátraní majitele. Pokud obec používá mobilní rozhlas, může tak odeslat třeba na skupinu pejskařů SMS o tom, že v obci pobíhá pes, s dotazem, zda náhodou není někoho z nich. V případě, že se majitel najde, nemusí zvíře putovat do útulku, obec v souvislosti s jeho odchytem nebude mít finanční výdaje a majitel ušetří čas, který by jinak strávil hledáním a papírováním,“ dodal Ondřej Švrček, provozovatel jedné ze služeb pro chytrou komunikaci.

Cílená komunikace pomáhá snižovat počet zvířat v útulcích

V České republice je 350 zvířecích útulků. Řada z nich je dlouhodobě přeplněná a další nápor zažijí po Vánocích a Silvestru. Podle dostupných údajů je nyní v útulcích umístěno přes 8 000 zvířat, což je o 30 % více než před pěti lety. Obce proto aktivně pomáhají situaci s opuštěnými zvířaty řešit.

Chytré komunikační metody, jako je mobilní rozhlas, pomáhají ztraceným zvířatům, nešťastným majitelům i obecním pokladnám. Náklady na umístění zvířat nalezených či odchycených ve svém katastrálním území totiž nesou obce a města. Pro obecní pokladnu umístění jednoho zvířete a den v útulku navíc znamená vydat 50 až 80 Kč ze svého rozpočtu. Město nebo obec má přitom povinnost ponechat zvíře v útulku alespoň osm měsíců. Teprve pokud se do té doby nenajde majitel, umožňuje zákon obci zvíře uspat. Tomu se nově daří předcházet informováním občanů, kteří na mobilní telefon zdarma obdrží informaci o nalezeném či ztraceném domácím mazlíčkovi.

„Jako majitel psa si dobře uvědomuji, že ani sebelepší péče útulku nedokáže psům nahradit domov. Proto jsme se rozhodli spolu s městy a obcemi, které využívají mobilní rozhlas, pracovat na zlepšení komunikace mezi samosprávou a pejskaři. Ti totiž mohou psům v útulcích pomoci nejvíce, a tím i snížit obecní náklady na útulky,“ řekl Ondřej Švrček, zakladatel projektu Mobilní rozhlas.

K tomu, aby se našel majitel nalezeného zvířete, ztracené zvíře samotné, nebo aby obec informovala občany, že je v útulku nový pes nebo kočka k adopci, přitom často stačí jen oslovit občany v obci. Oproti zprávě na obecních stránkách má totiž upozornění v mobilu mnohem vyšší čtenost a efektivitu. Starostové proto stále častěji využívají tento moderní komunikační nástroj, díky kterému mohou hromadně, a přitom cíleně oslovit pejskaře nebo všechny občany ve své samosprávě. Urychlí tak umístění zvířete mimo útulek nebo ho dostanou co nejdříve k jeho majiteli.

„Informovat občany SMS zprávou nebo e-mailem přímo do mobilu se nám velmi osvědčilo. Rapidně se tak zvyšuje šance na nalezení ztraceného psa nebo původního majitele nalezeného zvířete. Právě pro tento účel jsme v Mobilním rozhlasu založili skupinu Pejskaři. Oslovením této skupiny zasáhneme nejrelevantnější občany, kteří nám mohou pomoci s hledáním majitele nebo se ihned dozví, že právě jejich miláček se zaběhl. Tímto uděláme dobrý skutek, a ještě snížíme náklady města na odchyt a případné živení opuštěného zvířete,“ řekl Ing. Roman Zettlitzer, starosta Chlumce.

Obce mohou samozřejmě komunikační systém využít i v případě, že si pejskaři chtějí navzájem pomáhat, organizovat společná venčení, výcviky, setkání milovníků zvířat nebo třeba připomenout blížící se termín platby poplatku za psy, očkování nebo kastrace.

Příklady zaslaných zpráv při hledání zvířat:

 • Chlumec: Dobrý den, pro službu Mobilního rozhlasu Chlumec byla založena nová skupina Pejskaři. Členům této skupiny budou zasílány zprávy týkající se odchycení ztracených psů.
 • Březina: Po obci pobíhá ztracený hnědoflekatý, neagresivní pes, který poslouchá. Aktuálně se pohybuje u obchodu. Žádáme majitele, ať si psa odchytne.
 • Malhotice: V pátek v podvečer se zaběhla fena slyšící na jméno Gala. Je malého vzrůstu cca 35 cm s krátkou černou srstí s hnědým pálením. Za každou informaci děkuji Petr Losert tel: 775 XXX XXX
 • Chlumec: V ulici Stradovská byla odchycena fena jorkšírského teriéra. Pro vyzvednuti psa volejte 607 XXX XXX.
 • Osek: Na obecním úřadě proběhne očkování psů. Nutno předložit očkovací průkaz. Agresivní psi musí mít košík! Cena za očkování je 50 Kč, zbytek ceny hradí obec.

