Vaše výživné

Jaké kroky je třeba podniknout, když vám dluží alimenty

Domoci se svého práva a financí pro rodinu se pro samoživitele může zdát jako nadlidský úkol, nehledě k tomu, že situaci často komplikují psychické bloky. Co všechno a kdy musíte podniknout, radí odborníci z bezplatného asistenčního programu pro pomoc při řešení problémů s dlužným výživným, VašeVýživné.cz.

S otcem svých dětí nežijete, děti máte svěřené do péče. Jste domluveni na pravidelné platbě výživného, ale peníze vám nejdřív přestaly chodit v plné výši, a teď vám nechodí vůbec. Najednou vám přestal zvedat telefony a vy s hrůzou sledujete, jak se finanční rezerva na vašem osobním účtu tenčí. Sice vám pár korun půjčí rodiče, ale vy dobře víte, že sami toho moc nemají.

Projděte si s námi 5 důležitých bodů, abyste se dozvěděla, jak v takovém případě postupovat a co vůbec očekávat.

Krok 1 – je otec zapsán v rodném listě?

Možná to někomu bude připadat jako samozřejmost, ale v případě dětí z volného svazku občas dochází i k opomenutí této skutečnosti. K tomu, aby soud mohl stanovit povinnost platit alimenty, je třeba mít zapsaného otce v rodném listě dítěte. Pokud tomu tak není, čeká vás bohužel poměrně dlouhá cesta k určení otcovství. To je v případě, kdy se k dítěti „nikdo nehlásí“, bohužel poměrně složitý proces, který by vydal na samostatné téma. Jakmile máte otce v rodném listě zapsaného, je možné postupovat dál.

Krok 2 – vyměření výše alimentů

Je třeba vyměřit výši výživného. Pokud jste byli s otcem dětí manželé a nyní se rozvádíte, provede to ve svém rozhodnutí soud automaticky. Jiná situace nastává, pokud se dítě narodilo ve volném svazku. V takovém případě je třeba obrátit se s žádostí o vyměření výživného na soud s místní působností dle vašeho trvalého bydliště. Tím bude přesně určena finanční povinnost partnera vůči dítěti.

Soud rozhoduje o výši výživného na základě životních podmínek obou rodičů. Existuje tabulka, která určuje orientační výživné podle procenta z čistých příjmů. Je však třeba říci, že se jedná pouze o nezávaznou metodickou pomůcku. Pokud dlužník odmítá sdělit svůj příjem, soud určí výživné z předpokládaného příjmu dlužníka ve výši 25násobku životního minima.

Orientační výpočet je možné zjistit třeba zde: https://www.vasevyzivne.cz/kalkulacka-vyzivneho/

VĚK DÍTĚTE VÝŽIVNÉ Z ČISTÉ MZDY
0–5 let 9–13 procent
6–9 let 11–15 procent
10–14 let 14–18 procent
15–17 let 17–21 procent
18 a více let 20–24 procent

 

Na výši alimentů je možné dohodnout se také mimosoudně Ne vždy to je lepší cesta než nechat rozhodovat soud – v případě problémů si můžete spíše přitížit. Na druhou stranu v případě oboustranné důvěry a například s využitím rodinných mediátorů máte větší šanci nastavit si podmínky podle vlastních potřeb.

Krok 3 – jak je to s pravidelným placením a dalšími náklady?

Pokud jste se mimosoudně nedohodli jinak, platí se alimenty vždy v měsíčním předstihu. Pro závislé děti do 18 let věku se platí do rukou rodiče, který se o děti či dítě stará. Jakmile je dítě starší osmnácti let, dostává peníze napřímo.

Alimenty musí být zaslány ve výši, kterou určil soud. A opět platí, že pokud se rodiče nedohodli jinak, nemohou od nich být odečítány dodatečné náklady, které povinný dětem platí v rámci návštěv u něj nebo ze své vůle.

A pokud vás zajímá, do kdy má dítě na alimenty nárok, je to jednoduché – dokud se neosamostatní a nebude pracovat. Hranici zákon neurčuje a je třeba se řídit selským rozumem.

Dokud dítě pilně studuje (řečí zákona „se připravuje na budoucí povolání“) a nemá kvůli tomu čas na zaměstnání na plný úvazek, mají jeho rodiče vyživovací povinnost. Nicméně se není třeba bát – všechny věčné studenty již v minulosti varoval svým rozhodnutím soud – studium totiž musí být řádné a úspěšné.

Krok 4 – co když partner dohodnuté výživné neplatí?

Bohužel i to se může stát. Pokud není výživné placeno na základě dobrovolné dohody, je třeba obrátit se na soud. České právo zatím neumí uznat předchozí mimosoudní dohodu jako platný podklad pro budoucí vymáhání. Pokud již soud potvrdil výši výživného, je možné postoupit dál.

Jedná-li se o první výpadek partnera, který navíc komunikuje a k závazku se hlásí, je situace jednodušší. V takovém případě je možné domluvit se na splátkovém plánu. V případě, kdy partner například ztratil práci a nemůže hradit smluvenou výši výživného, může soud výši splátky upravit takzvanou valorizací.

Pokud však dochází k omezení plateb z důvodů, které nemůžete respektovat nebo k nim dochází déle než 4 měsíce, je třeba začít jednat hned. Přestože to zákon nenakazuje, je vhodné kontaktovat místní oddělení policie, a to především ve chvíli, kdy dluh způsobuje problémy v zajištění vašeho dítěte nebo hrozí, že by vás dlužník vystavoval psychickému tlaku či dokonce týrání.

Na druhou stranu policie nemá mandát dlužné prostředky od dlužníka získat. V takovém případě je vhodné dát návrh k vymožení dlužného výživného soudním exekutorem, který může na jeho základě provést exekuci mzdy nebo donutit dlužníka přehodnotit svůj přístup například zabavením řidičského průkazu. Tato cesta se na základě dlouhodobých zkušeností tisíců samoživitelů ukazuje jako nejefektivnější a nejrychlejší.

Krok 5 – asistent, který zdarma zajistí vše za vás

Kdo si prošel problémy s neplacením alimentů, ví, že získat zastání je neuvěřitelně složité. V Česku neexistuje státní úřad, do jehož kompetence by tento problém spadal. Můžete se tedy snadno dostat do byrokratického kolečka, kde si vás bude přehazovat policie, úřad práce a místní OSPOD. A žádný z nich vlastně nedokáže zařídit to, co doopravdy potřebujete – tedy finance pro vaši rodinu.

Naštěstí se neúplným rodinám v posledních letech začíná blýskat na lepší časy. Zejména díky rozvoji takzvaných asistenčních programů. Jak z názvu vyplývá, přiřadí vám asistenta, který vám pomůže se v problematice zorientovat a zajistí vše potřebné, včetně předání případu advokátovi či exekutorovi. Všechny popsané služby asistenta jsou zdarma.

Největší český asistenční program, VašeVýživné.cz, stačí zkontaktovat na telefonním čísle 222 534 777 nebo na emailu info@vasevyzivne.cz, asistent vás následně provede celým procesem. Dokáže vám nejen říci, které dokumenty budete potřebovat, ale také zváží nejlepší možný postup podle konkrétní situace, včetně snahy o řešení dohodou z pozice nezávislé autority. Zároveň zajistí kompletně celý proces komunikace s právníky či exekutory a ohlídá za vás veškeré potřebné termíny.

Na program VašeVýživné.cz se v průběhu dvou let obrátilo už skoro 20 000 rodičů z celé České republiky. A pokud se dostanete do nelehké situace, pomůže také vám.

