VašeVýživné.cz

Třetina samoživitelek nemá na Vánoce ani korunu navíc, jejich domácnosti ženou do minusu dlužné alimenty

Skoro třetina samoživitelek nemá na Vánoce připravené žádné úspory. Dalších 45 % pak může do dárků, štědrovečerní večeře a případných cest za příbuznými vložit maximálně 3000 korun. Vyplynulo to z rozsáhlého výzkumu, který provedla Asociace neúplných rodin mezi členy svého asistenčního programu VašeVýživné.cz. Samoživitelky se zároveň shodly, že by ocenily pomoc od okolí. Samy ji však nedokážou najít a využít. Průzkum zároveň jasně ukázal, jak důležité jsou včasně placené alimenty, myslí si jeho autorka Iveta Novotná.

Vánoce jsou pro rozpočet domácností samoživitelů každoročně nejnáročnějším obdobím. Většina rodin se nedokáže zotavit z investic spojených se školní docházkou, přibývají neočekávané výdaje kvůli zimním epidemiím. Konec roku s sebou zároveň nese skokový nárůst neplatičů výživného. Celá řada domácností se kvůli tomu přímo před svátky dostává ve svém hospodaření do hlubokého minusu. Skoro třetina samoživitelek proto nemůže do vánočních oslav vložit ani korunu navíc, 17 % si musí vystačit s tisícovkou. 28 % pak dokáže v rozpočtu najít asi tři tisíce.

Naprostá většina samoživitelek se shoduje, že alimenty v době Vánoc tvoří zásadní část rodinného rozpočtu a jejich absence se do hospodaření neúplné domácnosti okamžitě promítne. Jako důvod zadlužení uvádí neplacené alimenty na prvním místě 81 % dotázaných. Strach, že partner přestane výživné před Vánoci platit, má přitom skoro 40 % dotazovaných. Špatnou zkušenost z předchozích let má přes 30 % respondentů – skoro výhradně ti, jejichž partner má druhou rodinu anebo nemá stálé zaměstnání.
„Ve chvíli, kdy musí bývalý manžel utrácet za Vánoce u nové rodiny, úplně zapomene na tu naši. Alimenty za prosinec a leden pak často doplatí až napřesrok v létě, pokud vůbec,“ zmiňuje paní Alena z Rokycan.

I přes složitou finanční situaci si většina samoživitelek nedovede představit, že by si vzala například rychlopůjčku. Jako běžné řešení finančních problémů před Vánoci tuto cestu volí naštěstí pouhá 4 % z dotazovaných. 17 % by rychlopůjčku volila pouze v případě výjimečné situace. Pro 66 % respondentů je to naopak naprosto neakceptovatelné řešení.
„Dovedu si představit situaci, kdy jsou děti nemocné, nemáme co k jídlu na stůl a do toho třeba vynechají kamna. A já mám peníze jen na jedno z toho. Jak to řešit jinak, než že si vypůjčím a upíšu se?“ polemizuje paní Jana z Ostravy.

Pokud se na Vánoce podaří samoživitelkám nějaké peníze našetřit, padnou většinou za vánoční dárky. Za nejvýraznější investici v zimním období je označily skoro 3/4 dotazovaných. 16 % samoživitelek však raději nakonec nechá peníze připravené na Vánoce jako zálohy na energie, 11 % je utratí ještě před svátky za léčení dětských zimních nemocí anebo jako kompenzaci sníženého výdělku při vlastní nemocenské.
„Měla jsem na Vánoce pro děti tisícovku na každého. Týden jsem ale ležela, a o to brala míň. Takže jsem nakonec ráda, že vůbec poplatím telefon, byt a internet,“ stěžuje si Nikola z Českých Budějovic.

Pouhá pětina rodičů samoživitelů si je jistá, že neskončí kvůli svátkům s hospodařením v minusu. 57 % z nich to považuje za svůj hlavní cíl, nemá však záruku, že se jí to podaří. Se zadlužením anebo s využitím úspor naopak počítá 23 % rodičů samoživitelů.
„Čím jsou děti starší, tím mám v lednu míň peněz. Ať dělám co dělám, začínám v novém roce třeba s dluhem pět nebo šest tisíc korun. Letos to bude ještě víc, protože stouplo nájemné a já beru pořád stejně,“ stěžuje si Michala z Prahy.

80 % samoživitelek zmínilo, že by ocenilo pomoc od svého okolí. Nejčastěji od známých, rodiny, nebo spolupracovníků. A nemusí se jednat jen o pomoc materiální, často stačí psychická podpora. Zároveň přiznávají, že nemají takřka žádné povědomí o organizacích, které se snaží samoživitelům v nouzi pomoci. Kam se obrátit, tušila pouhá desetina oslovených.

„Průzkum jasně ukazuje, jak důležité jsou řádně a včasně placené alimenty. Nejen že v mnoha rodinách rozhodují o tom, za budou mít děti alespoň nějaké Vánoce, ale především slouží rodině k překonání finančně náročného období závěru roku. Je až alarmující, kolik matek samoživitelek má zkušenost s partnery, kteří je právě o Vánocích nechali zcela na holičkách,“ zmiňuje Iveta Novotná, ředitelka programu VašeVýžvné.cz a autorka výzkumu. „Zároveň doufám, že spoustě lidí dojde, s jak nízkými částkami si musí rodiny samoživitelů vystačit. A že v sobě třeba najdou chuť pomoci někomu ze samoživitelů ze svého okolí. Vždyť každý z nás zná průměrně čtyři lidi pocházející z neúplné domácnosti.“

Jak vypadá typický český dlužník na výživném?

Přestože celorepublikový dluh na výživném v posledních letech klesá, neznamená to, že by se dařilo efektivně řešit celkovou problematiku dlužných alimentů. Asociace neúplných rodin, provozující největší asistenční program VašeVýživné.cz, se proto rozhodla prozkoumat, jak vlastně vypadá typický český dlužník.

V České republice je v současnosti asi 115 500 dlužníků na výživném. Ze zhruba 7 % se jedná o takzvané chronické dlužníky – tedy neplatiče, kteří svému potomkovi neposlali nikdy ani korunu, v ostatních případech jde buď o rodiče, kteří přestali platit, platí nepravidelně anebo platí méně, než kolik jim určil soud.

