VašeVýživné.cz

Výživné v datech – jak na začátku roku 2019 stojí jeden z nejrozšířenějších sociálních problémů Česka?

Asociace neúplných rodin, která provozuje program VašeVýživné.cz, jež zdarma pomáhá rodinám s problematikou alimentů, přináší statistické shrnutí za loňský rok. Přestože situace i nadále zůstává kritická zejména kvůli chybějící dlouhodobé strategii státu a odkladům ve schválení potřebné legislativy, najde se i celá řada pozitivních momentů. Jaký tedy byl rok 2018 očima rodičů samoživitelů a v jaké podobě problém vstoupil do roku současného?

info grafika 2018_4 (1)

 • Pokles celorepublikového dluhu na výživném

První dobrou informací je další pokles celorepublikového dluhu na výživném. Ten se za rok 2018 dostal na samotnou hranici 10 miliard korun – což je pokles o tři miliardy za poslední tři roky. Co to znamená? Celorepublikový dluh ovlivňují dvě věci. Na jedné straně ochota povinných hradit alimenty, na straně druhé schopnost oprávněných případné dluhy vymáhat. Pomohla tedy především silnější ekonomika a větší dostupnost asistenčních programů, které zdarma pomáhají řešit případné dlužné výživné.

 • Pouze pětina případů se vyřeší exekucí, 12 % je za současné legislativy neřešitelných

Exekucí kvůli alimentům bylo za rok 2018 zahájeno zhruba 4200. Skoro polovina z nich byla realizována právě přes asistenční programy. Například VašeVýživné.cz pro své klienty v loňském roce spravovalo 1800 exekucí. Je však třeba dodat, že exekuční řešení je s ohledem na povahu situace využito pouze ve 20 % případů, v těch ostatních přichází na řadu mediace nebo domluva, zhruba 12 % případů pak spadá do pásma, kdy za současné legislativní situace není možné oprávněnému efektivně pomoci.

 • Rostoucí zájem o asistenční programy, které zdarma vše vyřeší za rodiče

Program VašeVýživné.cz za rok 2018 přivítal 10 259 nových klientů. To je zhruba o 6 % více než v předchozím roce. Rodiče, kteří se potýkají s problémy ze strany svého bývalého partnera, se na asistenční programy obrací stále častěji. Pro řešení agendy nejsou potřeba žádné zkušenosti, vše pomůže vyřešit proškolený asistent. Kromě úspory času i finančních prostředků si rodiče pochvalují také lepší vyjednávací pozice při komunikaci s dlužníkem.
„V České republice se asistenční programy staly standardem, který nám závidí všechny okolní země. Za loňský rok jsme rodičům odeslali neuvěřitelných 58,5 milionu korun, o které by jinak museli bojovat sami,“ uvádí Iveta Novotná, ředitelka programu VašeVýživné.cz. „Je třeba si uvědomit, že rodina u dlužníků bývá v rámci splácení dluhů bohužel až na posledním místě, nemají z ní takový respekt, jako když dluží například telefonnímu operátorovi nebo poskytovateli energie. Přitom finanční prostředky většinou mají. A to chceme změnit.“

 • Klesá počet nahlášených trestných činů na policii

Již šestým rokem podle statistik PČR klesá počet nahlášených případů zanedbání povinné výživy. V roce 2018 to bude meziročně asi o 8 % méně, podle odhadů Asociace neúplných rodin by se mělo jednat o zhruba 8300 případů – data od policie zatím chybí. Pokles však není možné vnímat jednoznačně pozitivně. Utváří ho i velká část rodičů, kteří místo návštěvy policie řeší situaci alternativními cestami.
„Pokud je dlouhodobě krácena povinnost dítěte na výživném, mělo by být nahlášení problému na policii samozřejmostí. Takovou situaci není možné přehlížet a jedná se o jediný způsob, jak na ni stát upozornit,“ uvádí Novotná. „Na druhou stranu chápeme skepsi rodičů, kteří se nepotřebují pomstít partnerovi, ale hledají způsob, jak zajistit finance pro svou rodinu. To však policie ani při nejlepší vůli zařídit z podstaty věci nedokáže.“

 • Dluží stále především muži, průměrně 92 000 korun

Nejméně pozitivní informací loňského roku pak je, že v případě zahájeného vymáhání se rodičům průměrně daří vymoci stále pouze 50 % dlužné částky. I zde je však patrný posun, neboť v předchozích letech to bylo méně.
A jak se změnila průměrná persona dlužníka? Stále se jedná nejčastěji o muže (z 93 %), kterým je kolem 40 let. Možná trochu překvapivě nežijí na okraji společnosti, mají práci a velice často novou rodinu. Průměrně dluží 92 000 korun, dluh se kumuluje zhruba pět let.

Co se změní v roce 2019 aneb důležité informace pro rodiče samoživitele

Nový rok přichází s řadou změn v otázkách legislativy, práce a sociálních věcí, které jistě ocení nejeden rodič samoživitel. Od ledna dochází k historicky druhému nejvyššímu navýšení minimální mzdy od roku 1991, kdy byla zavedena. Úspěchem je také navýšení rodičovského příspěvku a další novinky.

 1. Vyšší minimální mzda

Od 1. ledna 2019 se zvyšuje minimální mzda, a to z 12 200 Kč na 13 350 Kč za měsíc. Minimální hodinová mzda vzroste ze 73,20 Kč na 79,80 Kč. K této změně přibývá také nárůst zaručené mzdy v jednotlivých platových skupinách, což se dotkne například zdravotních sester, pokladních a dalších profesí.