Pět novinek, které v roce 2018 ulehčí život samoživitelům

Nový rok 2018 s sebou přináší řadu změn, které finančně uleví také rodičům samoživitelům. Ti často žijí se svými dětmi na hranici životního minima, zvlášť pokud se potýkají se špatnou platební morálkou bývalého partnera, který dluží na výživném. Samoživitele by proto měli mít dostatečný přehled o všech výhodách, díky nimž mohou ušetřit. Rozpočet neúplných rodin bývá velmi napjatý, a i minimální finanční úspora přináší úlevu od mnohdy velmi stresových situací spojených s nedostatkem peněz. Jaké novinky přináší letošní rok a jak lze nové výhody získat?

Daňové bonusy a úlevy

Odečty a daňové slevy či bonusy jsou jednou z věcí, která pomáhá stabilizovat rodinný rozpočet rodičů, kteří musejí vycházet pouze s jedním platem. Mezi oblíbené úlevy patří daňová sleva za umístění dítěte do školky. Za rok 2018 si budete moci odečíst až 12 200 Kč, což je o 1 200 víc než za rok 2017. Nejvýznamnějším zvýhodněním je daňová sleva na dítě. Ta se od letošního roku zvýšila i u prvního dítěte, a to na 15 204 korun ročně. Zvýhodnění by měl vždy uplatňovat ten rodič, který žije s dítětem ve společné domácnosti a má dítě v péči. V praxi se ovšem o tuto možnost rozvedení rodiče často přetahují.

„Někteří rodiče neváhají zkusit uplatnit daňové zvýhodnění i v případě, že společnou domácnost již nesdílejí. Pokud se mezi sebou rodiče nedokáží dohodnout, třeba v případě střídavé péče, musí vždy rozhodnout soud,“ potvrzuje Petr Sýkora, ředitel projektu VašeVýživné.cz, který provozuje Asociace neúplných rodin.

Vyšší příspěvky na dítě

V letošním roce se zvyšuje hranice příjmu z 2,4 na 2,7násobek životního minima. Na příspěvek na dítě tak dosáhne širší okruh rodin, navíc se zvyšují i samotné částky přídavku. O navýšení není třeba žádat. Pokud rodina splní podmínky, Úřad práce zvýší dávku automaticky. Nová forma posuzování reflektuje příjem čtvrt roku zpětně. Bere tedy více v potaz aktuální situaci žadatele a lépe tak řeší situaci neúplné rodiny, jejíž příjmy rozvodem či rozchodem výrazně klesly.

„Posuzování příjmu s čtvrtletní frekvencí pomůže pružněji reagovat na situaci, kdy například dojde k rozvodu a příjmy rodiny výrazně spadnou. Pokud navíc povinný rodič neplatí včas alimenty nebo je dluží, hraje každý měsíc při posuzování výraznou roli,“ říká Sýkora.

Doplatky na léky a očkování

Nic neprovětrá rodinný rozpočet tak jako těžší nebo déle trvající nemoc. Pokud se potýkáte s vyšší nemocností u svých dětí a hrozíte se vysokých doplatků na léky, oceníte nové snížení limitu, nad který budou pojišťovny doplatky vracet. U dětí do 18 let klesá tato hranice na 1 000 Kč ročně. To reálně znamená, že pokud doplatíte za léky předepsané lékařem pro jedno dítě více než 1000 Kč ročně, pojišťovna je povinna vám peníze nad tuto částku zpětně vrátit. Je nutné si však uvědomit, že pro tento výpočet počítá zdravotní pojišťovna s cenou léku s nejnižším doplatkem, danou účinnou látkou a totožnou aplikací. Další položkou, kde bude možné ušetřit, je i očkování proti závažným nemocem. U vybraných pojištěnců bude hrazeno, je proto vhodné si ověřit u konkrétní pojišťovny, zda máte na úhradu očkování právě vy nárok.

„Nemoc přináší kromě starostí o zdraví a organizačních komplikací pro samoživitele také nečekané a neplánované výdaje. Pokud dítě onemocní, rodič se stresuje mimo jiné obavou mnohdy skutečně vysokých doplatků za léky. Navíc se jedná o výdaj, který přichází většinou nečekaně a dokáže otřást omezeným rodinným rozpočtem. Vzhledem k aktuální zákonné úpravě se pro optimalizaci rozpočtu vždy při návštěvě lékaře poraďte o výběru vhodného léku s nízkým doplatkem,“ radí Sýkora.

Snazší brigády a přivýdělky

Mnoho rodičů samoživitelů řeší napjatou finanční situaci v rodině nejrůznější formou přivýdělků k hlavnímu zdroji příjmů nebo k rodičovské dovolené. Příjemnou novinkou je zvýšení minimální mzdy, která pro letošek činí 12 200 Kč hrubého. Dochází také ke změně v oblíbené a často využívané dohodě o pracovní činnosti. Až do částky 2 500 Kč měsíčně už nebude nutné uvádět příjem do daňového přiznání, částka bude zdaněná 15 % srážkovou daní jako u dohody o provedení práce. Tím se sníží administrativní zátěž u oblíbených drobných přivýdělků.

„Samoživitelé, kteří musí zajistit chod rodiny pouze z jednoho platu, mají často ještě jednu až dvě brigády na přilepšení rodinnému rozpočtu. Mnohdy se ale ztrácejí v administrativních nárocích a daňových povinnostech, které vyžadují různé typy smluv. Každé zjednodušení je pro ně vítané. Nová úprava pro ně mimo jiné znamená zvýšení minimální hodinové sazby definované pro daný druh práce a také možnost vyššího přivýdělku i v situaci, kdy je samoživitel evidován na Úřadu práce“ dodává Sýkora.

Možnost vyřešit problémy s výživným ve spolupráci s odborným asistentem

Samoživitelé, jejichž bývalý partner neplatí alimenty, musí čelit mnoha problémům. Na jedné straně je nutné zajistit chod rodiny, vydělávat peníze a starat se o děti. Na straně druhé je třeba sebrat zbývající energii a pokusit se dlužné alimenty získat co nejrychleji zpět. Mnozí rodiče vidí vymáhání výživného jako předem ztracené, protože neznají prostředky, jak se svého práva domoci. V takových případech je vhodné se obrátit pro pomoc. Letos pokračuje třetí ročník programu asistenční pomoci VašeVýživné.cz s podporou Evropského sociálního fondu a stále je možnost se do něj zapojit.

Rodičům, kteří si s vymáháním dlužného výživného nevědí rady, doporučujeme využít projekt VašeVýživné.cz. Stačí vyplnit jednoduchý dotazník nebo kontaktovat pracovníka Asociace neúplných rodin. Veškeré služby jsou bezplatné. Pokud by se nepodařilo dosáhnout nápravy dohodou a došlo k vymáhání výživného, náklady platí vždy dlužník,“ zakončuje Sýkora.

V prosinci skokově stoupl počet proseb o pomoc s neplacením výživného, zadlužení neúplných domácností se zvýšilo

Neplacení výživného je v České republice stále častým problémem. Občas se s ním setká skoro 40 % všech neúplných domácností, asi 25 000 rodičům samoživitelům pak protějšek neplatí pravidelně. Zadlužení neúplných domácností se navíc na sklonku roku meziročně zvýšilo, a to dokonce o celých 12 %. I díky tomu v prosinci skokově stoupl počet žádostí o pomoc s dlužnými alimenty. Vyplývá to z dat Asociace neúplných rodin, která provozuje největší český asistenční program pro bezplatnou pomoc s problematikou výživného VašeVýživné.cz.

Zatímco v listopadu se na VašeVýživné.cz obrátilo asi osm stovek žadatelů, stejný počet program zkontaktoval za prvních 14 dní měsíce prosince. Důvodem je podle samoživitelů a samoživitelek především strach, že finančně nezvládnou svátky a začátek nového roku. Často hraje roli také skutečnost, že partner přestal smluvené výživné v druhém pololetí platit.