V naprosté většině případů se jedná o osoby práceschopné, které se však více či méně pohybují v šedé příjmové zóně a chrání se tak před exekucí. A to i kvůli tomu, že kromě alimentů ze zhruba 1/3 dluží také splátky spotřebitelských úvěrů.

Neplacení alimentů je doménou mužů, mezi dlužníky jsou zastoupeni asi 93,5 %, žen je 6,5 %. Zde však může statistika lehce zkreslovat, neboť muž výrazně častěji dlužné výživné nenahlašuje a neřeší. Nejvíce dlužníků je ve Středočeském kraji, následně v Moravskoslezském kraji a poté v hlavním městě.

„Možná rozbijeme stereotyp o dlužníkovi. Překvapivě se většinově jedná o osoby, u kterých byste to netipovali. Což je možná důvod, proč je neplacení alimentů stále tolerovaným jevem. Netýká se totiž osob na okraji společnosti, ale naprosto běžných Čechů,“ zakončuje Iveta Novotná, ředitelka asistenčního programu VašeVýživné.cz.

Typický český dlužník

Muž – říkejme mu třeba Dušan, pochází ze středočeského města. Je mu 42 let a svým dvěma dětem – Honzovi a Evě ve věku 10 a 12 let – dluží za posledních 5 let více než 92 tisíc korun. Nejedná se o chronického neplatiče. Po rozvodu, který přišel zhruba 7 let po svatbě, se snažil dětem přispívat na živobytí na základě ústní dohody. A i teď, když si děti bere na víkend, jim leckdy dá pár stokorun jako kapesné.

Postupné ochlazení vztahů s původní rodinou, na kterém se podepsaly první vážnější vztahy s novými přítelkyněmi, však vedlo k tomu, že domluvené výživné postupně přestal hradit v plné výši a začal jej využívat jako donucovací nástroj. S výší výživného, kterou posléze určil soud, nesouhlasí a rozporuje i celkovou výši dluhu.

Dušan má vzdělání s maturitou a v současné době rozhodně nemá problém si vydělat. Neumí však s penězi hospodařit, zvláště když má část mzdy vyplácenu načerno v hotovosti. Exekuce je pro něj postrach, protože by výrazně snížila jeho životní úroveň, na druhou stranu do poslední chvíle nevěří, že by jeho bývalá žena mohla dluh vymáhat exekučně.

5 tipů, jak zvládnout školu, když jeden rodič chybí

Nový školní rok má za sebou první dva měsíce a děti se v lavicích už zabydlely. Pro mnohé z nich však náročné období právě začalo, především v případě, že žijí jen s jedním z rodičů. Samoživitelé totiž musí bojovat nejen s horší finanční situací rodiny, ale i s nedostatkem času, který na své potomky mají. Neúplných rodin je přitom v České republice podle statistik programu VašeVýživné.cz, který pomáhá rodičům získat dlužné výživné, již téměř 180 tisíc. Jak zvládnout školu, domácí přípravu a náročnou logistiku i s omezeným časem a rozpočtem?

Plánujte každý den

Podrobné plánování dne je klíčové nejen v situaci, kdy jste na výchovu i péči o dítě sami. Pořiďte si přehledný diář, velkou magnetickou tabuli na stěnu nebo si veďte kalendář elektronicky – důležité je si každý týden předem rozvrhnout tak, aby vás nic nezaskočilo. Pokud vozíte dítě na kroužky, využijte čas mezi nimi třeba k psaní úkolů nebo k nákupu. Do plánování zapojte i vašeho potomka, kterému můžete rozložit povinnosti úměrně jeho věku. Čím lépe si den zorganizujete, tím víc společného volného času s dítětem získáte.

Seznamte se s ostatními rodiči

Nebojujte s krizovými situacemi sami. I když v rodině chybí rodič, pořád tu jsou další příbuzní nebo přátelé, kteří vám mohou pomoci zvládnout nemoc, pohlídat dítě nebo nakoupit, když se rozbije auto. Snažte se neizolovat od okolního světa a seznamte se i s rodiči spolužáků vašeho dítěte. Navzájem si pomůžete s vyzvedáváním dětí nebo s dopravou na mimoškolní aktivity a ušetříte čas. Informujte o tom, že jste samoživitel, také vaši školu. Může vám vyjít vstříc třeba s rozložením plateb za pomůcky na delší časový úsek.

Požádejte o pomoc

Ve chvíli, kdy se musíte potýkat se špatnou platební morálkou druhého rodiče, je každý výdaj navíc citelným zásahem do už napjaté finanční situace rodiny. Nebojte se proto požádat o pomoc v případě, kdy peníze nevycházejí. „Děti z neúplných rodin jsou často ohroženy chudobou a nedostatkem peněz na školní obědy nebo družinu, kam chodí jejich spolužáci,“ dodává Iveta Novotná, ředitelka programu VašeVýživné.cz. „Rodiče by se neměli bát obrátit na charitativní organizace nebo úřady, které pomáhají třeba právě s placením školních obědů. Děti se díky tomu nebudou cítit izolované od ostatních, což se pozitivně projeví i na zvládání školních povinností.“

Hledejte alternativy

Platba za kroužky dokáže zahýbat s rodinným rozpočtem i v úplných rodinách. Není se čemu divit – u sportovních či hudebních kroužků se může cena vyšplhat až na dva tisíce za pololetí. Pokud nechcete ochudit dítě o mimoškolní vyžití, podívejte se, jaké možnosti jsou v okolí vašeho bydliště. Cenově příznivé sportovní vyžití nabízí třeba Sokol, další finančně dostupné kroužky najdete i v domech dětí a mládeže. Na menších obcích a městech často fungují fotbalové nebo hasičské kroužky vedené dobrovolníky, které jsou pro děti zdarma nebo jen za symbolickou cenu.