Je potřeba dodat, že za minimální mzdu pracují zhruba čtyři procenta zaměstnanců, nicméně tato změna se týká všech. Navýšení minimální mzdy má pozitivní dopad nejen na 150 tisíc českých zaměstnanců, kteří ji pobírají, ale i na ostatní pracující, neboť celkově zvyšuje tlak na růst mezd. Změnu vnímáme jako velmi kladnou, protože sníží nebezpečí existenčních problémů neúplných rodin,“ říká Mgr. Iveta Novotná, ředitelka Asociace neúplných rodin a zároveň ředitelka programu VašeVýživné.cz, který pomáhá rodinám s problematikou dlužného výživného.

 1. Proplácení prvních tří dnů pracovní neschopnosti

Tato změna nabyde platnosti až 1.7. 2019, přesto ji stojí za to zmínit. Poslanecká sněmovna Parlamentu schválila poskytování náhrady mzdy nebo platu za první tři pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti. Tato náhrada se týká všech zaměstnanců. Iveta Novotná dodává: „Zvýšené náklady na výplatu náhrady mzdy budou zaměstnavatelům kompenzovány snížením odvodu pojistného na nemocenské pojištění. Připravuje se i opatření, aby zaměstnavatelé získali informaci o uznání dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců co nejdříve elektronickou cestou.“

 1. Navýšení rodičovského příspěvku

Podle návrhu, který MPSV předložilo vládě, by mělo dojít k navýšení rodičovského příspěvku na celkovou částku 300 000 Kč (450 000 Kč při péči o dvojčata či vícerčata). Účinnost uvedeného opatření se navrhuje od 1. ledna 2020.

Nárok na dočerpání rodičovského příspěvku budou mít i ti rodiče, kteří již původní výši rodičovského příspěvku vyčerpali, ale jejich dítě bude slavit 4 narozeniny po 31.12. 2019. Tito rodiče si o doplatek musí požádat. Pokud ovšem pobírají rodičovský příspěvek na mladšího sourozence dítěte, tak nárok na doplatek zaniká,“ dodává Novotná.

 1. Pomoc v hmotné nouzi

Poslanecká sněmovna také přijala změnu týkající se pomoci v hmotné nouzi: Senioři nad 70 let, invalidé, osoby závislé na pomoci druhé osoby či klienti v pobytových sociálních službách a další zranitelné osoby už nebudou dostávat část příspěvku v poukázkách. Nově se tedy dávky nebudou vyplácet poukázkami v případech, kdy výše příspěvku na živobytí nepřesáhne 500 Kč.

 1. Vyšší důchody

Od ledna 2019 dochází také ke zvýšení základní výměry všech důchodů, a to z 9 % na 10 %. Dojde tak ke zvýšení životní úrovně všech příjemců důchodů, protože všechny vyplácené i nově přiznané důchody budou zvýšeny o 1 % průměrné mzdy, což se výrazněji projeví u nižších důchodů, u kterých základní výměra tvoří větší část důchodu.

Otázku zvýšení důchodů mohou ocenit zejména ti rodiče samoživitelé, kteří žijí ve společné domácnosti s prarodiči, kteří se na rodinném rozpočtu podílejí“. Důchody se zvýší v průměru o 900 Kč,“ dodává k tématu Iveta Novotná z VašeVýživné.cz.

 1. Elektronická neschopenka a elektronický recept

Jistě znáte „omluvenku“ pro zaměstnavatele v papírové podobě. V současné době odesílá ošetřující lékař příslušnému orgánu nemocenského pojištění hlášení o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti předepsaným tiskopisem. A to nejpozději třetí pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí. Pro hlášení lze nově využít také formu elektronickou.

Tato služba bude informační jako pro zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Prostřednictvím ePortálu ČSSZ bude moci zaměstnavatel v on-line prostředí zjistit, zda je již v systému ČSSZ zaevidovaná nová pracovní neschopnost jeho konkrétního zaměstnance, od jakého data a také k jakému datu byla ukončena,“ doplňuje Iveta Novotná.

Projekt eNeschopenka je rozdělen do 3 fází, které budou probíhat od tohoto ledna až do konce roku.

Třetina samoživitelek nemá na Vánoce ani korunu navíc, jejich domácnosti ženou do minusu dlužné alimenty

Skoro třetina samoživitelek nemá na Vánoce připravené žádné úspory. Dalších 45 % pak může do dárků, štědrovečerní večeře a případných cest za příbuznými vložit maximálně 3000 korun. Vyplynulo to z rozsáhlého výzkumu, který provedla Asociace neúplných rodin mezi členy svého asistenčního programu VašeVýživné.cz. Samoživitelky se zároveň shodly, že by ocenily pomoc od okolí. Samy ji však nedokážou najít a využít. Průzkum zároveň jasně ukázal, jak důležité jsou včasně placené alimenty, myslí si jeho autorka Iveta Novotná.

Vánoce jsou pro rozpočet domácností samoživitelů každoročně nejnáročnějším obdobím. Většina rodin se nedokáže zotavit z investic spojených se školní docházkou, přibývají neočekávané výdaje kvůli zimním epidemiím. Konec roku s sebou zároveň nese skokový nárůst neplatičů výživného. Celá řada domácností se kvůli tomu přímo před svátky dostává ve svém hospodaření do hlubokého minusu. Skoro třetina samoživitelek proto nemůže do vánočních oslav vložit ani korunu navíc, 17 % si musí vystačit s tisícovkou. 28 % pak dokáže v rozpočtu najít asi tři tisíce.