Tato situace se bohužel každoročně opakuje. Na program se obrací rodiče, kteří problém dlouho odkládali a teprve výdaje spojené s koncem roku je přiměly nás kontaktovat,“ zmiňuje Petr Sýkora, ředitel programu VašeVýživné.cz.Mnozí z nich se do této situace dostali poprvé. Obecně totiž platí, že právě čas mezi letními dovolenými a Vánoci je s ohledem na platební morálku povinných nejhorší.“

Velkým překvapením je nárůst takzvaného rozpočtového schodku v neúplných rodinách, který uvádí rozdíl mezi příjmy a výdaji domácnosti. Ten se podle monitoringu Asociace neúplných rodin meziročně zvýšil o celých 12 %. V praxi to znamená, že více neúplných rodin bude muset sáhnout do úspor a pokud je nemají, budou vystaveni riziku zadlužení.

Tyto informace jsou určitým překvapením, především s ohledem na růst zaměstnanosti, od kterého jsme si slibovali naopak částečné umoření schodku. Ukazuje se však, že trh s pracovními příležitostmi pro matky s dětmi neroste tak rychle, jak by bylo potřeba. Zároveň se zvyšují náklady na živobytí, a to nejen ve velkých městech,“ uvádí Sýkora. „Valorizace výživného v případě, kdy partner hradící alimenty získá lépe placené zaměstnání pak bohužel neprobíhá automaticky a je poměrně zdlouhavým procesem.

Sýkora zároveň vzkazuje všem, kteří se chtějí na VašeVýživné.cz obrátit, aby byli trpěliví. Služba má stále kapacitu pomáhat, ale brzdí ji zákonné lhůty, které musí dodržovat. Varuje také před planými sliby ze strany neplatičů.

Domluva s neplatičem alimentů anebo jejich vymáhání je vždy záležitostí měsíců. Čím dříve začnete problém řešit, tím lépe. Hlavně se opět nenechte před svátky obměkčit těmi, kteří opakovaně zrazují vaši důvěru. Nastavení platných pravidel je něco, co by měly obě strany v zájmu dítěte naprosto samozřejmě respektovat. A já bych byl rád, aby do nového roku vstoupilo co nejvíce rodin s fungujícími dohodami, zajištěným rozpočtem a potažmo s tím s dobrou kvalitou života dětí,“ zakončuje Sýkora.

Musíte začít vymáhat výživné, abyste na Vánoce nebyli na suchu? Na co se připravit?

S koncem prázdnin celá řada matek i otců zjišťují, že morálka jejich někdejší polovičky, týkající se placení výživného, značně pokulhává. V těch horších případech se dokonce partnerovi podařilo přes prázdniny „zmizet“, takže ani nevíte, jak se s ním spojit. Přitom již nástup do školy přináší pro rodinu nemalé náklady a druhá polovina roku spojená se zvýšenými výdaji na energie a Vánocemi vám začíná dělat starosti.
I z toho důvodu rodiče v září častěji přistupují k tvrdším opatřením – a dlužné částky začínají vymáhat. Pokud k nim patříte i vy, přinášíme souhrn nejdůležitějších věcí, na které byste se měli připravit.

Pokud využijete pomoc zdarma, finance vás děsit nemusí

Za poslední roky se situace pro rodiče samoživitele výrazně zlepšila a vymáhání již nemusí být finančně náročné. Díky programům pro asistované vymáhání zaplatíte pouze náklady na ověření dokumentů a poštovné. Zkusit můžete například největší český program VašeVýživné.cz, který je nejen zdarma, ale zároveň neplatíte nic ani v případě neúspěchu.

„Pro celou řadu rodičů je úlevné zjištění, že mohou mít komunikaci s právní kanceláří a exekutorem zcela zdarma a bez práce. To je ostatně důvod, proč například náš program vznikl. Prostě jsme chtěli umožnit dovolat se každému rodiči bez rozdílu práv svého dítěte, ať bydlí ve městě nebo na vesnici a vydělávají kolik vydělávají,“ přibližuje Denisa Vopinková z VašeVýživné.cz. „Je potřeba připravit si maximálně pár desetikorun na ověření dokumentů a poštovné.“

Nejde to vždycky úplně rychle

Bude však třeba obrnit se trpělivostí. Ani sebelepší asistenční program nedokáže urychlit lhůty, které vyžaduje zákon. První peníze tak můžete nejdřív vidět až za tři měsíce, ale je spíše pravděpodobné, že se celá záležitost protáhne.

„Sice registrujeme i případy, kdy si partner zdržování peněz rozmyslí a raději je zaplatí, ale nejde se na to spolehnout,“ zmiňuje Denisa Vopinková. „Tři měsíce je minimální lhůta, když jde všechno, jak má. Ale z praxe víme, že se může celá záležitost kvůli vytáčkám ze strany bývalého partnera natáhnout. Proto radíme – skutečně řešení problému neodkládejte a začněte hned.“

Pochybnosti se dostaví, ale pamatujte, že vaše děti jsou vždy na prvním místě

Bohužel v průběhu celého procesu může dojít k pochybnostem, zda skutečně děláte správnou věc. Poslat na svého bývalého exekutory rozhodně není nic, co by kohokoli potěšilo. Pocit zadostiučinění možná brzy vystřídá soucit, zvlášť když najednou začíná slibovat, jak bude najedou všechno jinak.

„Pokud se na něčem naše klientky shodnou, pak je to skutečnost, že nemá smysl dávat nové šance někomu, kdo jich již spoustu promarnil – třeba jen tím, že nechal svou rodinu a odešel jinam. V takové situaci je nejdůležitější řídit se potřebami, a hlavně právy svých dětí. Plané sliby na školní aktovku nevydělají,“ říká Denisa Vopinková. „Pokud partner není ochoten platit, je exekuce bohužel jedna z mála cest, jak zajistit chod neúplné rodiny. Ale sami dobře víme, že to je situace, která nemá vítěze.“

Z vymáhaných peněz z počátku dostanete jen část

Dluží vám partner hned několik splátek? Částky se mohly v průběhu let nastřádat klidně do výše desítek tisíc a někdy i stovek tisíc. Představte si, že průměrně klientům asistenčního programu VašeVýživné.cz dluží jejich bývalí partneři 92 tisíc korun. Jenže tyto peníze nedostanete pravděpodobně hned na ruku – tedy pokud váš partner není opravdu majetný a ke svému majetku se hlásí. Při exekučním řízení totiž ze zákona exekutor může nejprve strhnout svou odměnu. Teprve pak se začíná s vyplácením dluhu.

„Bohužel je třeba počítat s tím, že plnou částku budou rodiče dostávat až poté, co se srazí nárok exekutorské kanceláře. To je její zákonný nárok. Máme s nimi alespoň vyjednané takové podmínky, na které by samotný rodič nedosáhl – a sice, že rodič vždy dostane část z každé vymožené částky. Jakmile je odměna umořena, maminka je pochopitelně vyplacena v plné výši,“ doplňuje Denisa Vopinková.

Málo kdo to zvládne bez občasných depresí, naplánujte si psychologickou pomoc

Asi je třeba říct to narovinu – vymáhání alimentů je rozhodně plné stresu, pochybností a stavů, kdy vaše nálada bude pod bodem mrazu. Asociaci neúplných rodin se přiznalo 87 % maminek s tím, že kvůli nezaplaceným alimentům mají pravidelně deprese. Rozhodně se tedy nemusíte stydět, když začnete bezplatně navštěvovat psychologa, třeba ještě před tím, než se do vymáhání pustíte. Naopak – měl by pro vás mít pochopení a se spoustou věcí vám pomoci.

„Pro maminky a tatínky nabízíme i psychologickou pomoc po telefonu. Pokud má někdo problém sednout si s psychologem osobně anebo by za ním složitě dojížděl, může se spojit s naší pracovnicí, která je navíc specializovaná na problematiku alimentů. Sami vidíme, jak pár minut hovoru dokáže vrátit do života naději, která se třeba krátkodobě vypařila,“ zmiňuje Denisa Vopinková.