Buďte co nejvíc spolu

Většina samoživitelů musí řešit nedostatek financí i dalším přivýdělkem nad rámce práce. Na rodinné aktivity pak nezbývá moc času nebo se smrskávají jen na psaní úkolů a přípravu do školy. Pokud je to možné, najděte si s potomkem každý den alespoň půl hodiny času, který věnujete jen sobě navzájem. Může to být společné večerní čtení, společenská hra nebo procházka. O víkendu vyrazte na kulturní akce pořádané vaším městem – vstup na ně bývá často volný. Dobrou cenově dostupnou aktivitou pro děti i rodiče je třeba geocaching, při kterém si navíc můžete příjemně vyčistit hlavu v přírodě a provozovat ho můžete kdykoliv.

19. října je „den výživného“

Na 19. října vychází „den výživného“, tedy Den předané vyživovací povinnosti. Zjednodušeně řečeno se jedná o den, do kdy musí rodič samoživitelé hradit s ohledem na stanovenou výši výživného všechny potřeby svého dítěte ze svého. Tento den mohou obrazně „předat“ platby za životní náklady svého dítěte druhému z rodičů. Přestože průměrné výživné neklesá a pohybuje se lehce pod 2600 korunami, oproti loňskému roku den vychází o deset dní později, což znamená, že rodiče samoživitelé v letošním roce dokázali z alimentů pokrýt opět menší část životních nákladů potomka. Pokud by byly náklady mezi oba rodiče rozděleny spravedlivě, vyšel by Den předané vyživovací povinnosti přesně na polovinu roku.

Datum vypočítává každoročně Asociace neúplných rodin na základě dat z největšího českého asistenčního programu pro pomoc samoživitelům v otázkách výživného VašeVýživné.cz. Ten sdružuje už přes 20 000 rodičů z celé České republiky. Z něj vyplývá, že oproti loňskému roku průměrné výživné dokonce mírně stouplo, rodiče za něj však kvůli rychleji rostoucím životním nákladům pokryjí menší část potřeb dětí.

Zatímco rodič, který má dítě v péči, platí letos jeho náklady průměrně 291 dní v roce, druhý z rodičů se podílí pouze na 74 dnech. Tento nepoměr je naprosto alarmující,“ uvádí Iveta Novotná, ředitelka programu VašeVýživné.cz. „A to se bavíme pouze o průměru pro všechny věkové skupiny. Kdybychom vzali například šestnáctileté dítě, zjistíme, že průměrné alimenty v jeho případě pokryjí jen neuvěřitelných 17 % životních nákladů a potřeb, tedy 62 dní v roce.“

Podle Novotné soudy nedokáží při určování výživného tak rychle reagovat na rostoucí životní náklady neúplných rodin. Především ve velkých městech je situace alarmující především kvůli rychle rostoucím nákladům za bydlení. Dalším problémem pak bude cena energií, jejichž skokový nárůst se očekává v roce 2019.

Nikdy zřejmě nedosáhneme toho, aby se povinní podíleli na úhradě životních nákladů přesně z 50 %. Na druhou stranu věříme, že existuje celá řada opatření, která dokáží situaci skokově zlepšit. Bavíme se především o určování výše alimentů podle obvyklých příjmů, které by mohlo znesnadnit podvody na výživným především na černo pracujícím,” zakončuje Novotná.

Jaké jsou průměrné alimenty?

 Jaký podíl tvoří alimenty u životních nákladů potomků?

rok životní potřeby podíl na bydlení celkem na rok podíl alimentů
1 36 000 Kč 21 000 Kč 60 500 Kč 38,7%
2 36 000 Kč 21 000 Kč 60 500 Kč 38,7%
3 64 800 Kč 21 000 Kč 91 200 Kč 25,6%
4 64 800 Kč 30 000 Kč 100 200 Kč 23,3%
5 64 800 Kč 30 000 Kč 100 200 Kč 23,3%
6 67 200 Kč 30 000 Kč 102 800 Kč 30,2%
7 67 200 Kč 33 000 Kč 105 800 Kč 29,3%
8 67 200 Kč 33 000 Kč 105 800 Kč 29,3%
9 67 200 Kč 33 000 Kč 105 800 Kč 29,3%
10 114 000 Kč 33 000 Kč 156 500 Kč 19,8%
11 114 000 Kč 33 000 Kč 156 500 Kč 23,3%
12 114 000 Kč 33 000 Kč 156 500 Kč 23,3%
13 114 000 Kč 36 000 Kč 159 500 Kč 22,9%
14 114 000 Kč 36 000 Kč 159 500 Kč 22,9%
15 114 000 Kč 36 000 Kč 159 500 Kč 22,4%
16 163 000 Kč 42 000 Kč 216 000 Kč 16,5%
17 163 000 Kč 42 000 Kč 216 000 Kč 16,5%
18 163 000 Kč 42 000 Kč 216 000 Kč 16,5%

Největší asistenční program pro samoživitele VašeVýživné.cz vyplácí rodičům měsíčně již 5 milionů korun. Budeme se snažit, aby to bylo ještě víc, říkají autoři

Již tři roky pomáhá největší český asistenční program VašeVýživné.cz rodičům samoživitelům s problematikou neplacených alimentů. Nyní se mu podařilo pokořit důležitou metu. Poslední půlrok měsíčně posílá zapojeným rodičům už více než pět milionů korun. V průměru se pak jedná u rodičů, kde bylo vymáhání úspěšné, o tisícikorunu na hlavu. Autoři programu to považují za jasný důkaz, že digitalizace sociální agendy může úspěšně fungovat i v Česku. Cílem programu je především pomoci s vymožením dosavadních dluhů na výživném a zajištění pravidelných plateb samoživitelům ze strany povinných.

Podle ředitelky programu Ivety Novotné se jedná o důležitý posun vpřed, jakkoli se pro laika mohou zdát hodnoty nízké. Pozitivní je především růst průměrného vyplaceného výživného, které nyní pokrývá již 50 % průměrné měsíční dlužné částky. V praxi to sice znamená, že dluh i nadále narůstá, nicméně polovičním tempem, protože polovinu z něj se již daří umořovat.

„Za tři roky se nám podařilo dosáhnout efektivnější práce se zapojenými exekutory a právníky. Sdílením informací dokážeme volit lepší metody, svou roli hraje i digitalizace agendy, která umožňuje například periodický přezkum případů. Díky tomu lze docílit výrazně lepších výsledků než v případě vymáhání po vlastní ose,“ uvádí Novotná. Podle Novotné chtějí tvůrci programu průměrnou hodnotu ještě navýšit.