Naprostá většina samoživitelek se shoduje, že alimenty v době Vánoc tvoří zásadní část rodinného rozpočtu a jejich absence se do hospodaření neúplné domácnosti okamžitě promítne. Jako důvod zadlužení uvádí neplacené alimenty na prvním místě 81 % dotázaných. Strach, že partner přestane výživné před Vánoci platit, má přitom skoro 40 % dotazovaných. Špatnou zkušenost z předchozích let má přes 30 % respondentů – skoro výhradně ti, jejichž partner má druhou rodinu anebo nemá stálé zaměstnání.
„Ve chvíli, kdy musí bývalý manžel utrácet za Vánoce u nové rodiny, úplně zapomene na tu naši. Alimenty za prosinec a leden pak často doplatí až napřesrok v létě, pokud vůbec,“ zmiňuje paní Alena z Rokycan.

I přes složitou finanční situaci si většina samoživitelek nedovede představit, že by si vzala například rychlopůjčku. Jako běžné řešení finančních problémů před Vánoci tuto cestu volí naštěstí pouhá 4 % z dotazovaných. 17 % by rychlopůjčku volila pouze v případě výjimečné situace. Pro 66 % respondentů je to naopak naprosto neakceptovatelné řešení.
„Dovedu si představit situaci, kdy jsou děti nemocné, nemáme co k jídlu na stůl a do toho třeba vynechají kamna. A já mám peníze jen na jedno z toho. Jak to řešit jinak, než že si vypůjčím a upíšu se?“ polemizuje paní Jana z Ostravy.

Pokud se na Vánoce podaří samoživitelkám nějaké peníze našetřit, padnou většinou za vánoční dárky. Za nejvýraznější investici v zimním období je označily skoro 3/4 dotazovaných. 16 % samoživitelek však raději nakonec nechá peníze připravené na Vánoce jako zálohy na energie, 11 % je utratí ještě před svátky za léčení dětských zimních nemocí anebo jako kompenzaci sníženého výdělku při vlastní nemocenské.
„Měla jsem na Vánoce pro děti tisícovku na každého. Týden jsem ale ležela, a o to brala míň. Takže jsem nakonec ráda, že vůbec poplatím telefon, byt a internet,“ stěžuje si Nikola z Českých Budějovic.

Pouhá pětina rodičů samoživitelů si je jistá, že neskončí kvůli svátkům s hospodařením v minusu. 57 % z nich to považuje za svůj hlavní cíl, nemá však záruku, že se jí to podaří. Se zadlužením anebo s využitím úspor naopak počítá 23 % rodičů samoživitelů.
„Čím jsou děti starší, tím mám v lednu míň peněz. Ať dělám co dělám, začínám v novém roce třeba s dluhem pět nebo šest tisíc korun. Letos to bude ještě víc, protože stouplo nájemné a já beru pořád stejně,“ stěžuje si Michala z Prahy.

80 % samoživitelek zmínilo, že by ocenilo pomoc od svého okolí. Nejčastěji od známých, rodiny, nebo spolupracovníků. A nemusí se jednat jen o pomoc materiální, často stačí psychická podpora. Zároveň přiznávají, že nemají takřka žádné povědomí o organizacích, které se snaží samoživitelům v nouzi pomoci. Kam se obrátit, tušila pouhá desetina oslovených.

„Průzkum jasně ukazuje, jak důležité jsou řádně a včasně placené alimenty. Nejen že v mnoha rodinách rozhodují o tom, za budou mít děti alespoň nějaké Vánoce, ale především slouží rodině k překonání finančně náročného období závěru roku. Je až alarmující, kolik matek samoživitelek má zkušenost s partnery, kteří je právě o Vánocích nechali zcela na holičkách,“ zmiňuje Iveta Novotná, ředitelka programu VašeVýžvné.cz a autorka výzkumu. „Zároveň doufám, že spoustě lidí dojde, s jak nízkými částkami si musí rodiny samoživitelů vystačit. A že v sobě třeba najdou chuť pomoci někomu ze samoživitelů ze svého okolí. Vždyť každý z nás zná průměrně čtyři lidi pocházející z neúplné domácnosti.“

Jak vypadá typický český dlužník na výživném?

Přestože celorepublikový dluh na výživném v posledních letech klesá, neznamená to, že by se dařilo efektivně řešit celkovou problematiku dlužných alimentů. Asociace neúplných rodin, provozující největší asistenční program VašeVýživné.cz, se proto rozhodla prozkoumat, jak vlastně vypadá typický český dlužník.

V České republice je v současnosti asi 115 500 dlužníků na výživném. Ze zhruba 7 % se jedná o takzvané chronické dlužníky – tedy neplatiče, kteří svému potomkovi neposlali nikdy ani korunu, v ostatních případech jde buď o rodiče, kteří přestali platit, platí nepravidelně anebo platí méně, než kolik jim určil soud.

V naprosté většině případů se jedná o osoby práceschopné, které se však více či méně pohybují v šedé příjmové zóně a chrání se tak před exekucí. A to i kvůli tomu, že kromě alimentů ze zhruba 1/3 dluží také splátky spotřebitelských úvěrů.

Neplacení alimentů je doménou mužů, mezi dlužníky jsou zastoupeni asi 93,5 %, žen je 6,5 %. Zde však může statistika lehce zkreslovat, neboť muž výrazně častěji dlužné výživné nenahlašuje a neřeší. Nejvíce dlužníků je ve Středočeském kraji, následně v Moravskoslezském kraji a poté v hlavním městě.