Partner s vámi bude manipulovat, zajistěte si podporu zvenčí

Když už nebudete vědět kudy kam, rozhodně se vyplatí mít někoho, na koho se můžete s důvěrou obrátit. Ideálně, aby nebyl do problému sám zapojený a mohl vám poskytnout rady nezaujatého člověka. Může to být klidně někdo z rodiny, kamarád nebo kamarádka, bývalá spolužačka nebo kolega z práce. Jejich pohled vám může často pomoci vrátit se zpátky do reality. Ze strany bývalého partnera či partnerky totiž můžete být vystaveni sofistikovaným lžím a manipulacím. Setkaly se s nimi dvě třetiny klientek programu VašeVýživné.cz.
„Je běžné, že když dojde na lámání chleba, mohou se bývalí partneři snažit druhým manipulovat. Samozřejmostí bývá citové vydírání, silácké řeči nebo dokonce vyhrožování. V takových případech je dobré mít kolem sebe lidi, kteří vám pomohou se v situaci zorientovat a společně vám pomoci čelit z ní plynoucího stresu,“ zakončuje Denisa Vopinková.

6 tipů, jak zvládnout nástup do školy, když druhý rodič finančně nepřispívá

Začátek školního roku samoživitele právem děsí. Nástup do školy je totiž spojený s vysokými jednorázovými výdaji a přichází v období, kdy má i svědomitě hospodařící domácnost nejhlouběji do kapsy, zejména kvůli výdajům za prázdniny nebo doplatkům energií. Pokud navíc partner přes prázdniny přestal platit alimenty – což je velmi častý problém – pak na nákup školních pomůcek, platbu obědů nebo kroužků v domácí kase prostě nezbývá.

Největší program pro pomoc s dlužnými alimenty, VašeVýživné.cz, proto sestavil 6 tipů, jak návrat do školy co nejlépe zvládnout – ať už se jedná o prvňáky nebo vysokoškoláky.

 • Dluhy na výživném řešte okamžitě

V průběhu prázdnin se zvyšuje počet těch, kteří neplatí výživné, až trojnásobně. Pokud váš partner neplatí dlouhodobě anebo přestal platit přes léto, rozhodně řešení neodkládejte. Jestliže dojde až na vymáhání dluhu, nezapomeňte, že první peníze uvidíte nejdřív zhruba za 3 měsíce – rychleji to ani podle zákona nejde. Rodiče, kteří teď s vymáháním začínají, tak první splátku dluhu získají až na Vánoce. Je zde však i určitá šance, že se rodič spuštění vymáhání zalekne a dluh uhradí okamžitě.

„Setkáváme se s rodiči, kteří svůj dluh jednorázově uhradí takřka okamžitě poté, co je pracovníci programu VašeVýživné.cz kontaktují. Proto rodičům doporučujeme tuto cestu alespoň vyzkoušet. A to zvláště když mají jistotu, že pro ně bude tato pomoc vždy a za všech situací zdarma,“ uvádí Petr Sýkora, ředitel programu VašeVýživné.cz, který provozuje Asociace neúplných rodin.

Užitečný odkaz:
Program VašeVýživné.cz od Asociace neúplných rodin (https://www.vasevyzivne.cz)

 • Výživné s nástupem do školy valorizujte

Čím je dítě starší, tím vyšší jsou jeho finanční potřeby. Zohledňuje to i návodná tabulka pro soudce, podle které by měli rozhodovat o výši výživného. Díky ní můžete získat přibližný přehled, na kolik procent z čisté mzdy partnera máte nárok. Nástup do školy – ať už základní nebo střední či vysoké – je zároveň učebnicovým příkladem, kdy je vhodné zažádat o valorizaci výživného – tedy přehodnocení jeho výše. Často získáte sice jen pár stokorun měsíčně navíc, ale i ty v dlouhodobém horizontu mohou pomoci.

„Žádost o valorizaci podáváte na soud, který o výši alimentů rozhodoval. Ten bude následně opět zhodnocovat kromě věku dítěte také vaši životní situaci a životní úroveň vašeho partnera. O změnu výše výživného lze dokonce požadovat u nezletilého dítěte až tři roky zpětně,“ přibližuje situaci Sýkora. „Jakmile soud o valorizaci rozhodne, určí také, zda má zpětnou platnost a zda má být tato částka vyplacena jednorázově či postupně ve splátkách.“

Užitečný odkaz:
Kalkulačka pro orientační výpočet výživného (https://www.vasevyzivne.cz/kalkulacka-vyzivneho)

 • Pro podporu na kroužky na Úřad práce

Přemýšlíte, jak zajistit také mimoškolní rozvoj svých potomků, když rozpočet vaší domácnosti pravidelné platby za kroužky nedovoluje? Nezoufejte. Již několik let je možné hradit kroužky a školní i mimoškolní aktivity také z dávek mimořádné okamžité pomoci. O dávku zažádáte na Úřadu práce, pod který spadáte. Pozor, nejedná se o dávku nárokovou, je tedy pouze na úřednících a vaší konkrétní situaci, zda vám ji přiřknou.

„Úřad každou situaci vyhodnotí individuálně a bude přihlížet k vašim majetkovým a příjmovým poměrům. Dávka je totiž určena skutečně jen těm nejpotřebnějším,“ vysvětluje Sýkora. „Na druhou stranu, pokud s žádostí uspějete, máte šanci získat až 34 100 korun – tedy desetinásobek životního minima – na vzdělávání a mimoškolní aktivity svých dětí. Tímto způsobem můžete svému dítěti zajistit plnohodnotný společenský život a zaplatit nejen učebnice, ale i školy v přírodě nebo kroužky.“

Užitečný odkaz:
Formulář mimořádné okamžité pomoci (https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/form/edit.jsp?FN=MopS150101511&CMD=EditForm&SSID=tGUsgiSIlbMVRe0zAS6p77tWZ61G8_yB)

 • Zkuste ve škole vyjednat obědy zdarma

Díky iniciativě „Obědy pro děti“ je na některých školách možné využít pomoc s úhradou stravného ve školní jídelně. Na obědy se skládají firmy i dobrovolníci z celé republiky. Stačí se zeptat ředitele školy, zda danou možnost nabízí. Bezplatné obědy jsou určeny především pro děti, které se dlouhodobě nachází ve špatné sociální situaci. Na výběru dětí se podílí především ředitel školy.

„I v tomto případě platí, že příspěvek je určen pouze pro ty nejpotřebnější. O jeho čerpání zpravidla rozhoduje ředitel, který na základě vaší žádosti může zajistit úhradu obědů formou darovací smlouvy,“ popisuje Sýkora. „Pokud škola do programu zařazená není, může tak na základě vaší žádosti učinit.“

Užitečný odkaz:
Program „Obědy pro děti“ (http://www.obedyprodeti.cz/potrebujete-pomoci)

 • Učebnice získejte bezplatně na Facebooku

Nakoupit učebnice pro žáka druhého stupně, středoškoláka nebo gymnazistu rozhodně není levná záležitost. Zejména ty specializované – jako například učebnice cizích jazyků – mohou nové stát i několik stovek korun. Proto se vyplatí využívat online bazary nebo skupiny na Facebooku, kde často seženete takřka nové učenice za zlomek ceny nebo zcela zdarma.