„Ideální situace bude, když se podaří zajistit pro rodiče vymožení dosavadního dluhu a zajištění měsíční platby, která jim náleží.  To samozřejmě nelze zajistit stoprocentně, ale podnikáme kroky k tomu, aby co největší počet povinných bral svou odpovědnost vážně. K tomuto cíli vede ještě dlouhá cesta a pravděpodobně ho nepůjde dosáhnout bez legislativní úpravy na základě širší diskuze. Hodně tlačit chceme i na exekutory,“ říká Novotná a zároveň dodává, že situaci by mohla zkomplikovat například diskutovaná teritorialita exekutorů. Tím by program ztratil svou dobrou vyjednávací pozici a musel by se naopak podřídit pravidlům jednotlivých exekutorských kanceláří.

Novotná však zároveň upozorňuje, že je i nadále obrovské množství případů, kde není možné běžnou soudní cestou zajistit ani korunu. Jedná se buď o chronické neplatiče, zatížené větším množstvím exekucí, anebo ty povinné, kteří se dokázali formálně zbavit svého majetku.
„Bohužel na zhruba 7 % dlužníků zatím nemáme páky ani my. Na druhou stranu tak dokážeme velmi kvalitně identifikovat případy, které by měly spadnout do sociální sítě státu a pro které má smysl například zálohované výživné. Dávka tak nebude vyplácená lidem, kteří se nepokusili soudní cestou peníze získat,“ zakončuje Novotná.

Na program VašeVýživné.cz se od roku 2016 obrátilo již přes 20 000 rodičů a je tak největší organizací sdružující samoživitele, jimž partner nehradí výživné. Provozuje ho nezisková organizace Asociace neúplných rodin. Program využívá unikátní mechanismus správy zakázek na bázi přidělených asistentů, kteří na dálku pomáhají řešit jednotlivé případy.

5 otázek, na které se jako samoživitelka před létem nejspíš ptáte

Prázdniny jsou tu a vy jako samoživitelka dost možná stále ještě přemýšlíte, jak je pro vaše děti v souvislosti s omezeným rozpočtem nejlépe zorganizovat Přinášíme vám 5 odpovědí na otázky, které vás v souvislosti s prázdninami pravděpodobně napadají.

Kde je možné nechat o prázdninách pohlídat dítě?

Nechcete se dočkat za pár dnů nemilého překvapení, až zjistíte, že vám nemá kdo hlídat dítě, zatímco budete v práci? Naprostá většina školních družin a školek na léto zavírá – a jak se zdá, je to rok od roku horší. Bohužel dnes neexistuje zákonná povinnost, která by nařizovala letní provoz „spádových“ školek nebo družin. Vše je tedy na zřizovateli, tedy většinou obci. A pokud nebydlíte zrovna ve velkém městě, můžete mít problém.

Určitým řešením pro malé děti jsou třeba takzvané dětské skupiny. Jejich evidenci naleznete na stránkách MPSV a celá řada z nich funguje také o prázdninách. Díky EU jsou některé za určitých podmínek dokonce zdarma. Pro starší děti pak může být řešením vybrat některý z příměstských nebo městských táborů.

http://www.dsmpsv.cz/

Kdo mi přispěje na letní tábor?

Pořád ještě řešíte, zda si budete moci dovolit poslat dítě na tábor anebo bude nutné šetřit? Možná zbytečně. Stačí se totiž podívat, jestli vám náhodou na tábor nepřispěje vaše zdravotní pojišťovna. Ta největší, VZP, sice letos příspěvek nenabízí, ale některé další poskytnou až 1200 korun na jedno dítě.

Příspěvky na letní tábory nabízejí také některé odborové svazy, pokud je jeden z rodičů členem. Občas dokonce obec nebo městská část.

Tak jako u kroužků, i v případě tábora můžete poprosit stát. Stačí vyplnit formulář žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc a pokud bude schválena, je uhrazen celý pobyt.

https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/form/edit.jsp?FN=MopS150101511&CMD=EditForm&SSID=1S~VkI5jx1OJA.V3GwcZHcLuFav78QDj

Mohu s dítětem do zahraničí bez souhlasu druhého rodiče?

Celá řada rodičů samoživitelů dokázala dětem na léto zajistit zahraniční cestu. Ať už jako společnou rodinnou dovolenou, nebo třeba s prarodiči, kteří jsou ochotni za svoje vnoučata náklady zaplatit. Málokdo si však uvědomuje, že k vycestování dětí do zahraničí je třeba souhlas obou rodičů, a to i v případě, kdy jsou děti svěřeny do výhradní péče. Jakkoli to zní bizarně, dokonce i ve státech Evropské unie po vás mohou chtít důkaz, že své vlastní dítě neunášíte. Tím důkazem je právě souhlas druhého z rodičů.

Ještě složitější je situace u matek, které mají jiné příjmení než jejich potomek nebo v případě, kdy cestují prarodiče či známí.

Ministerstvo zahraničí pro tyto případy připravilo formulář, který je možné stáhnout zde: http://www.mzv.cz/file/2535479/Souhlas_zakonneho_zastupce_s_vycestovanim_nezletilce.pdf. „Podpisy na něm by měly být ověřeny oproti občanskému průkazu. To zvládnou udělat například na CzechPointech za 30 korun za kus. A pokud chcete mít opravdu jistotu při cestách do vzdálenějších destinací, rozhodně doporučujeme zajistit úředně ověřený překlad povolení do anglického jazyka, ideálně s překladem rodného listu,“ zdůrazňuje Iveta Novotná, ředitelka programu VašeVýživné.cz.

 

Kolik si mohu přivydělat přes léto, když jsem na rodičáku?

Děti vám pohlídají prarodiče a léto pro vás je tedy dobrou příležitostí, jak sehnat dodatečnou – a letos dokonce i skvěle placenou – brigádu? Kolik můžete v létě vydělat, pokud zároveň pobíráte rodičovský příspěvek, abyste se nedostali do problémů?