„Možná rozbijeme stereotyp o dlužníkovi. Překvapivě se většinově jedná o osoby, u kterých byste to netipovali. Což je možná důvod, proč je neplacení alimentů stále tolerovaným jevem. Netýká se totiž osob na okraji společnosti, ale naprosto běžných Čechů,“ zakončuje Iveta Novotná, ředitelka asistenčního programu VašeVýživné.cz.

Typický český dlužník

Muž – říkejme mu třeba Dušan, pochází ze středočeského města. Je mu 42 let a svým dvěma dětem – Honzovi a Evě ve věku 10 a 12 let – dluží za posledních 5 let více než 92 tisíc korun. Nejedná se o chronického neplatiče. Po rozvodu, který přišel zhruba 7 let po svatbě, se snažil dětem přispívat na živobytí na základě ústní dohody. A i teď, když si děti bere na víkend, jim leckdy dá pár stokorun jako kapesné.

Postupné ochlazení vztahů s původní rodinou, na kterém se podepsaly první vážnější vztahy s novými přítelkyněmi, však vedlo k tomu, že domluvené výživné postupně přestal hradit v plné výši a začal jej využívat jako donucovací nástroj. S výší výživného, kterou posléze určil soud, nesouhlasí a rozporuje i celkovou výši dluhu.

Dušan má vzdělání s maturitou a v současné době rozhodně nemá problém si vydělat. Neumí však s penězi hospodařit, zvláště když má část mzdy vyplácenu načerno v hotovosti. Exekuce je pro něj postrach, protože by výrazně snížila jeho životní úroveň, na druhou stranu do poslední chvíle nevěří, že by jeho bývalá žena mohla dluh vymáhat exekučně.

5 tipů, jak zvládnout školu, když jeden rodič chybí

Nový školní rok má za sebou první dva měsíce a děti se v lavicích už zabydlely. Pro mnohé z nich však náročné období právě začalo, především v případě, že žijí jen s jedním z rodičů. Samoživitelé totiž musí bojovat nejen s horší finanční situací rodiny, ale i s nedostatkem času, který na své potomky mají. Neúplných rodin je přitom v České republice podle statistik programu VašeVýživné.cz, který pomáhá rodičům získat dlužné výživné, již téměř 180 tisíc. Jak zvládnout školu, domácí přípravu a náročnou logistiku i s omezeným časem a rozpočtem?

Plánujte každý den

Podrobné plánování dne je klíčové nejen v situaci, kdy jste na výchovu i péči o dítě sami. Pořiďte si přehledný diář, velkou magnetickou tabuli na stěnu nebo si veďte kalendář elektronicky – důležité je si každý týden předem rozvrhnout tak, aby vás nic nezaskočilo. Pokud vozíte dítě na kroužky, využijte čas mezi nimi třeba k psaní úkolů nebo k nákupu. Do plánování zapojte i vašeho potomka, kterému můžete rozložit povinnosti úměrně jeho věku. Čím lépe si den zorganizujete, tím víc společného volného času s dítětem získáte.

Seznamte se s ostatními rodiči

Nebojujte s krizovými situacemi sami. I když v rodině chybí rodič, pořád tu jsou další příbuzní nebo přátelé, kteří vám mohou pomoci zvládnout nemoc, pohlídat dítě nebo nakoupit, když se rozbije auto. Snažte se neizolovat od okolního světa a seznamte se i s rodiči spolužáků vašeho dítěte. Navzájem si pomůžete s vyzvedáváním dětí nebo s dopravou na mimoškolní aktivity a ušetříte čas. Informujte o tom, že jste samoživitel, také vaši školu. Může vám vyjít vstříc třeba s rozložením plateb za pomůcky na delší časový úsek.

Požádejte o pomoc

Ve chvíli, kdy se musíte potýkat se špatnou platební morálkou druhého rodiče, je každý výdaj navíc citelným zásahem do už napjaté finanční situace rodiny. Nebojte se proto požádat o pomoc v případě, kdy peníze nevycházejí. „Děti z neúplných rodin jsou často ohroženy chudobou a nedostatkem peněz na školní obědy nebo družinu, kam chodí jejich spolužáci,“ dodává Iveta Novotná, ředitelka programu VašeVýživné.cz. „Rodiče by se neměli bát obrátit na charitativní organizace nebo úřady, které pomáhají třeba právě s placením školních obědů. Děti se díky tomu nebudou cítit izolované od ostatních, což se pozitivně projeví i na zvládání školních povinností.“

Hledejte alternativy

Platba za kroužky dokáže zahýbat s rodinným rozpočtem i v úplných rodinách. Není se čemu divit – u sportovních či hudebních kroužků se může cena vyšplhat až na dva tisíce za pololetí. Pokud nechcete ochudit dítě o mimoškolní vyžití, podívejte se, jaké možnosti jsou v okolí vašeho bydliště. Cenově příznivé sportovní vyžití nabízí třeba Sokol, další finančně dostupné kroužky najdete i v domech dětí a mládeže. Na menších obcích a městech často fungují fotbalové nebo hasičské kroužky vedené dobrovolníky, které jsou pro děti zdarma nebo jen za symbolickou cenu.

Buďte co nejvíc spolu

Většina samoživitelů musí řešit nedostatek financí i dalším přivýdělkem nad rámce práce. Na rodinné aktivity pak nezbývá moc času nebo se smrskávají jen na psaní úkolů a přípravu do školy. Pokud je to možné, najděte si s potomkem každý den alespoň půl hodiny času, který věnujete jen sobě navzájem. Může to být společné večerní čtení, společenská hra nebo procházka. O víkendu vyrazte na kulturní akce pořádané vaším městem – vstup na ně bývá často volný. Dobrou cenově dostupnou aktivitou pro děti i rodiče je třeba geocaching, při kterém si navíc můžete příjemně vyčistit hlavu v přírodě a provozovat ho můžete kdykoliv.