„Na Facebooku existuje hned několik skupin, kde je možné učebnice získat za poštovné anebo ‚odvoz‘. Podobné je to i na největších online bazarech jako Bazos.cz nebo Sbazar.cz,“ zmiňuje Sýkora. „Velmi často se vyplatí poptat se také ve škole, někteří ředitelé zprostředkovávají zpětný odkup anebo darování učebnic od žáků starších ročníků, kteří je již nebudou potřebovat, a to včetně pracovních sešitů.“

Užitečný odkaz:
Největší učebnicový bazar na Facebooku, skupina „Učebnice k prodeji“ (https://www.facebook.com/groups/329267717142463)

 • Nezapomeňte na žákovské jízdné

Pokud váš potomek začal do školy nově dojíždět, nezapomeňte na žlutomodrou nebo oranžovou kartičku, díky které bude jezdit s výraznou slevou. V případě dětí do 15 let za třetinu běžné ceny a u těch starších nad 15 let za 75 % běžné ceny. Sleva platí pouze pro nejkratší trasu mezi domovem a školou. Průkazku je možné vystavit u naprosté většiny dopravců, ať už státních nebo soukromých. V případě městské hromadné dopravy je pak zákonem garantovaná sleva 50 % pro žáky a studenty do 15 let.
„Průkazku je možné vyzvednout na výdejních místech u většiny dopravců a nechat potvrdit školou. Ta může v případě dojíždění na kolej nebo internát dokonce rozšířit její platnost také na víkendy, kdy jinak není možné slevy běžně uplatňovat. Následně ji dopravce spolu s fotografií žáka nebo studenta definitivně potvrdí,“ vysvětluje Sýkora. „Jen pozor. Vystavení průkazu bývá zpoplatněno, je tedy dobré zjistit si u dopravce konkrétní cenu.“

Užitečný odkaz:
Informace o žákovském a studentském jízdném na webu Ministerstva dopravy (https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Verejna-doprava/Zakovske-jizdne/Pro-uzivatele)

Máte nějaký další tip? Budeme rádi, když se s námi podělíte!

BOX – Proč se v létě více dluží na výživném?

Platební morálka povinných v letních měsících klesá až na polovinu. Stoupá počet těch, kteří se opozdí s platbou, zaplatí jen část vyměřeného výživného, ale také těch, kteří přestanou platit úplně. V souhrnu se kvůli tomu do finančních problémů může dostat každá pátá neúplná rodina. Program VašeVýžiné.cz, který zdarma zajišťuje asistenci při řešení problémů spojených s neplacením výživného, zjišťoval u svých klientů důvody.

„Důvody, proč se bývalí partneři a partnerky opožďují se splátkami výživného, jsou v podstatě dva. V prvním případě jsou sami zaskočeni letními výdaji, které mají se svou novou rodinou. Tu logicky upřednostní před dětmi z předchozího vztahu,“ zmiňuje Denisa Vopinková, odborná pracovnice programu VašeVýživné.cz. „Druhým důvodem je pak skutečnost, že v létě roste poptávka po sezonních brigádnících. Hodně partnerů odjede pracovat do ciziny a s tím, jak zmizí původní rodině z očí, zapomene i na svou povinnost.“

Kam se obrátit pro bezplatnou pomoc, když partner dítěti neplatí?

Stačí navštívit stránky www.vasevyzivne.cz, kde rodič vyplní jméno, příjmení a kontakt, následně bude kontaktován pracovníkem Asociace neúplných rodin. Případně je možné zkontaktovat asociaci telefonicky na čísle 725 293 667 a celý proces provést s asistencí. Veškeré služby Asociace jsou bezplatné a pokud případ skončí vymáháním výživného, veškeré náklady vždy platí dlužník. Každý krok je možné konzultovat také s psychologem a dalšími odbornými pracovníky.

Novela umožňující zabavit řidičák dlužníkům výživného na dítě do 26 let dá naději asi 20 000 lidí

K podpisu prezidenta nyní míří novela exekučního řádu, která by umožnila zabavit dlužníkům řidičský průkaz za neplacení výživného mladým od 18 do 26, kteří ještě nenastoupili do zaměstnání – tedy primárně vysokoškolským studentům. Podle největšího českého programu, který pomáhá lidem s dlužnými alimenty, VašeVýživné.cz, by změna mohla pomoci asi 10 % z jejich současných klientů. Zároveň se otevřou nové možnosti pro odhadem 20 000 případů, kterým dnes podobný nástroj chyběl.

Doposud bylo možné zabavovat řidičské oprávnění pouze v případě, kdy dlužník neplatil výživné nezletilému dítěti. Novela exekučního řádu, která po schválení v Senátu míří k prezidentovi, posouvá hranici z 18 let na 26 v případě, že dítě je finančně závislé na svých rodičích. Pomůže především vysokoškolským studentům v neúplných rodinách, kteří se často vlivem špatné finanční situace rodiny museli vzdát svých studijních oborů.

Podle Petra Sýkory, autora programu VašeVýživné.cz a předsedy Asociace neúplných rodin se změna dotkne asi 10 % klientů největšího českého programu pro bezplatnou pomoc s dlužnými alimenty. Ti nyní dostanou novou možnost, jak se pokusit chronické dlužníky přimět k uhrazení dlužného výživného.

„Kolem 20 000 vysokoškolských studentů především denního studia z neúplných rodin dostane zároveň nový nástroj, který by jim mohl pomoci v jednání s dlužníkem. Očekáváme, že po schválení novely se na VašeVýživné.cz začnou hromadně obracet – motivací bude určitě i start nového školního roku a s ním spojené zvýšené výdaje,“ zmiňuje Sýkora.

Podle Sýkory však nebude moci novou možnost využít každý vysokoškolský student. Nezbytnou podmínkou je, aby se soustavně připravoval na své budoucí povolání – tedy jinými slovy docházel svědomitě na vysokou školu a prokázal, že mu studium skutečně zabírá většinu času a není tedy možné, aby si na vlastní živobytí vydělával v rámci hlavní pracovní činnosti.

VašeVýživné.cz je největším českým asistenčním programem, který bezplatně pomáhá lidem z neúplných rodin s problematikou alimentů. Doposud se na něj obrátilo přes 17 000 lidí s celkovým dluhem přesahujícím 1,5 miliardy korun.

Kolik je v ČR nenapravitelných neplatičů alimentů? Podle programu VašeVýživné.cz až 6 %

Největší asistenční program VašeVýživné.cz, sdružující rodiče, jimž partner neplatí soudem určené alimenty, se zaměřil na problematiku takzvaných chronických neplatičů. Tedy těch, kteří výživné neplatí dlouhodobě a tresty na ně neplatí. Nová metodika, vycházející ze znalosti počtu neúplných rodin v jednotlivých krajích ČR (tedy rodin, kde má jeden z partnerů povinnost hradit výživné) a dat policejního prezidia odhalila, že jejich počet je nejnižší za posledních pět let. Přesto je jejich počet převedený do konkrétních čísel alarmující.

Zatímco s platební morálkou má podle staršího výzkumu Asociace neúplných rodin občas problém 38,5 % povinných (číslo zahrnuje všechny rodiče, kteří se za posledních 24 měsíců opozdili s platbou výživného, neuhradili ji v plné výši anebo vynechali platbu úplně a to tak, že se kvůli tomu neúplná rodina dostala do finančních problémů), chronických neplatičů, na které většinou neplatí žádné výstrahy ani tresty, je řádově méně. Nový výpočet založený na policejních statistikách z konce roku 2016 eviduje asi 3,1 % chronických neplatičů. Program VašeVýživné.cz však prokázal, že obdobně velký je i počet rodičů, kteří problém neřeší přes Policii České republiky a do statistik se tak nedostanou.

„Nový výpočet zároveň jasně ukazuje, že není možné neplatiče házet do jednoho pytle. Těch opravu problémových je menšina, což je pozitivní,“ uvádí Denisa Vopinková, koordinátorka programu VašeVýživné.cz, který zdarma pomáhá českým rodičům při problémech spojených s neplacením alimentů. „Na druhou stranu je u nás stále podle našich odhadů vycházejících ze zkušeností rodičů, kteří se na nás obracejí, stále asi přibližně 6 % chronických dlužníků. Přesto, že trend neplacení výživného setrvale mírně klesá, námi odhadovaných 6 % představuje asi 18 000 osob, což je stále příliš vysoké číslo.“ Za dobu existence programu VašeVýživné.cz se do něj zapojilo už přes 17 000 rodičů a každý měsíc jich přibude asi 500. I nadále je program připraven podat pomocnou ruku každému, kdo o ni požádá.