Můžeme vás uklidnit – výši přivýdělku v případě „rodičáku“ vůbec hlídat nemusíte. Stát jen zajímá, jestli je o dítě v průběhu dne řádně postaráno – tedy rodinným příslušníkem nebo chůvou anebo třeba v jesličkách. Zde však platí omezení – pokud máte potomka mladšího 24 měsíců a využíváte jesličky, pak v nich nesmí strávit více než 46 hodin měsíčně,“ připomíná Iveta Novotná.

Jak donutit druhého rodiče, aby se podílel na úhradě nákladů za léto?

Máte soudem uznané alimenty? Pak máte z poloviny vyhráno, neboť se nemusíte spoléhat na ústní dohodu, která je v podstatě nevymahatelná. Na druhou stranu nemůžete očekávat, že vám druhý rodič automaticky zaplatí polovinu všech nákladů. Počítejte tedy pro jistotu pouze se soudem přiznanou částkou.

Je docela pravděpodobné, že vám druhý rodič před létem přestane posílat peníze – možná už to dokonce udělal. Právě s prázdninami totiž skokově roste počet těch, kteří přestávají platit. Například proto, že kupují zájezdy své nové rodině.

Pokud máte tedy co činit s neplatičem, reagujte raději hned. Zkontaktujte některý z asistenčních programů, které zdarma pomáhají samoživitelům, kteří mají problémy s alimenty. Například ten největší VašeVýživné.cz má i bezplatnou linku  800 400 441, kde vám poradí vše potřebné.

www.vasevyzivne.cz

Mladí lidé po maturitě a jejich nárok na výživné

Právě končící maturity znamenají pro dospívající zásadní zlomový okamžik v životě. Část maturantů pokračuje v procesu vzdělávání na vysoké škole. Ti, kteří se na vybranou školu letos nedostali a další, kteří se rozhodli zapojit se do trvalého pracovního procesu, budou v následujících měsících hledat zaměstnání. Vzhledem k předpokládanému počtu nastupujících vysokoškoláků (45 000) a tomu, že 22 % dětí u nás žije v neúplné domácnosti, nastoupí letos na vysoká studia přibližně 10 000 studentů z neúplných rodin.

Mgr. Iveta Novotná, ředitelka asistenčního programu VašeVýživné.cz, který požádalo o pomoc s dlužnými alimenty již více než 20 000 rodičů, vysvětluje nároky, možnosti a také odpovědnosti dospívajících:

Mladí, kteří se budou po maturitě soustavně a svědomitě připravovat na své budoucí povolání, mají i po maturitní zkoušce nárok na výživné. Prakticky to předpokládá denní studium, které zabere studentovi většinu času a znemožňuje mu vydělávat si hlavní pracovní činností. Naopak dospívající, který z jakéhokoli důvodu nebude v řádném denním studiu pokračovat, ztrácí na výživné nárok. Co je však zásadní změna, která se týká studentů v tomto období, je právní způsobilost spojená s hranicí 18 let. S tou souvisí skutečnost, že dlužník není již odpovědný za včasné placení druhému z rodičů, ale přímo svému dítěti, které přebírá i odpovědnost výživné v případě neplacení vymáhat.

Prázdniny, výživné a brigády

Prázdniny jsou součástí denního studijního programu, a proto náleží dítěti alimenty i během nich. Pozor však, neplatí to při ukončení studia. Pokud by bylo výživné během prázdnin placeno a dospívající by následně nenastoupil k řádnému studiu, má rodič právo žádat již zaplacenou sumu zpět. Přivýdělek, který má mladý během prázdnin nebo řádného a úspěšného studia formou brigády, která není hlavním pracovním poměrem, nemá vliv na jeho nárok nebo úpravu výše výživného,“ připomíná Iveta Novotná.

Jak mohou mladí vymáhat dluh na alimentech

Podle našich zkušeností je odpovědnost vymáhat výživné na vlastním rodiči pro mnohé velmi stresující. Při narůstajícím dluhu mohou kontaktovat advokáta, nebo požádat o pomoc bezplatný asistenční program, který zajistí veškeré náležitosti i komunikaci s advokátem a případně exekutorem za ně,“ komentuje Iveta Novotná.

Co dělat při přerušení studia

„Pokud studium skončí, doporučujeme sdělit to rodiči, který výživné platí, aby nedošlo k situaci, kdy bude třeba neoprávněně zaplacené splátky vracet. Pokud se však dospívající dostane na kýženou školu za rok, vyživovací povinnost tímto okamžikem opětovně vzniká a může trvat po celou dobu, kdy se mladý soustavně připravuje na budoucí povolání,“ připomíná Iveta Novotná.

Vymáhání výživného asistenčním programem

Problematika dlužného výživného trápí v naší zemi desetitisíce rodičů, zejména pak samoživitelů, kteří zajištují potřeby svých dětí zároveň s nezbytnými náklady na bydlení a provoz domácnosti výhradně ze svého jediného příjmu. V posledních dvou letech roste význam a povědomí o asistenčních programech, které berou celý proces vymáhání alimentů kompletně na sebe, včetně zajištění všech nezbytných úkonů i hlídání termínů, a to zcela bezplatně, včetně garance výhod, na které nemá ze zákona rodič nárok.

Společně s největším českým asistenčním programem VašeVýživné.cz, na který se již obrátilo více než 20 000 rodičů, se zaměříme na to, co všechno se stane, když případ dlužného výživného svěří rodič odbornému asistentovi.

Žádost o pomoc

První krok, vaše prosba o pomoc spojená s konzultací, probíhá telefonicky. Nemusíte nikam chodit ani jezdit. Odborný konzultant s vámi probere aktuální stav problému a zjistí, zda máte všechny potřebné náležitosti k tomu, aby bylo možné výživné vymáhat. Zajištění náležitostí spolu s ověřením kopií dokumentů je jediný krok, který musí aktivně podniknout poškozený osobně. Základem je vždy zápis otce v rodném listě dítěte a rozsudek o stanovení výše výživného. Pokud některá z uvedených věcí chybí, konzultant doporučí nejrychlejší postup nápravy. Součástí tohoto kroku je také zjištění, zda případ není již v řešení některého exekutorského úřadu. Zde platí jasné pravidlo – žádný dluh nelze exekuční cestou vymáhat dvakrát.