19. října je „den výživného“

Na 19. října vychází „den výživného“, tedy Den předané vyživovací povinnosti. Zjednodušeně řečeno se jedná o den, do kdy musí rodič samoživitelé hradit s ohledem na stanovenou výši výživného všechny potřeby svého dítěte ze svého. Tento den mohou obrazně „předat“ platby za životní náklady svého dítěte druhému z rodičů. Přestože průměrné výživné neklesá a pohybuje se lehce pod 2600 korunami, oproti loňskému roku den vychází o deset dní později, což znamená, že rodiče samoživitelé v letošním roce dokázali z alimentů pokrýt opět menší část životních nákladů potomka. Pokud by byly náklady mezi oba rodiče rozděleny spravedlivě, vyšel by Den předané vyživovací povinnosti přesně na polovinu roku.

Datum vypočítává každoročně Asociace neúplných rodin na základě dat z největšího českého asistenčního programu pro pomoc samoživitelům v otázkách výživného VašeVýživné.cz. Ten sdružuje už přes 20 000 rodičů z celé České republiky. Z něj vyplývá, že oproti loňskému roku průměrné výživné dokonce mírně stouplo, rodiče za něj však kvůli rychleji rostoucím životním nákladům pokryjí menší část potřeb dětí.

Zatímco rodič, který má dítě v péči, platí letos jeho náklady průměrně 291 dní v roce, druhý z rodičů se podílí pouze na 74 dnech. Tento nepoměr je naprosto alarmující,“ uvádí Iveta Novotná, ředitelka programu VašeVýživné.cz. „A to se bavíme pouze o průměru pro všechny věkové skupiny. Kdybychom vzali například šestnáctileté dítě, zjistíme, že průměrné alimenty v jeho případě pokryjí jen neuvěřitelných 17 % životních nákladů a potřeb, tedy 62 dní v roce.“

Podle Novotné soudy nedokáží při určování výživného tak rychle reagovat na rostoucí životní náklady neúplných rodin. Především ve velkých městech je situace alarmující především kvůli rychle rostoucím nákladům za bydlení. Dalším problémem pak bude cena energií, jejichž skokový nárůst se očekává v roce 2019.

Nikdy zřejmě nedosáhneme toho, aby se povinní podíleli na úhradě životních nákladů přesně z 50 %. Na druhou stranu věříme, že existuje celá řada opatření, která dokáží situaci skokově zlepšit. Bavíme se především o určování výše alimentů podle obvyklých příjmů, které by mohlo znesnadnit podvody na výživným především na černo pracujícím,” zakončuje Novotná.

Jaké jsou průměrné alimenty?

 Jaký podíl tvoří alimenty u životních nákladů potomků?

rok životní potřeby podíl na bydlení celkem na rok podíl alimentů
1 36 000 Kč 21 000 Kč 60 500 Kč 38,7%
2 36 000 Kč 21 000 Kč 60 500 Kč 38,7%
3 64 800 Kč 21 000 Kč 91 200 Kč 25,6%
4 64 800 Kč 30 000 Kč 100 200 Kč 23,3%
5 64 800 Kč 30 000 Kč 100 200 Kč 23,3%
6 67 200 Kč 30 000 Kč 102 800 Kč 30,2%
7 67 200 Kč 33 000 Kč 105 800 Kč 29,3%
8 67 200 Kč 33 000 Kč 105 800 Kč 29,3%
9 67 200 Kč 33 000 Kč 105 800 Kč 29,3%
10 114 000 Kč 33 000 Kč 156 500 Kč 19,8%
11 114 000 Kč 33 000 Kč 156 500 Kč 23,3%
12 114 000 Kč 33 000 Kč 156 500 Kč 23,3%
13 114 000 Kč 36 000 Kč 159 500 Kč 22,9%
14 114 000 Kč 36 000 Kč 159 500 Kč 22,9%
15 114 000 Kč 36 000 Kč 159 500 Kč 22,4%
16 163 000 Kč 42 000 Kč 216 000 Kč 16,5%
17 163 000 Kč 42 000 Kč 216 000 Kč 16,5%
18 163 000 Kč 42 000 Kč 216 000 Kč 16,5%

Největší asistenční program pro samoživitele VašeVýživné.cz vyplácí rodičům měsíčně již 5 milionů korun. Budeme se snažit, aby to bylo ještě víc, říkají autoři

Již tři roky pomáhá největší český asistenční program VašeVýživné.cz rodičům samoživitelům s problematikou neplacených alimentů. Nyní se mu podařilo pokořit důležitou metu. Poslední půlrok měsíčně posílá zapojeným rodičům už více než pět milionů korun. V průměru se pak jedná u rodičů, kde bylo vymáhání úspěšné, o tisícikorunu na hlavu. Autoři programu to považují za jasný důkaz, že digitalizace sociální agendy může úspěšně fungovat i v Česku. Cílem programu je především pomoci s vymožením dosavadních dluhů na výživném a zajištění pravidelných plateb samoživitelům ze strany povinných.

Podle ředitelky programu Ivety Novotné se jedná o důležitý posun vpřed, jakkoli se pro laika mohou zdát hodnoty nízké. Pozitivní je především růst průměrného vyplaceného výživného, které nyní pokrývá již 50 % průměrné měsíční dlužné částky. V praxi to sice znamená, že dluh i nadále narůstá, nicméně polovičním tempem, protože polovinu z něj se již daří umořovat.