Pokles dlužníků je možné interpretovat ve dvou směrech. V první řadě se snížil počet dlužníků, kteří nemohli hradit soudem určené výživné především kvůli ztrátě zaměstnání, ale zároveň nezažádali o jeho valorizaci. „Současný pracovní trh, kdy má Česká republika nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, velmi pomáhá takzvaným ‚nedobrovolným neplatičům‘, tedy především těm, kteří v minulosti neměli možnost dostát svým závazkům právě kvůli negativnímu vývoji na pracovním trhu. Dnes si pracovní uplatnění najdou lépe a své závazky plnit dokáží,“ uvádí Denisa Vopinková.

Druhým faktorem, který pokles ovlivňuje, je vyšší informovanost rodičů i veřejnosti o možnostech řešení této životní situace. Pomáhají i samotné úřady, které se zapojily do společné informační kampaně a dokáží představit bezplatný asistenční program jako jednu z alternativ. „Je to velký rozdíl oproti minulým rokům, kdy úřady často nedokázaly rodičům představit všechny alternativy,“ zakončuje Denisa Vopinková.

Kam se obrátit pro bezplatnou pomoc, když partner výživné neplatí?

Stačí navštívit stránky www.vasevyzivne.cz, kde rodič vyplní jméno, příjmení a kontakt, následně bude kontaktován pracovníkem Asociace neúplných rodin. Případně je možné zkontaktovat asociaci telefonicky na čísle 725 293 667 a celý proces provést s asistencí. Veškeré služby Asociace jsou bezplatné a pokud případ skončí vymáháním výživného, veškeré náklady vždy platí dlužník. Každý krok je možné konzultovat také s psychologem a dalšími odbornými pracovníky.

7 fíglů, jak si s dětmi užít léto za minimální náklady

Prázdniny se dokáží do rodinných rozpočtů zakousnout opravdu nebývalou silou. A dvojnásob to platí v neúplných rodinách. Pro rodiče samoživitele se proto čas dovolených právem stává noční můrou. Nejenže musí najít peníze na cestování, vstupné a případně dětské tábory, ale zároveň se potýkají i s morálkou neplatičů výživného, která s létem pravidelně upadá. Jsou však i takoví rodiče, kteří berou svou situaci s nadhledem a léto za minimální náklady pro jejich rodinu neznamená tragédii. Ti se s programem VašeVýživné.cz podělili o své letní fígle. Shodují se v jednom – nebojte se ptát po věcech zdarma a nestyďte se poprosit své okolí o výpomoc. Drahé prázdniny navíc nemusí vždycky být ty nejlepší.

Jak ušetřit za vstupné: „Před pokladnou na zámku vždy někoho ‚adoptujeme‘, nebo se naopak jednoho dítěte ‚zbavíme‘.“

Pro úplné rodiny většina atrakcí a památek nabízí rodinné vstupné. To je však výhodné pouze v případě, kdy ho kupují dva dospělí. Naštěstí nebývá problém se ještě ve frontě dohodnout s někým dalším a vymyslet co nejvýhodnější kombinaci lístků, díky které ušetří obě strany.

„Už jsem za ty roky odrzlá – nemám problém navrhnout cizím lidem, třeba tátovi s klukem, jestli by s námi nešli do rodinného vstupného. U vstupů na hrad se takhle snažíme ‚adoptovat‘ kohokoli ve frontě. A když je rodinné vstupné třeba jen pro dvě děti, naopak se jednoho potomka zbavíme a půjčíme ho někomu jinému. Ti druzí často nemají problém zaplatit za sebe plný vstup, takže to máme ještě levněji, většinou narazíme na fajn lidi, se kterými klidně strávíme i zbytek dne,“ směje se paní Jitka z Českých Budějovic.

Jak cestovat na rodinný lístek: „Průvodčímu jsme řekli, že jsme registrované partnerky.“

Celá řada dopravců nabízí možnost koupit rodinnou jízdenku – většinou pro dva rodiče a dvě nebo tři děti. Proto celá řada samoživitelů jezdí na výlety společně. Jízdné díky tomu může stát i polovinu běžné ceny.

„Koupily jsme takhle jízdenku i na historickou jízdu starou mašinkou. Špatně naložený průvodčí měl sice nějaké poznámky, že dvě ženské nejsou dva rodiče, tak jsme mu z legrace řekly, že jsme registrované partnerky. Úplně zčervenal a pak už si nás nevšímal. Akorát malá to pak začala rozhlašovat po kamarádech, tak jsem jí to musela zase vymluvit,“ vypráví vtipnou historku paní Jana z Podbořan.

Jak ušetřit za vstupenky. „Stačí přemýšlet. Jedeme na nedalekou farmu, je to zadarmo a lepší než zoo. Anebo navštívíme archeology na stavbě dálnice.“

Že k létu patří jen hrady, zámky a muzea? Mnohem víc zábavy se dá užít u atrakcí, které jsou zdarma. Děti totiž chtějí jediné – pobavit se. A to jde často líp na místech, kde nejsou davy ostatních turistů.

„Od určité chvíle jsem se zařekla, že hradů a zámků nebo zábavních parků bylo dost. Všude fronty, jen vás tam oblbují předraženými nanuky a limonádou. Stačilo přemýšlet. Raději budu dělat něco, co bude bavit i mě, to je základ fajn dovolené. Hledáme zajímavá místa v okolí. Jedeme na nedalekou farmu, je to zadarmo a lepší než zoo, můžeme si zvířátka hladit a být tam jak dlouho chceme, Tonda zkusí řídit traktor, je to milé pro nás i pracovníky na farmě. Letos bychom chtěli zkusit navštívit archeology, kteří hledají poklady pod budoucí dálnicí. Nebo domluvím exkurzi ve Škodovce, prý to jde,“ plánuje Michala z Královéhradecka.

Jak si zajistit sportovní výbavu: „Občas se stačí jen poptat a poprosit, lidi pořád mají zlaté srdce a půjčí vám svoji výbavu zdarma.“

A co když chtějí rodiče dopřát svým dětem třeba víkend na vodě nebo pěkný výlet na kolech? Ceny v půjčovnách nebývají vysoké, ale neúplná rodina na ně občas ani tak nedosáhne. Lepším řešením proto může být poptat se po někom, kdo má vlastní výbavu a nevadilo by mu ji půjčit.

„Poprvé jsem si říkala, že ani nemá smysl ptát se v půjčovně lodí, jestli by nám výbavu nepůjčili s výraznou slevou. Neuvěříte, jak mile jsem byla překvapená, když se mi asi za týden ozval člověk, že má ve stodole starší výbavu na vodu, která mu leží ladem, že ji půjčí zdarma. Lidi mají pořád zlaté srdce. Půjčili jsme si nafukovací loď, pádla i vesty na víkend. Jako poděkování jsme alespoň koupili s kluky čokoládu,“ nemůže stále věřit Vlasta z Českolipska.

 

BOX – Proč se v létě více dluží na výživném?

Platební morálka povinných v letních měsících klesá až na polovinu. Stoupá počet těch, kteří se opozdí s platbou, zaplatí jen část vyměřeného výživného, ale také těch, kteří přestanou platit úplně. V souhrnu se kvůli tomu do finančních problémů může dostat každá pátá neúplná rodina. Program VašeVýživné.cz, který zdarma zajišťuje asistenci při řešení problémů spojených s neplacením výživného, zjišťoval u svých klientů důvody.