Zástupce asistenčního programu následně zjistí, zda není dlužník v insolvenčním řízení. Pokud by tomu tak bylo, nelze proces vymáhání výživného řešit standardními metodami. Rodič tak dostane od asistenta doporučení a pokyny k tomu, jak se nejlépe přihlásit se svým nárokem insolvenčnímu správci.

Začínáme vymáhat, pomoc je bezplatná

Program pro pomoc s vymáháním výživného VašeVýživné.cz zašle na adresu, kterou rodič udá, potřebné dokumenty, současně s obálkou opatřenou známkami a zpáteční adresou. Do této obálky vloží klient podepsané a vyplněné dokumenty, ověřené kopie potřebné k zahájení procesu vymáhání (rozsudek s vyznačením nabytí právní moci). V případě potřeby může vložit také účtenku za ověření dokumentů pro zpětné zaslání uvedené částky. Pomoc asistenta s vymáháním, včetně proplacení vstupních nákladů, je zcela zdarma.

Po doručení zkontroluje odborný asistent zaslané materiály, případně kontaktuje rodiče ohledně dalších informací, a předává je advokátovi k zajištění dalších náležitostí. O tomto kroku je klient informován e-mailem, takže rodič přesně ví, co se kdy děje. Advokát připraví právní podklady pro exekutora a ten po následném pověření soudem započne s výkonem exekuce.

V případě úspěšného vymožení náleží advokátovi a exekutorovi odměna, kterou nestanovuje asistent, ale zákon. O tuto sumu je však dluh navýšen, takže rodič dostane celou dlužnou částku.

Komunikace mezi rodičem a asistentem

Předáním proces a práce konzultanta asistenčního programu nekončí. Rodič může kdykoli asistenta kontaktovat s dotazem na aktuální stav případu, včetně stavu zaplacených částek a plnění vůči exekutorovi. Pokud by dlužník zaplatil jakoukoli částku dluhu přímo oprávněnému, je třeba samozřejmě ihned asistenta kontaktovat. Ten zajistí další komunikaci s právními subjekty.

Benefity, na které bez asistenčního programu rodič nedosáhne

Do vymáhání výživného touto nejefektivnější cestou se rodič může samozřejmě pustit individuálně. Proces obnáší stejné kroky, popsané výše, tedy návštěvu advokáta, sepsání plné moci, předání případu exekutorskému úřadu a další náležitosti. Výhoda využití asistenta spočívá v tom, že asistenční program má s vybranými advokáty a exekutory vyjednané podmínky, na které by jednotlivý rodič jen těžko dosáhl. Nejdůležitější benefity jsou dva. První spočívá v tom, že v případě neúspěšného vymáhání neplatí oprávněný absolutně žádné výdaje za služby advokáta ani exekutorského úřadu, které jim jinak náleží. Druhou výhodou je okamžité plnění směrem k rodičům, kteří o děti pečují. Zákon totiž stanoví, že při splácení dluhu se nejprve uspokojují náklady a teprve po jejich plném zaplacení dostává další peníze oprávněný.

Každý asistenční program má samozřejmě jinak vyjednané podmínky se spolupracujícími advokáty a exekutory. Nám se podařilo dojednat, že již z první vymožené částky dostává rodič část plnění a zároveň to, že v případě neúspěchu jsou zmíněné služby právní pomoci absolutně bezplatné. Reálně to znamená, že rodič se nemusí bát, že pro něj proces vymáhání bude znamenat jakékoli výdaje.“ komentuje Mgr. Iveta Novotná, ředitelka asistenčního programu VašeVýživné.cz. „Cesta exekučního vymáhání dluhu na výživném je nejtvrdší, ale zároveň nejefektivnější. Rodičům samoživitelům doporučujeme, aby informovali dlužníka, že hodlají dlužné alimenty svěřit odborníkům a zároveň nečekali s vymáháním dlouho. Menší částka se bude vždy vymáhat snadněji i rychleji a zároveň dlužník uvidí, že to rodič myslí vážně. To bude mít pozitivní vliv na jeho platební morálku i do budoucna,“ dodává Iveta Novotná.

Jaké kroky je třeba podniknout, když vám dluží alimenty

Domoci se svého práva a financí pro rodinu se pro samoživitele může zdát jako nadlidský úkol, nehledě k tomu, že situaci často komplikují psychické bloky. Co všechno a kdy musíte podniknout, radí odborníci z bezplatného asistenčního programu pro pomoc při řešení problémů s dlužným výživným, VašeVýživné.cz.

S otcem svých dětí nežijete, děti máte svěřené do péče. Jste domluveni na pravidelné platbě výživného, ale peníze vám nejdřív přestaly chodit v plné výši, a teď vám nechodí vůbec. Najednou vám přestal zvedat telefony a vy s hrůzou sledujete, jak se finanční rezerva na vašem osobním účtu tenčí. Sice vám pár korun půjčí rodiče, ale vy dobře víte, že sami toho moc nemají.

Projděte si s námi 5 důležitých bodů, abyste se dozvěděla, jak v takovém případě postupovat a co vůbec očekávat.

Krok 1 – je otec zapsán v rodném listě?

Možná to někomu bude připadat jako samozřejmost, ale v případě dětí z volného svazku občas dochází i k opomenutí této skutečnosti. K tomu, aby soud mohl stanovit povinnost platit alimenty, je třeba mít zapsaného otce v rodném listě dítěte. Pokud tomu tak není, čeká vás bohužel poměrně dlouhá cesta k určení otcovství. To je v případě, kdy se k dítěti „nikdo nehlásí“, bohužel poměrně složitý proces, který by vydal na samostatné téma. Jakmile máte otce v rodném listě zapsaného, je možné postupovat dál.

Krok 2 – vyměření výše alimentů

Je třeba vyměřit výši výživného. Pokud jste byli s otcem dětí manželé a nyní se rozvádíte, provede to ve svém rozhodnutí soud automaticky. Jiná situace nastává, pokud se dítě narodilo ve volném svazku. V takovém případě je třeba obrátit se s žádostí o vyměření výživného na soud s místní působností dle vašeho trvalého bydliště. Tím bude přesně určena finanční povinnost partnera vůči dítěti.