„Za tři roky se nám podařilo dosáhnout efektivnější práce se zapojenými exekutory a právníky. Sdílením informací dokážeme volit lepší metody, svou roli hraje i digitalizace agendy, která umožňuje například periodický přezkum případů. Díky tomu lze docílit výrazně lepších výsledků než v případě vymáhání po vlastní ose,“ uvádí Novotná. Podle Novotné chtějí tvůrci programu průměrnou hodnotu ještě navýšit.

„Ideální situace bude, když se podaří zajistit pro rodiče vymožení dosavadního dluhu a zajištění měsíční platby, která jim náleží.  To samozřejmě nelze zajistit stoprocentně, ale podnikáme kroky k tomu, aby co největší počet povinných bral svou odpovědnost vážně. K tomuto cíli vede ještě dlouhá cesta a pravděpodobně ho nepůjde dosáhnout bez legislativní úpravy na základě širší diskuze. Hodně tlačit chceme i na exekutory,“ říká Novotná a zároveň dodává, že situaci by mohla zkomplikovat například diskutovaná teritorialita exekutorů. Tím by program ztratil svou dobrou vyjednávací pozici a musel by se naopak podřídit pravidlům jednotlivých exekutorských kanceláří.

Novotná však zároveň upozorňuje, že je i nadále obrovské množství případů, kde není možné běžnou soudní cestou zajistit ani korunu. Jedná se buď o chronické neplatiče, zatížené větším množstvím exekucí, anebo ty povinné, kteří se dokázali formálně zbavit svého majetku.
„Bohužel na zhruba 7 % dlužníků zatím nemáme páky ani my. Na druhou stranu tak dokážeme velmi kvalitně identifikovat případy, které by měly spadnout do sociální sítě státu a pro které má smysl například zálohované výživné. Dávka tak nebude vyplácená lidem, kteří se nepokusili soudní cestou peníze získat,“ zakončuje Novotná.

Na program VašeVýživné.cz se od roku 2016 obrátilo již přes 20 000 rodičů a je tak největší organizací sdružující samoživitele, jimž partner nehradí výživné. Provozuje ho nezisková organizace Asociace neúplných rodin. Program využívá unikátní mechanismus správy zakázek na bázi přidělených asistentů, kteří na dálku pomáhají řešit jednotlivé případy.

5 otázek, na které se jako samoživitelka před létem nejspíš ptáte

Prázdniny jsou tu a vy jako samoživitelka dost možná stále ještě přemýšlíte, jak je pro vaše děti v souvislosti s omezeným rozpočtem nejlépe zorganizovat Přinášíme vám 5 odpovědí na otázky, které vás v souvislosti s prázdninami pravděpodobně napadají.

Kde je možné nechat o prázdninách pohlídat dítě?

Nechcete se dočkat za pár dnů nemilého překvapení, až zjistíte, že vám nemá kdo hlídat dítě, zatímco budete v práci? Naprostá většina školních družin a školek na léto zavírá – a jak se zdá, je to rok od roku horší. Bohužel dnes neexistuje zákonná povinnost, která by nařizovala letní provoz „spádových“ školek nebo družin. Vše je tedy na zřizovateli, tedy většinou obci. A pokud nebydlíte zrovna ve velkém městě, můžete mít problém.

Určitým řešením pro malé děti jsou třeba takzvané dětské skupiny. Jejich evidenci naleznete na stránkách MPSV a celá řada z nich funguje také o prázdninách. Díky EU jsou některé za určitých podmínek dokonce zdarma. Pro starší děti pak může být řešením vybrat některý z příměstských nebo městských táborů.

http://www.dsmpsv.cz/

Kdo mi přispěje na letní tábor?

Pořád ještě řešíte, zda si budete moci dovolit poslat dítě na tábor anebo bude nutné šetřit? Možná zbytečně. Stačí se totiž podívat, jestli vám náhodou na tábor nepřispěje vaše zdravotní pojišťovna. Ta největší, VZP, sice letos příspěvek nenabízí, ale některé další poskytnou až 1200 korun na jedno dítě.

Příspěvky na letní tábory nabízejí také některé odborové svazy, pokud je jeden z rodičů členem. Občas dokonce obec nebo městská část.

Tak jako u kroužků, i v případě tábora můžete poprosit stát. Stačí vyplnit formulář žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc a pokud bude schválena, je uhrazen celý pobyt.

https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/form/edit.jsp?FN=MopS150101511&CMD=EditForm&SSID=1S~VkI5jx1OJA.V3GwcZHcLuFav78QDj

Mohu s dítětem do zahraničí bez souhlasu druhého rodiče?

Celá řada rodičů samoživitelů dokázala dětem na léto zajistit zahraniční cestu. Ať už jako společnou rodinnou dovolenou, nebo třeba s prarodiči, kteří jsou ochotni za svoje vnoučata náklady zaplatit. Málokdo si však uvědomuje, že k vycestování dětí do zahraničí je třeba souhlas obou rodičů, a to i v případě, kdy jsou děti svěřeny do výhradní péče. Jakkoli to zní bizarně, dokonce i ve státech Evropské unie po vás mohou chtít důkaz, že své vlastní dítě neunášíte. Tím důkazem je právě souhlas druhého z rodičů.

Ještě složitější je situace u matek, které mají jiné příjmení než jejich potomek nebo v případě, kdy cestují prarodiče či známí.