„Důvody, proč se bývalí partneři a partnerky opožďují se splátkami výživného, jsou v podstatě dva. V prvním případě jsou sami zaskočeni letními výdaji, které mají se svou novou rodinou. Tu logicky upřednostní před dětmi z předchozího vztahu,“ zmiňuje Denisa Vopinková, odborná pracovnice programu VašeVýživné.cz. „Druhým důvodem pak je skutečnost, že v létě roste poptávka po sezonních brigádnících. Hodně partnerů odjede pracovat do ciziny, a s tím, jak zmizí původní rodině z očí, zapomene i na svou povinnost.“

Podle Vopinkové není možné ani jeden z případů tolerovat. Pokud se totiž neúplná rodina přes léto zadluží, do konce roku se již dluhu nezbaví.

„V případě, kdy se nedaří s partnerem domluvit, doporučuji zkontaktovat náš program asistované pomoci VašeVýživné.cz. Je zdarma a bez zbytečného papírování a stresu pomůže najít cestu, jak bývalého partnera donutit, aby dostál svým povinnostem,“ zakončuje Vopinková.

Jak ušetřit za ubytování: „Do kempu? Stačí pod převis. Když prší a trochu mokneme, máme z toho srandu.“

Pokud se neúplná rodina rozhodne vyrazit na výlet po České republice, musí si našetřit především na ubytování. Ceny v některých kempech se v sezóně dokonce přibližují těm hotelovým. Někteří proto radí jít na to šalamounsky a využívat ‚přírodní hotely‘ v podobě převisů nebo turistických přístřešků. Jejich databázi lze dokonce najít i na internetu.

„Jsem měšťák a nikdy jsem nespal pod stanem, maximálně v kempu. Všechno se to změnilo, když jsem se dal do řeči s rodinou, co celé léto tráví v přírodě. Pochopil jsem, že právě česká krajina je ta nejkrásnější atrakce a zadarmo. Když jsem pak skončil doslova bez koruny se dvěma dětmi, zkusili jsme poprvé dovolenou jako trempové. Musím říct, že nic dobrodružnějšího jsme do té doby nezažili, uchozené nohy, vichřice, nefungující vařič, padající komety, noční štěkání srnce. Teď jezdíme na dovolenou místo do kempu pod převisy hodinku vlakem od města, když prší, máme z toho srandu, i když třeba zmokneme. Hodně nás to s dětmi sblížilo,“ neskrývá nadšení Leoš z Prahy.

Jak si zajistit hlídání: „Víte, kolik starých lidí nemá vnoučata? Naše babička nefunguje, tak jsme si našli tetu, která je za to vděčná!“

Zaplatit si hlídání? Stálo by to víc než váš plat. Co s tím? Nechat dítě v letní družině, která také není zadarmo? Smířit se s tím, že léto stráví v izolaci u počítače? Jak vyřešit noční směny? Pokud nemáte šanci přes léto dát děti k prarodičům, můžete mít problém. Zvláště když jste samoživitel, pro kterého dlouhá dovolená nepřichází v úvahu. Řešením tak může být najít si někoho, koho občasné hlídání dětí potěší.

„Řeknu to narovinu – moje máma nefunguje. K Simoně nemá vztah, považuje ji za vnučku z donucení, dodnes mi neodpustila chlapa, se kterým jí mám. Jde to tak daleko, že si ji nechce brát ani na víkendy, přestože by mohla. Tak jsem si ve vsi našla novou tetu, která je za Simonu vděčná. Víte, kolik lidí nemá vnoučata nebo vlastní děti a chtělo by? Simona si tetu Táňu oblíbila, společně vaří, učí ji vyšívat, to jsou věci, které já ani neumím. Já můžu chodit do práce a holka nemusí trčet v družině,“ pochvaluje si Jiřina z Vysočiny.

Jak ušetřit za doktora: „Nejlepší je prevence. Každé ráno povinně sníst kus citronu a osprchovat se ledovou vodou. Dělám to taky, abych šel příkladem, vřískám zdaleka nejvíc.“

Věčně ucpaný nos, pokašlávání anebo prostě letní chřipka ze sluníčka se vším všudy? Nejenže dokáže zkazit léto, ale také pořádně provětrá peněženku. Poslední tip proto patří prevenci, která pomáhá šetřit výdaje za lékaře.

„Bylo to šílené. Za nejrůznější léky jsme dávali až pět stovek měsíčně, každou chvilku to přišlo znovu. Moňa to měla ze stresu a zchoulostivělosti, teď už to vím. Jakmile začalo být teplo, nasadili jsme proto nový režim – každé ráno celá rodina sníme kus citronu a sprchujeme se ledovou vodou. I já, musím jít příkladem. Jen vřískám víc než Moňa s Davídkem, vážně se musím překonávat. Musím zaklepat, že od té doby jsme fakt všichni zdraví jako řípy. I ta alergie mizí,“ pochvaluje si táta Miro.

Kam se obrátit pro bezplatnou pomoc, když partner dítěti neplatí?

Stačí navštívit stránky www.vasevyzivne.cz, kde rodič vyplní jméno, příjmení a kontakt, následně bude kontaktován pracovníkem Asociace neúplných rodin. Případně je možné zkontaktovat asociaci telefonicky na čísle 725 293 667 a celý proces provést s asistencí. Veškeré služby Asociace jsou bezplatné a pokud případ skončí vymáháním výživného, veškeré náklady vždy platí dlužník. Každý krok je možné konzultovat také s psychologem a dalšími odbornými pracovníky.

7 signálů, že váš partner možná brzy přestane platit výživné

Váš vztah se rozpadl, ale oba se musíte nadále starat o společné potomky, se vším, co k tomu patří – a k tomu patří i placení alimentů. Jenže občas začíná mít i sebelepší dohoda trhliny. Asistenční program VašeVýživné.cz, který se zaměřuje na pomoc s problematikou výživného, sestavil ve spolupráci se svými klienty žebříček znaků, podle kterých zaručeně poznáte, že partner je na nejlepší cestě přestat platit alimenty.

„Nic není problém“

Váš vztah se právě oficiální rozpadá a vy se snažíte domluvit na dalším koexistování a rozdělení povinností? Pokud je partner až příliš velkorysý a deklaruje, že pro něj v budoucnu nebude nic problém, zbystřete.

„Jedná se v podstatě pouze o únik, snahu oddálit domluvu, která nemá nic společného se skutečným přijetím zodpovědnosti. Pokud na tento přístup partnerovi kývnete, pravděpodobně brzy zjistíte, že po pár měsících odloučení, kdy na něj realita dolehne, je ‘problém úplně všechno’,“ uvádí Denisa Vopinková, odborná poradkyně programu VašeVýživné.cz.

„Není třeba dávat to na papír“

Vypadá to, že se dokážete gentlemansky dohodnout? Partner chce omezit zbytečné papírování a nabízí dohodu na podání ruky? Možná to na první pohled zní jako férové jednání – vždyť mezi vámi panuje alespoň nějaká důvěra. Ale věřte, že především v tomto případě dělá pořádek přátele.

„Je třeba si uvědomit, že takové řešení je nevýhodné především pro vás jakožto oprávněného. Naopak povinnému dává gentlemanská dohoda svobodu, které bude rád využívat či ji zneužívat,“ myslí si Vopinková.

„Do toho, kam se stěhuju, ti nic není“

Jste již nějakou dobu od sebe a najednou se zdá, že partner začal být nedůtklivý pokaždé, když se ptáte na novinky z jeho života? Naznačuje, že se bude stěhovat, ale odmítá říct, kam přesně? Zbystřete.

„V programu VašeVýživné.cz evidujeme velké množství partnerů, kteří se snaží své bývalé rodině zmizet z dosahu. Na oko odjíždí pracovat do zahraničí, lžou o tom, kde budou bydlet. Mají pocit, že takovým způsobem oddálí povinnost platit výživné. Situaci si tím paradoxně zhoršují, neboť pak není možné se s nimi jakkoli domluvit a na řadu musí přijít řešení prostřednictvím trestního oznámení nebo exekuce,“ vysvětluje Vopinková.