Soud rozhoduje o výši výživného na základě životních podmínek obou rodičů. Existuje tabulka, která určuje orientační výživné podle procenta z čistých příjmů. Je však třeba říci, že se jedná pouze o nezávaznou metodickou pomůcku. Pokud dlužník odmítá sdělit svůj příjem, soud určí výživné z předpokládaného příjmu dlužníka ve výši 25násobku životního minima.

Orientační výpočet je možné zjistit třeba zde: https://www.vasevyzivne.cz/kalkulacka-vyzivneho/

VĚK DÍTĚTE VÝŽIVNÉ Z ČISTÉ MZDY
0–5 let 9–13 procent
6–9 let 11–15 procent
10–14 let 14–18 procent
15–17 let 17–21 procent
18 a více let 20–24 procent

 

Na výši alimentů je možné dohodnout se také mimosoudně Ne vždy to je lepší cesta než nechat rozhodovat soud – v případě problémů si můžete spíše přitížit. Na druhou stranu v případě oboustranné důvěry a například s využitím rodinných mediátorů máte větší šanci nastavit si podmínky podle vlastních potřeb.

Krok 3 – jak je to s pravidelným placením a dalšími náklady?

Pokud jste se mimosoudně nedohodli jinak, platí se alimenty vždy v měsíčním předstihu. Pro závislé děti do 18 let věku se platí do rukou rodiče, který se o děti či dítě stará. Jakmile je dítě starší osmnácti let, dostává peníze napřímo.

Alimenty musí být zaslány ve výši, kterou určil soud. A opět platí, že pokud se rodiče nedohodli jinak, nemohou od nich být odečítány dodatečné náklady, které povinný dětem platí v rámci návštěv u něj nebo ze své vůle.

A pokud vás zajímá, do kdy má dítě na alimenty nárok, je to jednoduché – dokud se neosamostatní a nebude pracovat. Hranici zákon neurčuje a je třeba se řídit selským rozumem.

Dokud dítě pilně studuje (řečí zákona „se připravuje na budoucí povolání“) a nemá kvůli tomu čas na zaměstnání na plný úvazek, mají jeho rodiče vyživovací povinnost. Nicméně se není třeba bát – všechny věčné studenty již v minulosti varoval svým rozhodnutím soud – studium totiž musí být řádné a úspěšné.

Krok 4 – co když partner dohodnuté výživné neplatí?

Bohužel i to se může stát. Pokud není výživné placeno na základě dobrovolné dohody, je třeba obrátit se na soud. České právo zatím neumí uznat předchozí mimosoudní dohodu jako platný podklad pro budoucí vymáhání. Pokud již soud potvrdil výši výživného, je možné postoupit dál.

Jedná-li se o první výpadek partnera, který navíc komunikuje a k závazku se hlásí, je situace jednodušší. V takovém případě je možné domluvit se na splátkovém plánu. V případě, kdy partner například ztratil práci a nemůže hradit smluvenou výši výživného, může soud výši splátky upravit takzvanou valorizací.

Pokud však dochází k omezení plateb z důvodů, které nemůžete respektovat nebo k nim dochází déle než 4 měsíce, je třeba začít jednat hned. Přestože to zákon nenakazuje, je vhodné kontaktovat místní oddělení policie, a to především ve chvíli, kdy dluh způsobuje problémy v zajištění vašeho dítěte nebo hrozí, že by vás dlužník vystavoval psychickému tlaku či dokonce týrání.

Na druhou stranu policie nemá mandát dlužné prostředky od dlužníka získat. V takovém případě je vhodné dát návrh k vymožení dlužného výživného soudním exekutorem, který může na jeho základě provést exekuci mzdy nebo donutit dlužníka přehodnotit svůj přístup například zabavením řidičského průkazu. Tato cesta se na základě dlouhodobých zkušeností tisíců samoživitelů ukazuje jako nejefektivnější a nejrychlejší.

Krok 5 – asistent, který zdarma zajistí vše za vás

Kdo si prošel problémy s neplacením alimentů, ví, že získat zastání je neuvěřitelně složité. V Česku neexistuje státní úřad, do jehož kompetence by tento problém spadal. Můžete se tedy snadno dostat do byrokratického kolečka, kde si vás bude přehazovat policie, úřad práce a místní OSPOD. A žádný z nich vlastně nedokáže zařídit to, co doopravdy potřebujete – tedy finance pro vaši rodinu.

Naštěstí se neúplným rodinám v posledních letech začíná blýskat na lepší časy. Zejména díky rozvoji takzvaných asistenčních programů. Jak z názvu vyplývá, přiřadí vám asistenta, který vám pomůže se v problematice zorientovat a zajistí vše potřebné, včetně předání případu advokátovi či exekutorovi. Všechny popsané služby asistenta jsou zdarma.

Největší český asistenční program, VašeVýživné.cz, stačí zkontaktovat na telefonním čísle 222 534 777 nebo na emailu info@vasevyzivne.cz, asistent vás následně provede celým procesem. Dokáže vám nejen říci, které dokumenty budete potřebovat, ale také zváží nejlepší možný postup podle konkrétní situace, včetně snahy o řešení dohodou z pozice nezávislé autority. Zároveň zajistí kompletně celý proces komunikace s právníky či exekutory a ohlídá za vás veškeré potřebné termíny.

Na program VašeVýživné.cz se v průběhu dvou let obrátilo už skoro 20 000 rodičů z celé České republiky. A pokud se dostanete do nelehké situace, pomůže také vám.

Pět novinek, které v roce 2018 ulehčí život samoživitelům

Nový rok 2018 s sebou přináší řadu změn, které finančně uleví také rodičům samoživitelům. Ti často žijí se svými dětmi na hranici životního minima, zvlášť pokud se potýkají se špatnou platební morálkou bývalého partnera, který dluží na výživném. Samoživitele by proto měli mít dostatečný přehled o všech výhodách, díky nimž mohou ušetřit. Rozpočet neúplných rodin bývá velmi napjatý, a i minimální finanční úspora přináší úlevu od mnohdy velmi stresových situací spojených s nedostatkem peněz. Jaké novinky přináší letošní rok a jak lze nové výhody získat?