Ministerstvo zahraničí pro tyto případy připravilo formulář, který je možné stáhnout zde: http://www.mzv.cz/file/2535479/Souhlas_zakonneho_zastupce_s_vycestovanim_nezletilce.pdf. „Podpisy na něm by měly být ověřeny oproti občanskému průkazu. To zvládnou udělat například na CzechPointech za 30 korun za kus. A pokud chcete mít opravdu jistotu při cestách do vzdálenějších destinací, rozhodně doporučujeme zajistit úředně ověřený překlad povolení do anglického jazyka, ideálně s překladem rodného listu,“ zdůrazňuje Iveta Novotná, ředitelka programu VašeVýživné.cz.

 

Kolik si mohu přivydělat přes léto, když jsem na rodičáku?

Děti vám pohlídají prarodiče a léto pro vás je tedy dobrou příležitostí, jak sehnat dodatečnou – a letos dokonce i skvěle placenou – brigádu? Kolik můžete v létě vydělat, pokud zároveň pobíráte rodičovský příspěvek, abyste se nedostali do problémů?

Můžeme vás uklidnit – výši přivýdělku v případě „rodičáku“ vůbec hlídat nemusíte. Stát jen zajímá, jestli je o dítě v průběhu dne řádně postaráno – tedy rodinným příslušníkem nebo chůvou anebo třeba v jesličkách. Zde však platí omezení – pokud máte potomka mladšího 24 měsíců a využíváte jesličky, pak v nich nesmí strávit více než 46 hodin měsíčně,“ připomíná Iveta Novotná.

Jak donutit druhého rodiče, aby se podílel na úhradě nákladů za léto?

Máte soudem uznané alimenty? Pak máte z poloviny vyhráno, neboť se nemusíte spoléhat na ústní dohodu, která je v podstatě nevymahatelná. Na druhou stranu nemůžete očekávat, že vám druhý rodič automaticky zaplatí polovinu všech nákladů. Počítejte tedy pro jistotu pouze se soudem přiznanou částkou.

Je docela pravděpodobné, že vám druhý rodič před létem přestane posílat peníze – možná už to dokonce udělal. Právě s prázdninami totiž skokově roste počet těch, kteří přestávají platit. Například proto, že kupují zájezdy své nové rodině.

Pokud máte tedy co činit s neplatičem, reagujte raději hned. Zkontaktujte některý z asistenčních programů, které zdarma pomáhají samoživitelům, kteří mají problémy s alimenty. Například ten největší VašeVýživné.cz má i bezplatnou linku  800 400 441, kde vám poradí vše potřebné.

www.vasevyzivne.cz

Mladí lidé po maturitě a jejich nárok na výživné

Právě končící maturity znamenají pro dospívající zásadní zlomový okamžik v životě. Část maturantů pokračuje v procesu vzdělávání na vysoké škole. Ti, kteří se na vybranou školu letos nedostali a další, kteří se rozhodli zapojit se do trvalého pracovního procesu, budou v následujících měsících hledat zaměstnání. Vzhledem k předpokládanému počtu nastupujících vysokoškoláků (45 000) a tomu, že 22 % dětí u nás žije v neúplné domácnosti, nastoupí letos na vysoká studia přibližně 10 000 studentů z neúplných rodin.

Mgr. Iveta Novotná, ředitelka asistenčního programu VašeVýživné.cz, který požádalo o pomoc s dlužnými alimenty již více než 20 000 rodičů, vysvětluje nároky, možnosti a také odpovědnosti dospívajících:

Mladí, kteří se budou po maturitě soustavně a svědomitě připravovat na své budoucí povolání, mají i po maturitní zkoušce nárok na výživné. Prakticky to předpokládá denní studium, které zabere studentovi většinu času a znemožňuje mu vydělávat si hlavní pracovní činností. Naopak dospívající, který z jakéhokoli důvodu nebude v řádném denním studiu pokračovat, ztrácí na výživné nárok. Co je však zásadní změna, která se týká studentů v tomto období, je právní způsobilost spojená s hranicí 18 let. S tou souvisí skutečnost, že dlužník není již odpovědný za včasné placení druhému z rodičů, ale přímo svému dítěti, které přebírá i odpovědnost výživné v případě neplacení vymáhat.

Prázdniny, výživné a brigády

Prázdniny jsou součástí denního studijního programu, a proto náleží dítěti alimenty i během nich. Pozor však, neplatí to při ukončení studia. Pokud by bylo výživné během prázdnin placeno a dospívající by následně nenastoupil k řádnému studiu, má rodič právo žádat již zaplacenou sumu zpět. Přivýdělek, který má mladý během prázdnin nebo řádného a úspěšného studia formou brigády, která není hlavním pracovním poměrem, nemá vliv na jeho nárok nebo úpravu výše výživného,“ připomíná Iveta Novotná.

Jak mohou mladí vymáhat dluh na alimentech

Podle našich zkušeností je odpovědnost vymáhat výživné na vlastním rodiči pro mnohé velmi stresující. Při narůstajícím dluhu mohou kontaktovat advokáta, nebo požádat o pomoc bezplatný asistenční program, který zajistí veškeré náležitosti i komunikaci s advokátem a případně exekutorem za ně,“ komentuje Iveta Novotná.

Co dělat při přerušení studia

„Pokud studium skončí, doporučujeme sdělit to rodiči, který výživné platí, aby nedošlo k situaci, kdy bude třeba neoprávněně zaplacené splátky vracet. Pokud se však dospívající dostane na kýženou školu za rok, vyživovací povinnost tímto okamžikem opětovně vzniká a může trvat po celou dobu, kdy se mladý soustavně připravuje na budoucí povolání,“ připomíná Iveta Novotná.