• Praha – Ďáblice: Vážení občané, na Koníčkově náměstí byla dnes nalezena želva. Majitel si ji může vyzvednout v mateřské škole v zeleném pavilonu.

Starostové organizují prohlídky kotlů

Již za měsíc musí mít nově každý majitel kotle na tuhá paliva platnou revizní zprávu, jinak mu hrozí pokuta 20 000 Kč. V celé České republice by takto mělo být zkontrolováno zhruba půl milionů kotlů. O nové povinnosti však nevědí všichni a podle dostupných údajů tak značná část lidí ještě neučinila. Situaci začínají řešit už i jednotlivé obce. Pro občany například organizují hromadné kontroly nebo prostřednictvím mobilního rozhlasu zasílají nezbytné informace, aby předešly zbytečným budoucím problémům.

Revize kotlů na tuhá paliva byly nařízeny zákonem v roce 2012. Podle něj musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016. Teprve nyní, tedy pár dní před tímto termínem, se lidé po revizních technicích začínají shánět. Může za to nejen nízká informovanost obyvatelstva, ale také to, že Češi své povinnosti nechávají jako vždy na poslední chvíli. „Zastupitelstvu naší obce není lhostejné porušování zákonů, a tak jsme v minulých dnech rozeslali našim občanům SMS, které na tuto novou povinnost upozorňují a zároveň občany chrání před případnou pokutou,“ řekla Iveta Glocová, starostka obce Jaroměřice.

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Protokol o provedené revizi přitom musí občané po 1. lednu 2017 v případě vyzvání předložit obecnímu úřadu s rozšířenou působností. Pokud tak neučiní, vystavuje se v případě fyzické nepodnikající osoby uložení pokuty 20 000 Kč a podnikající fyzické nebo právnické osobě hrozí pokuta dokonce až 50 000 Kč.

Revize kotlů je obdobou pravidelných technických kontrol u automobilů. Není ovšem nutné kotle někam vozit, ale technik přijde zkontrolovat zdroj až k občanům domů. Jeho povinností, kromě kontroly a vystavení dokladu, je poskytnout poradenskou činnost a případně doporučit postupy k vylepšení stávajícího stavu – například tipy zlepšující fungování otopné soustavy.

ilustrace_mailing_obce

„V posledních týdnech jsme v systému pro přímou komunikaci obcí s občany zachytili několik desítek rozesílek upozorňujících na tuto novou povinnost. Starostové využívají jak e-mailové kampaně, tak SMS zprávy či push notifikace v aplikaci pro chytré telefony,“ řekl Ondřej Švrček, provozovatel služby Mobilní rozhlas. Prostřednictvím cílené komunikace se obcím také daří další pozitivní věc – ušetřit občanům finance. Vybrané obce totiž samy revize organizují. Seženou revizní techniky, domluví se s nimi na hromadné prohlídce kotlů v obci a pro občany dokonce vyjednají slevu v řádech 10 či více procent. Mobilním rozhlasem potom pouze oznámí, aby se zájemci přihlásili na úřadě nebo jen stisknutím tlačítka na telefonu. Majitelům kotlů na tuhá paliva tak odpadne hledání revizních techniků, a ještě ušetří peníze – což se zejména teď před Vánoci a novým rokem hodí.

Otázky a odpovědi spojené s revizí:

Jak zjistit výkon kotle?

Výkon kotle je uveden v kW, u starších kotlů v Kcal, a to na výrobním štítku, případně v návodu.

Kdo může provést kontrolu?

Kontrolu provádí proškolený technik, tedy odborně způsobilá osoba. Najít je můžete v seznamu Asociace podniků topenářské techniky (http://aptt.cz/opravneni-ozo.php).

Týká se kontrola i nových kotlů?

Zajištění první kontroly kotle se týká všech kotlů, tedy i těch, které byly zakoupeny třeba až v prosinci 2016.

Co bude kontrolováno?

Celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotka, regulátor, havarijní termostat, podávací zařízení, sklad paliva a jaké palivo je spalováno.

Jak dlouho revize trvá?

Základní kontrola trvá přibližně hodinu.

Kolik revize stojí?

Cena je individuální a není zákonem stanovena. Pohybuje se mezi 500 až 1 500 Kč za kotel a odvíjí se především od dojezdové vzdálenosti technika.

Jaká je platnost revize?

Kontrola je prováděna každé dva roky.