Daňové bonusy a úlevy

Odečty a daňové slevy či bonusy jsou jednou z věcí, která pomáhá stabilizovat rodinný rozpočet rodičů, kteří musejí vycházet pouze s jedním platem. Mezi oblíbené úlevy patří daňová sleva za umístění dítěte do školky. Za rok 2018 si budete moci odečíst až 12 200 Kč, což je o 1 200 víc než za rok 2017. Nejvýznamnějším zvýhodněním je daňová sleva na dítě. Ta se od letošního roku zvýšila i u prvního dítěte, a to na 15 204 korun ročně. Zvýhodnění by měl vždy uplatňovat ten rodič, který žije s dítětem ve společné domácnosti a má dítě v péči. V praxi se ovšem o tuto možnost rozvedení rodiče často přetahují.

„Někteří rodiče neváhají zkusit uplatnit daňové zvýhodnění i v případě, že společnou domácnost již nesdílejí. Pokud se mezi sebou rodiče nedokáží dohodnout, třeba v případě střídavé péče, musí vždy rozhodnout soud,“ potvrzuje Petr Sýkora, ředitel projektu VašeVýživné.cz, který provozuje Asociace neúplných rodin.

Vyšší příspěvky na dítě

V letošním roce se zvyšuje hranice příjmu z 2,4 na 2,7násobek životního minima. Na příspěvek na dítě tak dosáhne širší okruh rodin, navíc se zvyšují i samotné částky přídavku. O navýšení není třeba žádat. Pokud rodina splní podmínky, Úřad práce zvýší dávku automaticky. Nová forma posuzování reflektuje příjem čtvrt roku zpětně. Bere tedy více v potaz aktuální situaci žadatele a lépe tak řeší situaci neúplné rodiny, jejíž příjmy rozvodem či rozchodem výrazně klesly.

„Posuzování příjmu s čtvrtletní frekvencí pomůže pružněji reagovat na situaci, kdy například dojde k rozvodu a příjmy rodiny výrazně spadnou. Pokud navíc povinný rodič neplatí včas alimenty nebo je dluží, hraje každý měsíc při posuzování výraznou roli,“ říká Sýkora.

Doplatky na léky a očkování

Nic neprovětrá rodinný rozpočet tak jako těžší nebo déle trvající nemoc. Pokud se potýkáte s vyšší nemocností u svých dětí a hrozíte se vysokých doplatků na léky, oceníte nové snížení limitu, nad který budou pojišťovny doplatky vracet. U dětí do 18 let klesá tato hranice na 1 000 Kč ročně. To reálně znamená, že pokud doplatíte za léky předepsané lékařem pro jedno dítě více než 1000 Kč ročně, pojišťovna je povinna vám peníze nad tuto částku zpětně vrátit. Je nutné si však uvědomit, že pro tento výpočet počítá zdravotní pojišťovna s cenou léku s nejnižším doplatkem, danou účinnou látkou a totožnou aplikací. Další položkou, kde bude možné ušetřit, je i očkování proti závažným nemocem. U vybraných pojištěnců bude hrazeno, je proto vhodné si ověřit u konkrétní pojišťovny, zda máte na úhradu očkování právě vy nárok.

„Nemoc přináší kromě starostí o zdraví a organizačních komplikací pro samoživitele také nečekané a neplánované výdaje. Pokud dítě onemocní, rodič se stresuje mimo jiné obavou mnohdy skutečně vysokých doplatků za léky. Navíc se jedná o výdaj, který přichází většinou nečekaně a dokáže otřást omezeným rodinným rozpočtem. Vzhledem k aktuální zákonné úpravě se pro optimalizaci rozpočtu vždy při návštěvě lékaře poraďte o výběru vhodného léku s nízkým doplatkem,“ radí Sýkora.

Snazší brigády a přivýdělky

Mnoho rodičů samoživitelů řeší napjatou finanční situaci v rodině nejrůznější formou přivýdělků k hlavnímu zdroji příjmů nebo k rodičovské dovolené. Příjemnou novinkou je zvýšení minimální mzdy, která pro letošek činí 12 200 Kč hrubého. Dochází také ke změně v oblíbené a často využívané dohodě o pracovní činnosti. Až do částky 2 500 Kč měsíčně už nebude nutné uvádět příjem do daňového přiznání, částka bude zdaněná 15 % srážkovou daní jako u dohody o provedení práce. Tím se sníží administrativní zátěž u oblíbených drobných přivýdělků.

„Samoživitelé, kteří musí zajistit chod rodiny pouze z jednoho platu, mají často ještě jednu až dvě brigády na přilepšení rodinnému rozpočtu. Mnohdy se ale ztrácejí v administrativních nárocích a daňových povinnostech, které vyžadují různé typy smluv. Každé zjednodušení je pro ně vítané. Nová úprava pro ně mimo jiné znamená zvýšení minimální hodinové sazby definované pro daný druh práce a také možnost vyššího přivýdělku i v situaci, kdy je samoživitel evidován na Úřadu práce“ dodává Sýkora.

Možnost vyřešit problémy s výživným ve spolupráci s odborným asistentem

Samoživitelé, jejichž bývalý partner neplatí alimenty, musí čelit mnoha problémům. Na jedné straně je nutné zajistit chod rodiny, vydělávat peníze a starat se o děti. Na straně druhé je třeba sebrat zbývající energii a pokusit se dlužné alimenty získat co nejrychleji zpět. Mnozí rodiče vidí vymáhání výživného jako předem ztracené, protože neznají prostředky, jak se svého práva domoci. V takových případech je vhodné se obrátit pro pomoc. Letos pokračuje třetí ročník programu asistenční pomoci VašeVýživné.cz s podporou Evropského sociálního fondu a stále je možnost se do něj zapojit.

Rodičům, kteří si s vymáháním dlužného výživného nevědí rady, doporučujeme využít projekt VašeVýživné.cz. Stačí vyplnit jednoduchý dotazník nebo kontaktovat pracovníka Asociace neúplných rodin. Veškeré služby jsou bezplatné. Pokud by se nepodařilo dosáhnout nápravy dohodou a došlo k vymáhání výživného, náklady platí vždy dlužník,“ zakončuje Sýkora.