Vymáhání výživného asistenčním programem

Problematika dlužného výživného trápí v naší zemi desetitisíce rodičů, zejména pak samoživitelů, kteří zajištují potřeby svých dětí zároveň s nezbytnými náklady na bydlení a provoz domácnosti výhradně ze svého jediného příjmu. V posledních dvou letech roste význam a povědomí o asistenčních programech, které berou celý proces vymáhání alimentů kompletně na sebe, včetně zajištění všech nezbytných úkonů i hlídání termínů, a to zcela bezplatně, včetně garance výhod, na které nemá ze zákona rodič nárok.

Společně s největším českým asistenčním programem VašeVýživné.cz, na který se již obrátilo více než 20 000 rodičů, se zaměříme na to, co všechno se stane, když případ dlužného výživného svěří rodič odbornému asistentovi.

Žádost o pomoc

První krok, vaše prosba o pomoc spojená s konzultací, probíhá telefonicky. Nemusíte nikam chodit ani jezdit. Odborný konzultant s vámi probere aktuální stav problému a zjistí, zda máte všechny potřebné náležitosti k tomu, aby bylo možné výživné vymáhat. Zajištění náležitostí spolu s ověřením kopií dokumentů je jediný krok, který musí aktivně podniknout poškozený osobně. Základem je vždy zápis otce v rodném listě dítěte a rozsudek o stanovení výše výživného. Pokud některá z uvedených věcí chybí, konzultant doporučí nejrychlejší postup nápravy. Součástí tohoto kroku je také zjištění, zda případ není již v řešení některého exekutorského úřadu. Zde platí jasné pravidlo – žádný dluh nelze exekuční cestou vymáhat dvakrát.

Zástupce asistenčního programu následně zjistí, zda není dlužník v insolvenčním řízení. Pokud by tomu tak bylo, nelze proces vymáhání výživného řešit standardními metodami. Rodič tak dostane od asistenta doporučení a pokyny k tomu, jak se nejlépe přihlásit se svým nárokem insolvenčnímu správci.

Začínáme vymáhat, pomoc je bezplatná

Program pro pomoc s vymáháním výživného VašeVýživné.cz zašle na adresu, kterou rodič udá, potřebné dokumenty, současně s obálkou opatřenou známkami a zpáteční adresou. Do této obálky vloží klient podepsané a vyplněné dokumenty, ověřené kopie potřebné k zahájení procesu vymáhání (rozsudek s vyznačením nabytí právní moci). V případě potřeby může vložit také účtenku za ověření dokumentů pro zpětné zaslání uvedené částky. Pomoc asistenta s vymáháním, včetně proplacení vstupních nákladů, je zcela zdarma.

Po doručení zkontroluje odborný asistent zaslané materiály, případně kontaktuje rodiče ohledně dalších informací, a předává je advokátovi k zajištění dalších náležitostí. O tomto kroku je klient informován e-mailem, takže rodič přesně ví, co se kdy děje. Advokát připraví právní podklady pro exekutora a ten po následném pověření soudem započne s výkonem exekuce.

V případě úspěšného vymožení náleží advokátovi a exekutorovi odměna, kterou nestanovuje asistent, ale zákon. O tuto sumu je však dluh navýšen, takže rodič dostane celou dlužnou částku.

Komunikace mezi rodičem a asistentem

Předáním proces a práce konzultanta asistenčního programu nekončí. Rodič může kdykoli asistenta kontaktovat s dotazem na aktuální stav případu, včetně stavu zaplacených částek a plnění vůči exekutorovi. Pokud by dlužník zaplatil jakoukoli částku dluhu přímo oprávněnému, je třeba samozřejmě ihned asistenta kontaktovat. Ten zajistí další komunikaci s právními subjekty.

Benefity, na které bez asistenčního programu rodič nedosáhne

Do vymáhání výživného touto nejefektivnější cestou se rodič může samozřejmě pustit individuálně. Proces obnáší stejné kroky, popsané výše, tedy návštěvu advokáta, sepsání plné moci, předání případu exekutorskému úřadu a další náležitosti. Výhoda využití asistenta spočívá v tom, že asistenční program má s vybranými advokáty a exekutory vyjednané podmínky, na které by jednotlivý rodič jen těžko dosáhl. Nejdůležitější benefity jsou dva. První spočívá v tom, že v případě neúspěšného vymáhání neplatí oprávněný absolutně žádné výdaje za služby advokáta ani exekutorského úřadu, které jim jinak náleží. Druhou výhodou je okamžité plnění směrem k rodičům, kteří o děti pečují. Zákon totiž stanoví, že při splácení dluhu se nejprve uspokojují náklady a teprve po jejich plném zaplacení dostává další peníze oprávněný.

Každý asistenční program má samozřejmě jinak vyjednané podmínky se spolupracujícími advokáty a exekutory. Nám se podařilo dojednat, že již z první vymožené částky dostává rodič část plnění a zároveň to, že v případě neúspěchu jsou zmíněné služby právní pomoci absolutně bezplatné. Reálně to znamená, že rodič se nemusí bát, že pro něj proces vymáhání bude znamenat jakékoli výdaje.“ komentuje Mgr. Iveta Novotná, ředitelka asistenčního programu VašeVýživné.cz. „Cesta exekučního vymáhání dluhu na výživném je nejtvrdší, ale zároveň nejefektivnější. Rodičům samoživitelům doporučujeme, aby informovali dlužníka, že hodlají dlužné alimenty svěřit odborníkům a zároveň nečekali s vymáháním dlouho. Menší částka se bude vždy vymáhat snadněji i rychleji a zároveň dlužník uvidí, že to rodič myslí vážně. To bude mít pozitivní vliv na jeho platební morálku i do budoucna,“ dodává Iveta Novotná.