„Ztratil jsem práci“

Jednoho dne vám možná partner zavolá s tím, že ztratil práci. V překladu to bohužel může znamenat – „s výživným teď nějakou dobu nepočítej“. Odborníci varují – ani v takovém případě není soucit a odpuštění výživného na místě, Zvlášť když dnes může na trhu práce pracovat takřka každý, kdo chce a může.

„Ztrátou zaměstnání se partner rozhodně nevyvazuje z placení zákonného výživného. Pokud by se tím jeho situace radikálně zhoršila, je rozhodně lepším řešením navrhnout mu, ať zažádá o stanovení nové výše výživného, než mu splátky odpouštět. Celá řada partnerů navíc používá ztrátu zaměstnaní jako nátlak, snaží se apelovat na city nebo naznačovat, že si na nich bývalý partner ‘stejně nic nevezme’,“ říká Vopinková.

„Čekám dítě s novou rodinou“

Pro vašeho partnera zřejmě radostná událost, pro vás spíše začátek nového trápení. Brzy můžete zjistit, že nová rodina mu zabírá více času a hlavně prostředků.

„Právě nová rodina a s ní spojené výdaje jsou jedním z nejčastějších důvodů, proč partner přestává platit alimenty. Skloubit finanční potřeby dětí ze dvou různých rodin není nic jednoduchého. Nový protějšek navíc nebude mít pro alimenty často pochopení, protože jejich placení vnímá jako omezení vlastního vztahu,“ zmiňuje Vopinková.

„Nemám už zájem se s našimi dětmi vídat“

Partner v rámci vašeho vztahu plus mínus fungoval a najednou máte dojem, jako by se vám začal odcizovat. Možná i trochu účelově. Původně si děti bral na víkendy, nyní jeho zájem pod nejrůznějšími výmluvami opadá.

„I toto může být varovný signál, že se bude snažit vyvázat i ze zodpovědnosti hrazení výživného. Ne vždy za tím musí být vypočítavost nebo pomstychtivost. Pro celou řadu partnerů je ztráta rodiny natolik traumatickou událostí, že se raději snaží minulost zcela vymazat, než aby je trápila. V takovém případě doporučujeme překonat cokoli negativního, co mezi vámi je a nahodit vztah – tentokrát již ne partnerů, ale dvou samostatných rodičů – zpět na koleje. Ze zkušeností rodičů, kteří požádali o pomoc program VašeVýživné.cz, je zřejmé, že partneři, kteří se svými dětmi tráví pravidelně čas, chápou mnohem lépe jejich finanční potřeby a výživné platí,“ nastiňuje Vopinková.

„Jsou to tvoje děti, tys je chtěla“

Doposud to byly děti vás obou, ale najednou z úst partnera stále častěji slýcháte, že jsou jen vaše. Například kvůli tomu, že vy je vychováváte, máte na ně větší vliv, případně jste po nich vždy toužila. Dovětek ‘jsou tvoje, tak proč bych měl platit’ na sebe možná nenechá dlouho čekat.

„Je dobré připomenout, že i když se váš vztah rozpadl, rodiči jste i nadále vy oba. Partner by si měl uvědomit, že svou rodičovskou povinnost nemůže takovýmto způsobem odmítnout. Pro vás je pak k zamyšlení, co vedlo k náhlé změně jeho přístupu – zda to je pouze “uraženost”, nebo například frustrace, že děti nevídá tak často, jak by chtěl,” zakončuje Vopinková.

PRŮZKUM: Proč si samoživitelky často nedokážou najít nového partnera?

Na první pohled to vypadá jednoduše – pokud je matka samoživitelka bez partnera, je logické, že by si ho měla najít. A pokud to nechce anebo nedokáže, většinová společnost ji často považuje za příliš náročnou nebo málo ochotnou si nový vztah udržet. Přitom skutečnost je mnohem jednodušší. Naprostá většina žen samoživitelek nového partnera intenzivně hledá, ne kvůli finančnímu zabezpečení, ale kvůli psychické opoře. Jenže mužů, kteří by ve středním věku byli ochotni zbavit se svého pohodlí a pomoci matce s cizími dětmi je jednoduše málo…

Asociace neúplných rodin na základě aktuální diskuze nad tématem provedla rychlou sondu mezi 231 maminkami samoživitelkami, které jsou momentálně bez partnerů. Výsledky nejsou nikterak překvapivé. Největší část oslovených maminek (21 %) zmiňuje, že partnera intenzivně hledá. Připadá jim však, že muži, kteří by byli ochotni přijmout často zadluženou ženu s pošramoceným sebevědomím a s cizími dětmi a doplácet na skutečnost, že jejich biologický otec na ně neplatí, prostě neexistují.  Druhá nejpočetnější skupina matek (16 %) už po několika špatných zkušenostech hledání vzdala a došla k názoru, že samotným jim je přes veškeré problémy nejlépe. 15 % maminek si stěžuje na málo času – partnera tedy nemají jak najít. A v případě, že by ho chtěly potkat třeba ve společnosti, nemají na to jednoduše peníze (13 %).

11 % matek pak cítí, že časté střídání partnerů při hledání toho pravého deprivuje jejich vlastní děti, které se odnaučily na mužský protějšek jakkoli fixovat. Stejné množství matek odmítá s někým být jen kvůli zajištění a stěžuje si na omezený výběr – ani obtížnou situaci nepovažují za důvod, proč by měli slevit z důležitých charakterových vlastností, které požadují. 5 % matek se přiznalo, že mají přímo špatnou zkušenost s muži, kteří využívají jejich nelehké situace, 4 % pak mají nevyjasněný vztah s předchozím partnerem, stejný počet pak za překážku považuje svůj dlouhodobý psychický vztah.

„Jasně se ukazuje, že najít si nového partnera není o chtění nebo nechtění matky samoživitelky. Je třeba si uvědomit, že díky spirále snižující se životní úrovně je matka často vyloučená z běžného sociálního života. Problematické pro ni může být již pouhé navázání hlubšího přátelství. Oporou se tak stávají především internetové seznamky, jenže zde se hledání partnera podobá spíše ruletě a lidská kvalita zde hledajících mužů bývá velmi diskutabilní,“ zmiňuje Denisa Vopinková, odborná poradkyně programu Vaše Výživné, který provozuje Asociace neúplných rodin. „Nejlepší cestou, jak v takovém případě pomoci, je být matce oporou a podporovat jí při získávání běžných sociálních vazeb. Tím, že se spirála snižující životní úrovně přeruší, vzroste šance nejen na navázání, ale hlavně udržení partnerského vztahu.“

 PRŮZKUM: Hledání partnera samoživitelkami

 • 21 %   Muž, který by chtěl zadluženou ženu s cizími dětmi, nejspíš neexistuje, hledám, ale nedaří se mi ho najít
 • 16 %   Špatné zkušenosti mne naučily, že často je lepší být sama, než si zadělat na nové problémy
 • 15 %   Málo času na hledání nového partnera
 • 13 %   Nedostatek peněz na vedení společenského života
 • 11 %   Nemohu střídat partnery a hledat toho pravého – děti to špatně nesou
 • 11 %   Omezený výběr – není dobré být jen tak s někým pouze kvůli zajištění
 • 5 %     Špatné zkušenosti s muži, kteří se zaměřují právě na ženy v nouzi
 • 4 %     Nevyjasněné vztahy s předchozím partnerem
 • 4 %     Psychické problémy, deprese

Co je spirála snižující se životní úrovně

Jedná se o jev, který je běžný u rodičů samoživitelů. Vlivem péče o rodinu se snižuje jejich flexibilita a časové možnosti v zaměstnání. Díky tomu jej často musí vyměnit za méně lukrativní. Tím však začnou vydělávat méně peněz a přibírají si brigády, které způsobí, že jim nezbývá žádný čas na navazování a udržování sociálních kontaktů. Situace může vést k úplnému vyloučení samoživitele ze sociálního života a s tím spojenými průvodními jevy.